درود بر شما
دو درخواست داشتم
۱- زیاد کردن امتیاز بازدیدهای روزانه : واقعا ۱۰ امتیاز برای بازدید روزانه خیلی کمه . حداقل ۳۰امتیاز کنید که سالی ۱۰هزارامتیاز بشه . با ۱۰امتیاز که یک نفر به جایی نمیتونه برسه
۲- امکان انتقال امتیاز درباشگاه وجود دارد اما انتقال پول درباشگاه وجود ندارد.اگر این امکان وجود داشت به نظرم محیط یک کم حرفه ای ترمیشد .

  • ۱پاسخ
  • ۳۹۶بازدید
پاسخ