Avatar
  • تاریخ :۲۷ فروردین ۱۳۹۶
https://bashgah.com/blog/question/?p=37740

جبران ضرر وزیان سهامدار در آگاه

سلام متاسفانه از چند روز گذشته مشکلاتی برای نرم افزار آسا وحتی سایت پیش آمده که فعالیت با آن امکان پذیر نیست و باعث زیان زیادی به سهامداران از جمله خود من شد ومخصوصا امروز یکشنبه که واقعا از نوسانات سهم زیان دیدم .چند بارم تماس گرفتم .وگفتن شرمنده .آیا این جبران زیان سهامدارو میکنه.

  • ۱پاسخ
  • ۱۴۱۲بازدید
پاسخ