با درود و خسته نباشید؛
چنانچه مقدور است طرحی با هماهنگی سایر کارگزاریها تهیه نمایید تا پنج شنبه ها بورس به فعالیت خود ادامه دهد زیرا اقتصاد تعطیل بردار نیست

  • ۶پاسخ
  • ۷۸۷۶بازدید
پاسخ