{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کلاس های فعال
حالت نمایش:

تحلیل تکنیکال مقدماتی (کد2)

تاریخ شروع: 1397/2/17

زمان برگزاری: دوشنبه ها 15 الی 18

مجازی

تحلیل تکنیکال مقدماتی (کد2)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: نیما آزادی

قیمت: 4,800,000 ریال رایگان

آموزش جامع معامله گری آتی سکه و طلا

تاریخ شروع: 1397/3/10

زمان برگزاری: پنجشنبه ( جلسات اول و سوم وچهارم 10 الی 14 جلسه دوم 13 الی17)

مجازی

آموزش جامع معامله گری آتی سکه و طلا

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: محمدرضا سرمدی

قیمت: 3,040,000 ریال رایگان

تحلیل تکنیکال پیشرفته

تاریخ شروع: 1397/2/2

زمان برگزاری: یکشنبه ها 15 الی 18

مجازی

تحلیل تکنیکال پیشرفته

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: نیما آزادی

قیمت: 4,200,000 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 3

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse (کد1)

تاریخ شروع: 1397/2/27

زمان برگزاری: پنجشنبه ها 10 الی 13

مجازی

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse (کد1)

شهر: -

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: مهدی افضلیان

قیمت: 200,000 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس

تاریخ شروع: 1397/2/29

زمان برگزاری: شنبه و دوشنبه 16 الی 19

مجازی

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: مهدی افضلیان

قیمت: 500,000 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 6

تحلیل امواج الیوت

تاریخ شروع: 1397/2/19

زمان برگزاری: چهارشنبه 14 الی 17

مجازی

تحلیل امواج الیوت

شهر: -

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: ساسان امیری

قیمت: 2,160,000 ریال رایگان

تشکیل سبد سهام و استراتژی آن

تاریخ شروع: 1397/2/17

زمان برگزاری: دوشنبه ها 14 الی 17

مجازی

تشکیل سبد سهام و استراتژی آن

شهر: -

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: حامد مددی

قیمت: 360,000 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 7

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس

تاریخ شروع: 1397/4/22

زمان برگزاری: سه شنبه

مجازی

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس

شهر: -

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: مهدی افضلیان

قیمت: 1,000,000 ریال رایگان

فیلتر نویسی در دیده بان بازار

تاریخ شروع: 1397/2/31

زمان برگزاری: دوشنبه ها 14 الی 17

مجازی

فیلتر نویسی در دیده بان بازار

شهر: -

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: حامد مددی

قیمت: 840,000 ریال رایگان

تحلیل تکنیکال پیشرفته

تاریخ شروع: 1397/2/26

زمان برگزاری: چهارشنبه ها 14 الی 17

مجازی

تحلیل تکنیکال پیشرفته

شهر: -

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: نیما آزادی

قیمت: 1,800,000 ریال رایگان

مدیریت سرمایه و طراحی سیستم معاملاتی

تاریخ شروع: 1397/3/22

زمان برگزاری: سه شنبه ها 15 الی 18

مجازی

مدیریت سرمایه و طراحی سیستم معاملاتی

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: نیما آزادی

قیمت: 2,850,000 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 6

7 استراتژی کاربردی فیبوناچی

تاریخ شروع: 1397/2/17

زمان برگزاری: دوشنبه ها 16 الی 19

مجازی

7 استراتژی کاربردی فیبوناچی

شهر: -

موسسه آموزشی: cyclicalwaves

مدرس: ساسان امیری

قیمت: 1,550,000 ریال رایگان

عنوان نوع دوره نحوه برگزاری موسسه آموزشی مدرس شهر تاریخ شروع مدت زمان برگزاری ظرفیت باقیمانده هزینه هزینه کلاس برای شما
تحلیل تکنیکال مقدماتی (کد2) کلاس حضوری کارگزاری آگاه نیما آزادی تهران 1397/2/17 8 جلسه / 24 ساعت دوشنبه ها 15 الی 18 4,800,000 ریال رایگان 4,800,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
