سهم ثاختح رو خریدم جدا، نه به این صورت که بهم تعلق گرفته باشه.و بعد از چند روز بسته شد. آیا بعد از باز شدن سهم امکان فروش دارم؟ یا سهام رو شرکت برام میفروشه؟

  • ۳پاسخ
  • ۵۹۰بازدید
پاسخ