نتایج برندگان مسابقه هفته سوم خرداد ماه ۱۳۹۵

 • ۲۵ خرداد ۱۳۹۵
 • Agah
 • ۱۳ نظر
 • ۲۴۲۵ مشاهده
نتایج برندگان مسابقه هفته

به استحضار می‌رساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته سوم خرداد ماه  ۱۳۹۵ از تاریخ ۱۵ خرداد لغایت ۲۱ خرداد ماه است. نتایج برندگان هفته سوم خرداد همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان

نتایج برندگان مسابقه هفته دوم خرداد ماه ۱۳۹۵

 • ۱۸ خرداد ۱۳۹۵
 • Agah
 • ۹ نظر
 • ۲۴۶۶ مشاهده
نتایج برندگان مسابقه هفته

به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته دوم خرداد ماه  ۱۳۹۵ از تاریخ ۹ خرداد لغایت ۱۴ خرداد ماه است. نتایج برندگان هفته دوم خرداد همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان

نتایج برندگان مسابقه هفته اول خرداد ماه ۱۳۹۵

 • ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
 • Agah
 • ۵ نظر
 • ۲۰۸۱ مشاهده
نتایج برندگان مسابقه هفته

به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته اول خرداد ماه  ۱۳۹۵ از تاریخ ۱ خرداد لغایت ۸ خرداد ماه است. نتایج برندگان هفته اول خرداد همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان

نتایج برندگان مسابقه هفته سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

 • ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • Agah
 • ۲ نظر
 • ۱۵۵۴ مشاهده
راهنمای بآشگاه مشتریان آگاه، کارگزاری آگاه، ورود به بآشگاه، نحوه ثبت نام در بآشگاه مشتریان، عضویت در بآشگاه، تغییر عکس پروفایل، منوی کاربری بآشگاه، نوار ابزار بآشگاه، محاسبه ريال و امتیاز بآشگاه، انتقال امتیاز, انتقال ژنولوژی, گزارش امتیازات, تراز ريال وهزینه, اتصال با سایر سیستم ها, اتصال با ساعت همفکران, اتصال با سایت آواگلد, ثبت درخواست واریز وجه, مسابقه, نحوه تخصیص امتیاز مسابقه, نتایخ مسابقه

به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته سوم اردیبهشت ماه  ۱۳۹۵ از تاریخ ۱۸اردیبهشت لغایت ۲۴ اردیبهشت ماه است. نتایج برندگان هفته سوم اردیبهشت همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر

نتایج برندگان مسابقه هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

 • ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • Agah
 • ۱۳ نظر
 • ۲۶۷۵ مشاهده
نتایج برندگان مسابقه هفته

به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته دوم اردیبهشت ماه  ۱۳۹۵ از تاریخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۱۷ اردیبهشت ماه است. نتایج برندگان هفته دوم اردیبهشت همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان

نتایج برندگان مسابقه هفته اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

 • ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • Agah
 • ۳ نظر
 • ۱۷۶۱ مشاهده
نتایج برندگان مسابقه هفته

به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته اول اردیبهشت ماه  ۱۳۹۵ از تاریخ ۴ اردیبهشت لغایت ۱۰ اردیبهشت ماه است. نتایج برندگان هفته اول اردیبهشت همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان

نتایج مسابقات هفته سوم فرودین ماه ۱۳۹۵

 • ۲۴ فروردین ۱۳۹۵
 • Agah
 • ۱۲ نظر
 • ۲۷۷۹ مشاهده
نتایج برندگان مسابقه هفته

به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته سوم فروردین ماه از تاریخ ۱۴ فروردین لغایت ۲۱ فروردین ماه است. نتایج برندگان هفته سوم فروردین ماه همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به

نتایج برندگان مسابقه هفته

با آرزوی سالی نیکو و سرشار از سلامتی و ضمن عرض پوزش از تاخیر بوجود آمده در اعلام نتایج هفته اول و دوم فروردین ماه ۹۵، در این مطلب برندگان هر دو هفته اعلام خواهند شد. آمار هفته اول فروردین ۹۵: در اولین هفته فروردین سال ۱۳۹۵ در بخش مسابقه باشگاه کارگزاری آگاه، ۶ مسابقه با

نتایج برندگان مسابقه هفته سوم اسفند ماه ۱۳۹۴

 • ۲۴ اسفند ۱۳۹۴
 • Agah
 • ۸ نظر
 • ۲۲۲۲ مشاهده
نتایج برندگان مسابقه هفته

به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته سوم اسفند ماه از تاریخ ۱۶ اسفند لغایت ۲۲ اسفند ماه است. نتایج برندگان هفته سوم اسفند همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر