Avatar
  • تاریخ :۲۸ مرداد ۱۳۹۶
https://bashgah.com/blog/question/?p=37957

آیا فروش سهام توسط یک شخص محدودیت خاصی دارد؟

حداکثر تعداد سهمی از سهام یک شرکت که یک کد معاملاتی در یک روز می تواند بفروشد محدودیتی دارد؟ در بورس و فرابورس و پایه فرق می کند؟ و سهامدار عمده کیست؟

  • ۷پاسخ
  • ۱۷۷۱بازدید
پاسخ