بررسی وضعیت بازار در ۳ ماهه منتهی به انتخابات ادوار گذشته

 • ۲۹ اسفند ۱۳۹۵
 • Agah
 • ۲۲ نظر
 • ۳۰۹۸ مشاهده
بررسی وضعیت بازار در ۳ ماهه منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در ادوار گذشته

با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات ریاست جمهوری، بر آن شدیم تا وضعیت بازار را در سه ماه منتهی به انتخابات ادوار گذشته (۶ دوره قبل) بررسی کنیم. در این مطلب صرفاً اطلاعات و آمار شرایط بازار و صنایع مهم در دوران مذکور حضور خوانندگان ارائه خواهد شد. لذا از بیان هرگونه تحلیل و تفسیری که امکان اعمال سلیقه نویسنده را داشته باشد، پرهیز خواهد شد و تحلیل و تفسیر این اطلاعات بر عهده خوانندگان گرامی خواهد بود.

بررسی شاخص کل

در ابتدای مطلب با مشاهده تصویر زیر سعی می کنیم یک دید کلی نسبت به روند حرکت شاخص در ۶ دولت گذشته و فراز و نشیب آن داشته باشیم.

شاخص کل, انتخابات ریاست جمهوری, شاخص صنایع, تغییرات شاخص,

تصویر شماره ۱

اما در ادامه سعی خواهد شد با دقیق‌تر شدن در نمودارهای شاخص و صنایع مختلف، نحوه واکنش سهامداران در روزهای منتهی به انتخابات را به تصویر بکشیم.

حتماً توجه داشته باشید که این تغییرات موجود در اعداد شاخص کل و شاخص صنایع صرفاً به دلیل جو انتخاباتی نیست و هر دلیل دیگری می­تواند داشته باشد و بحث انتخابات فقط یکی از چندین مؤلفه تغییرات خواهد بود.

اکنون به سراغ نمودار مربوط به شاخص کل در سه ماه منتهی به انتخابات شش دوره گذشته می‌رویم.

همان‌طور که مشاهده می­کنید در دوره ششم و حدود سه ماه مانده به انتخابات، شاهد کاهش شاخص کل هستیم. با توجه به داده‌های موجود، شاخص ریزشی حدود ۲۰ واحد را از حدود عدد ۴۳۵ واحد به ۴۱۵ واحد نزول داشته است. البته باید توجه داشت که پیش از برگزاری امنتخابات دوره ششم ریاست جمهوری، بازار بسیار کوچک بوده است.

شاخص کل, انتخابات ریاست جمهوری, شاخص صنایع, تغییرات شاخص,

تصویر شماره ۲

پیش از انتخابات دوره هفتم، شاهد رشد شاخص هستیم. البته رشد عمده آن پیش از سال جدید (۱۳) رخ‌داده است و پس ازآن (در سال جدید تا نزدیک انتخابات) ریزشی فرسایشی را شاهد هستیم؛ اما درکل برآیند این سه ماه مثبت است. در این دوران نیز با توجه به کوچک بودن بازار، شاهد افزایش ۶۰ واحدی شاخص از عدد ۱۸۴۵ تا ۱۹۰۵ هستیم.

 

شاخص کل, انتخابات ریاست جمهوری, شاخص صنایع, تغییرات شاخص,

تصویر شماره ۳

در دوره هشتم چه قبل از عید نوروز و چه بعد از آن، شاهد رشد شاخص هستیم؛ به‌طوری‌که عدد شاخص از محدوده ۲۹۶۰ به محدوده ۳۳۸۰ می­رسد و حدود ۴۲۰ واحد رشد می‌کند.

 

شاخص کل, انتخابات ریاست جمهوری, شاخص صنایع, تغییرات شاخص,

تصویر شماره ۴

در دوره نهم بار دیگر شاهد رشد شاخص هستیم؛ اما این بار نیز همچون دوره هفتم، عمده رشد آن مربوط به قبل از سال جدید تا اواخر فروردین‌ماه است و بعد از آن با توجه به دومرحله‌ای شدن انتخابات شاهد ثبات عدد شاخس (درجا زدن شاخص) هستیم.

شاخص کل, انتخابات ریاست جمهوری, شاخص صنایع, تغییرات شاخص,

تصویر شماره ۵

طبق تصویر ۶ در دوره دهم نیز ما رشد شاخص را از محدوده ۸۰۰۰ تا ۹۳۵۰ شاهد هستیم.

شاخص کل, انتخابات ریاست جمهوری, شاخص صنایع, تغییرات شاخص,

تصویر شماره ۶

در دوره گذشته یعنی دوره یازدهم نیز، شاهد رشد شاخص از محدوده ۳۷۵۰۰ تا ۴۶۰۰۰ در بازه سه‌ماهه قبل از انتخابات هستیم.

شاخص کل, انتخابات ریاست جمهوری, شاخص صنایع, تغییرات شاخص,

تصویر شماره ۷

با توجه به نمودارهای بالا می­‌توان مشاهده کرد که در سه ماه منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در اکثر دوره‌ها، با رشد کلی شاخص مواجه بوده‌ایم.

این رشد می‌تواند ناشی از تغییرات احتمالی مورد نظر سهاداران که ممکن است در بازار بیافتد، باشد، یا همانطور که در ابتدا بیان شد، سایر عوامل کلان سیاسی یا اتفاقات جهانی نیز می‌تواند در رشد (یا نزول) شاخص تاثیرگذار باشد.

آنچه مرور کردی، مربوط به بررسی تغییرات شاخص در سه ماهه منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در ۶ دوره گذشته بود.

بررسی شاخص صنایع مهم

حال همین بررسی را روی چند صنعت پرمخاطب کشور ازجمله صنعت خودرو، بانک، دارو، مسکن، پتروشیمی و پالایشگاه خواهیم داشت.

گروه خودرو

در تصویر شماره ۸ روند حرکت شاخص خودرو در سه دولت اخیر (دولت نهم، دهم و یازدهم) قابل مشاهده است.

شاخص کل, انتخابات ریاست جمهوری, شاخص صنایع, تغییرات شاخص,

تصویر شماره ۸

با توجه به داده‌های موجود مشاهده می­کنید که شاخص گروه خودرو در دو دولت اخیر میز با رشد همراه بوده است. اما در سه‌ماهه های قبل از انتخابات وضعیت این گروه به شکل زیر بوده است؟ در دروه سه ماهه منتهی به انتخابات دوره نهم، شاخص این از محدوده ۴۷۰۰ تا محدوده ۵۵۰۰ (۷۰۰ واحد) افزایش پیدا می­کند.

شاخص کل, انتخابات ریاست جمهوری, شاخص صنایع, تغییرات شاخص,

تصویر شماره ۹

پیش از انتخابات دوره دهم نیز شاخص این گروه از محدوده ۲۶۰۰ تا ۲۷۰۰ رشد داشته است.

شاخص کل, انتخابات ریاست جمهوری, شاخص صنایع, تغییرات شاخص,

تصویر شماره ۱۰

در ۳ ماهه پیش از انتخابات دوره اخیر یعنی یازدهم نیز، شاهد رشد این شاخص از محدوده ۴۶۰۰ تا ۵۰۰۰ هستیم؛ ولی با نزدیک شدن به انتخابات به محدوده ۴۷۰۰ بازگشته‌ایم.

شاخص کل, انتخابات ریاست جمهوری, شاخص صنایع, تغییرات شاخص,

تصویر شماره ۱۱

گروه بانک

در این گروه نیز با توجه به داده‌های موجود شاهد افزایش این شاخص در دوره‌های اخیر هستیم.

شاخص کل, انتخابات ریاست جمهوری, شاخص صنایع, تغییرات شاخص,

تصویر شماره ۱۲

همچنین در دوره دهم و یازدهم در محدوده سه ماه مانده به انتخابات شاهد رشد این شاخص به‌صورت زیر هستیم. رشد از محدوده ۹۰ واحد تا ۱۱۰ واحد

شاخص کل, انتخابات ریاست جمهوری, شاخص صنایع, تغییرات شاخص,

تصویر شماره ۱۳

رشد از محدوده ۲۹۰ واحد تا ۳۴۰ واحد

شاخص کل, انتخابات ریاست جمهوری, شاخص صنایع, تغییرات شاخص,

تصویر شماره ۱۴

 

گروه دارو

همانطور که در تصویر زیر مشخص است، گروه دارو نیز همانند خودرو و بانک شاهد  افزایش شاخص هستیم.

شاخص کل, انتخابات ریاست جمهوری, شاخص صنایع, تغییرات شاخص,

تصویر شماره ۱۵

دو تصویر زیر حرکت شاخص گروه دارو را به ترتیب در سه ماهه منتهی به دوره دهم و یازدهم نشان می‌دهد. رشد از محدوده ۴۶۰ واحد تا ۵۰۰ واحد

شاخص کل, انتخابات ریاست جمهوری, شاخص صنایع, تغییرات شاخص,

تصویر شماره ۱۶

 رشد از محدوده ۱۴۰۰ واحد تا ۱۹۵۰ واحد

شاخص کل, انتخابات ریاست جمهوری, شاخص صنایع, تغییرات شاخص,

تصویر شماره ۱۷

 

گروه انبوه‌سازی

تصویر ۱۸ شاخص این گروه را مشخص می‌کند:

شاخص کل, انتخابات ریاست جمهوری, شاخص صنایع, تغییرات شاخص,

تصویر شماره ۱۸

پیش از انتخابات دوره دهم ابتدا شاهد کمی رشد و سپس کاهش این شاخص هستیم و در کل از محدوده ۲۵۰ واحد به محدوده ۲۴۰ واحد رسیده است.

شاخص کل, انتخابات ریاست جمهوری, شاخص صنایع, تغییرات شاخص,

تصویر شماره ۱۹

در دوره یازدهم نیز در محدوده سه ماه قبل از انتخابات شاهد رشد این شاخص از محدوده ۵۴۰ واحد تا ۵۸۰ واحد هستیم.

شاخص کل, انتخابات ریاست جمهوری, شاخص صنایع, تغییرات شاخص,

تصویر شماره ۲۰

 

گروه نفتی

همانطور که در تصویر ۲۱ مشخص است، در گروه نفتی شاهد  افزایش شاخص خصوصاً در دولت یازدهم هستیم.

شاخص کل, انتخابات ریاست جمهوری, شاخص صنایع, تغییرات شاخص,

تصویر شماره ۲۱

پیش از انتخابات دوره دهم ابتدا شاهد کمی رشد و سپس ثبات این شاخص هستیم.

شاخص کل, انتخابات ریاست جمهوری, شاخص صنایع, تغییرات شاخص,

تصویر شماره ۲۲

در دوره یازدهم نیز در محدوده سه ماه قبل از انتخابات شاهد رشد، کمی ثبات و مجدداً رشد هستیم.

شاخص کل, انتخابات ریاست جمهوری, شاخص صنایع, تغییرات شاخص,

تصویر شماره ۲۳

گروه محصولات شیمیایی

اما در آخرین گروه مورد بررسی، روند شاخص گروه محصولات شیمیایی را مشاهده می‌کنیم. این شاخص نیز همچون سایر شاخص‌ها در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم با رشد همراه بوده است.

شاخص کل, انتخابات ریاست جمهوری, شاخص صنایع, تغییرات شاخص,

تصویر شماره ۲۴

نمودار سه ماهه منتهی به انتخابات دوره دهم مطابق تصویر ۲۵ روندی افزایشی داشته است.

شاخص کل, انتخابات ریاست جمهوری, شاخص صنایع, تغییرات شاخص,

تصویر شماره ۲۵

همین طور پیش از انتخابات دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری، شاهد افزایش شاخص گروه محصولات شیمیایی هستیم.

شاخص کل, انتخابات ریاست جمهوری, شاخص صنایع, تغییرات شاخص,

تصویر شماره ۲۶

جمع‌بندی

چنانچه مستحضرید یکی از رویدادهای مهم سال ۹۶ برگزاری انتخابات دوره دورازدهم ریاست جمهوری است. باتوجه به تاثیرات این رخداد سیاسی بر بازار سرمایه ایران، در این مطلب تلاش کردیم تا بر تغییرات شاخص کل بورس و صنایع مهم این بازار، پیش از برگزاری دوره‌های اخیر انتخابات ریاست جمهوری مروری داشته باشیم.

این بررسی صرفاً مرور اتفاقات بازار در سه‌ماهه منتهی به انتخابات است و به‌منظور جلوگیری از اعمال سلیقه، تحلیلی در این خصوص صورت نگرفته است. اما همین بررسی آمار می‌تواند دید کلی به سرمایه‌گذاران بازار سرمایه ارائه دهد.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟

کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.

22 پاسخ به “بررسی وضعیت بازار در ۳ ماهه منتهی به انتخابات ادوار گذشته”

 1. agah00780 گفت:

  به نظرتون اگر نمادهای متوقف بانکی مثل دی و صادرات بازبشن شاخص گروه بانکی تا چه میزان افت میکنه؟

  ۰
  • Bashgah گفت:

   با سلام
   دوست عزیز با توجه به تخصصی بودن سایت همفکران، در زمینه تحلیل بازار و صنایع، پیشنهاد می شود سوال خود را در بخش پرسش و پاسخ همان سایت مطرح نمایید تا همکاران ما بصورت دقیق شما را راهنمایی کنند.

   با تشکر

   ۰
  • Asadif67 گفت:

   سلام
   این مسئله قابل پیش بینی دقیق نیست و افت یا افزایش شاخص بانکی نتیجه قیمتی است که سهم بازگشایی می شود و این تعیین کننده است

   ۰
 2. moradi15282 گفت:

  با سلام وتبریک سال نو :
  آیا می شود از ژنولوژی خود کسی را حذف نمود ؟ لطفا راهنمائی نمائید .

  ۰
 3. agah64484 گفت:

  سلام وشبتون بخیر و خسته نباشید
  ببخشید یه پیشنهاد داشتم
  میشه کاری کنین زمانی که در سایت هستیم روی نمادهای که در دیدبان هست کلیک کرد و اون سهم در سایت tse باز شود ؟
  خیلی برای تسریع کار و خرید فروش مخصوصا قدرت خریدار و فروشنده لازم هست یا اگر شود که در همین سایت انلاین خودمون این گزینه نصبت خریدار و فروشنده باشه که عالیتر میشه
  با تشکر از زحمات عزیزان

  ۰
  • Bashgah گفت:

   سلام
   دوست عزیز در نسخه جدید آسا، درصدهای خرید و فروش حقیقی/حقوقی مشخص شده است.
   ولی امکان ارجاع به صفحه هر نماد در سایت TSETMC وجود ندارد ولی پیشنهاد شما جهت بررسی دقیقتر به همکاران پشتیبانی اعلام خواهد شد.

   ۰
 4. فرزاد گفت:

  با سلام
  همینطور که توضیح و نمودارهای آماری ادوار گذشته نشان میده ، قبل از انتخابات احتمالا رشد شاخص رو خواهیم دید و همچنین نشانه هایی از رشد با انعقاد قرارداد های خارجی .
  اما به این معنی نیست که هر خرید و فروشی پر سود خواهد بود ، بلکه یه جریانه نه یک معجزه در تمامی روندها و وضعیت نمادها...

  ۰
 5. agah71262 گفت:

  خیلی جالب بود
  تشکر میکنم
  لطفا دوستان مطالبی که زحمت کشیده شده و به راحتی در اختیار قرار داده شده را ارج بنهند

  ۰
 6. n15476 گفت:

  سلام
  مقایسه جالبی بود زحمت فراوان در این خصوص کشیده شده است انشاء الله که این دوره هم بازار خوب باشد
  با تشکر

  ۰
 7. Salhivand گفت:

  با سلام وروز بخیر
  تحلیل جامع و کاملی بود.انشاا... که دوستان بورسی استفاده کنند وبتوانند گرهی از مشکلات خودشون رو برطرف کنن.

  ۰
 8. barz15652 گفت:

  انشاالله به بورس و بازار سرمایه توجه بیشتری شود

  ۰
 9. gilass گفت:

  من فکر میکنم این دفعه هم قبل انتخابات شاخص میاد بالا

  ۰
 10. agah11568 گفت:

  سلام . بررسی دقیقی بود اما تاثیر شرایط جهانی و موقعیت ایران در ان زمان که مصادف با انتخابات هست رو هم باید دخیل نمود

  ۰
 11. ismael.joushi@gmail.com گفت:

  با سلام امیدوارم امسال هم رشد خوبی رو توی این بازه و تا انتهای سال شاهد باشیم

  ۰
 12. honey_moradi64@yahoo.com گفت:

  امیدوارم این دوره انتخابات هم شاخص بورس رشد داشته باشه

  ۰
 13. agah16927 گفت:

  منم به افزایش رشد شاخص خوشبین هستم

  ۰
 14. eisazadeh_r@yahoo.com گفت:

  با سلام و تشکر از مطالب خوبتان انشاالله بازار رشدو رونق پیدا کنه

  ۰
 15. 2065082720 گفت:

  البته اگه با اخبار باز شدن بانکها خرابش نکنند

  ۰
 16. ali10416 گفت:

  ایشاالله اقتصاد درست بشه و بازار هم رونق پیدا کنه

  ۰
 17. AU0902 گفت:

  با سلام امیدوارم امسال هم رشد خوبی رو توی این بازه و تا انتهای سال شاهد باشیم وبرای همه سودمند باشد

  ۰
 18. AU0902 گفت:

  .سرمایه‌گذاری مانند هر کار ی مستلزم رعایت قواعد و اصولی است. کسب مهارت، اطلاع از وضعیت بازار، توجه نکردن به اخبار و شایعات بی‌اساس، انتخاب استراتژی مناسب و دقت در چیدمان پرتفوی و بررسی مدام آن، همه ازجمله نکاتی است که باید به آن دقت داشته داشت.

  ۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عدد را وارد کنید: