Avatar
  • تاریخ :۱۹ مهر ۱۳۹۶
https://bashgah.com/blog/question/?p=38089

دلیل تفاوت مقدار مانده و مقدار قابل معامله چیست؟

در سایت کارگزاری اگاه بنده مقداره مانده نزد کارگزار با مقدار مانده قابل معامله سهم تفاوت ۲۰۰ هزار تومانی
دارد و نمیتوانم از این پول استفاده کنم..چه باید بکنم؟

  • ۱پاسخ
  • ۳۴۱۶بازدید
پاسخ