ژنولوژی (درختواره) بآشگاه مشتریان آگاه و مزایای آن

 • ژنولوژی چیست؟

درختواره بآشگاه، نموداری درختی از زیر مجموعه‌های اعضا است. درختواره که از این پس به نام ژنولوژی از آن یاد خواهد شد، شمایی کلی را از وضعیت مشتری/ کاربر و زیرمجموعه‌های مستقیم و غیرمستقیم وی به نمایش می‌گذارد. زیرمجموعه‌های یک فرد زمانی شکل خواهد گرفت که توسط دیگران به عنوان معرف معرفی و اعلام شود. زیرمجموعه‌ها یا مستقیم‌اند یا غیر مستقیم‌اند (زیرشاخه).

زیرمجموعه مستقیم به زیرمجموعه‌هایی اطلاق می‌شود که مستقیماً توسط یک شخص به بآشگاه وارد شده‌اند. زیرمجموعه غیرمستقیم یا زیرشاخه، به زیرمجموعه‌هایی گفته می‌شود که جزو زیرمجموعه‌های زیرمجموعه فرد باشند. نمایش زیرمجموعه‌های مستقیم و غیرمستقیم در تصویر شماره ۱ آمده است. به استناد این تعاریف دو گونه معرف نیز وجود خواهد داشت، معرف مستقیم و معرف غیرمستقیم.

راهنمای بآشگاه مشتریان آگاه، کارگزاری آگاه، ورود به بآشگاه، نحوه ثبت نام در بآشگاه مشتریان، عضویت در بآشگاه، تغییر عکس پروفایل، منوی کاربری بآشگاه، نوار ابزار بآشگاه، محاسبه ریال و امتیاز بآشگاه، انتقال امتیاز, انتقال ژنولوژی, گزارش امتیازات, تراز ریال وهزینه, اتصال با سایر سیستم ها, اتصال با ساعت همفکران, اتصال با سایت آواگلد, ثبت درخواست واریز وجه, مسابقه
تصویر شماره ۱: نمایش زیرمجموعه‌های مستقیم و غیرمستقیم در ژنولوژی

در تصویر شماره۲، آقایان رضایی، محمدی و رمضانی زیرمجموعه‌های مستقیم آقای جمشیدی محسوب می‌شوند زیرا افراد مذکور آقای جمشیدی را به عنوان معرف خود معرفی نموده‌اند. خانم رجبی و آقای علیزاده زیر مجموعه‌های مستقیم آقای رمضانی و زیرمجموعه‌های غیر مستقیم یا زیرشاخه‌های آقای جمشیدی محسوب می‌‌شوند. آقای جعفری نیز زیر مجموعه آقای محمدی و زیرشاخه آقای جمشیدی است.

ژنولوژی و توسعه آن، برای هر یک از اعضا امتیازاتی دارد. در ازای معرفی معرف توسط هر زیر مجموعه مستقیم که مشتری کارگزاری آگاه باشد، ۵۰۰ امتیاز به معرف (که توسط زیرمجموعه معرفی می­‌شود) و ۴۰۰ امتیاز به زیرمجموعه تعلق می­‌گیرد. در صورتی که زیرمجموعه مستقیم، کاربر بآشگاه باشد (مشتری کارگزاری نباشد) ۵۰ امتیاز به معرف و در زمانی‌که کاربر مذکور به مشتری تبدیل شود ۴۵۰ امتیاز به معرف داده می‌شود.

راهنمای بآشگاه مشتریان آگاه، کارگزاری آگاه، ورود به بآشگاه، نحوه ثبت نام در بآشگاه مشتریان، عضویت در بآشگاه، تغییر عکس پروفایل، منوی کاربری بآشگاه، نوار ابزار بآشگاه، محاسبه ریال و امتیاز بآشگاه، انتقال امتیاز, انتقال ژنولوژی, گزارش امتیازات, تراز ریال وهزینه, اتصال با سایر سیستم ها, اتصال با ساعت همفکران, اتصال با سایت آواگلد, ثبت درخواست واریز وجه, مسابقه
تصویر شماره ۲: توزیع امتیاز در ژنولوژی (درختواره) با وجود زیرمجموعه‌های مستقیم

درتصویر شماره ۲، آقای رضایی به عنوان مشتری کارگزاری با عضویت در بآشگاه موفق به کسب ۱۰۰ هزار ریال وجه نقد و ۳۰۰ امتیاز شده اند. علاوه بر این با اعلام معرف خود (آقای جمشیدی) ۴۰۰ امتیاز دیگر نیز به ایشان تعلق گرفته است. در سوی دیگر آقای جمشیدی ۱۰۰ هزار ریال وجه نقد و ۳۰۰ امتیاز بابت عضویت خود دریافت کرده اند و پس از آنکه آقای رضایی ایشان را به عنوان معرف خود اعلام کرده‌اند، ۵۰۰ امتیاز دیگر هم به امتیازات آقای جمشیدی اضافه می­‌شود.

به ازای معرفی معرف توسط هر یک از زیرمجموعه‌­های غیر مستقیم که مشتری کارگزاری آگاه باشند، ۱۰۰ امتیاز به معرف قبلی و ۵۰۰ امتیاز به معرف مستقیم، تعلق­ می­‌گیرد. تصویر شماره ۳ گویای این مطلب است.

راهنمای بآشگاه مشتریان آگاه، کارگزاری آگاه، ورود به بآشگاه، نحوه ثبت نام در بآشگاه مشتریان، عضویت در بآشگاه، تغییر عکس پروفایل، منوی کاربری بآشگاه، نوار ابزار بآشگاه، محاسبه ریال و امتیاز بآشگاه، انتقال امتیاز, انتقال ژنولوژی, گزارش امتیازات, تراز ریال وهزینه, اتصال با سایر سیستم ها, اتصال با ساعت همفکران, اتصال با سایت آواگلد, ثبت درخواست واریز وجه, مسابقه
تصویر شماره ۳: توزیع امتیاز در ژنولوژی (درختواره) با وجود زیرمجموعه‌های غیرمستقیم

 

 • ریال قابل کسب از ژنولوژی:

اگر در زیر مجموعه­‌های مستقیم مشتری/کاربر، افرادی باشند که مشتری آگاه نیستند و یا جزو مشتریان فعال آن به شمار نمی‌­آیند، به محض آنکه این زیرمجموعه اولین در آمد ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی را ایجاد نمایند، میزان ۵۰۰,۰۰۰ ریال آن به عنوان هدیه به معرف مستقیم وی تعلق می‌گیرد. این مبلغ فقط برای ایجاد اولین درآمد یکصد هزار تومانی است. این درآمد ممکن است حاصل از خرید بسته‌های آموزشی، مشاوره‌ای از طریق بآشگاه و یا کارمزد معاملات زیرمجموعه باشد.

 مشتری غیرفعال به شخصی اطلاق می‌شود که پس از انجام مراحل کدگیری با کارگزاری آگاه معامله‌ای انجام نداده یا کارمزد ایجاد شده توسط ایشان کمتر از ۱۰۰ هزارتومان بوده است و یا مشتری آگاه بوده ولی به مدت دو سال هیچگونه معاملهای نکرده است. لازم است مشتری پیش از شروع معاملات یا خرید بسته‌های آموزشی و تحلیلی در بآشگاه حتما معرف خود را ثبت نماید. در غیر این صورت زیرمجموعه غیرفعال نخواهد بود.

 • تغییر سطح با گسترش ژنولوژی:

با توجه به امتیازاتی که فرد می‌تواند از زیرمجموعه‌های مستقیم و غیرمستقیم خود کسب کند، دستیابی به سطوح مختلف برای وی امکان‌پذیر خواهد بود. در مقایسه تصویر شماره ۲ و ۳ مشخص است که آقایان رمضانی و محمدی حتی بدون گردش معاملاتی و تنها از عضویت در بآشگاه، معرفی معرف خود و معرفی بآشگاه به دوستانشان، توانسته‌اند به ترتیب با کسب ۱۳۰۰و ۱۰۰۰ امتیاز به قله بیستون صعود نمایند.

 • انتقال ژنولوژی:

هر یک ازاعضای بآشگاه (مشتریان و کاربران) این امکان را دارند تا در هر زمان، ژنولوژی خود را به فرد دیگری از اعضا منتقل نماید. پس از انتقال ژنولوژی، امکان بازگشت آن برای شخص منتقل کننده یا مدیریت سایت میسر نیست، بلکه تنها کسی که امکان عودت آن را دارد، شخص گیرنده ژنولوژی است.

در مثال قبل، آقای جمشیدی تصمیم گرفته است ژنولوژی خود را به آقای محسنی که فقط یک زیر مجموعه (آقای خلیلی) دارد، منتقل نماید. با انتقال ژنولوژی آقای جمشیدی، ژنولوژی آقای محسنی مطابق تصویر شماره ۵ خواهد بود.

راهنمای بآشگاه مشتریان آگاه، کارگزاری آگاه، ورود به بآشگاه، نحوه ثبت نام در بآشگاه مشتریان، عضویت در بآشگاه، تغییر عکس پروفایل، منوی کاربری بآشگاه، نوار ابزار بآشگاه، محاسبه ریال و امتیاز بآشگاه، انتقال امتیاز, انتقال ژنولوژی, گزارش امتیازات, تراز ریال وهزینه,
تصویر شماره ۴: انتقال ژنولوژی از منوی کاربری
راهنمای بآشگاه مشتریان آگاه، کارگزاری آگاه، ورود به بآشگاه، نحوه ثبت نام در بآشگاه مشتریان، عضویت در بآشگاه، تغییر عکس پروفایل، منوی کاربری بآشگاه، نوار ابزار بآشگاه، محاسبه ریال و امتیاز بآشگاه، انتقال امتیاز, انتقال ژنولوژی, گزارش امتیازات, تراز ریال وهزینه, اتصال با سایر سیستم ها, اتصال با ساعت همفکران, اتصال با سایت آواگلد, ثبت درخواست واریز وجه, مسابقه
تصویر شماره ۵: انتقال ژنولوژی آقای جمشیدی به آقای محسنی

با انتقال ژنولوژی اگر کاربران یا مشتریان غیرفعال کارگزاری که در زیر مجموعه هستند، اولین در آمد ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی را پس از انتقال ژنولوژی برای کارگزاری آگاه ایجاد نمایند، ۵۰۰,۰۰۰ ریال هدیه آن به گیرنده ژنولوژی تعلق خواهد گرفت.

نکته پایانی: هر فرد پس از معرفی معرف، علاوه بر کسب ۴۰۰ امتیاز، این امکان را دارد که تا یک ماه از تاریخ معرفی معرف از خدمات (درصدهای تخفیف) سطح معرف خود استفاده نماید.

قصد یادگیری و پیشرفت در بورس را دارید؟

از صفر تا صد بورس را توسط بهترین اساتید آموزش ببینید. لطفاً برای کسب اطلاعات کامل‌تر، مشخصات خود را وارد نمایید تا با شما تماس بگیریم.55 نظر در مورد مطلب “ژنولوژی (درختواره) بآشگاه مشتریان آگاه و مزایای آن

 1. با سلام
  یکی از زیرمجموعه های من قبل از افتتاح حساب آنلاین من را به عنوان معرف انتخاب کرده و بعد از افتتاح حساب آنلاین هم مرا به عنوان معرف انتخاب کرده در نتیجه دو بار زیرمجموعه من شده می خواستم بدونم حذف زیرمجموعه امکان داره؟

  1. سلام
   بله. در بخش مشخصات معرف من (در منوی کاربری)، مشخصات معرف جدید لحاظ می شود. اما با انتقال ژنولوژی مزایای سطح معرف تغییر نمی کند.

  1. سلام
   از امتیازات قبلی انتقال دهنده عددی کم نمی شود. بلکه بعد از انتقال ژنولوژی مزایای ریالی و امتیازی زیرمجموعه ها نصیب دریافت کننده ژنولوژی خواهد شد.

 2. سلام
  باتشکراززحمات شما، میخواستم بپرسم معرف خودم روبایددرکجامعرفی کنم.چون درقسمت نحوه آشنایی فقط گفته دوستان وآشنایان ومحلی برای معرفی شخص معرف نیست.

  1. با سلام
   از صفحه شخصی خود در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه، از منوی دسترسی سریع که در کنار عکس پروفایل قرارداده شده است میتوانید آیکن “انتخاب معرف” را کلیک کرده و کد معرف خود را وارد کنید.

 3. خواهشمندم مرا وارد باشگاه کنید و راهنمای کنید هرکاری میکنم وارد نمیشم وپیام اشتباه در کد رمز میده وپیام کد کاربری میده همراه من ۰۹۱۱۲۷۰۰***

 4. سلام.
  من وقتی که وارد باشگاه میشوم سرعت سایت و کامپیوترم به شدت میاد پایین به نحوی که از آمدن در باشگاه پشیمون میشم. از وقتی که زیرمجموعه هام شروع به فعالیت کردن اینجوری شده.لطفا منو راهنمایی کنید چیکار کنم مشکلم حل بشه

  1. سلام دوست عزیز٫ مشکل کندی فقط در ژنولوژی های بزرگ وجود دارد و بزودی حل می‌شود. برای حل این مسئله به طور موقت: مرورگر را دوبار اجرا کنید و به بآشگاه لاگین کنید. به محض زدن دکمه ورود روی صفحه دیگری مثل مسابقات کلیک کنید تا به جای ژنولوژی به صفحه دیگری هدایت شوید. در این صورت با کندی مواجه نخواهید شد.

 5. باسلام
  من میخواهم ژنولولوژی خود شامل ۲ نفر زیرمجموعه ام را به سرشاخه و معرف خودم با کدباشگاهی AD4663 و کد معاملاتی agah28551 انتقال دهم ولی در هنگام انجام :
  ۱-وقتی کدشان را با AD4663 وارد میکنم با کد خطای زیر مواجه میشوم:
  Unkown Exception: The specified type member ‘CustomerReagent’ is not supported in LINQ to Entities. Only initializers, entity members, and entity navigation properties are supported.
  ۲-وقتی هم که کد معاملاتی اش agah28551 که خودشان با آن وارد باشگاه میشود وارد میکنم باز هم با کد خطای ذیل روبرو می شوم:
  “کاربری با کد وارد شده برای میزبانی زیر مجموعه های شما وجود ندارد”
  ضمنا بقیه مراحل مثل تائید مجددهویت کاربر و پیغام هشدار ژنولوژی به نام ونام خانوادگی ایشان درست بالا می آید و فقط در آخر خطا میدهد و اجرا نمیشود!!
  (کد باشگاه و معاملاتی بنده هم AD4668 و taheri10381 می باشد)
  .ممنون میشوم که رسیدگی و مشکل را برطرف فرمائید.متشکرم:طاهری
  ببخشید کامنت قبلی ایراد داشت و چون امکان ویرایش نبود ۲ بار فرستادم

 6. با سلام
  در منوی کاربری قسمتی تحت عنوان انتقال امتیاز وجود دارد. میخواستم بپرسم این گزینه چه کاربرد و مزایایی داره؟ و اینکه چرا برای من غیر فعال هستش؟
  متشکرم

  1. با سلام
   کاربر گرامی، انتقال امتیاز این امکان را به مشتریان کارگزاری آگاه می دهد تا بتوانند به دوستان و زیرمجموعهای خود امتیاز بآشگاه هدیه دهند. شایان ذکر است انتقال امتیاز تنها برای مشتریان معاملات بر خط کارگزاری آگاه امکان پذیر است و افرادی که بعنوان کاربر ثبت نام می کنند تا قبل از دریافت کد معاملاتیشان امکان انتقال امتیاز را ندارند.

   با سپاس

  1. سلام
   دوست گرامی انتقال ژنولوژی به فردی که در همان مجموعه است، امکان پذیر نیست و تنها میتوان به افراد خارج از زیرمجموعه ها (ژنولوژی) انتقال داد.

  1. سلام دوست گرامی
   همه بخش ها در موبایل هم وجود داره. میشه دقیقا بفرمایید به چه بخشی از بآشگاه در موبایل دسترسی ندارید؟

 7. سلام مثل اینکه مشکل برطرف شده.قبلا بخش خدمات هر بخشی رو کلیک میکردم چارت ژنولوژیم نمایش داده میشد.ممنون بابت خدماتتون.

  1. سلام دوست گرامی
   همانطور که در این مطلب و مطالب مربوطه آمده است شما تنها به ازای فعال شدن زیرمجموعه غیر فعال مستقیم خود هدیه ریالی دریافت خواهید کرد. زمانی که برای اولین بار معاملات زیرمجموعه غیرفعال مستقیم شما به ۲۵ میلیون تومان برسد کارمزد سهم کارگزاری ۱۰۰ هزارتومان خواهد شد، که ۵۰ هزارتومان از این ۱۰۰ هزار تومان به حساب بآشگاه شما واریز می شود. بنابراین شما بابت همه معاملات همه زیرمجموعه های خود امتیاز یا ریالی دریافت نمی کنید، بلکه بابت اولین درآمد ۱۰۰ هزارتومانی که زیرمجموعه های مستقیم (سطح ۱) شما برای کارگزاری ایجاد می کنند، ۵۰ هزارتومان دریافت خواهید کرد.

 8. باسلام و خسته نباشید ،من اطلاعات صفحه پروفایلم را در باشگاه تکمیل کردم اما اطلاعات سطح من روی صفحه باز نمیشه و برای دیگران قابل دیدن نیست در حالیکه برای زیر مجموعه ی خودم ،لطلاعات سطحش روی صفحه پروفایل باز شده ،لطفا راهنمایی کنید

 9. سلام
  اگر بعنوان کاربر عادی عضو باشگاه بشوم و فردی را بعنوان معرف وارد کنم ۴۰۰ امتیاز میگیرم یا باید حتما مشتری کارگزاری بشم تا از قبال معرف ۴۰۰ امتیاز بگیرم؟

 10. سلام
  اگر زیرمجموعه مستقیم چندین معامله انجام دهد که مجموع کارمزد این معاملات درآمد صد هزار تومانی برای کارگزاری ایجاد کند پنجاه هزار تومان به امتیاز ریالی معرف اضافه می شود؟

  1. سلام
   بله، اگر مجموع معاملات انجام شده توسط زیرمجموعه سطح ۱ به نحوی باشد که درآمد ۱۰۰ هزارتومانی برای کارگزاری ایجاد نماید، ۵۰هزار تومان آن به معرف می رسد.
   اما به چند نکته مهم دقت فرمایید:
   این مبلغ فقط یک بار به ازای هر زیرمجموعه مستقیم که پیش از این فعال نبوده است به معرف تعلق می گیرد. یعنی اگر زیر مجموعه اول شما غیر فعال بوده و پس از فعال شدنش به شما ۵۰ هزارتومان تعلق گرفته است، به ازای معاملات بعدی به شما مبلغی تعلق نمی گیرد.
   تاریخ معرفی معرف زیرمجموعه، باید قبل از شروع به فعالیت وی باشد. یعنی فرض کنید زیرمجموعه اول شما در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ شما را به عنوان معرف انتخاب کرده و از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ اقدام به معامله کرده است. با توجه به اینکه ایشان ابتدا شما را معرفی کرده و پس از آن معاملات خود را انجام داده اند، بنابراین پس از ایجاد ۱۰۰ هزارتومانی برای کارگزاری، ۵۰ تومان به شما تعلق می گیرد.

 11. سلام ببخشید من نمی تونم کاربری را به زیر مجموعه خودم اضافه کنم از کجا باید انجام بشه ورودایشان به باشگاه هم امکان پذیر نیست نمی دونم قبلا عضو هست یا نه

 12. با سلام
  من شخصی را قبلا به کارگذاری آگاه معرفی کردم ولی نه به عنوان زیر شاخه و ایشان الان در کارگذاری ثبت و فعالیت دارد آیا امکان دارد الان این شخص را به عنوان زیر شاخه به زیر شاخه خودم انتقال دهم

  1. سلام
   در صورتی که این فرد شما را به عنوان معرف معرفی کرده باشد، زیرمجموعه شما خواهد شد. اگر ایشان تا کنون معرفی برای خود ثبت نکرده اند، می توانند در حساب بآشگاهشان کد بآشگاه شما را به عنوان معرف ثبت کنند تا زیرمجموعه شما شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *