{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کلاس های فعال
حالت نمایش:

چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم؟_ سعادت آباد

تاریخ شروع: 1398/9/25

زمان برگزاری: دوشنبه 15 الی 19

آنلاین

چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم؟_ سعادت آباد

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: معصومه شهبازی

قیمت: 0 ریال رایگان

استراتژی معاملاتی بر مبنای ACD (غیر حضوری)

تاریخ شروع: 1398/9/25

زمان برگزاری: دوشنبه ها 15:30 الی 18:30

آنلاین

استراتژی معاملاتی بر مبنای ACD (غیر حضوری)

شهر: -

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: سلمان یزدانی

قیمت: 3,600,000 ریال رایگان

چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم؟(حضوری)

تاریخ شروع: 1398/9/26

زمان برگزاری: سه شنبه 15 الی 18

آنلاین

چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم؟(حضوری)

شهر: -

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: ایمان آدینه زاده

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

عنوان نوع دوره نحوه برگزاری موسسه آموزشی مدرس شهر تاریخ شروع مدت زمان برگزاری ظرفیت باقیمانده هزینه هزینه کلاس برای شما
چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم؟_ سعادت آباد کلاس حضوری کارگزاری آگاه معصومه شهبازی تهران 1398/9/25 1 جلسه / 3 ساعت دوشنبه 15 الی 19 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
استراتژی معاملاتی بر مبنای ACD (غیر حضوری) کلاس آنلاین کارگزاری آگاه سلمان یزدانی - 1398/9/25 4 جلسه / 12 ساعت دوشنبه ها 15:30 الی 18:30 3,600,000 ریال رایگان 3,600,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم؟(حضوری) کلاس آنلاین کارگزاری آگاه ایمان آدینه زاده - 1398/9/26 1 جلسه / 3 ساعت سه شنبه 15 الی 18 ظرفیت تکمیل است 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر