کارمزدها و نرخ خدمات در بازار سرمایه ایران

معاملات بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه مانند هر مکانیزم پولی و مالی دیگر در ازای ارائه خدمات وجهی را به عنوان کارمزد دریافت می‌کند. شاید در ذهن همه ما این سوال پیش آید که در هنگام خرید و فروش اوراق بهادار در بازار سرمایه دقیقا چه مقدار کارمزد و یا مالیات بابت معاملات خود پرداخت می‌کنیم؟

 • نحوه محاسبه این ارقام به چه صورت است؟
 • این کارمزد به یک شرکت تعلق می‌گیرد یا بخش‌های مختلف این بازار نیز در آن سهیم هستند؟
 • سهم هر یک از ارکان متولی این بازار از کارمزد پرداخت شده چه مقدار خواهد بود؟

برای پاسخ به این سوال سعی کردیم  با شرح چندین مثال و رسم جداول مربوطه، نمونه هایی کامل از خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار تهران و نحوه محاسبه انواع کارمزدهای آن را توضیح دهیم تا جزئیات کامل نحوه محاسبات کارمزد روشن شود.

در این مطلب با هم پنج مثال از معاملات متداول بازار سرمایه و نحوه محاسبات کارمزد آنها را مرور خواهیم کرد:

 1. معاملات سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 2. معاملات اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار تهران
 3. معاملات سهام و حق تقدم سهام در فرابورس ایران
 4. معاملات اوراق بهادار در بازار پایه
 5. معاملات اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسه )

آموزش بآشگاه٬ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه٬ بورس اوراق بهادار تهران٬ خرید و فروش اوراق بهادار٬ خرید و فروش تسهیلات مسکن (تسه)٬ سامانه‌ی معاملات برخط٬ کارگزاری آگاه٬ کارمزد اوراق مشارکت٬ کارمزد خرید و فروش اوراق٬ کارمزد خرید و فروش تسهیلات مسکن٬ نرخ خدمات بازار بورس اوراق بهادارپیش از آنکه به بررسی کارمزد در ۵ عنوان مذکور بپردازیم، لازم است توضیح دهیم که معاملات بازارسرمایه بسیار متنوع‌تر از موارد ذکر شده است و ما ۵ معامله که جزو رایج‌ترین نوع معاملات است برای شما مثال خواهیم زد. کارمزد صندوق‌های قابل معامله در بورس، کارمزد معاملات مختلف بازار بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی به تفکیک نوع معامله و بازار مورد نظر به‌صورت کامل در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار برای استفاده عموم قرارداده شده است.

اکنون به بررسی نحوه محاسبه کارمزد برای متداولترین معاملات بازار بورس اوراق بهادار می‌پردازیم.

 1. معاملات سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران

جدول کارمزدهای مربوط به خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران به صورت زیر است:

جدول شماره ۱: کارمزد خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران
شرح کارمزد خرید فروش جمع حداکثر کارمزد خرید(میلیون ریال) حداکثر کارمزد فروش(میلیون ریال) سقف کارمزد خرید و فروش(میلیون ریال)
کارمزد کارگزاران ۰/۰۰۳۸ ۰/۰۰۳۸ ۰/۰۰۷۶ ۳۰۰ ۳۰۰ ۶۰۰=۳۰۰+۳۰۰
کارمزد بورس ۰/۰۰۰۳۲ ۰/۰۰۰۳۲ ۰/۰۰۰۶۴ ۳۰۰ ۳۰۰ ۶۰۰=۳۰۰+۳۰۰
کارمزد سپرده گذاری ۰/۰۰۰۱۲ ۰/۰۰۰۱۸ ۰/۰۰۰۳ ۱۶۰ ۲۴۰ ۴۰۰=۲۴۰+۱۶۰
کارمزد مدیریت فناوری ۰/۰۰۰۱ ۰/۰۰۰۱۵ ۰/۰۰۰۲۵ ۸۰ ۱۲۰ ۲۰۰=۸۰+۱۲۰
حق نظارت سازمان ۰/۰۰۰۳ ۰/۰۰۰۳ ۰/۰۰۰۶ ۱۰۰ ۱۰۰ ۲۰۰=۱۰۰+۱۰۰
مالیات ۰ ۰/۰۰۵ ۰/۰۰۵ بدون سقف بدون سقف
جمع کل ۰/۰۰۴۶۴ ۰/۰۰۹۷۵ ۰/۰۱۴۳۹

 

مثال اول را با خرید یک سهم و سپس فروش آن در بورس اوراق بهادار تهران شروع می‌کنیم:

فرض کنید آقای حسینی روز شنبه  ۱,۰۰۰ سهم شرکت ایران خودرو را با قیمت ۱,۶۰۰ ریال خریداری کرده‌است. کل مبلغ کسر شده از حساب ایشان برای این معامله ۱,۶۰۷,۴۲۴ ریال بوده‌است. همانطور که مشاهده می‌کنید خرید ۱۰۰۰سهم با قیمت ۱۶۰۰ریال کارمزدی ۷,۴۲۴ریالی را برای خریدار در پی داشته است. آقای حسینی روز سه شنبه تصمیم می‌گیرد ۱,۰۰۰ سهم ایران خودروی خود را به قیمت ۱,۷۰۰ ریال بفروشد. مبلغ حاصل از  فروش ۱,۰۰۰ سهم ایران خودرو که ۱,۶۸۳,۴۲۵ریال است به حساب معاملاتی ایشان منظور می‌شود. در زمان فروش هم مبلغ ۱۶,۵۷۵ ریال به عنوان کارمزد از ایشان کم شده است. از آنجا که اعداد ذکر شده با احتساب مبلغ کارمزد محاسبه شده است، جمع سود خالص آقای حسینی از این خرید و فروش ۷۶,۰۰۱ ریال است.

