سرمایه‌گذار حرفه‌ای کیست؟

شروط احراز عنوان سرمایه‌گذار حرفه‌ای

طبق مصوبه جدید شرکت فرابورس، اشخاص حقیقی و حقوقی به شرط احراز شرایط، می‌توانند به عنوان سرمایه‌گذار حرفه‌ای شناخته شوند. کسب این عنوان مزایایی را به همراه خواهد داشت؛ سرمایه‌گذاران حرفه‌ای می‌توانند نمادهایی را معامله کنند که برای سرمایه‌گذاران عادی قابل معامله نیست.

ویژگی‌های سرمایه‌گذار حرفه‌ای

برای کسب عنوان سرمایه‌گذار حرفه‌ای، اشخاص واجد شرایط باید درخواست خود را نزد کارگزاری ثبت کنند. کارگزار مراحل ارائه مستندات به سازمان و ایجاد دسترسی برای سرمایه‌گذار را انجام خواهد داد. جهت اطلاع از جزییات بیشتر می‌توانید ضوابط مربوط به تبصره ۱ ماده ۸ دستورالعمل پذيره‌نويسی و عرضه اوليه اوراق بهادار را مطالعه کنید.

ثبت درخواست سرمایه‌گذار حرفه‌ای

اطلاعات تماس