۴ سیاست کلی تقسیم سود نقدی در شرکت های بورسی

 • ۲ مرداد ۱۳۹۶
 • Agah
 • ۱۰۰ نظر
 • ۳۵۵۵۸ مشاهده
سیاست های تقسیم سود نقدی در شرکت های بورسی

افرادی که در بورس اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند، غالباً از دو راه کلی کسب سود می‌کنند:

 • از محل افزایش قیمت سهام خریداری شده (Capital Gain)

مثلاً اگر سهام شرکت الف در زمان خرید ۲۰۰ تومان باشد، چنانچه سرمایه‌گذار  بتواند این سهم را به بیش از مبلغ خرید بفروشد، از این معامله (سرمایه‌گذاری) سود کرده است.  به این روش، کسب عایدی سرمایه نیز گفته می شود.

 • از محل سود خود شرکت. (کسب سود سالانه به‌عنوان سود سهام)

این روش کسب سود، متاثر از سیاست‌هایی است که مدیران شرکت‌های بورسی و فرابورسی برای تقسیم سود اتخاذ می‌کنند.

با توجه به این‌که عموماً مجامع بسیاری از شرکت‌های بورسی از خرداد تا پایان مرداد برگزار می‌گردد، لذا در مطلب پیش‌رو تلاش خواهدشد که به سیاست‌های تقسیم سود در شرکت‌های بورسی پپرداخته شود.

شرکت‌ها طی یک سال فرآیند عملیاتی خود، یا متحمل ضرر خواهند شد یا سود کسب خواهند کرد. نتیجه عملکرد شرکت برای هر سال، از طریق صورت‌های مالی منعکس خواهد شد. حسابرس مستقل، صورت‌های مالی را حسابرسی و گزارش خود را منتشر می‌کند. صورت‌های مالی مشخص می‌کند شرکت چه مقدار سود دارد و گزارش حسابرس بیان می‌کند این سود چه مقدار قابل‌اتکا است. صورت‌های مالی همراه با گزارش حسابرس مستقل، در مجمع عمومی عادی سالیانه که سالی یک‌بار برگزار می‌شود، در اختیار سهامداران شرکت قرار می‌گیرد. لازم به توضیح است طبق ماده ۷۸ قانون تجارت برای رسمیت اجلاس مجمع عمومی عادی، حضور حداقل بیش از نصف سهامداران دارای حق رأی الزامی است. چنانچه در دعوت اول حدنصاب مذکور حاصل نشود، جلسه بعدی (دوم) با حضور هر عده از صاحبان سهام دارای حق رأی رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن نیز قانونی است؛ منوط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول (عدم تشکیل آن) قیدشده باشد.

مطالعه بیشتر: آشنایی با مجامع عمومی شرکت‌های بورسی

دستور کار اصلی این مجمع، تصویب صورت‌های مالی توسط سهامداران شرکت است؛ یعنی بعد از قرائت گزارش حسابرس مستقل و توضیحات مدیران شرکت در مورد کارهای انجام‌شده و برنامه‌های آتی، تصویب صورت‌های مالی به رأی گذاشته می‌شود. تصویب صورت‌های مالی، یعنی سهامداران به‌نوعی عملکرد مدیران شرکت را تائید کرده‌اند. بعد از تصویب صورت‌های مالی، نوبت تصویب مقدار سود تقسیمی می‌رسد. هیئت‌مدیره شرکت با توجه به مقدار سود، وضع نقدینگی شرکت، برنامه‌های آتی و سایر موارد، مقدار سود تقسیمی را به مجمع پیشنهاد می‌کند. رکن تصمیم‌گیرنده برای تصویب مقدار سود تقسیمی، مجمع عمومی عادی سالیانه است. مجمع امکان دارد همان سود تقسیمی پیشنهادشده توسط هیئت‌مدیره را تصویب کند، یا سودی غیرازآن. شایان ذکر است طبق ماده ۸۸ قانون تجارت تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف به‌علاوه یک رای از آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.

موضوع این مطلب سود تقسیمی است که از سود شرکت نشات گرفته است.

سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا هر نوع سودی قابل‌تقسیم است؟

طبق مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون تجارت، سود خالص شرکت در هرسال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها،استهلاک‌ها و ذخیره‌ها. از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل، باید معادل یک‌بیستم آن به‌عنوان اندوخته قانونی ذخیره شود؛ اما سود قابل‌تقسیم؟! قانون تجارت در ماده ۲۳۹ سود قابل‌تقسیم را این‌چنین بیان می‌کند؛ «سود قابل‌تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به‌علاوه سود قابل‌تقسیم سال‌های قبل که تقسیم‌نشده است.»

پس سود قابل‌تقسیم، سودی است که:

 • ابتدا زیان انباشته احتمالی سال‌های قبل از آن کسر شود
 • سپس اندوخته قانونی و اندوخته‌های اختیاری در صورت لزوم کسر شود
 •  باقی‌مانده هر چه ماند سود قابل‌تقسیم است.

به‌عبارتی‌دیگر شرکت درصورتی  می‌تواند سود تقسیم کند که در پایان سال مالی سود انباشته داشته باشد.

برای درک بهتر مطالب، در ادامه مثال‌هایی ذکر خواهد شد:

مثال ۱:

 در جدول زیر میزان سود خالص و سود قابل‌تقسیم برای شرکت سایپا در انتهای سالی مالی ۱۳۹۴ آورده شده است.

شرکت سایپا – انتهای سالی مالی ۱۳۹۴
سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس موصوبات مجمع
شرح مبلغ (میلیون ریال)
سود (زیان) خالص ۶,۵۴۳,۹۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره (۸,۰۸۶,۵۶۵)
تعدیلات سنواتی (۱۲۰,۱۵۴)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل ۰
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه ۰
انتقال از سایر اندوخته‌ها به حساب سود (زیان) انباشته ۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۰
سود قابل تخصیص (۱,۶۶۲,۷۵۱)
اندوخته قانونی ۰
سایر اندوخته‌ها ۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری ۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات (۱,۶۶۲,۷۵۱)
سود نقدی هر سهم (ریال) ۰

 همان‌طور که ابتدای جدول مشخص است،  سود خالص شرکت سایپا در سال ۹۴ مثبت بوده است. ولی بعد از کسر زیان‌های سال‌های قبل یا همان زیان انباشته، سود قابل تخصیص منفی شده است؛ یعنی سود سال ۹۴ نتوانسته زیان‌های سال قبل را پوشش دهد؛ درنتیجه سودی برای تقسیم وجود ندارد.

مثال ۲:

در جدول زیرملاحظه می‌کنید که شرکت ایران‌خودرو در پایان سال ۹۳، سود داشته است. این سود تمام زیان‌های سال قبل را پوشش داده است از سود قابل تخصیص، اندوخته‌های موردنیاز کسر شده تا سود قابل‌تقسیم حاصل شود. درنهایت مجمع تصمیم به تقسیم ۱۶ ریال سود به ازای هر سهم گرفته است.

شرکت ایران خودرو – انتهای سالی مالی ۱۳۹۳
سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس موصوبات مجمع
شرح مبلغ (میلیون ریال)
سود (زیان) خالص ۶۰۲۲۸۶۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره (۴۱۴۸۷۹۴)
تعدیلات سنواتی ۱۵۱۰۰۷
سود سهام مصوب مجمع سال قبل ۰
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه ۰
انتقال از سایر اندوخته‌ها به حساب سود (زیان) انباشته ۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۰
سود قابل تخصیص ۲۰۲۵۰۷۸
اندوخته قانونی (۱۰۱۲۵۴)
سایر اندوخته‌ها ۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری (۱۹۲۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات ۱۷۳۱۸۲۴
سود نقدی هر سهم (ریال) ۱۶

 باید در نظر داشت که اگر شرکتی طی یک سال مالی زیان داشته باشد، ولی در پایان سال مالی با در نظر گرفتن زیان آن سال، بازهم دارای سود انباشته باشد، می‌تواند سود تقسیم کند.

در مثال ۳:

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر، باوجوداینکه در سال ۹۳ زیان داشته است، ولی به علت سود انباشته در پایان سال (با اعمال زیان سال ۹۳) همچنان سود قابل‌تقسیم دارد. مجمع این شرکت در خصوص سال مذکور، تصمیم به تقسیم ۳۴ ریال سود به ازای هر سهم کرده‌است.

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر – انتهای سالی مالی ۱۳۹۴
سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس موصوبات مجمع
شرح مبلغ (میلیون ریال)
سود (زیان) پس از کسر مالیات (۲,۷۵۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره ۳۷,۶۱۸
تعدیلات سنواتی (۱,۱۲۳)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل (۶,۳۳۸)
انتقال از سایر اندوخته‌ها به حساب سود (زیان) انباشته
پاداش هیئت مدیره مصوب سال قبل ۰
سایر اندوخته‌های مصوب سال قبل ۰
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه ۰
سود قابل تخصیص ۲۷,۴۰۵
اندوخته قانونی ۰
سایر اندوخته‌ها ۰
پاداش هیئت‌مدیره ۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری (۲,۱۵۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات ۲۵,۲۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال) ۳۴

اما در اکثر مواقع شرکت‌ها وقتی سود تقسیم می‌کنند که هم‌سود انباشته داشته باشند و هم در آن سال مالی وضعیتشانسود‌ده باشد.

مثال ۴:

اطلاعات مربوط به شرکت ایران‌خودرو برای سال مالی ۹۴ شرکت  در ادامه آمده است:

شرکت ایران خودرو – انتهای سالی مالی ۱۳۹۴
سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس موصوبات مجمع
شرح مبلغ (میلیون ریال)
سود (زیان) خالص ۸۱۹,۵۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره ۱,۹۲۳,۸۲۵
تعدیلات سنواتی (۷۴۴,۰۷۷)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل (۱۹۲,۰۰۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه ۰
انتقال از سایر اندوخته‌ها به حساب سود (زیان) انباشته ۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۰
سود قابل تخصیص ۱,۸۰۷,۲۸۰
اندوخته قانونی (۴۲,۰۰۰)
سایر اندوخته‌ها ۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری (۸۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات ۱,۶۸۳,۲۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال) ۵

 

چند نکته:

 • وقتی شرکت سود قابل تخصیص و تقسیم داشت، مجمع باید میزان سود تقسیمی را مشخص و تصویب کند.
 • معمولاً مجمع همان سود تقسیمی پیشنهادشده توسط هیئت‌مدیره شرکت را تصویب می‌کند؛ اما امکان این وجود دارد مجمع سودی غیر از سود تقسیمی پیشنهادشده توسط هیئت‌مدیره را تصویب کند.
 • طبق ماده ۹۰ قانون تجارت در صورت وجود منافع قابل‌تقسیم، ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است؛ یعنی حداقل سود تقسیمی هرسال باید ۱۰% سود خالص آن سال باشد.
 • به‌جز این الزام قانونی (تقسیم حداقل ۱۰% سود خالص سال)، موارد دیگری می‌تواند در اینکه مقدار سود تقسیمی به چه میزان باشد، تأثیر بگذارند:
 • وضع نقدینگی شرکت: قاعدتاً پرداخت سود نقدی نیاز به نقدینگی بالایی دارد. اگر وضعیت نقدینگی شرکت مناسب نباشد، احتمال دارد سود تقسیمی در مجمع عدد بالایی تصویب نشود. در این شرایط احتمالاً پرداخت سود نقدی، در انتهای مدت قانونی زمان پرداخت سود، انجام می‌گیرد. طبق ماده ۲۴۰ قانون تجارت، پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود، انجام پذیرد. پس طبق قانون، شرکت از روز مجمع که در آن سهامداران سود نقدی را تصویب می‌کنند، حداکثر تا هشت ماه باید سود نقدی را به سهامداران پرداخت نمایند. از سوی دیگر طبق ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان، ناشران موظف‌اند که ۱۰ روز پیش از برگزاری مجمع برای پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیئت‌مدیره، جدول زمان‌بندی را تنظیم و افشا نماید. اگر پیشنهاد هیئت مدیره به تایید مجمع برسد، شرکت‌های بورسی نیز مطابق این جدول باید سود خود را به سهامداران پرداخت کنند. در صورتی که در مجمع عمومی مقدار سود نقدی قابل تقسیم بیشتری را تصویب کند، ناشر موظف است حداکثر در مدت ۳۰ روز جدول را اصلاح و افشا کند.

نمونه‌ای از جدول زمان‌بندی‌شده پرداخت سود شرکت توکاریل و روش نحوه دریافت آن در تصویر زیر آمده است. کلیه اطلاعات مربوط به نحوه و زمان‌بندی تقسیم سود هر شرکت، در سایت کدال به نشانی codal.ir وجود دارد و سهامداران هر شرکت می‌توانند با جستجوی شرکت مدنظر خود، از چگونگی دریافت سود نقدی مصوب آن مطلع شوند.

سیاست های تقسیم سود نقدی در شرکت های بورسی

نمونه‌ای از جدول تقسیم سود

اگر وضعیت نقدینگی شرکت به حدی نامطلوب باشد که حتی در موعد مقرر قانونی هم قادر به پرداخت سود نقدی نباشد، آنگاه شرکت از محل مطالبات سهامداران (طلب سهامدار بابت سود تقسیمی) افزایش سرمایه داده و به‌جای وجه نقد، به سهامداران، سهام جدید می‌دهد. در این حالت تعداد سهام هر سهامدار به نسبت درصد مالکیت وی از سهام شرکت، افزایش خواهد یافت.

 • نقش سهامداران عمده: ازآنجایی‌که هر تصمیم مجمع عمومی سهامداران با حداکثر آرا حاضرین، به تصویب می‌رسد، سهامداران عمده که مالک سهام بیشتری از شرکت هستند (در مقایسه با سهامداران خرد)، نقش مهمی در تصویب یا عدم تصویب تصمیمات مجمع دارند.

برای مثال اگر هزاران نفر در مجمع با مجموعه ۴۹% سهام رأی به تقسیم سود مثلاً ۱۵ ریال بدهند، ولی سهامدار عمده (شخص حقوقی یا حقیقی) با مالکیت ۵۱% سهام شرکت، رأی به تقسیم سود فرضاً ۲۰ ریال بدهد، ازآنجاکه سهامدار عمده سهام بیشتری را در اختیار دارد، تصمیم او در مجمع تصویب می‌شود؛ یعنی پرداخت سود ۲۰ ریال.

پس ملاک تصویب تصمیمات مجمع، تعداد سهام است نه تعداد سهامدار.- ازآنجاکه سهامداران عمده اکثراً شرکت‌های بورسی، نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری‌های  بزرگی هستند (مثل صندوق‌های بازنشستگی و…) به دو علت از تقسیم سود بالا استقبال خواهند کرد:

اول اینکه عمدتاً نهادهای مالی بزرگ با مشکل نقدینگی مواجه هستند. مثلاً صندوق‌های بازنشستگی که پرداخت‌های نقدی مشخصی دارند، نیاز به تأمین وجه موردنیاز است که یکی از راه‌های تأمین وجه را در تقسیم حداکثری سود نقدی توسط شرکت‌های سرمایه‌پذیر و زیرمجموعه می‌دانند.

دوم اینکه طبق استانداردهای حسابداری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری از محل سود نقدی شرکت‌های زیرمجموعه می‌توانند در حساب‌های خودشان سود شناسایی کنند، نه از محل سود خالص شرکت‌های زیرمجموعه.

برای درک بهتر موضوع، فرض کنید شرکت “الف” ۵۵% از سهام شرکت “ب” را در اختیار دارد. تعداد کل سهام شرکت “ب” برابر با یک‌میلیون سهم است (شرکت الف ۵۵۰٫۰۰۰ سهام شرکت ب را مالک است). سود هر سهم شرکت “ب” برابر با ۱۲۰ ریال است؛ یعنی شرکت “الف” از محل سرمایه‌گذاری در شرکت “ب” توانسته ۶۶ میلیون ریال درآمد کسب کند (۵۵۰٫۰۰۰ * ۱۲۰). اما طبق استانداردهای حسابداری این مبلغ را نمی‌تواند در صورت‌های مالی خود به‌عنوان درآمد ثبت کند و باید مبلغی به‌عنوان درآمد ثبت شود که حاصل سود تقسیمی شرکت “ب” باشد. اگر شرکت ب مبلغ ۸۰ ریال از ۱۲۰ ریال سود خود را تقسیم کند، آنگاه شرکت الف می‌تواند ۴۴ میلیون ریال (۵۵۰٫۰۰۰ * ۸۰) در صورت‌های مالی خود درآمد شناسایی کند. به همین خاطر شرکت‌های سرمایه‌گذاری که عمدتاً سهامداران عمده شرکت‌های بورسی هستند، تمایل دارند در مجمع شرکت‌های سود بیشتری تقسیم گردد.

 • طرح و توسعه: اگر شرکت‌های دارای طرح و توسعه باشند، تمایل چندانی به پرداخت سود نقدی ندارند. چراکه برای تکمیل طرح‌های توسعه خود نیاز به نقدینگی دارند. اگر شرکتی سود نقدی بالا پرداخت کند، احتمالاً برای تکمیل طرح و توسعه خود با مشکل نقدینگی روبرو خواهد شد و باید از طریق استقراض و اخذ وام، تأمین مالی کند و درنتیجه مجبور به پرداخت بهره پرداخت می‌شود. پرداخت بهره نیز از سود شرکت می‌کاهد و کاهش سود منجر به کاهش قیمت سهام و کاهش سود تقسیمی در مجمع سال بعد خواهد شد. لذا برای جلوگیری از این رخداد، معمولاً شرکت‌هایی که طرح و توسعه دارند، در مجمع خود سود کمی پرداخت می‌کنند.
 • برخی شرکت‌ها به لحاظ قراردادی، در پرداخت سود نقدی با محدودیت مواجه هستند. مثلاً شرکتی که از بانکی تسهیلات دریافت کرده است، امکان دارد از طرف بانک با محدودیت پرداخت سود مواجه باشند. بانک‌ها برای کاهش ریسک خود جهت وصول تسهیلات پرداختی، امکان دارد طبق قراردادی برای پرداخت سود نقدی به سهامداران، برای شرکت محدودیتی در نظرگیرند. یا مثلاً در اساسنامه شرکت برای پرداخت سود نقدی محدودیتی وجود داشته باشد و قیدشده باشد مازاد سود باید به اندوخته احتیاطی شرکت انتقال یابد.

در بالا عوامل مهم در میزان پرداخت سود نقدی بیان شد. عواملی دیگری نیز ازجمله عمر شرکت، نوع فعالیت شرکت و… در تعیین میزان پرداخت سود نقدی، می‌توانند دخیل باشند.

اما امکان دارد در مجمع، سهامداران به پیشنهاد هیئت‌مدیره رأی بدهند؛ یعنی سودی که هیئت‌مدیره برای تقسیم پیشنهاد می‌دهد.

معمولاً مدیران شرکت برای تقسیم سود نقدی سیاست‌های خاصی دارند که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود؛

 • روش مبلغ ثابت: در این روش بدون توجه به سود شرکت، هرسال مقدار مشخص و ثابتی سود به سهامداران پرداخت می‌شود. در این روش در سال‌هایی که سود شرکت بیشتر از مبلغ ثابت تعیین شده است، مقدار مازاد سود، اندوخته می‌شود تا در سال‌هایی که سود کم است، از محل این اندوخته بتوان سود ثابت را پرداخت کرد.
سیاست های تقسیم سود نقدی در شرکت های بورسی

سیاست تقسیم سود: روش مبلغ ثابت

 • روش درصد ثابتی از سود: در این روش هرسال درصد ثابتی از سود پرداخت می‌شود. درنتیجه سود پرداختی با مقدار سود خالص شرکت در نوسان خواهد بود.
سیاست های تقسیم سود نقدی در شرکت های بورسی

سیاست تقسیم سود: روش درصد ثابتی از سود

 • روش مبلغ ثابت به‌علاوه درصدی از سود مازاد: این روش که تلفیقی از دو روش بالا است، یک کف ثابت برای پرداخت سالانه سود در نظر می‌گیرد و با توجه به نوسان سالانه سود خالص، درصدی از آن را نیز علاوه بر مبلغ ثابت، به سهامداران پرداخت می‌کند.
 • روش پرداختی از درصد ارزش بازار شرکت: در این روش که خیلی متعارف نیست، بر اساس میزان رشد احتمالی قیمت سهام شرکت در بازار، درصدی از میزان رشد به‌عنوان سود شرکت پرداخت می‌شود تا سهامدارانی که از افزایش قیمت سهام عایدی کسب نکرده‌اند (در زمان رشد قیمت سهام، سهام خود را نفروخته‌اند تا سود کسب کنند)، درصدی از این رشد قیمت را به‌عنوان سود نقدی دریافت کنند. البته هرچه میزان رشد قیمت بیشتر باشد، درصد کمتری از این رشد به‌عنوان سود پرداخت خواهد شد.
سیاست های تقسیم سود نقدی در شرکت های بورسی

سیاست های تقسیم سود نقدی در شرکت های بورسی

روش‌های بیان‌شده در مطلب فوق، نشان از وجود یک سیاست منظم در پرداخت سود دارد. وجود این سیاست منظم، باعث افزایش بازار و سهامداران به شرکت و مدیران شرکت خواهد شد. البته امکان دارد شرکت‌ها هیچ سیاست خاص و منظمی جهت پرداخت سود نداشته باشند.

در بعضی موارد امکان دارند شرکت‌ها از محل سود انباشته (سود تقسیم‌نشده سال‌های گذشته) یا از محل اندوخته‌های احتیاطی (نه اندوخته قانونی)، به سهامداران سود پرداخت کنند.

در انتها جدولی از میزان درصد تقسیم سود شرکت‌های بورسی در سال ۹۵ آورده شده است. همان‌طور که مشخص است در کشور ما درصد تقسیم سود بالا است. شاید یکی از دلایل تقسیم سود بالا در ایران، معاف بودن سود تقسیمی از مالیات باشد.

روند سرمایه، سود شرکت‌ها، ارزش بازار و…  در سال ۱۳۹۵
ردیف ماه تعداد شرکت سرمایه شرکت‌ها
(میلیارد ریال)
سود پیش بینی شده
(میلیارد ریال)
P/E ارزش بازار (میلیارد ریال) سود (زیان) تحقق یافته
(میلیارد ریال)
سود نقدی تقسیم‌شده
(میلیارد ریال)
درصد تقسیم
 ۱ اسفند ۳۲۵ ۱,۳۷۷,۸۸۳ ۴۱۲,۰۰۲ ۶٫۸۴ ۳,۲۲۰,۳۷۴ ۲۰,۵۸۵ ۱۸,۴۴۵ ۸۹٫۶۰
۲ بهمن ۳۲۶ ۱,۳۷۱,۲۷۰ ۴۰۰,۸۱۹ ۷٫۰۲ ۳,۲۵۷,۸۶۷ ۴,۸۸۳ ۴۱,۴۱۰ ۸۴٫۵۱
۳ دی ۳۲۵ ۱,۳۴۸,۴۹۹ ۴۰۶,۵۹۱ ۷٫۵۵ ۳,۳۴۳,۷۱۷ ۲۲,۹۲۱ ۱,۷۹۸۶ ۷۴٫۹۶
۴ آذر ۳۲۴ ۱,۳۴۵,۳۲۳ ۴۲۳,۶۳۴ ۷٫۵۱ ۳,۳۷۳,۶۷۶ ۷,۳۸۱ ۹,۳۷۴ ۱۲۲٫۹۴
۵ آبان ۳۲۴ ۱,۳۰۱,۷۴۵ ۴۲۱,۷۹۵ ۷٫۴۲ ۳,۳۱۷,۳۰۹ ۵۴۱ ۴۲۴ ۷۸٫۳۷
۶ مهر ۳۲۲ ۱,۲۸۴,۰۲۳ ۴۱۸,۵۶۱ ۷٫۳۶ ۳,۲۴۴,۶۶۲ ۳,۴۴۵۰ ۹,۱۱۰ ۲۶٫۴۴
۷ شهریور ۳۲۱ ۱,۲۷۸,۵۳۵ ۴۱۸,۱۳۱ ۷٫۲۰ ۳,۱۶۸,۰۶۹ ۴,۶۴۴ ۴,۰۰۵ ۶۲٫۷۸
۸ مرداد ۳۲۱ ۱,۲۷۰,۷۲۵ ۴۲۱,۷۰۳ ۷٫۲۹ ۳,۲۲۹,۲۹۶ ۷۸- ۱۲۷ ۸۲٫۴۷
۹ تیر ۳۲۱ ۱,۲۴۹,۸۷۸ ۴۲۲,۸۱۰ ۶٫۹۹ ۳,۱۲۸,۲۵۵ ۹۰,۷۹۶ ۸۰,۷۱۲ ۷۸٫۹۰
۱۰ خرداد ۳۲۱ ۱,۲۴۰,۹۲۹ ۴۲۰,۰۱۹ ۶٫۹۴ ۳,۰۸۰,۵۶۶ ۳۲,۶۶۸ ۲۵,۹۲۷ ۷۸٫۶۲
۱۱ اردیبهشت ۳۲۱ ۱,۲۳۸,۱۱۹ ۴۲۴,۷۶۸ ۷٫۳۹ ۳,۳۱۳,۸۶۶ ۶۱,۲۸۵ ۵۸,۹۱۰ ۹۵٫۶۶
۱۲ فروردین ۳۲۰ ۱,۱۸۶,۴۲۰ ۴۲۴,۵۶۸ ۷٫۶۳ ۳,۴۱۲,۳۹۰ ۲۶,۶۸۴ ۲۵,۴۱۴ ۹۱٫۶۳

 

جمع‌بندی:

پرداخت سود نقدی یکی از روش های تقسیم سود است. تقسیم سود روش‌های دیگری مانند سهام جایزه، تجمیع سهام، تجزیه سهام و… را نیز دارد؛ اما در این مطلب به سیاست‌های پرداخت سود نقدی که از سوی هیئت‌مدیره شرکت‌ها اتخاذ می‌شود پرداخته شد. پرداخت مبلغ ثابتی از سود، پرداخت درصدی از سود، پرداخت مبلغ ثابت به‌علاوه درصدی از سود و پرداخت درصد ارزش بازار شرکت سیاست‌هایی بودند که در این مطلب به آن‌ها پرداخته شد.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟

کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.

100 پاسخ به “۴ سیاست کلی تقسیم سود نقدی در شرکت های بورسی”

 1. 11527 گفت:

  سلام ممنون از مطالب ارزندتون میخواستم ببینم رسوبات چه پونی رو برای صاحبش ایجاد میکند وآیا قابل دریافت است وکل مانده رسوبات رو کجا میتوان مشاهده کرد

  ۱
  • Bashgah گفت:

   سلام
   دوست عزیز رسوب در واقع میانگین مانده شما در حساب بانک یا کارگزاری است. وجود رسوب در برخی موسسات یا کارگزاریها دارای امتیاز و مزایای خاصیست و در برخی دیگر هیچ مزیتی ندارد.
   وجود رسوب در کارگزاری آگاه این امکان را برای شما فراهم می آورد تا بتوانید از کارگزاری آگاه اعتبار بدون بهره و سود دریافت کنید و در نتیجه سود حاصل از خرید اوراق بصورت اعتباری را تماماً متعلق خود کنید.
   در حال حاضر امتیاز و خدمات حاصل از ایجاد رسوب در کارگزاری آگاه بصورت وام(اعتبار) بدون بهره قابل دریافت است و شما می توانید رسوب پول خود را در بخش وام قرض الحسنه در بآشگاه مشاهده نمایید.

   ۰
 2. alipour1251@yahoo.com گفت:

  سلام
  مطلب مفیدی بود

  ۱
 3. feizi04189 گفت:

  سلام..خسته نباشید..یک سوال میخاستم بپرسم ممنون میشم اگه جواب بدین..اگه یه سوال برای پیش بینی آخر هفته داده بودین و آخر هفته مثلا چهارشنبه بعد از بازار یعنی ساعت ۱۲/۵ بسته شد آیا اون سوال حذف میشه یا خیر؟

  ۰
 4. m00969 گفت:

  سلام
  به نظرم بهترین راه کسب سود از طریق بالا رفتن قیمت خود سهم هست

  ۱
 5. agah09969 گفت:

  در مورد سوال اشتباه درسوال ۹۶۰۵۰۰۱-عمومی-دانش بازار سرمایه در جواب آمده:
  البته نکته ای که در گزینه ۴ وجود دارد، ساختمان پزشکان است. قبوض شخصی در GNP حساب می شود.
  نوشته
  در جواب گفته قبوض شخصی محاسبه می شود.و قبوض پزشکان محاسبه نمی شود.پس کل قبوض بخش خدماتی نباید جز gnpمحاسبه شود.و این کاملا اشتباه است.

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   تولید ناخالص ملی(GNP): ‌
   به مجموع ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در طی یک دوره (معمولا یکساله) توسط افراد یک کشور تولید ناخالص ملی گفته می شود. همان طور که مشخص است، در محاسبه تولید ناخالص ملی اولا تنها کالاها و خدمات نهایی محاسبه می شوند و لذا برای جلوگیری از احتساب مضاعف می بایست ارزش کالاها و خدمات واسطه ای را حذف نمود. ثانیا، در محاسبه تولید ناخالص ملی ملیت بسیار مهم است، بدین معنی که هر ایرانی در هر جای دنیا، اگر کالا یا خدمات نهایی تولید کرده باشد در GNP ایران وارد خواهد شد و همچنین ارزش کالا یا خدمات نهایی تولید شده توسط اتباع خارجی نیز از GNP ایران کسر خواهد شد.‌
   تولید ناخالص داخلی (GDP):
   به مجموع ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در طی یک دوره (معمولا یکساله) در درون یک کشور گفته می شود. یعنی هر فرد ایرانی یا خارجی، اگر کالا یا خدمات نهایی تولید کرده و در ایران باشد در GDP ایران وارد می شود.
   همان طور که از تعاریف GNP وGDP ملاحظه می شود، در GNP ملاک ملیت بوده ولی در GDP ملاک جغرافیاست.
   نکته: برای محاسبه تولید خالص ملی NNP و تولید خالص داخلی NDP می توان هزینه استهلاک را از تولید ناخالص ملی GNP و تولید ناخالص داخلی GDP را کسر نماییم.
   ‌بررسی سوال مسابقه:
   پول پرداختی بابت برق مطب پزشکی مربوط به کالاها و خدمات واسطه ای بوده و لذا محاسبه نمی گردد. فعالیت های اقتصاد زیرزمینی و خرید سرقفلی نیز در محاسبات GNP لحاظ نمی گردد. اما پرداختی به تعمیر کار لوازم خانگی بابت خدمت نهایی بوده و در حسابهای ملی وارد می گردد. با مفروضات مذکور پاسخ صحیح سوال عبارت (پرداختی به تعمیرکار لوازم خانگی) است.
   منبع: کتاب اصول بازار سرمایه (جلد دوم)/ تالیف: علی صادقین، محمد گرجی آرا، محمدحسین صدرایی، وحید واشقانی فراهانی

   ۲
 6. Salhivand گفت:

  با سلام ،اطلاعات بسیار مفید و کارسازی بود.خدا قوت خدمت دست اندرکاران.

  ۰
 7. AG7306 گفت:

  نوسانات بازار شدیده
  احساس میکنم مردم دوست دارن پول بدن یکی براشون سهام بخره ولی خودشون نمیخان درگیر بشن که یاد بگیرن
  کاگزاری نیاز به روشی داره که مردم مجاب به یادگیری بشن

  ۰
  • Bashgah گفت:

   دوست گرامی کارگزاری آگاه در این راستا خدمات متنوعی ارائه کرده است.
   چنانچه افراد نیاز به فراگیری آموزشهای مقدماتی تا حرفه ای دارند می توانند از خدمات آموزشی و چنانچه نیازمند مشاوره و دسترسی به اطلاعات تحلیل شده هستند می توانند از سایت همفکران و نیز چنانچه نیازمند شخصی حرفه ای جهت مدیریت کردن سرمایه‌شان در بورس دارند می توانند از خدمات سبدگردانی آگاه بهره‌مند شوند.

   ۰
 8. rezajahanib@yahoo.com گفت:

  با سلام
  سود تقسیم شده هر سهم به چه سهامداری از نظر زمانی تعلق می گیرد یا به عبارت دیگر سهام فروخته شده پس از مجمع سود آن به مالک سهام جدید پرداخت می شود یا سهامدار قبلی؟

  ۰
  • Bashgah گفت:

   سلام
   سود سهام به شخصی پرداخت می گردد که در روز برگزاری مجمع، سهام آن شرکت را داشته باشد.

   ۰
   • رضا گفت:

    با سلام
    درست میفرمایید. هر چه در باره ماده قانونی این موضوع که" سود به سهامدارن در تارخ مجمع تعلق میگیرد نه تاریخ ترازنامه" گشتم نتونستم چیزی پیدا کنم
    اگر راهنمایی بفرمایید ممنونم

    ۰
 9. agah09137 گفت:

  ۱- حدود ۶۵۰۰۰۰هزارریال وجه نقد در باشگاه دارم چگونه می توانم استفاده کنم ؟
  ۲-چگونه می توانم از اعتبار باشگاه استفاده کنم و به چه میزان ؟

  ۰
  • Bashgah گفت:

   ۱-در صورتیکه شرایط لازم مندرج در مطلب "روش دریافت اعتبار معاملاتی در بورس" را داشته باشید می توانید از قسمت "خدمات بآشگاه-بسته های اعتباری" بسته مورد نظر خود را خریداری نمایید.
   بدیهیست که پس از خرید هزینه بسته از وجه بآشگاه شما کسر خواهد شد.

   ۲- از اعتبار می توان جهت خرید اوراق در بازار بورس استفاده نمایید.
   لازم به ذکر است که سود(زیان) حاصل از خرید و فروش اوراق بهادار متوجه شما خواهد بود و در تاریخ سررسید شما فقط اعتبار دریافتی را با کارگزاری آگاه تسویه می کنید.

   ۰
 10. akbari16085 گفت:

  مطلب مفیدی بود و با قلم روان و ساده نوشته شده بود. متشکرم

  ۰
 11. Amir04550 گفت:

  سلام
  آیا امکان اینکه سود پرداخت شده به هر سهامدار از طریق شماره حسابی که خودسهامدار دارد پرداخت شود یا اصول کلی بر این است که هر شرکت بورسی تمامی سود سهامداران خود را از طریق یک بانک مشخص پرداخت میکند و اگر اینگونه هست، سهامداری که در آن بانک حساب ندارد باید حتما حساب افتتاح کند و سود رو دریافت کند یا روش جایگزینی هست؟ برای مثال از طریق کارگزاری دریافت کند؟
  سپاس

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   روش‌های دریافت سود متفاوت است. برای اطلاع از اینکه چگونه می‌توانید سود شرکت را دریافت کنید باید اطلاعیه مربوط به نحوه دریافت سود آن شرکت را در کدال مطالعه بفرمایید. غالباً شرکت‌ها برای مراجعه سهامداران و دریافت سود نقدی، یکی از بانک‌ها را مشخص می کنند. اما لزوما نیاز نیست که مشتری در آن بانک حساب داشته باشد. گاهی برخی شرکت‌ها هم از مشتریان می‌خواهند تا از طریق فرمی که در سایت کدال قرار داده اند، اطلاعات حساب بانکی خود را برای دریافت سود به فکس یا ایمیل شرکت، ارسال نمایند. بنابراین برای دریافت نحوه دریافت سود نقدی حتماً باید اطلاعیه‌های آن شرکت را در سایت کدال مطالعه فرمایید.

   ۰
 12. miladmahtabi1983@gmail.com گفت:

  سلام
  پس نحوه تقسیم سهام اینجوریه!

  برام مفید بود.

  ۰
 13. Zhina_pr@yahoo.com گفت:

  با سلام و تشکر بابت مطالب مفیدتون
  اگه ممکنه مطالب بلاگ رو دسته بندی کنید چون برای پیدا کردن یک مطلب باید کلی وقت بزاریم.

  ۰
 14. Salhivand گفت:

  با سلام
  ظاهرا هر چهار جواب سوال باشگاه به شماره ۹۶۰۵۰۱۵ مورخ ۹۶/۵/۰۸ در ارتباط با سیاستهای کلی تقسیم سود صحیح می باشند.لطفا رسیدگی فرمایید.

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   خیر. گزینه ۲ صحیح نیست.
   سود قابل‌تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به‌علاوه سود قابل‌تقسیم سال‌های قبل که تقسیم‌نشده است.
   اما در گزینه ۲ آمده بود که سود قابل‌تقسیم، سود عملیاتی است.

   ۰
 15. agah42735 گفت:

  سلام

  آیا شرکت ها در زمان اعلام شده برای پرداخت سودها که در کدال اعلام مینمایند الزامی برای پرداخت به سهامداران مطابق زمان بندی اعلامی دارند یا میتوانند ترتیبات اون رو رعایت نکرده و در زمانی دیرتر از زمانهای اعلام شده بدون مشکل قانونی سودهای مصوب مجمع عمومی را به سهامداران هم پرداخت نمایند؟

  ۰
  • Agah گفت:

   باسلام
   از نظر قوانین بازار سرمایه شرکت ها موظف به پرداخت سود تقسیمی مجامع حداکثر ظرف ۸ ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه هستند و در صورت عدم توانایی به پرداخت به موقع موظف به افزایش سهام، صاحبان سهام به نسبت مالکیت آنها هستند. تاخیر از زمان اعلام شده در توسط شرکت، در ارزیابی شرکت لحاظ شده و از اعتبار شرکت می کاهد.

   ۱
   • agah42735 گفت:

    ممنون از پاسختون

    ولی در اینحالت اگه از اعتبار شرکت کاسته بشه که باز هم به ضرر سهامدار اون هست , در حالیکه این تخلفات از سوی مدیران و مسئولین شرکت به عمل میاد و اونها هستند که در واقع باید پاسخگو باشند و مجازات و خسارت ها رو بنحوی جبران کنند و اگر اینطور در قوانین در نظر گرفته نشده باید به مجلس برای تدوین قوانین جدید و متناسب با تخلف و عاملین چنین تخلفاتی تدوین و تصویب گردد که به سهامداران چند جانبه زیان وارد نگردد.

    ۰
 16. agah42735 گفت:

  سلام

  اگر به هر علتی سود سهام مصوب مجمع را در موعد قانونی تعیین شده (۸ماه) شرکتی تمام یا قسمتی از آن را به حساب سهامداران واریز ننماید و مدت زمان بیشتری از ۸ ماه مقرره را از واریز مطالبات سهامداران به هر علتی خودداری نماید, آیا جرایمی برای مدیران متخلف شرکت و نیز حق دریافت خسارت تاخیری از لحاظ قانونی برای سهامداران در قوانین موضوعه دیده شده ؟
  اگر دیده شده کدوم مواد قانونی قابل استناد سهامداریکه سود مصوب در موعد مقرر قانونی به حساب او واریز نگردیده میباشد و برای این منظور به کدام مرجع قانونی میتواند شکایت نموده و تحت چه عنوان قانونی ؟

  ۰
  • Agah گفت:

   باسلام
   طبق ماده ۱۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آراء صادره در این‌خصوص از طریق اجرای احکام دادگاهها قابل اجرا است.

   ۰
   • agah42735 گفت:

    با سلام

    ممنون از پاسختون , فقط در این ماده اشاره ای به سود مصوب در مجامع عمومی شرکت ها نشده و بحث مرتبط با سودهای تضمین شده و سر رسید شده چنین اوراقی میباشد و آیا این قانون برای شرکتی که در تاریخ اعلام شده یا در بازه زمانی قانونی سود مصوب مجمع را به حساب سهامداران واریز ننماید چه تدبیری اندیشیده شده برای برخورد قانونی با آنها.

    ۰
    • Agah گفت:

     با سلام مجدد
     برای بررسی بیشتر موضوع مدنظر می توانید از قانون تجارت استفاده نمایید یا با کارشناسان حقوقی شرکت سپرده گذاری مرکزی تماس حاصل فرمایید.

     ۰
     • agah42735 گفت:

      سپاس

      اونجا هم در این ارتباط فقط راجب اینکه سهامداران فعلی در افزایش سرمایه در اولویت هستند و اگر اینها از حق خودشون نخواستن استفاده کنن میتونن به شخص دیگه واگذار کنن و اگر در افزایش سرمایه شرکت نکردن پذیره نویسی عمومی آگهی داده میشه چیز بیشتری من پیدا نکردم و اینکه شرکت در این رابطه چطور میتونه عمل کنه و اگه حق تقدم های استفاده نشده رو بخواد بفروشه با این وجوه چطور میتونه برخورد کنه مقرراتی دیده نمیشه , مگر اینکه خود بورس بر اساس قوانین دستور العمل خاصی رو تنظیم و راهکاری رو دیده باشه که اگر ازین موارد اطلاعی داشته باشید بفرمایید که ما هم استفاده کنیم ممنون میشمو

      ۰
     • Agah گفت:

      سلام
      برای دریافت قوانین بیشتر در این خصوص میتوانید با کارشناسان حقوقی شرکت سپرده گذاری مرکزی به شماره تماس ۲۴۲۳۱۵-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

      ۰
 17. agah42735 گفت:

  سلام

  آیا برای واریز مطالبات سهامدارانی که حق تقدم سهام استفاده شده آنها توسط شرکت فروخته میشوند در قوانین زمان مشخصی در نظر گرفته شده یا شرکت میتواند بدلخواه خود زمانی رو برای اینکار در نظر گرفته و هفته ها و ماه ها این وجوه رو در حسابهای شرکت نگه داشته و سهامداران مشمول رو در دفاتر بستانکار شرکت ثبت نموده و از پرداخت مطالبات سهامداران تا زمان دلخواه خودداری نموده ؟

  و اگر الزامی میباشد و محدوده زمانی از نظر قانونی در نظر گرفته شده چه مدت میباشد؟

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   در خصوص طولانی شدن تسویه حساب مربوط به مبلغ فروش رفته حق تقدم باید عرض کنیم که این مورد به نوعی تخلف محسوب می‌شود و این حق سهامدار است که پیگیر این قضیه باشد و پیشنهاد می‌کنیم که سهامداران از طریق ناظر سازمان این مساله را پیگیری کنند. البته قانونی برای زمان واریز مبلغ وجود ندارد اما طولانی شدن آن منصفانه نیست و قابل پیگیری است؛ اما طبق قانون معاملاتی وقتی که ناشر سهام شرکت را می‌فروشد باید ظرف سه روز این پول را به حساب سهامدار بریزد ولی در این مورد اجرا نمی‌شود.

   ۰
 18. agah42735 گفت:

  سلام

  آیا چنانچه شرکتی حق تقدم های استفاده نشده را در قیمت مشخص x از طریق تابلوی بورس بفروشد میتواند غیر از کسور تعیین شده قانونی که از آن توسط سازمان بورس کسر میگردد (شامل کارمزد کارگزان) , و میبایست بکسر آنها همانند مواقعی که خود سهامداران نسبت بفروش حق تقدمهای خود مستقیما از طریق کارگزاری خود اقدام مینمایند مبلغ فروش متعلقه خود را از شرکت مربوطه عینا دریافت نمایند خود شرکت به ازای هر سهمی y ریال رو بعنوان هزینه هایی از هر سهم اضافه بر آن مبالغ قانونی از قیمت خالص حق تقدمهای بفروش رفته توسط خود شرکت بدلخواه کسر کرده و مازاد بر آنها را به سهامدارانی از حق تقدمهای خود در موعد مقرره استفاده ننموده اند پرداخت نملاید.
  مثال آن شرکت بیمه پارسیان میباشد که اگر اشتباه نکرده باشم حق تقدمهای استفاده نشده رو به قیمت ۸۳۴ ریال که در تابلو ثبت گردیده بفروش میرساند ولی برای سهامداران مشمول مبلغی حدود ۷۹۰ ریال( اگه اشتباده نکرده باشم) محاسبه و به آنها پرداخت مینماید.

  جالب اینکه در گزارشی که به بازرس و بورس اعلام میکنند که در کدال هم قرار داده شده اعلام گردیده که تا پایان اردیبهشت کلیه این مبالغ حق تقدم های استفاده نشده فروخته شده به حساب سهامداران واریز و به آنها پرداخت گردیده است در حالیکه اینجانب هنوز مبلغ حق تقدم فروخته شده استفاده نشده خود را دریافت نکرده ام.

  آیا چنین مواردی قانون تخلف محسوب شده و قابلیت پیگیری قانونی و دریافت خسارتی را برای سهامداران دارند و اگر دارند از طریق کدام مراجع و به چه صورت و تحت چه عنوانی باید شکایت و پیگیری نمود؟

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   طبق ماده ۸ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه، «شرکت»حق تقدم های استفاده نشده را حداکثر ۲۰ روز پس از پایان دوره پذیره نویسی، با رعایت مفاد آیین نامه معاملات بورس، به عموم عرضه می کند. وجوه حاصل از این کار، پس از کسر هزینه های مربوط، به بستانکار حساب دارندگان حق تقدم ذی ربط منظور می شود.
   یعنی عموماً بعد از اتمام مهلت قانونی خرید و فروش حق تقدم در بازار، ناشرباید تعیین کند که چنددرصد از حق تقدم‌ها استفاده نشده است و به شرکت سپرده‌گذاری اطلاع دهد که چه تعداد از حق تقدم‌ها مورد استفاده قرار نگرفته است. بعد از آن نیز شرکت یک دوره ۲۰روزه فرصت دارد آنها را آگهی کند بعد از اینکه سهم‌ها را فروخت، فرصت دارد با کسر هزینه‌های انجام‌شده وجوه را به حساب افراد بریزد.
   درصورتی که شما پول مربوط به حق تقدم های استفاده نشده خود را دریافت نکرده اید، می توانید در تماس با امور سهام شرکت مربوطه، درخواست خود را اعلام کنید تا رسیدگی نمایند. در غیر این صورت می توانید از مراجع قانونی ذیربط اقدام نمایید.

   ۰
   • agah42735 گفت:

    با سلام

    برای دریافتش با امور سهام تماس گرفتم ولی هر دفعه قول واریز میدهند ولی خبری نیست و تقریبا بیشتر از سه ماه از زمانیکه بفروش رفته وجوه آن واریز نشده.

    این پس ازکسر هزینه ها که در ماده فوق آمده اشاره فقط اشاره به هزینه های کارگزاری و مالیات که در هر معامله ای کسر میگردد هزینه های دیگری را هم شامل میشود که این شرکت ۸۲۹ ریال فروخته شده تابلو رو حدود ۷۹۰ ریال واریز کند.

    ۰
    • Agah گفت:

     سلام
     برخی هزینه های دیگر نیز وجود دارد، مثل هزینه آگهی و هزینه های مشابه که در حین پروسه فروش حق تقدم هایاستفاده نشده، اتفاق می افتد.

     ۰
     • agah42735 گفت:

      اینها اگر هم انجام شده باشند , از طرف خود شرکت و جزو هزینه های انجام شده صد در صد در دفاتر شرکت ثبت میشوند و دریافت اونها از حق تقدم های فروخته شده فکر نکنم درست باشد, چون خود سهامدار نیز بقیمت تابلو میتونسته بفروشه بدون هیچ هزینه اضافی و تازه وجه اون رو هم سه روزه دریافت میکرد نه اینکه چندین ماه هم نزد شرکت نگه داشته شده و بعد به حساب صاحب حق تقدم واریز گردد و کسر اون حدود ۶ درصد قیمت فروش و باقی مانده را بحساب سعادار واریز کردن فکر نمیکنم قانونی باشه و ازین بابت میتونید دقیقتر بررسی بشه .

      ۰
     • Agah گفت:

      سلام مجدد
      برای پیگیری این مورد می تونید در ساعات اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه با کارشناسان شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه تماس حاصل فرمایید.

      ۰
 19. davodm65 گفت:

  سلام
  این اطلاعات را از کجا باید تهیه کنیم.
  مثلا شتران ۱۱/۹۵ برای افزایش سرمایه بسته شد .چند روز پیش هم مجمع داشت .اولا سهام تخصص داده به صورت هدیه کجا دفت .دوما از کجا بفهمم مجمع چه شد.
  با تشکر

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   برای اطلاع از تصمیمات مجمع و اینکه چگونه می‌توانید سود شرکت را دریافت کنید باید اطلاعیه مربوط بهآن شرکت را در کدال مطالعه بفرمایید.

   ۰
 20. AG8383 گفت:

  متاسفانه برخی از شرکت بورسی از سال ۹۴ پایبند به جدول زمانی که خود منتشر کردند نبودند...سرمایه گذاری سایپا و صنایع آذرآب اینگونه بوده اند ..در سالهای قبل که قانون جدید تصویب نشده بود همه ما خوشحال بودیم که روزی برسه تا قانون، تکلیف ناشران خاطی رو مشخص کنه و این ارزوی ما بود. اما امروز با تصویب قانون و تعیین مراجع رسیدگی کننده ، بازهم تخلف صورت می گیرد و در اکثر مواقع سهامدار جز صبر راه دیگری ندارد. این موضوع یکی از ضعف های تقسیم و پرداخت سود است که خواستم خدمت تان عرض کنم.

  ۰
 21. 2298 گفت:

  سلام
  دو تا سوال از خدمتتان دارم
  ۱٫ چرا شاهد بودیم خیلی شرکتها علیرغم داشتن سود نسبتا خوب در صورت های مالی درصد تقسیم سودشان کم است مثلا ۵ درصد؟ اصلا چرا مجمع تصویب میکند در واقع سوالم بهتر بیان کنم و اینکه این تقسیم سود پایین که به نفع سهامداران نیست پس چرا تصویب می کنند ؟
  ۲٫ مبنای سود صورت های سود و زیان عادی است یا تلفیقی؟ اینها چه تفاوتی باهم دارم دو
  باتشکر

  ۰
  • Bashgah گفت:

   سلام دوست عزیز
   ۱- شرکتها موظف هستند حداقل ۱۰% سود خود را در مجمع تقسیم کنند. در بسیاری از شرکتها بدلیل کمبود نقدینگی بهتر است تا سود کمتری تقسیم شوند تا سود آینده شرکت کاهش نیابد.

   ۲- صورتهای مالی تلفیقی، گزارش عملکرد مجموعه شرکتهای زیرمجموعه و شرکت مادر را بصورت یکجا نمایش می دهد. مورد کاربرد این گزارش برای سرمایه گذاران و سهامداران فعلی و آتی است. تفاوت صورت سودو زیان عادی با تلفیقی در این است که صورت سود و زیان عادی مربوط به یک شرکت است اما گزارش تلفیقی مجموعه سود وزیان یک گروه شرکت است که خود زیرمجموعه یک شرکت مادر قرار دارند. مبنای سود، با توجه به هدف می تواند گزارش عادی یا تلفیقی باشد.

   ۰
 22. صباح هاشمیان گفت:

  سلام ...سوالی داشتم....اینکه میگن شرکت ها سود سالیانه پرداخت میکنند با واقعیت تطبیق داره؟..با توجه به اینکه سود در پایان سال مالی بعد پرداخت میشه یعنی کسی اول سال سهمی رو خریداری کنه طبق قایده بازار باید پایان سال سود بگیره ولی عملا میفته برای پایان سال بعد یعنی دوسال(برخی از شرکت ها) ....

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   قاعده بر این است که در صورت سودده بودن شرکت، مجمع به ازای سال مالی به دارندگان سهام آن شرکت (در زمان برگزاری مجمع سالانه مربوط به تقسیم سود)، سود تخصیص می دهد.

   ۰
 23. سيروس شهرياري گفت:

  سلام ، با احترام قابل عرض است، خریدار سهام بانک مهر اقتصاد هستم که در فرا بورس هست و این بانک قریب به سه سال سودی بین سهامداران تقسیم نکرده است: حال سوال این است ؛ چنانچه سودی بوده و تقسیم نشده چه مسؤولیتی و طبق چه قانونی و جود دارد ؟ دوم اینکه اگر بانک مدعی شود در همه این مدت ضرر ده بوده آیا مدیران مسولیت این فعالیت معیوب بر عهده دارند یا خیر و آیا اصلا می توان تقاضای ورشکستگی یا انحلال یا توقف فعالیت ضرر ده از دادگاه کرد یا خیر؟ طریق شکایت از چنین بانکی که به ضرر سهامداران گام برمیدارد چیست؟ ممنون و سپاس از راهنمایی شما

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست بزرگوار
   اگر در فعالیت های مدیران فساد، جرم و تخلف شناسایی شود شخص کاشف وظیفه اطلاع رسانی به مراجع قضایی و مربوطه را دارد اما صرف زیان ده بودن یک شرکت جرم محسوب نمی گردد.

   ۰
 24. agah15168 گفت:

  سلام چرا با وجود سوده بودن بعضی از شرکتها ولی بعد از مجمع افت قیمتی دارند؟

  ۰
  • Agah گفت:

   باسلام
   اگر مجمع مذکور از نوع مجامع افزایش سرمایه باشد و افزایش سرمایه از طریق سود انباشته و آورده نقدی سهامداران باشد، کاهش قیمت جدید به دلیل افزایش سرمایه بوده است. اما اگر مجمع از نوع مجامع عمومی عادی باشد نوسانات قیمت می‌تواند تحت تاثیر عوامل بنیادی مانند جو روانی بازار در روز بازگشایی و یا تصمیمات اتخاذ شده در مجمع باشد.

   ۰
 25. agah92367 گفت:

  سلام...به نظر من بهتره پرداخت سود دوره ای(سه ماهه یا شش ماهه و.....) باشه تا مردم را به خرید سهام وسرمایه گذاری در شرکتها تشویق کنه.....

  ۰
 26. AG9806 گفت:

  با سلام. سود سالیانه سهام از چه روش هایی پرداخت میشه؟ (فقط مراجعه حضوری به بانک؟ یا مستقیم به حساب ارائه شده توسط سهامدار هم واریز میشه؟)

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   روش‌های دریافت سود متفاوت است. برای اطلاع از اینکه چگونه می‌توانید سود شرکت را دریافت کنید باید اطلاعیه مربوط به نحوه دریافت سود آن شرکت را در کدال مطالعه بفرمایید. غالباً شرکت‌ها برای مراجعه سهامداران و دریافت سود نقدی، یکی از بانک‌ها را مشخص می کنند. اما لزوما نیاز نیست که مشتری در آن بانک حساب داشته باشد. گاهی برخی شرکت‌ها هم از مشتریان می‌خواهند تا از طریق فرمی که در سایت کدال قرار داده اند، اطلاعات حساب بانکی خود را برای دریافت سود به فکس یا ایمیل شرکت، ارسال نمایند. بنابراین برای دریافت نحوه دریافت سود نقدی حتماً باید اطلاعیه‌های آن شرکت را در سایت کدال مطالعه فرمایید.

   ۰
 27. سید یدالله امیرفخریان گفت:

  سلام. چطور می شه از سود یالیانه ی سهام سود برد وقتی که سهم اگر سودی تقسیم کرده باشه بعد از مجمع منفی باز می شه؟!

  ۰
  • Bashgah گفت:

   سلام
   دوست عزیز پس از مجمع ممکن است سهم بعلل مختلفی منفی یا حتی مثبت باز شود و این موضوع همواره ثابت نیست که پس از مجمع تقسیم سود حتماً قیمت سهام شرکت منفی خواهد شد.
   اینکه سهام یک شرکت را در زمان برگزاری مجمع داشته باشیم یا خیر،
   موضوعیست که پیش از برگزاری مجمع باید بررسی کنیم.

   ۰
 28. 00059 گفت:

  سلام
  من در مجمع سال ۹۵ ثباغ، بیش از سه میلیون تومان سود مجمع باید دریافت میکردم. اما بعد از تاریخ اعلامی، در تماس با شرکت گفتند که میخواهیم افزایش سرمایه دهیم و سود تقسیم نمیکنیم.
  پس از انجام افزایش سرمایه، تعداد ۲۳ هزار حق تقدم به من دادند که با قیمت بازگشایی، حدود یک میلیون و هشتصد هزار تومان ارزش داشت و هر روز قیمت آن کمتر میشد.
  دو سوال:
  ۱-من باید ۱۰۰ تومان بابت تبدیل حق تقدم به سهام را پرداخت کنم تا این حق ها تبدیل به سهام شود و یا از محل مطالبات(سود مجمع) به من سهام داده میشود؟
  ۲-اختلاف بین سود نقدی و فروش حق تقدم را جبران میکنند یا خیر؟

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   برای تبدیل حق تقدم ها به سهم شما باید به ازای هر حق ۱۰۰ تومان پرداخت نمایید یا در زمانی که معامله آن امکان پذیر شد، آن را بفروشید.
   سود شما در این است که سهامی را که با قیمت بیش از ارزش اسمی قابل فروش است با قیمت اسمی خریده اید.

   ۰
 29. وحید گفت:

  با عرض سلام و شادباش
  میخواستم اگر برا کارگزاری امکان داره دوره های معملات اتی سکه رو هم به صورت مجازی برگزار کنه بخاطر اینکه خیلی از شهر ها کار گزاری ندارند.تشکر

  ۰
  • Agah2 گفت:

   سلام دوست عزیز
   کلاس های آتی سکه به صورت آنلاین قبلا برگزار شده و در آینده هم برگزار می شود.
   از آنجایی که دوره آتی سخت تر و یادگیری مفاهیم آن به دلیل ماهیت ریسک بالای آن بالاتر است، ترجیح این است که کلاس ها به صورت حضوری باشد.
   از طرفی کلاس های آتی در شهرستان ها به صورت منظم برگزار می شود که با توجه به شهرستانی که سکونت دارید میتوانید به شعبه مراجعه کرده و در دوره های آموزش آتی شرکت کنید.

   ۰
 30. وحید گفت:

  با عرض سلام
  شرایط گرفتن نمایندگی کارگزاری در یک استان یا شهرستان ان چی هست؟
  سپاس

  ۰
 31. علی گفت:

  با سلام . من به علت عدم اطلاع نتونستم در فرصت مقرر حق تقدم خودمو بفروشم. الان حدود ۷۰۰ هزار تومنه . چه جوری به این پول برسم؟

  ۰
  • Agah2 گفت:

   سلام
   شرکت بعد از گذشت مهلت قانونی با انتشار اطلاعیه ای حق تقدم‌های استفاده نشده را به وکالت از سهامداران به فروش می‌رساند و بعد از کسر هزینه‌های کارمزد فروش، مبلغ مانده را به حساب سهامداران واریز می‌کند

   ۰
 32. AA2981 گفت:

  سلام
  شرکتها موظف هستند حداقل ۱۰% سود خود را در مجمع تقسیم کنند.
  منظور سود انباشته است یا سود خالص؟

  ۰
  • Agah2 گفت:

   با سلام
   شرکت‌ها موظف هستند که ۱۰% از سود را پس از کسر مالیات سال مالی مورد گزارش که در مجمع تصمیم گیری شده را تقسیم نماید که ممکن است از محل سود خالص یا سود انباشته باشد. البته واریز سود از محل سود انباشته الزامی ندارد.

   ۰
 33. AA5921 گفت:

  با سلام

  با توجه به صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری سایپا به ازای هر سهم ۳۸ ریال سود برای سال مالی منتهی به ۱۳۶۹/۱۲/۲۹ اعلام گردیده و در حالیکه سود انباشته نیز از سال قبل داشته، مجمع عمومی سالیانه هیچ سود نقدی را جهت تقسیم تصویب نمینماید.

  آیا با توجه به الزام قانونی به تقسیم حداقل ۱۰ درصد از سود خالص سالانه شرکت ها، این مصوبه مجمع عمومی سالیانه شرکت سرمایه گذاری سایپا وجاهت قانونی لازم را دارد و سازمان بورس ؟

  سازمان بورس در قبال عدم رعایت این حداقل قانونی تقسیم سود در مصوبات مجمع عمومی سالیانه شرکت ها چه اقدامی انجام میدهد؟

  در مواقعی اینچنینی آیا سهامداران با هر میزان سهامی میتوانند نسبت به این مورد اقدامی قانونی برای مطالبه این سود تقسیم نشده انجام دهند؟ چگونه؟

  چه تدابیر قانونی در الزام رعایت این قانون حداقل سود تقسیمی سالیانه بین سهامداران دیده شده و چنانچه در مصوبات مجمع عمومی سالیانه تقسیم این حداقل سود مشخص نگردد، آیا چنین مصوبه ای وجاهت قانونی جهت ثبت را دارا میباشد و در این حالت مسیولیت این عدم رعایت الزام قانونی اشاره شده بر عهده چه شخص یا اشخاصی میباشد؟

  با تشکر

  ۰
  • Agah2 گفت:

   با سلام و ادای احترام
   بله قانونی وجود دارد مبنی بر اینکه تا زمانی که انباشته قانونی شرکت به ده درصد سرمایه شرکت برسد، شرکت موظف است همه ساله به میزان یک بیستم سود خالص شرکت را به انباشته قانونی منتقل نموده و همچنین طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت شرکت باید همه ساله به حداقل به میزان ده درصد سود خالص را بین سهامداران تقسیم نماید مگر اینکه بنا به تصمیم و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام، مقرر گردد حداقل سود تقسیمی حذف شود و دیگر سودی تقسیم نشود که در این صورت دیگر نیازی به تقسیم نیست. همچنین در خصوص شرکت محترم سایپا به نظر می رسد در سال مالی گذشته این شرکت سودده نبوده و زیانده بوده است.

   ۰
 34. AP1535 گفت:

  سلام
  شرکتهای بورسی میتوانند تمام سودهای نقدی را برای سرمایه گذاری صرف کنند? چطور میتوان از این موضوع مطلع شد?
  با تشکر

  ۰
  • agah5 گفت:

   سلام
   خیر شرکت ها باید سود سالی مالی خود را در مجمع به تصویب سهامداران برسانند و از آن سود باید حداقل ۱۰% را به سهامداران پرداخت کنند. و مابقی سود را میتوانند در صورت تقسیم نکردن بعنوان سود انباشته در حساب ها منعکس نمایند و صورت داشتن برنامه ای و یا لزوم افزایش سرمایه، از محل سود انباشته افزایش سرمایه دهند.

   ۰
 35. احمد گفت:

  سلام....
  بعد از گذشت چند سال شرکت باید تکلیف این سودهای انباشته را مشخص کند؟

  ۰
  • agah5 گفت:

   با سلام
   بله قطعا همینطور است و در قالب توسعه طرح یا افزایش سرمایه از انباشته برای اجرای طرح های جدید از این سود استفاده خواهد شد.
   باتشکر

   ۰
 36. وحید گفت:

  سلام ممنون میشم این سوالو جواب بدین
  اگه سهام فلان شرکت رو بخریم و قبل از مجمع به عدد a برسه و به مقدار b تومن سود تخصیص داده بشه
  سوال اینه ایا بعد از توزیع سود نقدی برای بازگشایی قیمت سهم افت داره اگه اره به چه میزان ؟ و ایا میشه گفت به ازای همون مقداری که سود داده از قیمت سهم قبل از بسته شدن و قبل مجمع کم میشه و با همون عدد بعد از مجمع باز میشه ؟

  ۰
 37. AU0902 گفت:

  مطالب مفید بود اما باز هم تخصص در هر حوزه حرف اول رو میزنه ممنون

  ۰
 38. AW2842 گفت:

  مطلب خوبی بود،مبلغی که به عنوان سود در پایان سال مالی و قبل از مجمع رفتن از ارزش سهم کم میشه،مقدار سود خالص هر سهم هست یا مقدار سود نقدی پرداختی به هر سهم؟

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   میزان سود پرداختی به سهامداران سهم پس از پایان سال مالی و بعد از مجمع عمومی مشخص می شود. این سود میزانی از سود خالص است. مابقی سودخالص به عنوان سود انباشته صرف سرمایه گذاری های آتی شرکت خواهد شد.
   باتشکر

   ۱
 39. کورش حسین سوزنگران گفت:

  با سلام چگونه میتوان سرمایه گذاری با سود ثابت کرد مثل زعفران ، سکه وغیره که اینجانب بی اطلاع هستم از راهنمایی شما بسیار سپاسگذارم ممنون کورش حسین سوزنگران هستم از دزفول

  ۰
 40. ali asghar گفت:

  سوال
  ماده قانونی اینکه (سود نقدی سهام برای تقسیم در مجامع شرکت ها به سرمایه گذارانی تعلق میگیرد که در هنگام برگزاری مجمع سهامدار شرکت باشند.) کدام ماده قانون تجارت است ؟

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست عزیز
   ماده ۲۴۰ - مجمع عمومي پس ازتصويب حسابهاي سال مالي و احرازاينكه سود قابل تقسيم وجود دارد مبلغي از آن را كه بايد بين صاحبان تقسيم شود تعيين خواهد نمود. علاوه براين مجمع عمومي مي تواند تصميم بگيرد كه مبالغي از اندوخته هائي كه شركت دراختياردارد بين صاحبان سهام تقسيم شود در اين صورت درتصميم مجمع عمومي بايد صريحا قيد شود كه مبالغ مورد نظر از كدام يك از اندوخته ها بايد برداشت و تقسيم گردد.
   باتشکر

   ۰
 41. AU0902 گفت:

  با سلام
  و تشکر بابت مطالب مفیدتون
  ولی نمیدونم چرا بعد از برگزاری مجمع سهام به شدت افت میکند و به مرور به حالت اول برمیگردد !!!!!!

  ۰
 42. AU0902 گفت:

  پرداخت سود نقدی یکی از روش های تقسیم سود است. تقسیم سود روش‌های دیگری مانند سهام جایزه، تجمیع سهام، تجزیه سهام و… را نیز دارد
  که مهمترین ان همان سود تقسیمی پیشنهادشده توسط هیئت‌مدیره که تصویب شده !!!!

  ۰
 43. AU0902 گفت:

  با سلام .
  اطلاعات بسیار مفید و کارسازی بود.خدا قوت خدمت دست اندرکاران پس میتوان ۴ سیاست را اینچنین بیان نمود
  سیاست تقسیم سود:روش مبلغ ثابت
  روش درصد ثابتی از سود
  روش مبلغ ثابت بعلاوه درصدی از سود مازاد
  روش پرداختی ازدرصدبازار شرکت

  ۰
 44. azam گفت:

  باسلام
  چطور باید بفهمیم شرکت از چه تاریخی سود انباشته داره و اینکه هر چند سال یکبار باید برای این سود تعیین تکلیف کنه؟

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست عزیز
   شما میتوانید این اطلاعات را از سایت کدال و صورت های مالی مربوطه شرکت به دست بیاورید.
   باتشکر

   ۰
 45. هستی گفت:

  سلام
  حتی اگر کسی یک هفته قبل تشکیل مجمع شرکت سهام اون شرکت را بگیرید و مجنع بعد تشکیل سود مشخصی به ازای هر سهم در نظر بگیرید...آیا سهام مشمول حال فردی که یک هفته قبل تشکیل مجمع سهم را گرفته هم میشه؟

  در اصل سوال اینه که تا چند روز قبل تشکیل مجمع سهم شرکتی را بگیریم به ما هم سود بعد مجمع داده میشه؟

  ممنون

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست عزیز
   اگر در زمان متوقف شدن سهم برای برگزاری مجمع، سهامدار سهم مورد نظر باشید سود تقسیمی سهم به شما تعلق می گیرد.
   باتشکر

   ۰
 46. علی گفت:

  باسلام
  اگر بعد از مجمع و تقسیم سود سهام رو بفروشیم بازهم میتونیم سود رو از بانک دریافت کنیم یا حتما باید تا زمان دریافت سود سهام رو نگه داریم؟

  ۰
 47. AL6270 گفت:

  اگر سود تقسیم شده را در زمان مقرر دریافت نکنیم چه میشود؟سودمان ازبین میرود.

  ۰
 48. وحید گفت:

  سلام اگر طبق برنامه زمانبندی شده، سهامدار برای دریافت سود نقدی به بانک مراجعه نکنه بعد از این مدت سهامدار چطور میتونه سودش رو بگیره؟ آیا به حساب کارگزاریش واریز میشه؟؟

  ۰
  • agah9 گفت:

   سلام دوست عزیز
   برخی از شرکت‌های بورسی که سودآور هستند در پایان سال مالی مبلغی را به عنوان سود هر سهم محقق می‌کنند و مقداری از این سود را نیز به عنوان سود نقدی سهام تقسیم می‌نماینددر صورتی که شرکتی سود تقسیمی به سهام داران خود تخصیص دهد در سایت کدال زمان و میزان سودو مهلت دریافت سود را علام می کند،درصورتی که نسبت به دریافت سود در مهلت مقرر،اقدامی صورت نگیرد سود تخصیص یافته سوخت می شود.

   ۰
 49. علی عدلی گفت:

  سلام و با تشکر
  درصورتی که سهامدار به علت عدم اطلاع در مهلت اعلام شده زمانبندی تقسیم سود به بانک مراجعه نکند یا شماره حساب به شرکت مربوطه ارسال نکند، سود تخصیص یافته وی سوخت می شود؟!!
  و در صورت پیگیری بعدا قابل وصول نیست؟

  ۰
  • agah9 گفت:

   سلام دوست عزیز
   از طریق اطلاعیه موجود در سایت codal.ir می توانید از نحوه و تاریخ پرداخت و مهلت دریافت و میزان سود تقسیمی سهام مورد نظر خود مطلع شوید. در صورتی که پیگیری نفرمائید احتمال اینکه قابل وصول نباشد وجود دارد.

   ۰
 50. علیرضا گندمی گفت:

  با سلام. بنده از سال ۸۵ تا کنون در بورس فعالیت داشته ام و تعدادی از سهام معامله شده دارای برنامه توزیع سود بوده اند که موفق به دریافت آن نشده ام. آیا راهی برای پیگیری دریافت سود معوق وجود دارد؟

  ۰
  • agah9 گفت:

   سلام دوست عزیز
   در صورتی که سود سهام های خود را دریافت نکرده اید برای بررسی این موضوع که سود تقسیمی سهام دریافت نشده را می توانید دریافت کنید یا خیر ،می بایست با امور سهامداری شرکت مورد نظر تماس حاصل فرمائید.

   ۰
   • Olya zahra گفت:

    سلام ببخشید میشه به سوالاتم پاسخ بدید...
    در شرکت ۴ سال پی در پی سود متفاوت داشته ایم و تقسیم نکرده ایم، می خواهیم در سال ۴ سود تقسیم کنیم آیا همه سود ها را یکجا محاسبه می کنیم یا برای سال جاری که چهارمین سال می شود را اول تقسیم می کنیم و مابقی را معوق می گیریم ؟

    همچنین اگر سود بدست آمده سال ۴ حتی کمتر از سود سال جاری ممتاز باشد، به هر میزان که سود داریم فقط به ممتاز می دهیم؟

    ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عدد را وارد کنید: