چگونه هزینه های خود را کاهش دهیم ؟

نظارت و دقت بر روی هزینه‌های ناشی از سرمایه‌گذاری از عوامل مهمی است که شاید بسیاری از سرمایه‌گذاران آن را نادیده می‌گیرند. هزینه‌های سرمایه‌گذاری یکی از چند متغیر تأثیرگذار بر سودآوری هستند که کنترل و مدیریت آن‌ها می‌تواند تأثیر بسزایی در حاصل شدن سود داشته باشد. هزینه‌هایی از قبیل کارمزد معاملات، مالیات، هزینه‌های مدیریتی و…