نتایج برندگان مسابقه هفته سوم دی ماه ۱۳۹۴

 • ۲۷ دی ۱۳۹۴
 • Agah
 • ۳۱ نظر
 • ۲۸۷۸ مشاهده
نتایج برندگان مسابقه هفته

به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته سوم دی ماه از تاریخ ۱۹ دی لغایت ۲۵ دی ماه است.  نتایج برندگان هفته سوم دی بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. با توجه به توضیحات ذکر شده، در سومین هفته دی ماه ۱۳۹۴ در بخش

نتایج برندگان مسابقه هفته دوم دی ماه ۱۳۹۴

 • ۲۰ دی ۱۳۹۴
 • Agah
 • ۳۱ نظر
 • ۴۰۶۱ مشاهده
نتایج برندگان مسابقه هفته

به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته دوم دی ماه از تاریخ ۱۲ دی لغایت ۱۸ دی ماه است. با توجه به مشخص شدن پاسخ پیش‌بینی وانصار در تاریخ ۱۶ دی ماه (سوالی که در هفته اول دی مطرح شد)، نتیجه مربوط به این سوال نیز در این هفته لحاظ

نتایج برندگان مسابقه هفته اول دی ماه ۱۳۹۴

 • ۱۴ دی ۱۳۹۴
 • Agah
 • ۴۶ نظر
 • ۴۷۵۱ مشاهده
نتایج برندگان مسابقه هفته

چنانچه پیشتر در نتایج برندگان مسابقه آذر ماه بآشگاه و هفته پایانی آن حضورتان اعلام شد، هفته پایانی آذر از روز شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ در نظر گرفته شد؛ لذا بازه زمانی تعیین شده برای بررسی و اعلام نتایج برندگان هفته اول دی ماه، از روز ۳ دی لغایت ۱۱ دی است.

نتایج برندگان مسابقه هفته دوم و سوم آذر ماه ۱۳۹۴

 • ۲۸ آذر ۱۳۹۴
 • Agah
 • ۴۴ نظر
 • ۴۳۲۲ مشاهده
نتایج برندگان مسابقه هفته

ضمن عرض پوزش از تاخیر بوجود آمده در اعلام نتایج هفته دوم و سوم آذرماه ۹۴، در این مطلب برندگان هر دو هفته اعلام خواهند شد. آمار هفته دوم آذر ۹۴: در دومین هفته آذر ماه ۱۳۹۴ در بخش مسابقه باشگاه کارگزاری آگاه، ۸ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۶۰۱

نتایج برندگان مسابقه هفته اول آذر ماه ۱۳۹۴

 • ۹ آذر ۱۳۹۴
 • Agah
 • ۵۸ نظر
 • ۸۸۴۲ مشاهده
نتایج برندگان مسابقه هفته

در اولین هفته آذر ماه ۱۳۹۴ در بخش مسابقه باشگاه کارگزاری آگاه، ۱۰مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۶۰۱ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده درهفته اول آذر ماه شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

نتایج برندگان مسابقه هفته سوم آبان ماه ۱۳۹۴

 • ۲۳ آبان ۱۳۹۴
 • Agah
 • ۵۵ نظر
 • ۲۱۷۴۳ مشاهده
راهنمای بآشگاه مشتریان آگاه، کارگزاری آگاه، ورود به بآشگاه، نحوه ثبت نام در بآشگاه مشتریان، عضویت در بآشگاه، تغییر عکس پروفایل، منوی کاربری بآشگاه، نوار ابزار بآشگاه، محاسبه ريال و امتیاز بآشگاه، انتقال امتیاز, انتقال ژنولوژی, گزارش امتیازات, تراز ريال وهزینه, اتصال با سایر سیستم ها, اتصال با ساعت همفکران, اتصال با سایت آواگلد, ثبت درخواست واریز وجه, مسابقه, نحوه تخصیص امتیاز مسابقه, نتایخ مسابقه

بخش مسابقه بآشگاه در سومین هفته آبان ماه ۱۳۹۴ با ۹ سوال در حوزه‌های مختلف برگزار گردید. این هفته در مجموع تعداد ۵۰۷ نفر به سوال مسابقه­‌های برگزار شده پاسخ دادند که توزیع این افراد در سطوح باشگاه به شرح زیر است:

نتایج برندگان مسابقه هفته دوم آبان ماه ۱۳۹۴

 • ۱۶ آبان ۱۳۹۴
 • Agah
 • ۴۱ نظر
 • ۷۴۱۵ مشاهده
راهنمای بآشگاه مشتریان آگاه، کارگزاری آگاه، ورود به بآشگاه، نحوه ثبت نام در بآشگاه مشتریان، عضویت در بآشگاه، تغییر عکس پروفایل، منوی کاربری بآشگاه، نوار ابزار بآشگاه، محاسبه ريال و امتیاز بآشگاه، انتقال امتیاز, انتقال ژنولوژی, گزارش امتیازات, تراز ريال وهزینه, اتصال با سایر سیستم ها, اتصال با ساعت همفکران, اتصال با سایت آواگلد, ثبت درخواست واریز وجه, مسابقه, نحوه تخصیص امتیاز مسابقه, نتایخ مسابقه

بخش مسابقه بآشگاه در دومین هفته آبان ماه ۱۳۹۴ با ۷ سوال در حوزه‌های مختلف برگزار گردید. این هفته در مجموع تعداد ۳۳۵ نفر به سوال مسابقه­‌های برگزار شده پاسخ دادند که توزیع این افراد در سطوح باشگاه به شرح زیر است:

نتایج برندگان مسابقه هفته اول آبان ماه ۱۳۹۴

 • ۱۲ آبان ۱۳۹۴
 • Agah
 • ۴۳ نظر
 • ۹۰۶۱ مشاهده
راهنمای بآشگاه مشتریان آگاه، کارگزاری آگاه، ورود به بآشگاه، نحوه ثبت نام در بآشگاه مشتریان، عضویت در بآشگاه، تغییر عکس پروفایل، منوی کاربری بآشگاه، نوار ابزار بآشگاه، محاسبه ريال و امتیاز بآشگاه، انتقال امتیاز, انتقال ژنولوژی, گزارش امتیازات, تراز ريال وهزینه, اتصال با سایر سیستم ها, اتصال با ساعت همفکران, اتصال با سایت آواگلد, ثبت درخواست واریز وجه, مسابقه, نحوه تخصیص امتیاز مسابقه, نتایخ مسابقه

بخش مسابقه بآشگاه در اولین هفته آبان ماه ۱۳۹۴ با شش سوال در حوزه‌های مختلف برگزار گردید. این هفته در مجموع تعداد ۱۹۸ نفر به سوال مسابقه­‌های برگزار شده پاسخ دادند که توزیع این افراد در سطوح باشگاه به شرح زیر است: