سلام
من دو حساب بورسی دارم. یکی قدیمی در کارگزاری *** و یکی جدید در آگاه. در تاریخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۵ تعداد۳۴۵ سهم از چکارن در حساب بورسی *** خریداری کردم در همان تاریخ تعدادی سهم چکارن از طریق کارگزاری آگاه هم خریداری کرده بودم ولی در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۵ در حسابم نزد *** سهم چکارن نبود . در تاریخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ متوجه شدم که خریدهای چکارن در*** به کارگزاری آگاه انتقال داده شده با توجه به اینکه سهم ۵ مثبت بود اقدام به فروش کردم. چرا این اتفاق افتاد؟ و چرا دسترسی به سامانه آسا قطع شد؟ البته حساب بانکی هر دو کد بورسی، یکی هست

  • ۱پاسخ
  • ۵۱۶بازدید
پاسخ