آنچه باید از وجه تضمین قراردادهای آتی در آخرین روز معاملاتی بدانیم

 • ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
 • Agah
 • ۱۵۷ نظر
 • ۴۷۲۶ مشاهده
آنچه باید از وجه تضمین قراردادهای آتی در آخرین روز معاملاتی بدانیم

با مفهوم وجه تضمین قراردادهای آتی در مطالب پیشین بآشگاه بلاگ آشنا شدیم و دانستیم انواع وجه تضمین چیست؟ اما شاید برای بسیاری از معامله گران آتی این سوال پیش آید که آیا وجه تضمین قرارداد آتی در آخرین روز معاملاتی به معامله گر بازگردانده می‌شود یا خیر؟

لزوم وجود وجه تضمین

در بازار آتی به دلیل ماهیت تعهدی قراردادها، هنگام انجام معامله، مبلغی تحت عنوان وجه تضمین از طرفین معامله دریافت می‌شود. درواقع  این مبلغ تضمینی برای ایفای تعهد خریدار و فروشنده در روز تحویل قرارداد است. هنگامی که در روز سررسید خریدار و فروشنده به تعهد خود عمل نمایند، وجه تضمینی که برای ایفای تعهد از طرفین اخذ شده بود به آن‌ها بازگردانده می‌شود.

وضعیت وجه تضمین قراردادهای آتی از زمان اخذ موقعیت تا پیش از تحویل

برای درک بهتر درباره تغییراتی که از زمان اخذ موقعیت تا زمان ورود به مرحله تحویل در موجودی حساب عملیاتی معامله‌گران می‌افتد، قصد داریم به بیان یک مثال عملی بپردازیم. بدین ترتیب وضعیت وجه تضمین از ابتدا تا آزاد شدن مبلغ وجه تضمین پس از سررسید قرارداد به خوبی قابل درک خواهد شد.

فرض کنید آقای احمدی در روز ۱۶ اسفند اقدام به خرید یک موقعیت تعهدی زعفران نگین در سررسید اسفند ۹۷ می‌کند. با توجه به اینکه تاریخ سررسید قرارداد اسفند ۱۸ اسفند است، وی می‌بایست برای تحویل این قرارداد تا ۱۸ اسفند، موقعیت خود را حفظ نماید.

در ادامه وضعیت حساب آقای احمدی را از زمان اخذ موقعیت تا زمان تحویل با هم بررسی می کنیم:

روز اول (۹۷/۱۲/۱۶)

آقای احمدی در تاریخ ۱۶ اسفند مبلغ ۴۶۰ هزار تومان بابت وجه تضمین برای اخذ این موقعیت به‌حساب عملیاتی خود واریز نموده و موقعیت را با قیمت ۱۳,۰۰۰ تومان اخذ می‌کند. در پایان جلسه معاملاتی روز ۱۶ اسفند، علی‌رغم اینکه آقای احمدی موقعیت خود را نبسته است، از سوی بورس سودی معادل ۹,۱۱۶ تومان به‌حساب عملیاتی ایشان واریز می‌شود.

سود یا زیان محاسبه شده از سوی بورس (با فرض قیمت تسویه ۱۳,۱۰۰ تومان) به شرح زیر است:

 • سود یا زیان معاملات انجام شده
 • سود یا زیان موقعیت‌های باز اول وقت
 • کارمزد معاملات

سود یا زیان معاملات انجام شده:

(فرمول از چپ به راست و کلیه اعداد به تومان است)

تعداد قرارداد × ۱۰۰ × (قیمت خرید انجام شده – قیمت تسویه روز جاری) = سود یا زیان معاملات انجام شده

۱۰,۰۰۰ = ۱ × ۱۰۰ × (۱۳,۰۰۰ – ۱۳,۱۰۰)

سود یا زیان موقعیت‌های باز اول وقت:

سود یا زیان موقعیت‌های باز در این روز برابر با صفر است. چون آقای احمدی در ابتدای جلسه معاملاتی هیچ موقعیت بازی نداشت.

کارمزد معاملات:

ارزش معامله × ۰.۰۰۰۶۸

۸۸۴ = ۰.۰۰۰۶۸ × (۱×۱۰۰×۱۳,۰۰۰)

خالص سود یا زیان واریز شده به حساب آقای احمدی پس از پایان جلسه معاملاتی روز ۱۶ اسفند برابر با:

تومان ۹,۱۱۶ = ۸۸۴ – ۱۰,۰۰۰

در این شرایط موجودی حساب آقای احمدی برابر است با:

تومان ۴۶۹,۱۱۶ = ۹,۱۱۶ + ۴۶۰,۰۰۰

خلاصه وضعیت آقای احمدی در ۱۶/۱۲/۹۷
۹۷/۱۲/۱۶ اتخاذ موقعیت خرید زعفران
۹۷/۱۲/۱۸ سررسید قرارداد
وجه تضمین ۴۶۰,۰۰۰ تومان (واریزی مشتری به حساب عملیاتی)
قیمت خرید ۱۳,۰۰۰ تومان
خالص سود (زیان) در پایان جلسه معاملاتی روز تومان ۹,۱۱۶
موجودی حساب آقای احمدی تومان ۴۶۹,۱۱۶

روز دوم (۹۷/۱۲/۱۷)

قیمت تسویه: ۱۲.۹۰۰ تومان

آقای احمدی در روز دوم (۱۷ اسفند) هیچ اقدامی نمی‌کند و جلسه معاملاتی تمام می‌شود. .

در روز ۱۷ اسفند سود یا زیان محاسبه شده از سوی بورس (با فرض قیمت تسویه ۱۲,۹۰۰ تومان) به شرح زیر است:

 • سود یا زیان معاملات انجام شده
 • سود یا زیان موقعیت های باز اول وقت
 • کارمزد معاملات

سود یا زیان معاملات انجام شده:

چون آقای احمدی در روز دوم هیچ معامله‌ای انجام نداده است، در نتیجه سود یا زیان معاملات انجام شده برابر با صفر خواهد بود.

سود یا زیان موقعیت‌های های باز اول وقت:

تعداد قرارداد × ۱۰۰ × (قیمت تسویه روز قبل – قیمت تسویه روز جاری) = سود یا زیان موقعیت‌های های باز اول وقت

۲۰,۰۰۰- = ۱ × ۱۰۰ × (۱۳,۱۰۰ – ۱۲,۹۰۰)

کارمزد معاملات:

با توجه به اینکه آقای احمدی در روز دوم هیچ معامله ای انجام نداده است، لذا کارمزد معاملات در روز دوم برابر با صفر است.

بنابراین:

خالص سود (زیان) در پایان جلسه معاملاتی روز دوم: تومان ۲۰,۰۰۰- = ۰ – ۲۰,۰۰۰-

موجودی حساب آقای احمدی: تومان ۴۴۹,۱۱۶ = (۲۰,۰۰۰-) + ۴۶۹,۱۱۶

در این حالت بخشی از وجه تضمین اولیه از حساب عملیاتی آقای احمدی کسر می‌شود و در شرایط At Risk قرار می گیرد.

مطالعه بیشتر: At Risk

روز سوم (۹۷/۱۲/۱۹)

قیمت تسویه: ۱۲,۹۵۰ تومان

آقای احمدی موقعیت خود را حفظ کرده و فرم آمادگی تحویل را برای کارگزاری (از طریق سامانه آنلاین) ارسال می‌نماید. آقای احمدی برای اینکه وارد فرآیند تحویل شود، می‌بایست کل ارزش قرارداد را بر اساس قیمت تسویه در حساب خود داشته باشد.

قبل از اینکه به سراغ تسویه و تحویل برویم، لازم است سود یا زیانی که در پایان جلسه معاملاتی و بر اساس قیمت تسویه برای آقای احمدی منظور می‌شود را محاسبه نماییم:

 • سود یا زیان معاملات انجام شده
 • سود یا زیان موقعیت‌های باز اول وقت
 • کارمزد معاملات

سود یا زیان معاملات انجام شده:

در روز سوم هیچ معامله‌ای ای انجام نمی‌شود، لذا سود یا زیان معاملات انجام شده برابر با صفر خواهد بود.

سود یا زیان موقعیت باز:

تعداد قرارداد × ۱۰۰ × (قیمت تسویه روز قبل – قیمت تسویه روز جاری) = سود یا زیان موقعیت‌های های باز اول وقت

۵,۰۰۰ = ۱ × ۱۰۰ × (۱۲,۹۰۰ – ۱۲,۹۵۰ )

کارمزد معاملات:

چون در روز آخر معامله‌ای انجام نمی‌شود، کارمزد معاملات برابر با صفر خواهد بود. اما کارمزد تسویه و تحویل به میزان ۰.۰۰۱۴ ارزش قرارداد (بر اساس قیمت تسویه) لحاظ خواهد شد.

طی ۳ روز کاری چه میزان حساب عملیاتی آقای احمدی تغییر داشت؟

اگر کارمزد معاملات را در نظر نگیریم، طی سه روز کاری مبلغ ۵ هزار تومان از حساب آقای احمدی کسر گردید.

تغییرات حساب روز سوم+ تغییرات حساب روز دوم + تغییرات حساب روز اول

۵,۰۰۰ = ۵,۰۰۰ + (۲۰,۰۰۰-) + ۱۰,۰۰۰

درواقع  پس از پایان جلسه معاملاتی ۵ هزار تومان از ۴۶۰ هزار تومانی که در ابتدا آقای احمدی واریز نموده بود، کسر می‌شود؛ اما مابقی ۴۵۵ هزار تومان آزاد شده و فرد می‌تواند این ۴۵۵ هزار تومان را برداشت نماید.

وضعیت وجه تضمین قراردادهای آتی در آخرین روز معاملاتی

در فرآیند تحویل چه اتفاقی برای حساب آقای احمدی می‌افتد؟

آقای احمدی برای تحویل ۱۰۰ گرم زعفران می‌بایست مبلغی به اندازه ارزش قرارداد را (بر اساس قیمت تسویه روز آخر) به‌حساب  عملیاتی خود واریز نماید. پس وی می‌بایست ۱,۲۹۵,۰۰۰ = (۱ × ۱۰۰ × ۱۲,۹۵۰) تومان به حساب  عملیاتی واریز نماید و زعفران‌ها را به صورت گواهی سپرده دریافت نماید.

در ابتدای مثال فوق بیان شد که آقای احمدی هر قرارداد را با قیمت ۱۳,۰۰۰ تومان خریداری نمود. پس  به ازای ۱۰۰ گرم زعفران می‌بایست ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت نماید تا زعفران‌ها را تحویل بگیرد؛ اما در روز آخر وی به ازای هر گرم زعفران می‌بایست به اندازه قیمت تسویه پرداخت نماید. به بیان دیگر آقای احمدی در روز آخر برای دریافت ۱۰۰ گرم زعفران می‌بایست ۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان پرداخت نماید.

ممکن است این سوال پیش بیاید که چرا با وجود مشخص بودن قیمت خریدِ قرارداد آتی، در روز آخر مبنای پرداخت به جای قیمت خرید، قیمت تسویه در نظر گرفته شد؟ علاوه بر این چرا آقای احمدی به جای ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان می‌پردازد؟

جواب این سوال در تسویه‌های روزانه‌ای است که توسط بورس صورت گرفت. دقت نمایید مجموع سود و زیان‌هایی که هر روز به حساب  آقای احمدی منظور گردید، ۵,۰۰۰ تومان برداشت بود. در روز آخر آقای احمدی دقیقاً به همین میزانی (۵ هزار تومان) که قبلا از وی کسر شده است، بهای کمتری می‌پردازد.

نکته: چنانچه طی روزهای گذشته به حساب  آقای احمدی فقط سود واریز می‌شد، در روز آخر وی می‌بایست این سودها را به طرف مقابل (فروشنده) بازگرداند.

در نتیجه اگر فردی با واریز وجه تضمین اولیه، اقدام به اخذ موقعیت نماید و موقعیت وی وارد مرحله تحویل شود، وجه تضمین واریز شده به طور کامل آزاد خواهد شد.

وضعیت حساب آقای احمدی در صورت نکول طرف مقابل

اما اگر طرف مقابل آقای احمدی نکول می‌کرد، انفاق دیگری رخ می‌داد. در این شرایط بر اساس قیمت گواهی سپرده زعفران در آخرین روز معاملاتی، مبلغ دیگری تحت عنوان جریمه به حساب آقای احمدی واریز می‌شد.

برای درک بهتر موضوع در زمان نکول، مثالی بیان خواهد شد.

فرض کنید در روز آخر قیمت گواهی سپرده زعفران (میانگین وزنی قیمت پایانی گواهی سپرده‌های زعفران نگین) برابر با ۱۲,۹۶۰ تومان باشد. در این شرایط نقل و انتقال زعفران انجام نمی‌شود؛ اما جریمه‌ای به میزان ۱ درصد ارزش قرارداد به حساب آقای احمدی واریز خواهد شد. علاوه بر این، از آنجا که قیمت گواهی سپرده زعفران بیشتر از قیمت تسویه است، ما‌به‌التفاوت قیمت تسویه و قیمت گواهی سپرده نیز به حساب آقای احمدی واریز خواهد شد.

درواقع  از حساب آقای احمدی طی روزهای معاملاتی ۵ هزار تومان کسر می‌شود. از سوی دیگر جریمه‌ای به میزان ۱۳,۹۵۰ تومان به حساب وی واریز می‌شود.

جریمه۱ = ۱ درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه

۱۲,۹۵۰ = ۰.۰۱ × (۱ × ۱۰۰ × ۱۲,۹۵۰)

جریمه۲ = ما‌به‌التفاوت قیمت تسویه و قیمت گواهی سپرده زعفران

۱,۰۰۰ = ۱ × ۱۰۰ × (۱۲,۹۵۰ – ۱۲,۹۶۰)

بنابراین در روز آخر ۱۳,۹۵۰ = (۱,۰۰۰ + ۱۲,۹۵۰)  تومان را آقای احمدی به عنوان جریمه دریافت می‌کند.

نکته: اگر موقعیت تعهدی وارد مرحله تحویل شود، تنها هزینه‌ای ای که طرفین قرارداد می‌بایست  بپردازند، کارمزد معاملات و کارمزد تسویه و تحویل است. در حقیقت از وجه تضمین اولیه به میزان کارمزدها کسر می‌شود و به حساب کارگزاری و بورس کالا واریز می‌شود.

در این مطلب تلاش شد تا با ذکر مثال های عددی، وضعیت وجه تضمین قراردادهای آتی از زمان اخذ موقعیت تا زمان تحویل بررسی شود. دقت به نکات تکمیلی در حوزه معاملات بورس و اوراق بهادار می‌تواند کمک شایانی در کسب سود سرمایه گذاریِ ما داشته باشد.

قصد یادگیری و پیشرفت در بورس را دارید؟

از صفر تا صد بورس را توسط بهترین اساتید آموزش ببینید. لطفاً برای کسب اطلاعات کامل‌تر، مشخصات خود را وارد نمایید تا با شما تماس بگیریم.

157 پاسخ به “آنچه باید از وجه تضمین قراردادهای آتی در آخرین روز معاملاتی بدانیم”

 1. AT8022 گفت:

  سلام،قرعه کشی ورود پشت سر هم گویا امسال فعال نیست

  ۳
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   لینک قرعه کشی ورود پی در پی در باشگاه در حال حاضر فعال است.
   آخرین باری که لینک قرعه کشی برای شما ارسال شده در تاریخ ۱۱ فروردین بوده است.
   و از آنجایی که در تاریخ ۱۷ فروردین ورود نداشته اید لذا لینک جدیدی ارسال نشده است.
   باتشکر

   ۲
 2. AT3419 گفت:

  سلام،لطفا خرید و فروش شرطی با حدود سود و زیان را در سیستم فعال کنید.
  درخصوص زعفران بیشتر مطلب قرار بدهید.
  قرعه کشی ورود هم گویا امسال برای هیچکس فعال نشده،بررسی لطفا

  ۱
 3. حسین حیدری گفت:

  سلام
  چه معامله پیچیده ای؟

  ۲
 4. AS7384 گفت:

  توضیحات مفید و کاربردی بود، سپاسگزارم بجهت انتشار مطالب بسیار خوبتون.

  ۳
 5. AT7284 گفت:

  مطالب بسیار آموزنده و خوب است.
  ای کاش ویدئو های آموزشی بورس را تا سطوح بالاتر ادامه می دادید.
  واقعا مفید هستند

  ۳
 6. mahsa گفت:

  سلام شرایط کد آفلاین چیه

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   برای دریافت دسترسی آفلاین لازم است با مدارک شناسنامه و کارت ملی به کارگزاری جهت امضای قرارداد آفلاین مراجعه نمایید.
   باتشکر

   ۲
 7. AK6766 گفت:

  توضیحات مفید و کاربردی بود، سپاسگزارم بجهت انتشار مطالب بسیار خوبتون

  ۱
 8. AT6699 گفت:

  اتفاقا این موضوع رو من راجع بهش ابهام داشتم که کاملا برطرف شد با تشکر.

