{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کلاس های فعال
حالت نمایش:

چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم؟(حضوری)

تاریخ شروع: 1398/10/3

زمان برگزاری: سه شنبه 15 الی 18

آنلاین

چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم؟(حضوری)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: ایمان آدینه زاده

قیمت: 0 ریال رایگان

استراتژی های معاملاتی قراردادهای آتی کالا (حضوری)

تاریخ شروع: 1398/9/24

زمان برگزاری: یکشنبه 15 الی 18

آنلاین

استراتژی های معاملاتی قراردادهای آتی کالا (حضوری)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: فاطمه جعفری

قیمت: 500,000 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

فیلتر نویسی در دیده بان بازار (حضوری)

تاریخ شروع: 1398/10/5

زمان برگزاری: پنج شنبه ها 10 الی 13

آنلاین

فیلتر نویسی در دیده بان بازار (حضوری)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: امین کشاورزی

قیمت: 1,140,000 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

همایش آموزش مقدماتی اختیار معامله (آپشن) (حضوری)

تاریخ شروع: 1398/10/2

زمان برگزاری: دوشنبه 15 الی 18

آنلاین

همایش آموزش مقدماتی اختیار معامله (آپشن) (حضوری)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: ایمان آدینه زاده

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم؟(حضوری)

تاریخ شروع: 1398/9/26

زمان برگزاری: سه شنبه 15 الی 18

آنلاین

چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم؟(حضوری)

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: ایمان آدینه زاده

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

فیلتر نویسی در دیده بان بازار_ شیراز

تاریخ شروع: 1398/9/27

زمان برگزاری: چهارشنبه ها 14 الی 17

آنلاین

فیلتر نویسی در دیده بان بازار_ شیراز

شهر: شیراز

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: امید قیراطی

قیمت: 1,800,000 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 2

چگونه در بورس پسته معامله کنیم؟ _ کرمان

تاریخ شروع: 1398/9/25

زمان برگزاری: دوشنبه 15 الی 18

آنلاین

چگونه در بورس پسته معامله کنیم؟ _ کرمان

شهر: کرمان

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: سحر بهادر

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: 9

آشنایی با مفاهیم اولیه بازار آتی سکه طلا - اصفهان

تاریخ شروع: 1398/9/27

زمان برگزاری: چهارشنبه 10 الی 13

آنلاین

آشنایی با مفاهیم اولیه بازار آتی سکه طلا - اصفهان

شهر: اصفهان

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: امین اوزی

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت تکمیل است

فیلترنویسی در دیده بان بازار_ مشهد

تاریخ شروع: 1398/9/26

زمان برگزاری: سه شنبه ها 16 الی 19

آنلاین

فیلترنویسی در دیده بان بازار_ مشهد

شهر: مشهد

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: محمد مهدی دهقان پور

قیمت: 1,800,000 ریال رایگان

فیلترنویسی در دیده بان بازار_ کرمانشاه

تاریخ شروع: 1398/10/24

زمان برگزاری: یکشنبه و سه شنبه ها 17 الی 20

آنلاین

فیلترنویسی در دیده بان بازار_ کرمانشاه

شهر: کرمانشاه

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: صادق امیری

قیمت: 1,350,000 ریال رایگان

چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم _کرج

تاریخ شروع: 1398/9/28

زمان برگزاری: پنجشنبه ها 10 الی 13

آنلاین

چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم _کرج

شهر: کرج

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه

مدرس: ایمان آدینه زاده

قیمت: 0 ریال رایگان

چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم؟_ سعادت آباد

تاریخ شروع: 1398/10/2

زمان برگزاری: دوشنبه 15 الی 19

آنلاین

چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم؟_ سعادت آباد

شهر: تهران

موسسه آموزشی: کارگزاری آگاه (شعبه سعادت آباد)

مدرس: معصومه شهبازی

قیمت: 0 ریال رایگان

عنوان نوع دوره نحوه برگزاری موسسه آموزشی مدرس شهر تاریخ شروع مدت زمان برگزاری ظرفیت باقیمانده هزینه هزینه کلاس برای شما
چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم؟(حضوری) همایش حضوری کارگزاری آگاه ایمان آدینه زاده تهران 1398/10/3 1 جلسه / 3 ساعت سه شنبه 15 الی 18 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
استراتژی های معاملاتی قراردادهای آتی کالا (حضوری) کلاس حضوری کارگزاری آگاه فاطمه جعفری تهران 1398/9/24 1 جلسه / 3 ساعت یکشنبه 15 الی 18 ظرفیت تکمیل است 500,000 ریال رایگان 500,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
فیلتر نویسی در دیده بان بازار (حضوری) کلاس حضوری کارگزاری آگاه امین کشاورزی تهران 1398/10/5 2 جلسه / 6 ساعت پنج شنبه ها 10 الی 13 ظرفیت تکمیل است 1,140,000 ریال رایگان 1,140,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
همایش آموزش مقدماتی اختیار معامله (آپشن) (حضوری) همایش حضوری کارگزاری آگاه ایمان آدینه زاده تهران 1398/10/2 1 جلسه / 3 ساعت دوشنبه 15 الی 18 ظرفیت تکمیل است 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم؟(حضوری) همایش حضوری کارگزاری آگاه ایمان آدینه زاده تهران 1398/9/26 1 جلسه / 3 ساعت سه شنبه 15 الی 18 ظرفیت تکمیل است 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
فیلتر نویسی در دیده بان بازار_ شیراز کلاس حضوری کارگزاری آگاه امید قیراطی شیراز 1398/9/27 4 جلسه / 12 ساعت چهارشنبه ها 14 الی 17 2 1,800,000 ریال رایگان 720,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
چگونه در بورس پسته معامله کنیم؟ _ کرمان کلاس حضوری کارگزاری آگاه سحر بهادر کرمان 1398/9/25 1 جلسه / 3 ساعت دوشنبه 15 الی 18 9 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
آشنایی با مفاهیم اولیه بازار آتی سکه طلا - اصفهان کلاس حضوری کارگزاری آگاه امین اوزی اصفهان 1398/9/27 1 جلسه / 3 ساعت چهارشنبه 10 الی 13 ظرفیت تکمیل است 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
فیلترنویسی در دیده بان بازار_ مشهد کلاس حضوری کارگزاری آگاه محمد مهدی دهقان پور مشهد 1398/9/26 4 جلسه / 12 ساعت سه شنبه ها 16 الی 19 1,800,000 ریال رایگان 720,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
فیلترنویسی در دیده بان بازار_ کرمانشاه کلاس حضوری کارگزاری آگاه صادق امیری کرمانشاه 1398/10/24 3 جلسه / 9 ساعت یکشنبه و سه شنبه ها 17 الی 20 1,350,000 ریال رایگان 540,000 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم _کرج کلاس حضوری کارگزاری آگاه ایمان آدینه زاده کرج 1398/9/28 1 جلسه / 3 ساعت پنجشنبه ها 10 الی 13 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم؟_ سعادت آباد کلاس حضوری کارگزاری آگاه (شعبه سعادت آباد) معصومه شهبازی تهران 1398/10/2 1 جلسه / 3 ساعت دوشنبه 15 الی 19 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر