باسلام
درصورت امکان خواهشمنداست جهت یادگیری کاربران مبتدی از فیلمهای آموزشی بورس ,واتاق گفتگوکه توسط اساتید مجرب تدریس شده استفاده نمایید.

  • ۱پاسخ
  • ۱۵۸۱بازدید
پاسخ