آموزش بورس در گرگان (استان گلستان)

  • ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
  • Agah3
  • ۰ نظر
  • ۶۳۶۸ مشاهده

در جامعه‌ای که دارای اقتصاد تورمی است، تنظیم میزان درآمد و هزینه دشوار است. در اقتصادهای تورمی مثل اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری و کسب سود از طریق آن‌یکی از روش‌های مقابله با افزایش تورم، حفظ سرمایه و کسب سود است. حفظ سرمایه و جلوگیری از کاهش آن‌یکی از اولین اهداف سرمایه‌گذاری به‌حساب می‌آید. سرمایه‌گذاری در بورس