سلام. پیشنهاد
موضوع : دیدن آمار پاسخ ها در مورد سوالات پیش بینی
توضیح : شرایطی فراهم شود که بلافاصله پس از اتمام مهلت پاسخگویی به سوالاتی که بصورت پیش بینی قیمت یا شاخص مطرح میشوند ، آماری از پاسخهای اعضای عزیز خانواده آگاه ارایه گردد بطوریکه مشخص شود هر یک از گزینه ها توسط چند نفر ( و چند درصد) از شرکت کنندگان انتخاب شده است.
هدف : از آنجاییکه هدف شما و ما از برگزاری و شرکت در مسابقات ، افزایش دانش و سود آوری است ، این امر میتواند شناخت خوبی از وضعیت مورد انتظار متقاضیان از بازار پیش رو ارائه دهد . و هر یک از اعضای عزیز خانواده آگاه به سهم خود از این شناخت بهره برند.
سپاس از تلاش مستمر شما عزیزان

  • ۱پاسخ
  • ۷۷۷بازدید
پاسخ