Avatar
  • تاریخ :۱۷ آذر ۱۳۹۹
https://bashgah.com/blog/question/?p=130495

نمایش سود و زیان بعد از تغییر کارگزار ناظر سهام استانی

سلام صندوق سهام عدالت استانی فارس با نماد وسفارس را برای خودم که روش غیر مستقیم را داشتم تغییر کارگزار ناظر دادم. نماد به سبدم اضافه شد ولی تعداد سپرده گذاری ۶۰ درصد کل سهام عدالت بود و در بقیه قسمتها مثل تعداد کل سهام و در صد سود و زیان صفر نوشته شده بود. آیا اکنون میتوانم این سهام را بفروشم و چگونه سایر اطلاعات آن را در سبدم اصلاح کنم؟

  • ۱پاسخ
  • ۴۲۴بازدید
پاسخ