حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تکنیکال

تحلیل تکنیکال پیشرفته – حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک از مجموعه آموزش های تحلیل تکنیکال پیشرفته با آموزش ” حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال ” در خدمت شما هستیم. حمایت و مقاومت استاتیک در تحلیل تکنیکال چیست؟ به حمایت یا مقاومتی که در هر شرایطی مقدار ریالی آن ثابت بوده