صورت های مالی و انواع آن

  • ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
  • bashgah1
  • ۸ نظر
  • ۴۴۵ مشاهده
صورت‌های مالی

یکی از روش‌های سرمای‌گذاری مورد استفاده در بازار سرمایه، تحلیل بنیادی است که سرمایه‌گذاران با استفاده از آن، سود قابل قبولی را در بلندمدت کسب می‌کنند. یکی از مولفه‌های اصلی در ارزش‌گذاری شرکت‌های بورسی، بررسی صورت‌های مالی، سودآوری آن‌ها و تصمیم‌گیری برای انتخاب سهام شرکت‌ها است. در این مقاله به معرفی صورت‌های مالی و انواع