ارزش گذاری قراردادهای آتی نقره

 • ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
 • bashgah1
 • ۰ نظر
 • ۴۳ مشاهده
ارزش گذاری قراردادهای آتی نقره

ارزش قراردادهای آتی کالا از یک دارایی پایه مشتق می‌شود. به بیان دیگر، قیمت قراردادهای آتی به قیمت لحظه‌ای دارایی پایه وابسته است.

انواع حراج و روش های مچینگ در بازار سرمایه ایران

 • ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
 • bashgah1
 • ۳ نظر
 • ۷۷ مشاهده
انواع حراج و روش های مچینگ در بازار سرمایه

دانستن جزئیات معاملات در بازار سرمایه، به ما درک درستی می‌دهد تا بتوانیم فعالیت و سرمایه‌گذاری موثرتری داشته باشیم. 

پرایس اکشن چیست؟ چگونه از طریق آن معامله کنیم؟

 • ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
 • bashgah1
 • ۱۳ نظر
 • ۳۶۰ مشاهده
پرایس اکشن چیست؟ چگونه از طریق آن معامله کنیم؟

یکی از روش‌های مورد استفاده برای پیش‌بینی قیمت سهام، تحلیل تکنیکال است. در این مطلب سعی داریم یکی از استراتژی‌های معاملاتی کاربردی در این روش تحلیلی را شرح دهیم. پرایس اکشن یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که تنها بر اساس تحرکات واقعی قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرایس اکشن در واقع تلاش می‌کند نظم حاکم بر بازار را به روشی بهتر نشان دهد تا معامله‌گر با ترکیب نوسانات قیمتی، حجم معاملات و الگوهای نموداری تصمیم بگیرد کدام معامله را انجام دهد.

انواع pvc در بورس کالا و کاربردهای آن

 • ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
 • bashgah1
 • ۸ نظر
 • ۱۴۴ مشاهده
انواع pvc در بورس کالا و کاربردهای آن

ﭘﻼﺳﺘﻴﻚﻫﺎ ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺮارت دﻳﺪن، آﺳﻴﺎب ﺷﺪن، قالبﮔﻴﺮي و ﺳﺎﻳﺮ روش‌هاي ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻣـﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد ﭘﻠﻴﻤﺮي، ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ(PE)، ﭘﻠﻲ وﻳﻨﻴـﻞ ﻛﻠﺮﻳـﺪ (PVC)، ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ (PP) و ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺎﻳﺮن (PS) حدود %۷۰ از ﻛﻞ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮاد ﭘﻠﻴﻤﺮي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﺗﺠـﺎري ﻣﻌﺮوف هستند. اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم است ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از %۷۲ از ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺣﺪود%۱۷.۵ آن در کشورهای نیمه توسعه یافته و ۵/۱۰% آن در کشورهای در حال توسعه تولید می‌شوند. در این مقاله به بررسی پلی وینیل کراید می‌پردازیم و کاربردها و گریدهای عرضه شده این محصول را در بورس کالا توضیح خواهیم داد.

چگونه بهترین صندوق سرمایه‌گذاری را انتخاب کنیم؟

 • ۹ خرداد ۱۴۰۰
 • bashgah1
 • ۹ نظر
 • ۲۰۲ مشاهده
چگونه بهترین صندوق سرمایه‌گذاری را انتخاب کنیم؟

سرمایه‌گذاری در تمام دنیا به خصوص کشورهایی که درگیر تورم هستند، به عنوان بهترین راه حفظ ارزش پول و در گام بعدی کسب سود از سرمایه، محسوب می‌شود. به همین دلیل برای سرمایه‌گذاری افراد، بازارها و بسترهای مختلفی وجود دارد و هر شخص بنا به سلیقه یا سطح اطلاعات خود می‌تواند یکی از روش‌ها و بسترهای موجود را انتخاب کند. در این میان بازار سرمایه یکی از بهترین و شفاف‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. همه افراد با هر میزان دانش و تجربه در زمینه سرمایه گذاری امکان ورود به این بازار را دارند. بازار سرمایه ابزارهای مختلفی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. در این مقاله قصد داریم به بخش مهمی از این بازار، یعنی صندوق های سرمایه گذاری، بپردازیم و در انتها به عوامل مهم به منظور انتخاب بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره کنیم.

اسپرد در بورس و بازارهای مالی به چه معناست؟

 • ۴ خرداد ۱۴۰۰
 • bashgah1
 • ۹ نظر
 • ۲۸۷ مشاهده
اسپرد در بورس و بازارهای مالی به چه معناست؟

اصطلاح اسپرد در بورس و بازارهای مالی به تفاوت میان قیمت فروش و قیمت خرید گفته می‌شود. رقم این تفاوت در بورس با توجه به میزان عرضه و تقاضا و همچنین با توجه به حجم معاملات تغییر می‌کند. هر چقدر حجم معاملات و حجم عرضه یک سهم در بازار بیشتر باشد، اسپرد یا تفاوت قیمت آن سهم کمتر و نقدشوندگی آن بالاتر خواهد بود. در این مقاله به بررسی مفهوم اسپرد در بورس و بازار فارکس می‌پردازیم. برای اطلاع از جزئیات بیشتر، با ما همراه باشید.