آموزش جامع معامله گری آتی سکه و طلا کلاس حضوری کارگزاری آگاه محمدرضا سرمدی تهران 1397/3/10 4 جلسه / 16 ساعت پنجشنبه ( جلسات اول و سوم وچهارم 10 الی 14 جلسه دوم 13 الی17) 3,040,000 ریال رایگان 3,040,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال پیشرفته کلاس حضوری کارگزاری آگاه نیما آزادی تهران 1397/2/2 7 جلسه / 21 ساعت یکشنبه ها 15 الی 18 3 4,200,000 ریال رایگان 4,200,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse (کد1) کلاس مجازی کارگزاری آگاه مهدی افضلیان - 1397/2/27 1 جلسه / 3 ساعت پنجشنبه ها 10 الی 13 ظرفیت تکمیل است 200,000 ریال رایگان 200,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس کلاس حضوری کارگزاری آگاه مهدی افضلیان تهران 1397/2/29 4 جلسه / 12 ساعت شنبه و دوشنبه 16 الی 19 6 500,000 ریال رایگان 500,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تحلیل امواج الیوت کلاس مجازی کارگزاری آگاه ساسان امیری - 1397/2/19 7 جلسه / 21 ساعت چهارشنبه 14 الی 17 2,160,000 ریال رایگان 2,160,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تشکیل سبد سهام و استراتژی آن کلاس مجازی کارگزاری آگاه حامد مددی - 1397/2/17 1 جلسه / 3 ساعت دوشنبه ها 14 الی 17 7 360,000 ریال رایگان 360,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس کلاس مجازی کارگزاری آگاه مهدی افضلیان - 1397/4/22 4جلسه مجازی جلسه / 12 ساعت سه شنبه 1,000,000 ریال رایگان 1,000,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
فیلتر نویسی در دیده بان بازار کلاس مجازی کارگزاری آگاه حامد مددی - 1397/2/31 2 جلسه / 6 ساعت دوشنبه ها 14 الی 17 840,000 ریال رایگان 840,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال پیشرفته کلاس مجازی کارگزاری آگاه نیما آزادی - 1397/2/26 5 جلسه / 15 ساعت چهارشنبه ها 14 الی 17 1,800,000 ریال رایگان 1,800,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مدیریت سرمایه و طراحی سیستم معاملاتی کلاس حضوری کارگزاری آگاه نیما آزادی تهران 1397/3/22 5 جلسه / 15 ساعت سه شنبه ها 15 الی 18 6 2,850,000 ریال رایگان 2,850,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
7 استراتژی کاربردی فیبوناچی کلاس مجازی cyclicalwaves ساسان امیری - 1397/2/17 3 جلسه / 9 ساعت دوشنبه ها 16 الی 19 1,550,000 ریال رایگان 1,550,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
آموزش همه مطالب

در تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی شرکت‌های بورسی یکی از مهم‌ترین منابعی که برای بررسی کمی و کیفی عملکرد و وضعیت یک شرکت و همچنین مقایسه آن با رقبای خود در صنعت در دست داریم، صورت‌های مالی و گزارش‌های آن شرکت است. از دیگر کاربردهای این گزارش‌ها می‌توان به امکان مقایسه دوره‌های مختلف با یکدیگر اشاره کرد.

پیشتر در بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه و مطلب صورت‌های مالی انواع گزارش‌های مالی به‌صورت کامل توضیح داده شده است. در اینجا به توضیح نحوه استفاده هر یک از صورت‌های مالی می‌پردازیم. گزارش‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد، سود و زیان جامع و همچنین گزارش‌های هیئت‌مدیره و یادداشت‌های همراه است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که هدف اصلی تهیه انواع صورت‌های مالی، تمرکز بر ادامه فعالیت واحد تجاری است.

بیشتر بخوانید ...

بیت‌کوین این روزها سروصدای زیادی کرده و صدها هزار و میلیون‌ها نفر را در دنیا نه تنها به سمت بیت‌کوین، بلکه به سمت سایر ارزهای دیجیتال جذب کرده است. آیا قیمت بیت‌کوین به رشد خود ادامه می‌دهد؟ آیا بیت‌کوین فقط یک حباب است و هیچ ارزش واقعی ندارد؟ نظرات مختلفی در این خصوص توسط افراد مختلف ارائه می‌شود ولی هر اتفاقی که بیفتد، تردیدی نیست بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال در آینده دنیا نقش مهمی خواهند داشت.

حوزه ارزهای دیجیتال بسیار حوزه جدیدی است. هنوز درصد بسیار زیادی از جامعه درک درستی از اینکه بیت‌کوین چیست و چگونه کار می‌کند ندارند. بیشتر این افراد به ارزهای دیجیتال مانند یک سرمایه‌گذاری پرسود می‌نگرند ولی نکته اینجاست که تعداد زیادی از این افراد در حالی سرمایه خودشان را در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند که واقعا نمی‌دانند در حال انجام چه کاری هستند. در مطلب بیت کوین در یک نگاه، به معرفی این بازار پرداختم؛ اما در این مطلب از بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه، قصد داریم ۷ نکته اساسی که قبل از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال باید در نظر داشته باشید را مطرح کنیم. پس حتماً قبل از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال این ۷ نکته مهم را بخوانید!

شایان ذکر است با توجه به شفاف نبودن معاملات ارزهای خارجی دیجیتال و بخشنامه ممنوعیت معاملات آن برای کارگزاری ها، سرمایه گذاری در این بازار مورد تایید بآشگاه کارگزاری آگاه ومشتریان آگاه نیست.

بیشتر بخوانید ...

در مقاله امواج الیوت ۱ با مفهوم موج، انواع آن، مقیاس بندی و چند قانون پیرامون قاعده الیوت آشنا شدیم و در این مقاله قصد داریم به ادامه مطلب الیوت یعنی معرفی خطوط راهنما بپردازیم. همچنین در بین معرقی الگوها به‌منظور صرف‌جویی در وقت شما مخاطب عزیز از بیان مفصل الگوهای فیبوناچی چشم‌پوشی نموده‌ایم و جهت آشنایی با این مبحث می‌توانید به مطالعه مقالات تخصصی الگوهای هارمونیک ۱ اقدام فرمایید.

پیش‌تر اشاره کردیم که در مبحث الیوت، قانون به مواردی گفته می‌شود که حتی در یک مورد هم نقض نگردد و در صورت مشاهده‌ی حتی یک مثال نقص، در خوش‌بینانه‌ترین حالت آن قانون یک درجه نزول می‌یابد و به خطوط راهنما تبدیل می‌گردد. خطوط راهنما در بسیاری از موارد صراحتاً به تحلیل‌گر نمی‌گوید که قرار است با چه حالتی مواجه گردد بلکه تنها برخی از حالت‌ها را برای آن حذف خواهد نمود و گستره‌ی پیش‌بینی را برای او محدود می‌کند که درنتیجه تحلیل تسهیل می‌یابد.

بیشتر بخوانید ...

آر.ان. الیوت صاحب نظریه قانون امواج در سال ۱۹۳۸ برای اولین بار در کتاب خود اقدام به بیان نظریه‌ای نمود که بعدها این نظریه تکامل‌یافته در قالب قانونی به نام خود او شهرت یافت و امروزه ما از آن تحت عنوان قانون امواج الیوت یاد می‌کنیم.

در این مجموعه مقاله قصد داریم در بخش نخست به معرفی اصول اولیه و قوانین ابتدایی الیوت و پس‌ازآن در بخش دوم به معرفی رایج‌ترین الگوهای الیوت به همراه قوانین، خطوط راهنما و مصادیق هرکدام از آن‌ها بپردازیم. همچنین در ابتدای امربر خود لازم می‌دانیم متذکر شویم که مقوله امواج الیوت جزء مباحثی است که در عین وسعت از تعمق نیز برخوردار است و لذا برای فائق آمدن بر آن به چیزی بیش از مطالعه‌ یک مقاله نیاز داریم؛ ازاین‌رو شاید از ادای حق این مبحث در قالب مقاله‌ای که به قلم ایجاز به رشته تحریر درآمده است، معذور باشیم.

بیشتر بخوانید ...
همه مطالب