سود = (کارمزد خرید+(قیمت هر واحد خرید*تعداد))-( کارمزد فروش-(قیمت هر واحد فروش*تعداد))

 ۷۶,۰۰۱=۱,۶۰۷,۴۲۴ – ۱,۶۸۳,۴۲۵

حال برای محاسبه کارمزدها و نحوه بدست آوردن کافی است به روش زیر عمل کنیم:

محاسبه کارمزد خرید: با توجه به مجموع ستون خرید در جدول شماره ۱، کارمزد خرید سهام و حق تقدم آن در بورس اوراق بهادار برابر است با ۰٫۰۰۴۶۴ مبلغ کل خرید مشتری. یعنی:

ارزش خرید سهم بدون احتساب کارمزد تعداد× قیمت خرید هر واحد ۱,۰۰۰ × ۱,۶۰۰  ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
محاسبه کارمزد خرید مجموع ستون کارمزد خرید × تعداد × قیمت خرید هر واحد ۰/۰۰۴۶۴ × ۱,۰۰۰ × ۱,۶۰۰ ۷,۴۲۴ ریال
مجموع کارمزد خرید + ارزش خرید سهام ۷,۴۲۴ +۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۷,۴۲۴ ریال

 

این به این معناست که شما برای خرید ۱۰۰۰ سهم شرکت ایران خودرو به قیمت ۱۶۰۰ ریال نیاز به ۱,۶۰۷,۴۲۴ ریال وجه نقد دارید.

حال اگر بخواهید بدانید از ۷,۴۲۴ ریال کارمزدی که بابت خرید سهام ایران خودرو پرداخت می‌کنید، سهم هر متولی چقدر خواهد بود کافیست محاسبات زیر را مشاهده کنید.

نام متولیان نحوه محاسبه کارمزد هر متولی مبلغ تخصیص یافته
کارگزار ۱۰۰۰ × ۱۶۰۰ × ۰/۰۰۳۸  ۶,۰۸۰ ریال
شرکت بورس اوراق بهادار ۱۰۰۰ × ۱۶۰۰ × ۰/۰۰۰۳۲    ۵۱۲ ریال
شرکت سپرده گذاری ۱۰۰۰ × ۱۶۰۰ × ۰/۰۰۰۱۲ ۱۹۲ ریال
شرکت مدیریت فناوری بورس ۱۰۰۰ × ۱۶۰۰ × ۰/۰۰۰۱ ۱۶۰ ریال
حق نظارت سازمان بورس ۱۰۰۰ × ۱۶۰۰ × ۰/۰۰۰۳۲ ۵۱۲ ریال
مجموع ۵۱۲ + ۱۶۰ + ۱۹۲ + ۵۱۲ + ۶,۰۸۰ ۷,۴۵۶ ریال
** در هنگام خرید سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران هیچگونه مالیاتی اخذ نمی‌شود.

 

محاسبه کارمزد فروش: با توجه به مجموع ستون فروش در جدول شماره ۱، کارمزد فروش سهام و حق تقدم آن در بورس اوراق بهادار برابر است با ۰٫۰۰۹۷۵ مبلغ کل فروش مشتری. یعنی: 

ارزش فروش سهم بدون احتساب کارمزد تعدا×  قیمت فروش هر واحد ۱,۰۰۰ × ۱,۷۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
محاسبه کارمزد فروش مجموع ستون کارمزد فروش× تعداد × قیمت فروش هر واحد ۰/۰۰۹۷۵× ۱,۰۰۰× ۱,۷۰۰ ۱۶,۵۷۵ ریال
مجموع کارمزد فروش-ارزش فروش سهام ۱۶,۵۷۵ -۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۶۸۳,۴۲۵ ریال 

این به این معناست که شما با فروش ۱,۰۰۰ سهم شرکت ایران خودرو به قیمت ۱,۷۰۰ ریال، ۱,۶۸۳,۴۲۵ ریال وجه نقد به حساب معاملاتی شما واریز می‌شود.

حال اگر بخواهید بدانید از ۱۶,۵۷۵  ریال کارمزدی که بابت فروش سهام ایران خودرو پرداخت می‌کنید، سهم هر متولی چقدر است ، طبق جدول شماه ۱ خواهیم داشت:

نام متولیان نحوه محاسبه کارمزد هر متولی مبلغ تخصیص یافته
کارگزار ۰/۰۰۳۸× ۱۷۰۰× ۱۰۰۰   ۶,۴۶۰ ریال
شرکت بورس اوراق بهادار ۰/۰۰۰۳۲× ۱۷۰۰× ۱۰۰۰   ۵۴۴ ریال
شرکت سپرده گذاری ۰/۰۰۰۱۸× ۱۷۰۰× ۱۰۰۰ ۳۰۶ ریال
شرکت مدیریت فناوری بورس  ۰/۰۰۰۱۵× ۱۷۰۰× ۱۰۰۰ ۲۵۵ ریال
حق نظارت سازمان بورس ۰/۰۰۰۴۸× ۱۷۰۰× ۱۰۰۰ ۸۱۶ ریال
مالیات ۰/۰۰۵× ۱۷۰۰× ۱۰۰۰ ۸,۵۰۰ ریال
مجموع ۸,۵۰۰ +۸۱۶+ ۲۵۵+ ۳۰۶ + ۵۴۴ + ۶,۴۶۰ ۱۶,۸۸۱ ریال
** در هنگام فروش سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران ۰٫۵% مالیات اخذ می‌شود.

 

?شایان ذکر است سرمایه‌گذاران محترمی که از سامانه معاملات برخط آسا استفاده می‌کنند، این امکان را دارند تا با انتخاب گزینه محاسبه کارمزد در زمان سفارش خرید یا فروش مربوط به سهام یا حق تقدم آن در بازار بورس و فرابورس، از مبلغ کارمزد خود مطلع شوند.

 

 1. معاملات و پذیره‌نویسی اوراق بدهی و گواهی سپرده‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

جدول کارمزدهای مربوط به خرید و فروش اوراق بدهی و گواهی سپرده‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران به صورت زیر است:

جدول شماره ۲: کارمزد خرید و فروش اوراق بدهی و گواهی سپرده‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
شرح کارمزد خرید فروش جمع حداکثر کارمزد خرید(میلیون ریال) حداکثر کارمزد فروش(میلیون ریال) سقف کارمزد خرید و فروش(میلیون ریال)
کارمزد کارگزاران ۰/۰۰۰۶ ۰/۰۰۰۶ ۰/۰۰۰۱۲ ۵۰ ۵۰ ۱۰۰=۵۰+۵۰
کارمزد بورس ۰/۰۰۰۱ ۰/۰۰۰۱ ۰/۰۰۰۲ ۲۰ ۲۰ ۴۰=۲۰+۲۰
سپرده‌گذاری ۰/۰۰۰۰۱۵ ۰/۰۰۰۰۱۵ ۰/۰۰۰۰۳ ۶ ۶ ۱۲=۶+۶
مدیریت فناوری ۰/۰۰۰۰۱ ۰/۰۰۰۰۱ ۰/۰۰۰۰۲ ۴ ۴ ۸=۴+۴
جمع کل ۰/۰۰۰۷۲۵ ۰/۰۰۰۷۲۵ ۰/۰۰۱۴۵
*طبق مصوبه ۱۳۸۶/۰۲/۰۲ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف کارگزاران در هر معامله اوراق مشارکت ۳۰ میلیون ریال تعیین شده است.

 

مثال دوم مربوط به آقای حیدری است که ۵۰ عدد اوراق مشارکت شهرداری شیراز را به قیمت هر برگه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیون ریال) خرید کرده است. دو هفته بعد آقای حیدری ۵۰ ورقه خریداری شده خود را به قیمت ۱,۰۰۶,۰۰۰ ریال می‌فروشد.

محاسبه کارمزد خرید: با توجه به جمع کل ستون خرید در جدول شماره ۲، کارمزد خرید اوراق مشارکت  در بورس اوراق بهادار برابر است با ۰٫۰۰۰۷۲۶ مبلغ کل خرید مشتری. بنابراین:

ارزش خرید اوراق بدون احتساب کارمزد تعداد× قیمت خرید هر واحد ۵۰ × ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
محاسبه کارمزد خرید اوراق مشارکت مجموع ستون کارمزد خرید× تعداد × قیمت خرید هر واحد ۰/۰۰۰۷۲۵ × ۵۰ × ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۲۵۰  ریال
مجموع کارمزد خرید+ارزش خرید سهام ۳۶,۲۵۰+ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۳۶,۲۵۰ ریال

 

این به این معناست که شما برای خرید ۵۰ عدد اوراق مشارکت شهرداری شیراز به قیمت هر برگه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نیاز به ۵۰,۰۳۶,۲۵۰ ریال وجه نقد دارید. (همانند مثال قبل می‌توان دریافت که از ۳۶,۲۵۰ ریال کارمزد پرداختی، ۳۰,۰۰۰ریال (۰٫۰۰۰۶×۵۰×۱,۰۰۰,۰۰۰) مربوط به کارمزد کارگزار و ۵,۰۰۰ ریال (۰٫۰۰۰۱×۵۰×۱,۰۰۰,۰۰۰) مربوط به کارمزد بورس است)

محاسبه کارمزد فروش با توجه به مجموع ستون فروش در جدول شماره ۲، کارمزد فزوش اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار برابر است با ۰٫۰۰۰۷۲۵ مبلغ کل فروش مشتری. بنابراین کارمزد فروش اوراق خریداری شده به روش زیر محاسبه می‌شود:

ریال ۳۶,۴۶۷=۰٫۰۰۰۷۲۵×۵۰×۱,۰۰۶,۰۰۰

 1. معاملات سهام و حق تقدم سهام در فرابورس ایران

جدول کارمزدهای مربوط به خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام در فرابورس ایران به صورت زیر است:

 

جدول شماره ۳: کارمزد خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام در فرابورس ایران
شرح کارمزد خرید فروش جمع حداکثر کارمزد خرید(میلیون ریال) حداکثر کارمزد فروش(میلیون ریال) سقف کارمزد خرید و فروش(میلیون ریال)
کارمزد کارگزاران در بازار اول و دوم و بازار سوم ۰/۰۰۳۸ ۰/۰۰۳۸ ۰/۰۰۷۶ ۳۰۰ ۳۰۰ ۶۰۰=۳۰۰+۳۰۰
کارمزد فرابورس ایران در بازار اول و دوم و بازار سوم ۰/۰۰۰۳۲ ۰/۰۰۰۳۲ ۰/۰۰۰۶۴ ۳۰۰ ۳۰۰ ۶۰۰=۳۰۰+۳۰۰
کارمزد سپرده گذاری ۰/۰۰۰۱۲ ۰/۰۰۰۱۸ ۰/۰۰۰۳ ۱۶۰ ۲۴۰ ۴۰۰=۱۶۰+۲۴۰
کارمزد مدیریت فناوری ۰/۰۰۰۱ ۰/۰۰۰۱۵ ۰/۰۰۰۲۵ ۱۲۰ ۱۸۰ ۳۰۰=۱۲۰+۱۸۰
حق نظارت سازمان ۰/۰۰۰۲ ۰/۰۰۰۳ ۰/۰۰۰۵ ۸۰ ۱۲۰ ۲۰۰=۱۲۰+۸۰
مالیات ۰ ۰/۰۰۵ ۰/۰۰۵ بدون سقف بدون سقف
جمع کل ۰/۰۰۴۵۴ ۰/۰۰۹۷۵ ۰/۰۱۴۲۹

مثال سوم مربوط به خرید ۱۰,۰۰۰ برگه سهم حق تقدم سهام وگردش به قیمت ۶۰۰ ریال توسط آقای کاظمی است. ایشان برای خرید این ۱۰,۰۰۰ سهم باید ۶,۰۲۷,۲۴۰ ریال وجه نقد موجودی داشته باشد. برای محاسبه کارمزد و نحوه بدست آوردن این عدد کافیست طبق اعداد و ارقام جدول فوق محاسبات زیر را انجام دهیم.

محاسبه کارمزد خرید: در جدول شماره ۳ بیان کردیم که مجموع ستون کارمزد خرید ۰,۰۰۴۵۴ قیمت خرید سهام یا حق تقدم آن در بازار فرابورس ایران است.

ارزش خرید حق تقدم سهام بدون کارمزد تعداد× قیمت خرید هر واحد ۱۰,۰۰۰ × ۶۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
محاسبه کارمزد خرید حق تقدم سهام مجموع ستون  کارمزد خرید× تعداد × قیمت خرید هر واحد ۰/۰۰۴۵۴ × ۱۰,۰۰۰× ۶۰۰ ۲۷,۲۴۰ ریال
مجموع کارمزد خرید+ارزش خرید سهام ۲۷,۲۴۰ + ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۲۷,۲۴۰ ریال

 حال برای آنکه  بدانیم از ۲۷,۲۴۰ ریال کارمزدی که بابت خرید ۱۰,۰۰۰ برگه سهم حق تقدم سهام وگردش به قیمت ۶۰۰ ریال پرداخت می‌شود، سهم هر متولی چقدر می‌توانیم به جدول محاسبات زیر مراجعه کنیم.

کارمزد کارگزار ۰/۰۰۳۸ × ۶۰۰ × ۱۰,۰۰۰ ۲۲,۸۰۰ ریال
کارمزد فرابورس ۰/۰۰۰۳۲ × ۶۰۰ × ۱۰,۰۰۰ ۱,۹۲۰ ریال
کارمزد شرکت سپرده گذاری ۰/۰۰۰۱۲ × ۶۰۰ × ۱۰,۰۰۰ ۷۲۰ ریال
کارمزد مدیریت فناوری ۰/۰۰۰۱ × ۶۰۰ × ۱۰,۰۰۰ ۶۰۰ ریال
حق نظارت سازمان ۰/۰۰۰۲ × ۶۰۰ × ۱۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰ ریال
مجموع ۱,۲۰۰ +  ۶۰۰ +  ۷۲۰ +  ۱,۹۲۰ + ۲۲,۸۰۰ ۲۷,۲۴۰ریال
** در هنگام خرید سهام و حق تقدم سهام در فرابورس ایران، مالیاتی اخذ نمی‌شود.

 

محاسبه کارمزد فروش برای  همین تعداد حق تقدم با قیمت ۷۰۰ ریال نیز در جدول زیر آمده است:

ارزش فروش حق تقدم سهام بدون کارمزد تعداد× قیمت فروش هر احد ۱۰,۰۰۰ × ۷۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
محاسبه کارمزد فروش حق تقدم سهام مجموع ستون کارمزد فروش×تعداد × قیمت فروش هر واحد ۰/۰۰۹۷۵ × ۱۰۰۰۰× ۷۰۰ ۶۸,۲۵۰  ریال
مجموع کارمزد فروش-ارزش فروش سهام ۶۸,۲۵۰ -۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۹۳۱,۷۵۰ ریال

 

 

 1. معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران

جدول کارمزدهای مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار در بازار پایه به صورت زیر است:

جدول شماره ۴: کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس
شرح کارمزد خرید فروش جمع حداکثر کارمزد خرید(میلیون ریال) حداکثر کارمزد فروش(میلیون ریال) سقف کارمزد خرید و فروش(میلیون ریال)
کارمزد کارگزاران ۰/۰۰۳۸ ۰/۰۰۳۸ ۰/۰۰۶۷ ۳۰۰ ۳۰۰ ۶۰۰=۳۰۰+۳۰۰
کارمزد فرابورس ایران ۰/۰۰۰۳۲ ۰/۰۰۰۳۲ ۰/۰۰۰۶۴ ۳۰۰ ۳۰۰ ۶۰۰=۳۰۰+۳۰۰
کارمزد سپرده گذاری ۰/۰۰۰۱۲ ۰/۰۰۰۱۸ ۰/۰۰۰۳ ۱۶۰ ۲۴۰ ۴۰۰=۱۶۰+۲۴۰
کارمزد مدیریت فناوری ۰/۰۰۰۱ ۰/۰۰۰۱۵ ۰/۰۰۰۲۵ ۱۲۰ ۱۸۰ ۳۰۰=۱۲۰+۱۸۰
حق نظارت سازمان ۰/۰۰۰۲ ۰/۰۰۰۳ ۰/۰۰۰۵ ۸۰ ۱۲۰ ۲۰۰=۱۲۰+۸۰
مالیات ۰ ۰/۰۰۵ ۰/۰۰۵ بدون سقف بدون سقف
جمع کل ۰/۰۰۴۵۴ ۰/۰۰۹۷۵ ۰/۰۱۳۳۹

 در مثال چهارم آقای یوسفی  با  فروش ۱۰,۰۰۰ سهم  نماد وقوام به قیمت واحد ۹۰۰ ریال، مبلغ ۸,۹۵۹,۱۴۰ ریال را در حساب معاملاتی خود خواهد  داشت. همچون مثال‌های قبل با مراجعه به جدول مربوط به کارمزد فروش سهام در بازار پایه فرابورس، به راحتی می‌توانیم محاسبات زیر را انجام دهید:

ارزش فروش سهام بدون کارمزد تعداد× قیمت فروش هر احد ۱۰,۰۰۰ × ۹۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
محاسبه کارمزد فروش حق تقدم سهام مجموع ستون  کارمزد فروش×تعداد × قیمت خرید هر واحد ۰/۰۰۹۷۵ × ۱۰,۰۰۰× ۹۰۰ ۸۷,۷۵۰ ریال
مجموع کارمزد فروش-ارزش فروش سهام ۸۷,۷۵۰- ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۹۱۲,۲۵۰ ریال

حال اگر بخواهید بدانید از ۸۷,۷۵۰ ریال کارمزدی که بابت فروش ۱۰,۰۰۰ برگه سهم وقوام به قیمت ۹۰۰ ریال پرداخت می‌شود، سهم هر متولی چقدر خواهد بود کافیست محاسبات زیر را مشاهده کنید.

کارمزد کارگزار ۰/۰۰۳۸ ×  ۹۰۰ × ۱۰,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ ریال
کارمزد فرابورس ۰/۰۰۰۳۲ × ۹۰۰ × ۱۰,۰۰۰ ۲,۸۸۰ ریال
کارمزد شرکت سپرده گذاری ۰/۰۰۰۱۸ × ۹۰۰ × ۱۰,۰۰۰ ۱,۶۲۰ ریال
کارمزد مدیریت فناوری ۰/۰۰۰۱۵ × ۹۰۰ × ۱۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰ ریال
حق نظارت سازمان ۰/۰۰۰۳ × ۹۰۰ × ۱۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰ ریال
مالیات ۰/۰۰۵×۹۰۰×۱۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ریال
مجموع ۴۵,۰۰۰+ ۲,۷۰۰ + ۱,۳۵۰+ ۱,۶۲۰ +  ۲,۸۸۰ +  ۳۴,۲۰۰ ۸۷,۷۵۰ ریال
** در هنگام فروش سهام در بازار پایه فرابورس ایران، ۰٫۰۵% مالیات اخذ می‌شود.

 

 1. معاملات اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تسه)آموزش بآشگاه٬ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه٬ بورس اوراق بهادار تهران٬ خرید و فروش اوراق بهادار٬ خرید و فروش تسهیلات مسکن (تسه)٬ سامانه‌ی معاملات برخط٬ کارگزاری آگاه٬ کارمزد اوراق مشارکت٬ کارمزد خرید و فروش اوراق٬ کارمزد خرید و فروش تسهیلات مسکن٬ نرخ خدمات بازار بورس اوراق بهادار

در مطلبی جداگانه در مورد اوراق تسهیلات مسکن و مقدار کارمزد آن توضیحاتی بیان شد. اما جدول ریز کارمزدهای مربوط به خرید و فروش اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تسه) به صورت زیر است:

جدول شماره ۵: کارمزد خرید و فروش اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
شرح کارمزد خرید فروش جمع حداکثر کارمزد خرید(میلیون ریال) حداکثر کارمزد فروش(میلیون ریال) سقف کارمزد خرید و فروش(میلیون ریال)
کارمزد کارگزاران ۰/۰۰۴ ۰/۰۰۱۵ ۰/۰۰۵۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۲۰۰=۱۰۰+۱۰۰
کارمزد فرابورس ۰/۰۰۰۴ ۰/۰۰۰۴ ۰/۰۰۰۸ ۵۰ ۵۰ ۱۰۰=۵۰+۵۰
کارمزد سپرده گذاری ۰/۰۰۰۴ ۰/۰۰۰۴ ۰/۰۰۰۸ ۵۰ ۵۰ ۱۰۰=۵۰+۵۰
حق نظارت سازمان ۰/۰۰۰۱ ۰/۰۰۰۱ ۰/۰۰۰۲ ۵۰ ۵۰ ۱۰۰=۵۰+۵۰
جمع کل ۰/۰۰۴۹ ۰/۰۰۲۴ ۰/۰۰۷۳

 در این مثال آقای کریمی متقاضی وام مسکن به ارزش ۳۵۰ میلیون ریال است و با توچه به اینکه هر برگه اوراق تسهیلات مسکن گواهی کننده ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال است، آقای کریمی برای این امر نیاز به خرید تعداد  ۷۰  برگه حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تسه) دارد. در روزی که ایشان اقدام به خرید برگه های تسهیلات مسکن می‌کنند، قیمت هر برگه ۷۰۰,۰۰۰ ریال است. او برای خرید این ۷۰ ورقه نیاز به ۴۹,۲۴۰,۱۰۰ ریال وجه نقد دارد. برای محاسبه کارمزد و نحوه بدست آوردن این عدد کافیست طبق اعداد و ارقام جدول فوق محاسبات زیر را انجام دهیم.

محاسبه کارمزد خرید:

ارزش خرید اوراق تسهیلات مسکن بدون کارمزد تعداد × قیمت خرید هر احد ۷۰ × ۷۰۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
محاسبه کارمزد اوراق تسهیلات مسکن مجموع ستون  کارمزد خرید× تعداد × قیمت خرید هر واحد ۰/۰۰۴۹ × ۷۰ × ۷۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۱۰۰  ریال
مجموع کارمزد خرید+ارزش خرید اوراق ۲۴۰,۱۰۰+ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۲۴۰,۱۰۰ ریال

 از ۲۴۰,۱۰۰ ریال کارمزد پرداختی آقای کریمی، سهم هر متولی به شرح جدول زیر است:

کارمزد کارگزار ۰/۰۰۴ × ۷۰۰۰۰۰ × ۷۰ ۱۹۶,۰۰۰ ریال
کارمزد فرابورس ۰/۰۰۴ × ۷۰۰۰۰۰ × ۷۰ ۱۹۶,۰۰۰ ریال
کارمزد شرکت سپرده گذاری ۰/۰۰۴ × ۷۰۰۰۰۰ × ۷۰ ۱۹۶,۰۰۰ ریال
حق نظارت سازمان ۰/۰۰۰۱ × ۷۰۰۰۰۰ × ۷۰ ۴,۹۰۰ ریال
مجموع ۴,۹۰۰ +۱۹۶,۰۰۰ +  ۱۹۶,۰۰۰  +  ۱۹۶,۰۰۰ ۲۴۰,۱۰۰ ریال
** به خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن در بازار فرابورس، هیچ مالیتی تعلق نمی‌گیرد.

 

همانطور که در ابتدا توضیح دادیم، در این مطلب فقط چندمثال از معاملات متداول در بازار بورس اوراق بهادار مطرح شد. بدیهی است معاملات متنوع‌تری در هر یک از بازارها اعم از بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی وجود دارد که کارمزد و نرخ خدمات هر بازار در بازه‌های زمانی مختلف توسط سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده و بر روی سایت این سازمان قابل مشاهده است. این اعداد ممکن است در سال‌های آتی تغییر کند اما روش محاسبه آن‌ها ثابت است.

در پایان لازم به ذکر است که برای محاسبه سریع کارمزد خود به هنگام خرید و فروش سهام و حق تقدم آن در متداول‌ترین بازار یعنی بورس اوراق بهادار تهران، خالی از لطف نیست که این دو عدد را در ذهن داشته باشید:

عدد ۱/۰۰۴۶۴ برای خرید

عدد ۰/۹۹۰۲۵ برای فروش

به اینصورت که در هنگام خرید کافیست تعداد و مبلغ سهام مورد نظر خود را در ۱۰۰,۴۶۴ ضرب تا بدانید که مبلغ پرداختی شما با احتساب کارمزد چقدر می‌شود.

۵۰۰۰ * ۱۰۰ * ۱/۰۰۴۶۴ = ۵۰۲۳۲۰                    مبلغ پرداختی برای خرید ۵۰۰۰ سهم به قیمت ۱۰۰ تومان

در هنگام فروش نیز تعداد و مبلغ سهام مورد نظر خود را در ۰٫۹۹۰۲۵ ضرب تا مبلغ دریافتی با احتساب کارمزد بعد از فروش مشخص شود.

۵۰۰۰ * ۱۰۰ * ۰/۹۹۰۲۵= ۴۹۵۱۲۵                  مبلغ دریافتی بعد ازفروش ۵۰۰۰ سهم به قیمت ۱۰۰ تومان

البته همانطور که پیشتر گفته شد، سرمایه‌گذاران محترمی که از سامانه معاملات برخط آسا استفاده می‌کنند، می‌توانند با انتخاب گزینه محاسبه کارمزد از مبلغ کارمزد در صفحه سفارش خرید یا فروش خود مطلع شوند.

در این مطلب تلاش کردیم با روشی ساده مقدار وو نحوه محاسبه کارمزد معاملات متداول بازار بورس اوراق بهادار نظیر کارمزد خرید و فروش سهام و حق تقدم آن در بورس و فرابورس، کارمزد معاملات اوراق تسهیلات مسکن و اوراق مشارکت را برای مخاطبین گرامی توضیح دهیم. به امید آنکه مطلب ارائه شده سودمند بوده باشد.

شرکت کارگزاری آگاه به عنوان کارگزار رتبه الف در ارائه خدمات بورس اوراق بهادار، بورس کالا و انرژی فعال است. این کارگزاری در زمینه معاملات بورس اوراق بهادار کلیه خدمات مورد نیاز سرمایه‌گذاران شامل دریافت کد سهامداری و کد معاملات برخط، خرید و فروش حضوری، اینترنتی و آنلاین را ارائه می‌دهد. کارگزاری آگاه با طراحی سامانه معاملات برخط آسا توانسته گامی مثبت درجهت رفع نیازهای سرمایه‌گذاران بردارد.
با مراحل دریافت کدسهامداری و معاملات برخط، فرآیند خرید و فروش حضوری، خرید و فروش اینترنتی، خرید و فروش برخط و نحوه دریافت کد معاملاتی آتی سکه در کارگزاری آگاه، آشنا شوید.
برای پاسخ به سوالاتی که تاکنون بی پاسخ مانده است، به سوالات متداول رجوع شود.
خانواده آگاه در شعب کارگزاری آگاه آماده ارائه خدمات به متقاضیان محترم خواهد بود.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟

کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.118 نظر در مورد مطلب “کارمزدها و نرخ خدمات در بازار سرمایه ایران

 1. با تشکر؛
  مطلب بسیار مفید و آموزنده ای بود.
  یک سوال هم داشتم:
  آیا ممکن است ضرایب کارمزد و مالیات، در سنوات آینده، تغییر کند؟
  اگر بلی، در جهت کاهش خواهد بود یا افزایش ؟ و اینکه؛ کدام مرجع تصمیم گیر نهایی در این باره است؟
  ممنون از لطف شما ..

  1. سلام
   این ضرایب ممکنه در سال‌های آینده تغییر کنه و درمورد کاهش یا افزایش آنها، نهاد قانونگذار (سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس) تصمیم خواهند گرفت.

 2. انتقاد جدی که من دارم مشکل آنلاین آگاه در تبلت و سیستم عمل اندروید هست که امکان ورود و استفاده نیست و من تا بحال نتوستم معاملاتم را از مفید به آگاه منتقل کنم و امیدوارم زودتر چاره جویی و اقدام لازم انجام شود. برای رقابت با بقیه کارگذاریها باید در نرم افزار آنلاین رسا تغییرات اساسی ایجاد شود. سرعت معاملات خیلی مهمتر از مقدار تخفیف شما در معاملات است.

  1. در حال حاضر امکان استفاده از نسخه اندروید بر روی تبلت و گوشی موبایل فراهم است که این نرم افزار در هر نسخه خود بروزرسانی شده و امکانات بیشتری به آن اضافه می شود.

 3. ضمنا مشکل فوق را با شعبه شهرستان خودمان مطرح کردم و ظاهرا بعد از مطرح کردن با شعبه مرکزی پیشهاد کردند که از همراه تریدر اندرویداستفاده کنم که اون هم اولا پاسخ قانع کننده ای نیست و دوما خود نرم افزار فوق هم امکانات و گرافیک خوبی نسبت به همراه تریدر مفید ندارد.

   1. سلام
    از خیل نظرات گرانبهای شما، به تعداد کثیری از آنها پاسخ داه شده، سایر موارد هم یا در انتظار بررسی توسط کارشناس مربوطه است یا در بین سایر پیامهایی که قرار است پاسخ داده شود وجود دارد.

  1. سلام
   همونطور که دوستان گرامی اطلاع دارند، نرم افزار آسا حدود یک سال استکه به بازار عرضه شده و در کنار سایر نرم افزارها بسیار نوین محسوب می شود. این نرم افزار در کنار موارد اندکی نقص (که انشااله به زودی به سامانه افزوده می شود)، مزایای دیگری دارد.

 4. سلام
  برای ۹۴/۱۱/۱ دو مسابقه ۱۰۰ امتیازی برگزار شده که در صورت پاسخ صحیح جمع امتیازات میشه ۲۰۰ . دو نفر اول چجوری ۳۰۰ شدند؟!

  1. سلام
   روز پنجشنبه به دلایلی در ثبت پاسخ یکی از سوال‌ها و ثبت امتیاز در سامانه مسابقات اختلالاتی اتفاق افتاد. از اونجا که شرکت روز پنجشنبه و جمعه تعطیل است، رفع این مشکل به امروز (شنبه ۳ بهمن) موکول شده است. ضمن عرض پوزش، از همراهی شما سپاسگزاریم.

 5. با تشکر از سایت خوبتون و بخصوص امیر حسین ادیب که این لینک رو نشر دادن و استفاده کردیم. خیلی خیلی خوب و مفید بود.
  به امید موفقیت های روز افزون برای همه سهامداران.

  1. سلام
   تلاش ما بر این است که مطالب حدالمقدور خلاصه باشد اما به شرط آنکه مثالها کافی بوده و جان کلام، به درستی برای سطوح مختلف مخاطبین گرامی بیان بشه.

 6. سلام
  تشکر ویژه بابت ارایه توضیحات کامل و جامع تون
  میگم درصد تخفیفات سطوح مختلف باشگاه از مبلغ کل کارمزدهست یا از سهم کارگزاری؟
  با تشکر

 7. باسلام خدمت مدیران و همه دست اندرکاران محترم باشگاه مشتریان آگاه
  بعرض میرسانددرکداینجانب آرتیکل معرفی افرادمشاهده نمی گردد خواهشمنداست علت بررسی شوداین درصورتی است که همین امروز افرادی را معرفی نموده ام ؟

  1. سلام
   همانطور که تلفنی حضورتان اعلام شد، عنوان “معرفی معرف” در منوی کاربری بآشگاه، یکبار مصرف است، یعنی پس از اینکه شما معرف خود را معرفی نمودید، این گزینه به “مشخصات معرف من” تغییر نام خواهد داد.

  1. سلام
   در معاملات بورس اوراق بهادار، فقط فروشنده اوراق بهادار به میان نیم درصد از ارزش معاملات خودش رو مالیات پرداخت می کنه. سود حاصل از سرمایه گذاری فاقد مالیات هست.

 8. با سلام
  آیا افرادی هم هستن که از پرداخت این کارمزدها معاف باشند؟ با توجه به نوسان گیری هایی که با احتساب کارمزد اصلا به صرفه نیست ولی در معاملات شاهد آن هستیم

  1. سلام
   خیر کارمزد معاملاتی حتما لحاظ می شود فقط کارگزاری می تواند با توجه به سطح مشتری درصدی از سهم خود در کارمزد را به مشتری برگرداند.

 9. ی تبریکم میگیم به ناهیدخانم نفر اول مسابقات ، البته که از همون اول نفر اول بودن ?

  تبریک وارن بافت✌?
  تبریک آخرت پیش بینی??
  تبریک گزینه صحیح??
  تبریک خفن??

 10. سلام.
  مطالب مثل همیشه کامل و دقیق هستش.تشکر
  کارمزد کم هست هیچ.هرچی سطح ما بالاتر بره نسبت به تخفیفی که میگیریم کارمزد کمتر هم میشه

  سپاس فراوان از تمام بچه های گروه آگاه

 11. با سلام و وقت بخیر و خدا قوت
  میشه میزان بازگشت کارمزد که به صورت تخفیف است با یک مثال عددی توضیح دهید؟
  مثال برای یه خرید و فروش ۱۰۰ میلیون تومانی که جمعا ۲۰۰ میلیون تومان میشود با تخفیف ۱۱% چقدر عایدی دارد؟

  1. سلام
   بله، با مثال عددی توضیح میدیم. در مثالی که خود شما فرمودید، ۲۰۰ میلیون معامله صورت گرفته است. طبق آنچه در مطلب کارمزدها و نرخ خدمات در بازار سرمایه ایران آمده، کارمزد سهم کارگزاری در خرید ۰/۰۰۴ و در فروش هم ۰/۰۰۴ است که مجموعاً ۰/۰۰۸ می شود.
   بنابراین مجموع مبلغ کارمزد سهم کارگزاری برابر خواهد بود با: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰=۰٫۰۰۸*۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
   اگر فرض کنیم که شما در سطح رامند قرار دارید، از این مبلغ ۱۱ درصد آن به شما تعلق میگیرد: ۱,۷۶۰,۰۰۰=۰٫۱۱*۱۶,۰۰۰,۰۰۰

   اعداد محاسبه شده به ریال است.

 12. درصدا واقعا ظالمانه است. چون بخش قابل توجهی از سود نصیب افرادی غیر از خود سرمایه گذار میشه. درحالیکه دریافت سودهای نقدی سالیانه شرکت ها هم توسط خودمون باید انجام بشه

 13. با سلام . ضمن تشکر بابت مطالب آموزشی مربوط به کارمزد ریز محاسبات به صورت خیلی مفصل و با توضیح واضحات بود که خسته کننده کرده مطالب رو . باز هم ممنون

 14. طبق محاسبات عدد بدست آمده در لیست نمی باشد.
  )۱۸۰۰*۱۰۰۰۰)*۰٫۰۰۴۸۶ =۸۷۴۸۰۰
  تخفیف سطح دنا ۰٫۲۱ است
  ۸۷۴۸۰۰*۰٫۲۱=۱۸۳۷۰۸
  عدد پایانی در جوابها نمی باشد.

  1. سلام
   روش محاسبه تخفیف کارمزد به شکل زیر است:
   [(قیمت هر سهم مورد معامله * تعداد سهام)*کارمزد سهم کارگزاری (۰٫۰۰۴)]* تخفیف سطح مشتری در بآشگاه
   درمثال مذکور روش محاسبه به صورت زیر خواهد بود:
   [(۱,۸۰۰*۱۰,۰۰۰)*۰٫۰۰۴]*۰٫۲۱= ۱۵,۱۲۰ ریال

 15. سلام
  به نظر من مالیات ۰٫۵ در صدی برای معاملات سهام خیلی بالا است و باید تعدیل گردد
  بورس چون مربوط به تولید می شود باید کمترین نرخ مالیات را داشته باشد
  با توجه به افزایش شاخص کل این مالیات هم باید کاهش یابد

 16. با سلام
  ظاهرا ابلاغیه ممنوعیت ارایه تخفیف برای کارمزد معملات توسط کارگزاران ایلاغ شده با توجه به این ابلاغیه آیا کارگزاری آگاه بازم بر اساس باشگاه تخفیف ارایه میده؟

  1. با سلام
   دوست گرامی طبق بخشنامه توافقات قبلی پابرجاست. در حال حاضر روند کار مطابق گذشته خواهد بود و کارگزاری پیگیری های لازم را از مراجع مرتبط برای رفع ابهامات در این خصوص انجام خواهد داد.

 17. سلام …میگم …نرم افزاری هست که خودش این حساب کتابا رو انجام بده یا باید تو اکسل یه فرمول براش بنویسم و خودم حساب کتاب کنم؟؟؟؟

  1. سلام دوست گرانی
   در زمان ثبت درخواست خرید یا فروش در نرم افزار آسا، با انتخاب گزینه محاسبه کارمزد، کارمزد به صورت مجزا برای شما محاسبه و نمایش داده می شود.

 18. با سلام و تشکر از مطالب ارزشمندتون.
  امیدوارم تمامی این مطالب آموزشی و کاربردی رو بتونید در قالب یک فایل PDF ارائه بدهید تا در صورت نیاز به اون مراجعه شه و بین مطالب هم مجبور به Search نشیم. 🙂 البته از تنبلی منه ها!

  1. دوست گرامی سلام
   در همین مطلب و در جدول شماره ۱، کارمزد خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران بیان شده است.

 19. سلام. در یک کارگزاری گفتند حداقل کارمزد خرید یا فروش در یک سفارش ، ۱۵۰۰۰ ریال است و تا زمانی که کارمزد خرید یا فروش شما از این مبلغ کمتر باشد باید ۱۵۰۰۰ ریال کارمزد پرداخت کنید .
  بعنوان مثال اگر ۴۰۰ سهم ۲۷۰ تومانی خرید کنیم طبق گفته ی شما، با احتساب کارمزد باید ۱۰۸۵۲۵ تومان پرداخت کنیم(۱۰۸،۰۰۰ بابت معامله و ۵۲۵ تومان کارمزد)، اما چون کارمزد از ۱۵۰۰ تومان کمتر شده باید ۱۰۹۵۰۰ تومان پرداخت شود
  ایا این مطلب صحیح است؟

  1. با سلام
   دوست عزیز در کارگزاری آگاه شرط حداقل کارمزد وجود ندارد و هر چقدر که سفارش خرید یا فروش بگذارید متناسب با معامله انجام شده(خرید یا فروش)، کارمزد پرداخت می کنید.
   بعنوان مثال: اگر ۴۰۰ سهم ۲۵۰تومانی خرید کنید، قیمت معامله شما ۱۰۰،۰۰۰ تومان و کارمزد پرداختی خرید(۰٫۰۰۴۸۶) ۴۸۶ تومان خواهد بود.

 20. سلام
  من هر چی حساب میکنم مثلا اگر سطح من ۱۵% تخفیف داره نصف این مبلغ به من تخفیف میرسه ۷٫۵% از خرید وفروش

  فکر کنم شما از ۰٫۸ درصد سهم کارگزاری در خرید و فروش ۱۵% تخفیف میدید درسته ؟

  1. سلام
   دوست گرامی بهتر است برای هر معامله جداگانه محاسبه کنید چون قیمت خرید و فروش سهم متفاوت است. لذا برای خرید از فرمول زیر:
   مبلغ کل خرید(تعدادسهم*قیمت خرید هر سهم) * کارمزد کارگزار(۰٫۰۰۴) * تخفیف کارمزد سطح(۰٫۱۵) = مبلغ تخفیف داده به شما

   وبرای فروش از فرمول :
   مبلغ کل فروش(تعدادسهم*قیمت فروش هر سهم) * کارمزد کارگزار(۰٫۰۰۴) * تخفیف کارمزد سطح(۰٫۱۵) = مبلغ تخفیف داده به شما

   با تشکر

 21. باسلام
  با توجه به این کارمزدها و نحوه اعمال آنها در معاملات آیا هنگام عرضه سهام اگر در چند مرحله به فروش رسید تفاوتی در افزایش کارمزد ما دارد یا خیر؟
  در مورد کارگزاری هایی که حداقل کارمزد را در نظر میگیرند چطور؟

  1. سلام دوست عزیز
   بستگی به ارزش معامله دارد. اگر ارزش معاملات شما روی یک سهم رفته رفته کاهش یابد (بر حسب کم شدن قیمت)، آنگاه کارمزد پرداختی شما به مراتب کمتر خواهد بود.
   بطور کلی میتوان گفت که کارمزدها بر اساس درصدی از ارزش معاملات پرداخت می گردد.

  1. سلام دوست گرامی
   متاسفانه مثال شما واضح نیست. اما در مطلب با توجه به نوع اوراق مورد معامله، مثالی آورده شده است که می توانید به آن مراجعه نمایید.

 22. سلام آیا اگر ۵۰۰ هزار تومان خرید کنیم مبلغ کارمزد کارگزاری ۲۰۰۰ تومان میشود و اگر همین ۵۰۰ هزار تومان را بفروشیم کارمزد فروش هم ۲۰۰۰ تومان میشود؟ یعنی کارمزد خرید و فروش جمعا ۴۰۰۰ تومان(فقط کارمزد کارگزاری)

 23. سلام
  امکانش هست به خریدار انلاین موقع خرید گفته بشه حداقل قیمت فروش برای جبران هزینه های کارمزد چند باید بشه؟
  برای مثال ۱۰۰۰ سهم ۱۲۰۰ ریالی اگه خریداری بشه همون موقع انلاین بهش گفته بشه که حداقل قیمت فروش چند باید باشه؟

  1. سلام
   در نسخه جدید آساتریدرآگاه، وقتی شما قیمت رو در درخواست خرید خودتون دارید ثبت می کنید، سامانه به شما “قیمت تعادلی سفارش” رو نشون میده و این همون قیمتی هست که کارمزدها در اون لحاظ شده و اگه سهمتون رو با اون نرخ بفروشید، معامله اتون یر به یر شده و نه ضرر کردید و نه سود.

  1. سلام
   در همین مطلب مثال های مختلفی برای نحوه محاسبه کارمزد انواع مختلف اوراق بهادار، بیان شده است. علاوه بر این جدول جزئیات کارمزد هر نوع ورقه بهادار، درج شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *