Avatar
  • تاریخ :۱۴ مهر ۱۳۹۷
https://bashgah.com/blog/question/?p=38900

در وضعیت مجاز محفوظ چگونه می توان قیمت گذاری کرد؟

با سلام
ببخشید در وضعیت مجاز محفوظ چگونه می توان قیمت گذاری کرد؟ امروز برای یک سهمی که بدون محدویت و با مکانیزم حراج بازگشایی شده بود هر قیمتی که در ج میکردم خطا میداد.

  • ۳پاسخ
  • ۶۲۱۸بازدید
پاسخ