با سلام
متن سئوال ۳۰ مرداد طبق فصل سوم موارد افشاء در قانون بازاراوراق بهادارج.ا.ایران(مصوب اذرماه۸۴)حداکثرمهلت ناشران(شرکتها)برای ارائه صورتهای مالی میان دوره ای۶ماهه حسابرسی، چند روز است؟
واژه شده یا نشده بدنبال حسابرسی را کم دارد. و قابل جواب دادن نیست. چون پاسخ متفاوت می شود

  • ۱پاسخ
  • ۸۴۰بازدید
پاسخ