  ۱
 9. AS6103 گفت:

  سلام خدمت عزیزان زحمت کش کارگزاری آگاه،
  یک مشکل اساسی که وجود داره و دوست دارم خدمتتون عرض کنم که زحمت بکشید و رفعش کنین. زمانی که سفارش می گذاریم برای سهمی و اون سفارش اصلا خرید نمی شه و سفارشی هم که گذاشتیم معتبر تا لغو هستش و زمانی که سهام می بنده اون سفارش بلوک می شه و نمی شه کنسلش کرد و پول آدم گیر می مونه و نمی تونه سهام دیگری خرید انجام بدیم. در صورتی که اون سهم رو نخریدیم اصلا. لطفا این معضل بزرگ رو حلش کنید.
  با تشکر از شما

  ۱
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   زمانی که سهمی از طرف بورس، ممنوع متوقف می‌شود سفارش های فعالی که برای آن نماد ارسال شده اند، امکان لغو ندارد. و این مشکل از حیطه اختیارات کارگزاری خارج است .
   لذا تا زمان بازگشایی نماد لازم است صبر شود.
   باتشکر

   ۲
   • AA5921 گفت:

    با سلام

    متاسفافه این توضیح نمیتواند تحت هیچ منطقی در پاسخ این دوست عزیز از طرف کارگزاری قابل پذیرش باشد و حداقل خدمتی که مسئولین در این کارگزاری میتوانسته با اطلاع از وجود چنین اشکالی در سیستم معاملاتی بورس تا حال در این ارتباط انجام دهداطلع رسانی و پیگیری این اشکال و رفع آن در سیستم معاملاتی بورس میگردیده.

    و در ارتباط با مشکل این دوست محترم نیز حداقل خدمتی که به نظر میرسد میبایست انجام داده میشده نیز پیگیری و برگشت مبلغ بلوکه شده ایشان به حساب معاملاتی جهت استفاده لازم به عنوان پاسخی شایسته در پاسخ ایشان میتوانسته باشد.

    ۰
    • Agah گفت:

     سلام دوست گرامی
     همانطور که گفته شد این محدودیت برای سفارش‌هایی که اعتبار آنها "معتبر تا لغو هستند" از طرف بورس وجود دارد و از حیطه اختیارات کارگزاری خارج است و امکان لغو آن وجود ندارد اما در صورتی که اعتبار سفارش "روز" باشد بعد از پایان ساعت معاملات و لغو سفارش، پول به حساب کارگزار بازگشت داده می‌شود.
     باتشکر از اعلام نظرات

     ۱
     • AS6103 گفت:

      هم از توضیح شما و هم اون دوست گرامی تشکر می کنم.
      ممنون می شم حداقل این مشکل رو در جلساتی که کاگزاران با نمایندگان بورس برگزار می کنن مطرح کنین تا در جهت اغنای هر چه تمام تر بازار بورس قدمی کوچک برداشته باشیم تا پولی که سهامی باهاش خریداری نشده باشه به مدت بسیار زیادی بلوک و غیر قابل استفاده نمونه.
      با تشکر

      ۰
 10. مهدی گفت:

  عالی بود جواب خیلی سوالاتمو گرفتم

  ۰
 11. AR0754 گفت:

  با سلام، ممنون.
  بالاخره در سال جدید چشممان به مطالب جدید روشن شد.
  دعای سال: خدایا این دلخوشی را از ما نگیر.

  ۰
 12. مهدی گفت:

  ایا میتونم شماره حساب دریافت وجه بورسم را تغییر بدم؟ چطور؟

  ۰
  • Agah گفت:

   با سلام
   دوست عزیز لطفا شماره حساب، شماره شبا، نام بانک و نوع حساب خود را به همراه اطلاعات نام و نام خانوادگی، کدبورسی به آدرس crm@agah.com ایمیل نمایید تا همکاران آنلاین، تغییرات لازم را در سیستم ثبت نمایند
   باتشکر

   ۰
 13. پژهان گفت:

  ممنون از آگاه مخصوصا برای ما تازه کارها خیلی عالی بود.

