{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کلاس های فعال
حالت نمایش:

چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم؟(حضوری)

تاریخ شروع: 1398/5/15

زمان برگزاری: سه شنبه ها 15 الی 18

آنلاین

چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم؟(حضوری)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: فاطمه جعفری

قیمت: 0 ریال رایگان

آشنایی با مفاهیم اولیه بازار آتی سکه طلا- کرمانشاه

تاریخ شروع: 1398/5/24

زمان برگزاری: پنجشنبه 15 الی 18

آنلاین

آشنایی با مفاهیم اولیه بازار آتی سکه طلا- کرمانشاه

شهر: کرمانشاه

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: الهام مبارکی

قیمت: 0 ریال رایگان

آشنایی با مفاهیم اولیه بازار آتی سکه طلا - اهواز

تاریخ شروع: 1398/5/5

زمان برگزاری: شنبه 16 الی 19

آنلاین

آشنایی با مفاهیم اولیه بازار آتی سکه طلا - اهواز

شهر: اهواز

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: معصومه شهبازی

قیمت: 0 ریال رایگان

مبانی مقدماتی بازار آتی سکه و زعفران _ اصفهان

تاریخ شروع: 1398/5/9

زمان برگزاری: چهارشنبه 16:30 الی 18:30

آنلاین

مبانی مقدماتی بازار آتی سکه و زعفران _ اصفهان

شهر: اصفهان

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: امین اوزی

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم کرج

تاریخ شروع: 1398/5/3

زمان برگزاری: پنجشنبه ها 10 الی 13

آنلاین

چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم کرج

شهر: کرج

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: شیدا کیخسروی

قیمت: 0 ریال رایگان

آشنایی با مفاهیم اولیه بازار آتی سکه طلا _ قزوین

تاریخ شروع: 1398/5/20

زمان برگزاری: یکشنبه 16 الی 18

آنلاین

آشنایی با مفاهیم اولیه بازار آتی سکه طلا _ قزوین

شهر: قزوین

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: حامد کریمی

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

آشنایی با مفاهیم اولیه بازار آتی سکه طلا_دزفول

تاریخ شروع: 1398/5/20

زمان برگزاری: یکشنبه 14 الی 17

آنلاین

آشنایی با مفاهیم اولیه بازار آتی سکه طلا_دزفول

شهر: دزفول

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: رضوان سروش نیا

قیمت: 0 ریال رایگان

آموزش پیشرفته معاملات اختیارمعامله ( آپشن)

تاریخ شروع: 1398/5/13

زمان برگزاری: یکشنبه ها 15 الی 18

آنلاین

آموزش پیشرفته معاملات اختیارمعامله ( آپشن)

شهر: -

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: محمدرضا دم ثنا

قیمت: 1,080,000 ریال رایگان

آموزش حد سود و زیان نرم افزار معاملات آتی آسا (غیرحضوری)

تاریخ شروع: 1398/5/5

زمان برگزاری: شنبه 15 الی 18

آنلاین

آموزش حد سود و زیان نرم افزار معاملات آتی آسا (غیرحضوری)

شهر: -

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: شیدا کیخسروی

قیمت: 0 ریال رایگان

عنوان نوع دوره نحوه برگزاری موسسه آموزشی مدرس شهر تاریخ شروع مدت زمان برگزاری ظرفیت باقیمانده هزینه هزینه کلاس برای شما
چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم؟(حضوری) کلاس حضوری کارگزاری آگاه فاطمه جعفری تهران 1398/5/15 2 جلسه / 6 ساعت سه شنبه ها 15 الی 18 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
آشنایی با مفاهیم اولیه بازار آتی سکه طلا- کرمانشاه کلاس حضوری کارگزاری آگاه الهام مبارکی کرمانشاه 1398/5/24 1 جلسه / 3 ساعت پنجشنبه 15 الی 18 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
آشنایی با مفاهیم اولیه بازار آتی سکه طلا - اهواز کلاس حضوری کارگزاری آگاه معصومه شهبازی اهواز 1398/5/5 1 جلسه / 3 ساعت شنبه 16 الی 19 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مبانی مقدماتی بازار آتی سکه و زعفران _ اصفهان کلاس حضوری کارگزاری آگاه امین اوزی اصفهان 1398/5/9 1 جلسه / 2 ساعت چهارشنبه 16:30 الی 18:30 ظرفیت تکمیل است 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم کرج کلاس حضوری کارگزاری آگاه شیدا کیخسروی کرج 1398/5/3 2 جلسه / 6 ساعت پنجشنبه ها 10 الی 13 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
آشنایی با مفاهیم اولیه بازار آتی سکه طلا _ قزوین کلاس حضوری کارگزاری آگاه حامد کریمی قزوین 1398/5/20 1 جلسه / 3 ساعت یکشنبه 16 الی 18 ظرفیت تکمیل است 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
آشنایی با مفاهیم اولیه بازار آتی سکه طلا_دزفول کلاس حضوری کارگزاری آگاه رضوان سروش نیا دزفول 1398/5/20 1 جلسه / 3 ساعت یکشنبه 14 الی 17 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
آموزش پیشرفته معاملات اختیارمعامله ( آپشن) کلاس آنلاین کارگزاری آگاه محمدرضا دم ثنا - 1398/5/13 2 جلسه / 6 ساعت یکشنبه ها 15 الی 18 1,080,000 ریال رایگان 1,080,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
آموزش حد سود و زیان نرم افزار معاملات آتی آسا (غیرحضوری) کلاس آنلاین کارگزاری آگاه شیدا کیخسروی - 1398/5/5 1 جلسه / 3 ساعت شنبه 15 الی 18 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر