Avatar
  • تاریخ :۲۰ خرداد ۱۳۹۶
https://bashgah.com/blog/question/?p=37813

پاسخ مربوط به سوال اهرم عملیاتی در باشگاه مشتریان کارگزاری آگاه

سلام در مورد سوال ۹۶۰۳۰۲۱ اهرم عملیاتی . در مورد پاسخ تشریحی شما قانع نشدم و بنظر جواب صحیح گزینه ۲ می باشد نه یک .
از دیدگاه ریاضی در نقطه سر بسر اگر اهرم در دسترس باشد یعنی تعریف شده باشد پس هزینه های ثابت صفر نیست و اهرم بینهایت است . وقتی فروش افزایش یافت از نقطه سر بسر خارج میشویم اهرم هم دیگر بینهایت نیست. بلکه عددی بزرگتر از یک است از رابطه [ L=T(P-V) / [T(P-V) -F
که در آن (T(P-V تغییر در سود و [T(P-V) -F] تغییر در فروش است و T تغییر در تعداد فروش است
بنظر من باید اهرم در تغییر فروش ضرب شود تا تغییر در سود بدست آید(طبق تعریف اهرم)
از دیدگاه دوم هم چون همیشه در نقطه سر بسر اهرم بینهایت است پس اگر بپذیریم با ۱۰ درصد رشد فروش ، سود بینهایت تغییر میکند باید پذیرفت با ۲۰ درصد هم باز بینهایت میشود و یا هر درصد دیگری. که بسیار نامفهوم است و میدانیم که چنین نیست و وقتی فروش تغییر کند از سر بسر خارج شده ایم و دیگر اهرم بینهایت نیست.
البته این نظر من بود کلی با خودم کلنجار رفتم قانع نشدم. لطفا مرا قانع کنید.

  • ۱پاسخ
  • ۱۱۳۸بازدید
پاسخ