سلام
سود دوره ای اوراق مشارکت و گواهی سپرده و نیز مبلغ اسمی موارد فوق و اسناد خزانه در سررسید، آیا به همان شماره حسابی که جهت معاملات آنلاین به کارگزاری معرفی کرده ام واریز میشود؟ یا اینکه باید اقدام دیگری انجام دهم ؟
با تشکر

  • ۱پاسخ
  • ۱۴۱۹بازدید
پاسخ