نتایج برندگان مسابقه هفته اول شهریور ماه ۱۳۹۵

 • ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
 • Agah
 • ۲ نظر
 • ۱۲۶۱ مشاهده
راهنمای بآشگاه مشتریان آگاه، کارگزاری آگاه، ورود به بآشگاه، نحوه ثبت نام در بآشگاه مشتریان، عضویت در بآشگاه، تغییر عکس پروفایل، منوی کاربری بآشگاه، نوار ابزار بآشگاه، محاسبه ريال و امتیاز بآشگاه، انتقال امتیاز, انتقال ژنولوژی, گزارش امتیازات, تراز ريال وهزینه, اتصال با سایر سیستم ها, اتصال با ساعت همفکران, اتصال با سایت آواگلد, ثبت درخواست واریز وجه, مسابقه, نحوه تخصیص امتیاز مسابقه, نتایخ مسابقه

به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته اول شهریور ماه  ۱۳۹۵ از تاریخ ۶ لغایت ۱۲ شهریورماه است. نتایج برندگان هفته اول شهریور همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته

نتایج برندگان مسابقه هفته

به استحضار می‌سانیم بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های روزهای انتهای مرداد و روزهای ابتدای شهریور از ۳۰ مرداد لغایت ۵ شهریور در نظر گرفته شده است. نتایج برندگان این هفته همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان

نتایج برندگان مسابقه هفته

ضمن عرض سپاس از حضور یکایک همراهان گرامی که با شکیبایی در زمان بروز مشکلات ما را یاری نموده و موجب دلگرمی خدمت‌گزاران خود می‌شوند، به استحضار می‌سانیم بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته اول مرداد ماه  ۱۳۹۵ از تاریخ ۲ تا ۸ مردادماه، هفته دوم از ۱۰ لغایت ۱۵ مرداد ماه،

نتایج برندگان مسابقه هفته سوم تیر ماه ۱۳۹۵

 • ۲۸ تیر ۱۳۹۵
 • Agah
 • ۲۰ نظر
 • ۲۴۸۶ مشاهده
نتایج برندگان مسابقه هفته

به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته سوم تیر ماه  ۱۳۹۵ از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۵ تیرماه است. نتایج برندگان هفته سوم تیر همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته

نتایج برندگان مسابقه هفته دوم تیر ماه ۱۳۹۵

 • ۲۰ تیر ۱۳۹۵
 • Agah
 • ۳ نظر
 • ۱۶۴۷ مشاهده
نتایج برندگان مسابقه هفته

به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته دوم تیر ماه  ۱۳۹۵ از تاریخ ۱۳ لغایت ۱۸ تیرماه است. نتایج برندگان هفته دوم تیر همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته

نتایج برندگان مسابقه هفته اول تیر ماه ۱۳۹۵

 • ۱۴ تیر ۱۳۹۵
 • Agah
 • ۲ نظر
 • ۱۶۹۶ مشاهده
راهنمای بآشگاه مشتریان آگاه، کارگزاری آگاه، ورود به بآشگاه، نحوه ثبت نام در بآشگاه مشتریان، عضویت در بآشگاه، تغییر عکس پروفایل، منوی کاربری بآشگاه، نوار ابزار بآشگاه، محاسبه ريال و امتیاز بآشگاه، انتقال امتیاز, انتقال ژنولوژی, گزارش امتیازات, تراز ريال وهزینه, اتصال با سایر سیستم ها, اتصال با ساعت همفکران, اتصال با سایت آواگلد, ثبت درخواست واریز وجه, مسابقه, نحوه تخصیص امتیاز مسابقه, نتایخ مسابقه

به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته اول تیر ماه  ۱۳۹۵ از تاریخ ۵  لغایت ۱۲ تیرماه است. نتایج برندگان هفته اول تیر همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته

نتایج برندگان مسابقه هفته چهارم خرداد ماه ۱۳۹۵

 • ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
 • Agah
 • ۵ نظر
 • ۱۷۱۶ مشاهده
نتایج برندگان مسابقه هفته

به استحضار می‌رساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته چهارم خرداد ماه  ۱۳۹۵ از تاریخ ۲۲ خرداد لغایت ۲۸ خرداد ماه است. نتایج برندگان هفته چهارم خرداد همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان

نتایج برندگان مسابقه هفته سوم خرداد ماه ۱۳۹۵

 • ۲۵ خرداد ۱۳۹۵
 • Agah
 • ۱۳ نظر
 • ۲۴۱۲ مشاهده
نتایج برندگان مسابقه هفته

به استحضار می‌رساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته سوم خرداد ماه  ۱۳۹۵ از تاریخ ۱۵ خرداد لغایت ۲۱ خرداد ماه است. نتایج برندگان هفته سوم خرداد همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان

نتایج برندگان مسابقه هفته دوم خرداد ماه ۱۳۹۵

 • ۱۸ خرداد ۱۳۹۵
 • Agah
 • ۹ نظر
 • ۲۴۵۸ مشاهده
نتایج برندگان مسابقه هفته

به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته دوم خرداد ماه  ۱۳۹۵ از تاریخ ۹ خرداد لغایت ۱۴ خرداد ماه است. نتایج برندگان هفته دوم خرداد همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان