{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
آنلاین

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازار سرمایه (آنلاین.)

مدرس: بهنام بهزادفر

سطح دوره: مبتدی

موسسه: کارگزاری آگاه (-)

شروع: 1402/07/09

پایان ثبت نام: 1402/7/8

یکشنبه 18 الی 21

قیمت: 0 ریال رایگان

آنلاین

استراتژی معاملاتی با خط روند (آنلاین)

مدرس: علیرضا رشیدی

سطح دوره: مبتدی

موسسه: کارگزاری آگاه (-)

شروع: 1402/07/08

پایان ثبت نام: 1402/7/7

شنبه 15 الی 17

قیمت: 0 ریال رایگان

آنلاین

آموزش سایت TSETMC (آنلاین)

مدرس: رضوان سروش نیا

سطح دوره: مبتدی

موسسه: کارگزاری آگاه (-)

شروع: 1402/07/12

پایان ثبت نام: 1402/7/11

چهارشنبه 13 الی 16

قیمت: 0 ریال رایگان

آنلاین

کسب بازدهی ثابت بدون سرمایه گذاری در بانک (آنلاین.)

مدرس: هومن امیرعضدی

سطح دوره: مبتدی

موسسه: کارگزاری آگاه (-)

شروع: 1402/07/18

پایان ثبت نام: 1402/7/17

سه شنبه 13 الی 16

قیمت: 0 ریال رایگان

آنلاین

شناسایی سهام مستعد رشد با تابلوخوانی (آنلاین)

مدرس: هومن امیرعضدی

سطح دوره: مبتدی

موسسه: کارگزاری آگاه (-)

شروع: 1402/07/10

پایان ثبت نام: 1402/7/9

دوشنبه و چهارشنبه 10 الی 12

قیمت: 0 ریال رایگان

آنلاین

تابلوخوانی و تکنیک های معاملاتی در TSE (آنلاین)

مدرس: مهدیه باقرزاده

سطح دوره: مبتدی

موسسه: کارگزاری آگاه (-)

شروع: 1402/07/10

پایان ثبت نام: 1402/7/9

دوشنبه 14 الی 17

قیمت: 0 ریال رایگان

آنلاین

کدال خوانی (آنلاین)

مدرس: دلیر شیرعلی

سطح دوره: مبتدی

موسسه: کارگزاری آگاه (-)

شروع: 1402/07/10

پایان ثبت نام: 1402/7/9

دوشنبه 18 الی 21

قیمت: 0 ریال رایگان

آنلاین

معامله گری بر اساس واگرایی در تحلیل تکنیکال (آنلاین)

مدرس: بهزاد منافی

سطح دوره: مبتدی

موسسه: کارگزاری آگاه (-)

شروع: 1402/07/08

پایان ثبت نام: 1402/7/7

شنبه 16 الی 18

قیمت: 0 ریال رایگان

آنلاین

مقدمه ای بر پرایس اکشن (آنلاین)

مدرس: رضا سپنتا

سطح دوره: مبتدی

موسسه: کارگزاری آگاه (-)

شروع: 1402/07/10

پایان ثبت نام: 1402/7/9

دوشنبه 14 الی 16

قیمت: 0 ریال رایگان

آنلاین

فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار طلا (آنلاین)

مدرس: ابراهیم حاجی احمدی

سطح دوره: مبتدی

موسسه: کارگزاری آگاه (-)

شروع: 1402/07/13

پایان ثبت نام: 1402/7/12

پنجشنبه 10 الی 13

قیمت: 0 ریال رایگان

ظرفیت باقی مانده: {{semester.RemainCapacity}}

ظرفیت تکمیل است

عدم امکان ثبت نام

آنلاین

{{semester.Title}}

مدرس: {{semester.TeacherTitle}}

سطح دوره: {{semester.LevelTitle}}

موسسه: {{semester.InstitutionTitle}} ({{semester.RegionTitle}})

شروع: {{semester.StartingTime}}

پایان ثبت نام: {{vm.getJalali(semester.EndRegisteringTime)}}

{{semester.TimeSessionDescription}}

قیمت: {{semester.Fee | number}} ریال برای شما: {{semester.PriceAfterDiscount | number}} ریال

قیمت: رایگان

قیمت: {{semester.Fee | number}} ریال رایگان

عنوان نوع دوره نحوه برگزاری موسسه آموزشی مدرس شهر تاریخ شروع مدت زمان برگزاری ظرفیت باقیمانده هزینه هزینه کلاس برای شما
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازار سرمایه (آنلاین.) کلاس آنلاین کارگزاری آگاه بهنام بهزادفر - 1402/07/09 1 جلسه / 3 ساعت یکشنبه 18 الی 21 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
استراتژی معاملاتی با خط روند (آنلاین) کلاس آنلاین کارگزاری آگاه علیرضا رشیدی - 1402/07/08 1 جلسه / 2 ساعت شنبه 15 الی 17 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
آموزش سایت TSETMC (آنلاین) کلاس آنلاین کارگزاری آگاه رضوان سروش نیا - 1402/07/12 1 جلسه / 3 ساعت چهارشنبه 13 الی 16 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
کسب بازدهی ثابت بدون سرمایه گذاری در بانک (آنلاین.) کلاس آنلاین کارگزاری آگاه هومن امیرعضدی - 1402/07/18 1 جلسه / 3 ساعت سه شنبه 13 الی 16 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
شناسایی سهام مستعد رشد با تابلوخوانی (آنلاین) کلاس آنلاین کارگزاری آگاه هومن امیرعضدی - 1402/07/10 2 جلسه / 4 ساعت دوشنبه و چهارشنبه 10 الی 12 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
تابلوخوانی و تکنیک های معاملاتی در TSE (آنلاین) کلاس آنلاین کارگزاری آگاه مهدیه باقرزاده - 1402/07/10 1 جلسه / 3 ساعت دوشنبه 14 الی 17 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
کدال خوانی (آنلاین) کلاس آنلاین کارگزاری آگاه دلیر شیرعلی - 1402/07/10 1 جلسه / 3 ساعت دوشنبه 18 الی 21 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
معامله گری بر اساس واگرایی در تحلیل تکنیکال (آنلاین) کلاس آنلاین کارگزاری آگاه بهزاد منافی - 1402/07/08 1 جلسه / 2 ساعت شنبه 16 الی 18 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
مقدمه ای بر پرایس اکشن (آنلاین) کلاس آنلاین کارگزاری آگاه رضا سپنتا - 1402/07/10 1 جلسه / 2 ساعت دوشنبه 14 الی 16 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار طلا (آنلاین) کلاس آنلاین کارگزاری آگاه ابراهیم حاجی احمدی - 1402/07/13 1 جلسه / 3 ساعت پنجشنبه 10 الی 13 0 ریال رایگان 0 ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر
{{semester.Title}} {{semester.CourseTypeTitle}} {{semester.PresentationTypeTitle}} {{semester.InstitutionTitle}} {{semester.TeacherTitle}} {{semester.RegionTitle}} {{semester.StartingTime}} {{semester.SessionCount}} جلسه / {{semester.Duration}} ساعت {{semester.TimeSessionDescription}} {{semester.RemainCapacity}} ظرفیت تکمیل است عدم امکان ثبت نام {{semester.Fee | number}} ریال رایگان {{semester.PriceAfterDiscount | number}} ریال ثبت نام اطلاعات بیشتر