Avatar
  • تاریخ :۱۰ آبان ۱۳۹۹
https://bashgah.com/blog/question/?p=128185

چرا امتیازهای مسابقات بآشگاه اضافه نشده است؟

سلام/ از مسابقه شماره ۹۹۰۷۰۴۸ به اینطرف با اینکه تمام پاسخ های اینجانب درست بوده است و تیک سبز خورده است” هنوز هیچ امتیازی در باشگاه من اضافه نشده است.چرا؟ میخواهم بدانم وقتی امتیاز بنده اضافه نشده” چطور برندگان هفتگی مشخص شده است؟لطفا امتیازهای بنده را زودتر در محاسبه کنید و در باشگاه اینجانب اضافه کنید.

  • ۱پاسخ
  • ۲۰۸بازدید
پاسخ