{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
آنلاین

معاملات سهام مبتنی بر داده‌ها در گوگل (آنلاین)

مدرس: اشکبوس شرفی

سطح دوره: مبتدی

موسسه: کارگزاری آگاه (-)

شروع: 1402/09/25

پایان ثبت نام: 1402/9/24

شنبه 18 الی 21

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 4

آنلاین

پرایس اکشن (آنلاین)

مدرس: ساسان امیری

سطح دوره: پیشرفته

موسسه: کارگزاری آگاه (-)

شروع: 1402/09/19

پایان ثبت نام: 1402/9/18

یکشنبه ها 14 الی 17

قیمت: 5,470,000 ریال رایگان

آنلاین

تحلیل امواج الیوت (آنلاین)

مدرس: محسن مومنی

سطح دوره: پیشرفته

موسسه: کارگزاری آگاه (-)

شروع: 1402/09/21

پایان ثبت نام: 1402/9/20

سه‌شنبه‌ها 14 الی 17

قیمت: 4,950,000 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 4

آنلاین

تحلیل تکنیکال پیشرفته (آنلاین)

مدرس: ابراهیم حاجی احمدی

سطح دوره: پیشرفته

موسسه: کارگزاری آگاه (-)

شروع: 1402/09/22

پایان ثبت نام: 1402/9/21

چهارشنبه ها 15 الی 18

قیمت: 4,120,000 ریال رایگان

آنلاین

تحلیل زمانی در تکنیکال (آنلاین)

مدرس: محسن مومنی

سطح دوره: مبتدی

موسسه: کارگزاری آگاه (-)

شروع: 1402/09/20

پایان ثبت نام: 1402/9/19

دوشنبه 14 الی 17

قیمت: 0 ریال رایگان

آنلاین

تعیین حد سود و زیان در معاملات (آنلاین)

مدرس: بهزاد منافی

سطح دوره: مبتدی

موسسه: کارگزاری آگاه (-)

شروع: 1402/09/19

پایان ثبت نام: 1402/9/18

یکشنبه 15 الی 18

قیمت: 0 ریال رایگان

آنلاین

مقدمه ای بر امواج الیوت (آنلاین)

مدرس: محسن مومنی

سطح دوره: مبتدی

موسسه: کارگزاری آگاه (-)

شروع: 1402/09/21

پایان ثبت نام: 1402/9/20

سه شنبه 14 الی 17

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 2

آنلاین

فیلتر نویسی در دیده بان بازار (آنلاین)

مدرس: امین کشاورزی

سطح دوره: متوسط

موسسه: کارگزاری آگاه (-)

شروع: 1402/09/20

پایان ثبت نام: 1402/9/19

دوشنبه ها 14:30 الی 17:30

قیمت: 1,950,000 ریال رایگان

آنلاین

آشنایی با خدمات و دریافت وام و اعتبار در آگاه (آنلاین)

مدرس: رضوان میرزایی

سطح دوره: مبتدی

موسسه: کارگزاری آگاه (-)

شروع: 1402/09/19

پایان ثبت نام: 1402/9/19

یکشنبه 11 الی 13

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 4

آنلاین

تکنیکال زیر ذره بین (آنلاین)

مدرس: بهزاد منافی

سطح دوره: متوسط

موسسه: کارگزاری آگاه (-)

شروع: 1402/09/21

پایان ثبت نام: 1402/9/20

سه شنبه ها 15 الی 18

قیمت: 1,300,000 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: {{semester.RemainCapacity}}

ظرفیت تکمیل است

عدم امکان ثبت نام

آنلاین

{{semester.Title}}

مدرس: {{semester.TeacherTitle}}

سطح دوره: {{semester.LevelTitle}}

موسسه: {{semester.InstitutionTitle}} ({{semester.RegionTitle}})

شروع: {{semester.StartingTime}}

پایان ثبت نام: {{vm.getJalali(semester.EndRegisteringTime)}}

{{semester.TimeSessionDescription}}

قیمت: {{semester.Fee | number}} ریال برای شما: {{semester.PriceAfterDiscount | number}} ریال

قیمت: رایگان

قیمت: {{semester.Fee | number}} ریال رایگان

عنوان نوع دوره نحوه برگزاری موسسه آموزشی مدرس شهر تاریخ شروع مدت زمان برگزاری ظرفیت باقیمانده هزینه هزینه کلاس برای شما
معاملات سهام مبتنی بر داده‌ها در گوگل (آنلاین) کارگاه آنلاین کارگزاری آگاه اشکبوس شرفی - 1402/09/25 1 جلسه / 3 ساعت شنبه 18 الی 21 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
پرایس اکشن (آنلاین) کلاس آنلاین کارگزاری آگاه ساسان امیری - 1402/09/19 5 جلسه / 15 ساعت یکشنبه ها 14 الی 17 4 5,470,000 ریال رایگان 5,470,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تحلیل امواج الیوت (آنلاین) کلاس آنلاین کارگزاری آگاه محسن مومنی - 1402/09/21 6 جلسه / 18 ساعت سه‌شنبه‌ها 14 الی 17 4,950,000 ریال رایگان 4,950,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال پیشرفته (آنلاین) کلاس آنلاین کارگزاری آگاه ابراهیم حاجی احمدی - 1402/09/22 5 جلسه / 15 ساعت چهارشنبه ها 15 الی 18 4 4,120,000 ریال رایگان 4,120,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تحلیل زمانی در تکنیکال (آنلاین) کلاس آنلاین کارگزاری آگاه محسن مومنی - 1402/09/20 1 جلسه / 3 ساعت دوشنبه 14 الی 17 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تعیین حد سود و زیان در معاملات (آنلاین) کلاس آنلاین کارگزاری آگاه بهزاد منافی - 1402/09/19 1 جلسه / 3 ساعت یکشنبه 15 الی 18 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مقدمه ای بر امواج الیوت (آنلاین) کلاس آنلاین کارگزاری آگاه محسن مومنی - 1402/09/21 1 جلسه / 3 ساعت سه شنبه 14 الی 17 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
فیلتر نویسی در دیده بان بازار (آنلاین) کلاس آنلاین کارگزاری آگاه امین کشاورزی - 1402/09/20 2 جلسه / 6 ساعت دوشنبه ها 14:30 الی 17:30 2 1,950,000 ریال رایگان 1,950,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
آشنایی با خدمات و دریافت وام و اعتبار در آگاه (آنلاین) کلاس آنلاین کارگزاری آگاه رضوان میرزایی - 1402/09/19 1 جلسه / 2 ساعت یکشنبه 11 الی 13 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تکنیکال زیر ذره بین (آنلاین) کلاس آنلاین کارگزاری آگاه بهزاد منافی - 1402/09/21 3 جلسه / 6 ساعت سه شنبه ها 15 الی 18 4 1,300,000 ریال رایگان 1,300,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
{{semester.Title}} {{semester.CourseTypeTitle}} {{semester.PresentationTypeTitle}} {{semester.InstitutionTitle}} {{semester.TeacherTitle}} {{semester.RegionTitle}} {{semester.StartingTime}} {{semester.SessionCount}} جلسه / {{semester.Duration}} ساعت {{semester.TimeSessionDescription}} {{semester.RemainCapacity}} ظرفیت تکمیل است عدم امکان ثبت نام {{semester.Fee | number}} ریال رایگان {{semester.PriceAfterDiscount | number}} ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر