Avatar
  • تاریخ :۷ مهر ۱۳۹۷
https://bashgah.com/blog/question/?p=38859

نحوه معاملات سهام با دامنه باز

سلام
چرا قیمت بعضی از سهام ها بین ۱ تا ۹۹۹۹۹۹ مشخص شده است؟ آیا خرید این سهام ها مهارت خاصی نیاز دارد؟

  • ۱پاسخ
  • ۸۲۹بازدید
پاسخ