به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کلاس های فعال
حالت نمایش:

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس

تاریخ شروع: 1396/7/1

زمان برگزاری: جلسات آنلاین سه شنبه 11 و 25 مهر_ 18 الی 21

مجازی

مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس

شهر: -

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: مهدی افضلیان

قیمت: 1,500,000 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 1

تحلیل تکنیکال پیشرفته

تاریخ شروع: 1396/7/5

زمان برگزاری: چهارشنبه 14 الی 17

مجازی

تحلیل تکنیکال پیشرفته

شهر: -

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: نیما آزادی

قیمت: 1,800,000 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

تحلیل تکنیکال پیشرفته

تاریخ شروع: 1396/7/4

زمان برگزاری: سه شنبه 15 الی 18

مجازی

تحلیل تکنیکال پیشرفته

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: نیما آزادی

قیمت: 3,990,000 ریال رایگان

ورود موفق به بورس

تاریخ شروع: 1396/7/20

زمان برگزاری: پنج شنبه 10 الی 16

مجازی

ورود موفق به بورس

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: مهدی افضلیان

قیمت: 250,000 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 6

تحلیل بنیادی مقدماتی

تاریخ شروع: 1396/7/5

زمان برگزاری: چهارشنبه ها 16 الی 19

مجازی

تحلیل بنیادی مقدماتی

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: مهدی افضلیان

قیمت: 2,430,000 ریال رایگان

پرایس اکشن

تاریخ شروع: 1396/7/27

زمان برگزاری: پنج شنبه ها 10 الی 14

مجازی

پرایس اکشن

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: ساسان امیری

قیمت: 3,040,000 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 3

استراتژی‌های موفق تکنیکال در بازار آتی سکه و طلا

تاریخ شروع: 1396/7/19

زمان برگزاری: چهارشنبه 15 الی 18

مجازی

استراتژی‌های موفق تکنیکال در بازار آتی سکه و طلا

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: فرزاد فرهادیار

قیمت: 1,710,000 ریال رایگان

تشکیل سبد سهام و استراتژی آن

تاریخ شروع: 1396/7/3

زمان برگزاری: دوشنبه 14 الی 17

مجازی

تشکیل سبد سهام و استراتژی آن

شهر: -

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: حامد مددی

قیمت: 360,000 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 7

همایش آشنایی با بورس

تاریخ شروع: 1396/7/18

زمان برگزاری: سه شنبه 16 الی 19

مجازی

همایش آشنایی با بورس

شهر: -

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: مهدی افضلیان

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

تحلیل تکنیکال مقدماتی (کد2)

تاریخ شروع: 1396/7/29

زمان برگزاری: شنبه 15 الی 18

مجازی

تحلیل تکنیکال مقدماتی (کد2)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: نیما آزادی

قیمت: 4,560,000 ریال رایگان

اختیار معامله (آپشن) و استراتژی های معامله در آن

تاریخ شروع: 1396/7/29

زمان برگزاری: شنبه ها 15 الی 18

مجازی

اختیار معامله (آپشن) و استراتژی های معامله در آن

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: محمدرضا دم ثنا

قیمت: 1,080,000 ریال رایگان

همایش آشنایی با بازار آتی سکه

تاریخ شروع: 1396/7/12

زمان برگزاری: چهارشنبه 15 الی 18

مجازی

همایش آشنایی با بازار آتی سکه

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: اکبر رنجبران

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 8

عنوان نوع دوره نحوه برگزاری موسسه آموزشی مدرس شهر تاریخ شروع مدت زمان برگزاری ظرفیت باقیمانده هزینه هزینه کلاس برای شما
مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس کلاس مجازی کارگزاری آگاه مهدی افضلیان - 1396/7/1 4 جلسه مجازی+ آنلاین2 جلسه / 12 ساعت جلسات آنلاین سه شنبه 11 و 25 مهر_ 18 الی 21 1 1,500,000 ریال رایگان 1,500,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال پیشرفته کلاس مجازی کارگزاری آگاه نیما آزادی - 1396/7/5 5 جلسه / 15 ساعت چهارشنبه 14 الی 17 ظرفیت تکمیل است 1,800,000 ریال رایگان 1,800,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال پیشرفته کلاس حضوری کارگزاری آگاه نیما آزادی تهران 1396/7/4 7 جلسه / 21 ساعت سه شنبه 15 الی 18 3,990,000 ریال رایگان 3,990,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
ورود موفق به بورس کلاس حضوری کارگزاری آگاه مهدی افضلیان تهران 1396/7/20 1 جلسه / 6 ساعت پنج شنبه 10 الی 16 6 250,000 ریال رایگان 250,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تحلیل بنیادی مقدماتی کلاس حضوری کارگزاری آگاه مهدی افضلیان تهران 1396/7/5 5 جلسه / 15 ساعت چهارشنبه ها 16 الی 19 2,430,000 ریال رایگان 2,430,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
پرایس اکشن کلاس حضوری کارگزاری آگاه ساسان امیری تهران 1396/7/27 4 جلسه / 16 ساعت پنج شنبه ها 10 الی 14 3 3,040,000 ریال رایگان 3,040,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
استراتژی‌های موفق تکنیکال در بازار آتی سکه و طلا کلاس حضوری کارگزاری آگاه فرزاد فرهادیار تهران 1396/7/19 3 جلسه / 9 ساعت چهارشنبه 15 الی 18 1,710,000 ریال رایگان 1,710,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تشکیل سبد سهام و استراتژی آن کلاس مجازی کارگزاری آگاه حامد مددی - 1396/7/3 1 جلسه / 3 ساعت دوشنبه 14 الی 17 7 360,000 ریال رایگان 360,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
همایش آشنایی با بورس همایش مجازی کارگزاری آگاه مهدی افضلیان - 1396/7/18 1 جلسه / 3 ساعت سه شنبه 16 الی 19 ظرفیت تکمیل است 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال مقدماتی (کد2) کلاس حضوری کارگزاری آگاه نیما آزادی تهران 1396/7/29 8 جلسه / 24 ساعت شنبه 15 الی 18 4,560,000 ریال رایگان 4,560,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
اختیار معامله (آپشن) و استراتژی های معامله در آن کلاس حضوری کارگزاری آگاه محمدرضا دم ثنا تهران 1396/7/29 3 جلسه / 9 ساعت شنبه ها 15 الی 18 1,080,000 ریال رایگان 1,080,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
همایش آشنایی با بازار آتی سکه همایش حضوری کارگزاری آگاه اکبر رنجبران تهران 1396/7/12 1 جلسه / 3 ساعت چهارشنبه 15 الی 18 8 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
آموزش همه مطالب

ارزش گذاری سهام یکی از مفاهیم مهم در حوزه تحلیل سهم شرکت های بورسی است. به‌منظور ورود به مبحث ارزش‌گذاری شرکت‌ها، ابتدا باید به مفهوم ارزش، انواع ارزش، تفاوت ارزش با قیمت و عوامل موثر بر ارزش، بپردازیم. در مطلب ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار، توضیحاتی درخصوص ارزش گذاری و انواع آن داده شده‌است. در این گزارش قصد داریم به توضیح کاملی در خصوص ارزش‌گذاری به روش ارزش دفتری بپردازیم. ابتدا مروری خواهیم داشت به تفاوت دو مفهوم ارزش و قیمت.

بیشتر بخوانید ...

الگوهای تکرار شونده یا هارمونیک که اساس آن بر مبنای نظریه لئوناردو فیبوناچی دانشمند و محقق سرشناس ایتالیایی و کاشف نظریه اعداد طلایی که به نام همین فرد نیز نام گذاری شده، استوار است. همچنین مبنای تحلیل تکنیکال بررسی روند معنادار موج‌های قیمتی و شناسایی روابط کمی، ریاضی و هندسی بین آن‌ها است که با گذشت زمان و حصول سابقه تاریخی روندهای قیمتی و تحلیل و بررسی روابط مکرر آن، قواعدی حاصل شد که الگوی هارمونیک و یا فیبوناچی یکی از مصادیق شاخص آن است. تلفیق این الگو با روندهای قیمتی، فیبوناچی تریدینگ را پایه‌گذاری نمود که به پیش‌بینی نقاط بازگشتی نمودارهای قیمتی (PRZ) سهولت بخشد. در ادامه این مطلب ابتدا به معرفی اجمالی الگوی فیبو می‌پردازیم و سپس با الگوهای کاربردی معاملاتی آن به صورت مختصر آشنا خواهیم شد.

بیشتر بخوانید ...

برای بیشتر سرمایه‌گذاران، تقسیم سود نقدی سهام از جذابیت بالایی برخوردار است، زیرا سود نقدی که به‌صورت وجه نقد بین سهامداران آن تقسیم می‌شود، برخلاف افزایش قیمت سهام، برای سهامداران قابل لمس‌تر است. در مطلب " ۴ سیاست کلی تقسیم سود نقدی در شرکت های بورسی " سیاست‌های خاص تقسیم سود نقدی در شرکت‌ها را همراه با مثال بررسی کردیم، اما در این مطلب قصد داریم به مباحثی ساده‌تر در خصوص سود نقدی سهام بپردازیم.

سود نقدی سهام (DPS) مبلغی است که شرکت از سود ساخته شده به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کند. پرداخت سود نقدی باعث می‌شود ارزش قیمت هرسهم تقریبا به اندازه سود نقدی سهم افت کند. به طور مثال اگر قیمت سهام یک شرکت ۸۰۰ تومان باشد و ۴۵ تومان سود تقسیم کند، در هنگام بازگشایی نماد ۴۵ تومان از قیمت سهم افت می‌کند (البته گاهی اوقات این کاهش قیمت رخ نمی‌دهد).

بیشتر بخوانید ...
1396/5/29
ClubAgahAdmin

دانش کافی و شناخت درست از  اصول سرمایه‌گذاری، شرط لازم برای ورود به بازارهای مالی است. قدم ‌نهادن در بازارهای پرتلاطمی چون بورس، طلا، ارز و فارکس، بدون شناخت مناسب بازار، منجر به زیان‌های جبران‌ناپذیری می‌شود که می‌تواند زندگی افراد را به چالش جدی بکشاند.

این خسارات ممکن است به‌دلیل معاملات اشتباه شخص و همچنین پیروی از افرادی که دانش لازم را در این زمینه ندارند، ایجاد شود. در ادامه مشکل بزرگ‌تر، زمانی ایجاد می‌شود که عده‌ای با ایجاد سایت‌های نامعتبر تحلیلی به دنبال سوءاستفاده از بازار سرمایه هستند. این افراد سودجو نه‌تنها به مشتریان خود سودی نمی‌رسانند بلکه متحمل زیان‌های سنگین نیز می‌شوند درنتیجه نباید بدون دانش کافی به فعالیت در بازار سرمایه پرداخت.

کارگزاری آگاه با سابقه درخشان در بازار سرمایه کشور به ارائه خدمات مالی در بازار بورس ایران پرداخته و با به‌کارگیری اساتید بنام و باتجربه، گامی مثبت در حوزه آموزش درست و اصولی بازار سرمایه برداشته و همواره در این حوزه در کشور پیشتاز است.

بیشتر بخوانید ...
همه مطالب