  ۳
 14. AT7265 گفت:

  با سلام وسپاس از توضیحاتتون اولا منم هرروز ورود به باشگاه دارم چراکد قرعه کشی نمیگیرم؟ثانیاکلاسهای اگاه اصفهان باید بیشتر بشه چون من قبل عیدکلاس تابلو خانی ثبت نام کردم ولی هنوز باهام تماس نگرفتن با تشکر

  ۱
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   در تاریخ های ۱۰ و ۱۹ فروردین به باشگاه وارد نشده اید لذا به همین دلیل لینک قرعه کشی را دریافت نکرده اید.
   برای پیگیری کلاس خود لازم است با شعبه اصفهان تماس بگیرید.
   باتشکر

   ۰
 15. AP0623 گفت:

  شرایط شرکت در قرعه کشی چیه؟

  ۰
 16. AK1877 گفت:

  درخصوص زعفران بیشتر مطلب قرار بدهید.

  ۱
 17. AS4761 گفت:

  ممنون از مطالبی که برای ما تازه وارد ها قرار میدید

  ۰
 18. AA2508 گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشيد ، بسار عالي، مفيد و آموزنده ... جواب خيلي از سوال هاي من./
  سپاس

  ۱
 19. AA2508 گفت:

  من وقتي حساب معاملاتي را شارژ ميکنم فقط ميتونم آتي زعفران خريد و فروش کنم براي خريد آپشن(اختيار معامله) موجودي حساب من ۰ است ./
  بايد آن را چطوي شارژ کنم

  ۱
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   سامانه معاملاتی آپشن یا اختیار معامله با سامانه معاملاتی آتی سکه فرق دارد.
   لذا برای اطلاعات بیشتر با واحد آتی کالا تماس حاصل بفرمایید.
   متشکرم

   ۱
   • AR0754 گفت:

    با سلام،
    درست است که با تماس با هر کدام از واحدهای کارگزاری راهنمایی های مفیدتر و مبسوطی ارایه می شود ولو اینکه پرسش اساسا به آن واحد نیز ارتباطی نداشته باشد.
    لیکن به نظر می رسد سئوال هم بآشگاهی محترم چیز دیگری است و جوابدهی و ارجاع مطلب دیگرتری! 🙂 است.
    با تشکر.

    ۲
 20. AT1455 گفت:

  بسیار مطلب خوب آموزنده ای بود فقط برای معاملات آتی حتما باید به کارگزاری مراجعه کرد یا انلاین هم می شود این بخش را فعال کرد

  ۰
 21. AU6458 گفت:

  سلام. لطفا کانال آگاه رو پویاتر کنید و مطالب اموزشی بیشتری قرار بدید.

  ۰
 22. AS5438 گفت:

  سلام
  معامله پیچیده و توزیع روانی بود. ممنون

  ۰
 23. AS2324 گفت:

  سلام. وجه تضمین برای سبد سهام هم وجود داره یا نه؟

  ۰
 24. mahsa گفت:

  سلام جایزه چطور به ما تعلق نمیگیره بابت پاسخ سوال ها

  ۱
 25. AP8785 گفت:

  مطالب خیلی جذاب و آموزنده است ممنون

  ۰
 26. AV0916 گفت:

  با اینکه دو بار کامل خواندم ولی به نظرم خیلی پیچیده بود

  ۰
 27. AT3996 گفت:

  باتشکر لطفا مطالب آموزشی بیشتر بزارید کلا خیلی مطالب آموزشی کم شدن با تشکر

  ۰
 28. AT7265 گفت:

  با سلام خبری از اتی سکه نشد؟ قرار بود مجدد بازگشایی بشه. لطفا اطلاع رسانی کنید.

  ۰
 29. AU0662 گفت:

  با سلام و سپاس از مطالب مفیدتون
  با گرفتن کد آتی برای شرکت در قراردادهای آتی در همین سامانه آسا تریدر میشه خرید و فروش رو انجام داد یا سامانه جداگانه دارد؟

  ۰
 30. AD3242 گفت:

  سلام
  میخواستم بدونم چرا مطالب آموزشی کم شدن،قبلا فعالیت بلاگ بیشتر بود.

  ۰
 31. AT3419 گفت:

  سلام به همه دوستان آگاه ؛
  لطفا درخصوص مجامع شرکت ها و منافع و مشکلات،همچنین سهام جایزه و حق تقدم ،بهترین زمان ورود و خروج به سهم مطالب بیشتر قرار بدهید

  ۱
 32. AA2508 گفت:

  سلام
  لطفا مقاله هاي بيشتري در مورد اتي زعفران بزاريد.
  سپاس

  ۰
 33. sami.75 گفت:

  من که نفهمیدم چی شد!!!!!!:(

  ۰
 34. AK2510 گفت:

  مطالب مفید وکاربردی بود امیدوارم اطلاعات بورسی جامعه ما بیشتر بشه وسطح رفاه جامعه بالاتر بره. سپاس

  ۱
 35. AU0902 گفت:

  مطالب بسیار مفید و جای تقدیر و تشکر دارد چون روز به روز بر اطلاغات مان افزوده میشود

  ۰
 36. AM3886 گفت:

  سلام
  لطفا مقاله هاي بيشتري در مورد اتي زعفران بزاريد.

  ۰
 37. AK8490 گفت:

  سلام،قرعه کشی ورود پشت سر هم گویا امسال فعال نیست

  ۰
  • Agah گفت:

   با سلام
   قرعه کشی بابت ۱۰ ورود روزانه پست سر هم فعال است
   درصورتی که لینک قرعه کشی را دریافت نکردید لطفا در ساعات اداری با پشتیبانی باشگاه تماس بگیرید.
   باتشکر

   ۰
 38. AK8490 گفت:

  مگر تا نفر چندم شامل امتیاز وجایزه میشه

  ۰
 39. mehdi گفت:

  سلام اگه میشه بیشتر توضیح بدین درکوردش

  ۰
 40. AN0272 گفت:

  اتی زعفران را لطفا بیشتر توضیح بدین

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   درخصوص معاملات آتی زعفران، مطلب آموزشی در بلاگ باشگاه موجود هست.
   لذا می‌توانید مطلب مورد نظر خود را در قسمت جستجوی بلاگ، جستجو نمایید.
   باتشکر

   ۰
 41. AS0421 گفت:

  با سلام و احترام آیا آگاه صندوق سرمایه گذاری هم دارد در صورتی که وجود دارد لطفا اطلاع رسانی کنید از چه طریقی می توان از صندوق خرید کرد.

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   برای کسب اطلاعات از هر صندوق کارگزاری آگاه می‌توانید به وب‌سایت آن صندوق مراجعه کنید؛ وب‌سایت صندوق‌های آگاه برای شما در زیر قرار داده شده است:
   صندوق مشترک آگاه (در سهام) http://agah-fund.ir
   صندوق بانک گردشگری (با درآمد ثابت) http://gbfund.ir
   صندوق هستی‌بخش آگاه (قابل معامله) http://hbagahfund.com
   باتشکر

   ۱
 42. حیدر پژهان گفت:

  چرا نظراتم درج نمیشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  ۰
 43. مهرداد گفت:

  اقا دم شما گرم مفید بود ریاضی اما زیاد داشت ))))

  ۰
 44. AT8192 گفت:

  سلام
  لطفا در صورت امکان قسمت مربوط به دارایی ها رو اگه ردیف بندی کنیدمفیدتر می باشد
  مثال
  ۱ِ-فاراک
  ۲-سفارس
  ۳-بزاگرس
  باتشکر

  ۰
 45. AA2508 گفت:

  سلام
  لطفا در مورد حد سود و زيان در معاملات اتي زعفران(تلورانس) مقاله بزاريد./
  سپاس

  ۰
 46. AT8570 گفت:

  با سلام و احترام
  مطالبی که ارائه فرمودید خوب بود. برای شروع بنظرم مناسب هست ولی کافی نیست!

  ۱
 47. AV5919 گفت:

  با سلام
  مرسی از این اطلاعات مقدماتی ک ارائه شده لطفا از این قبیل مطالب آموزشی بیشتر بگذارید.

  ۰
 48. AV4313 گفت:

  مطالب مفید وکاربردی بود امیدوارم اطلاعات بورسی جامعه ما روز به روز بیشتر بشه .

  ۰
 49. AU8038 گفت:

  باسلام
  مطالب عالی و خیلی کاربردی بود
  اقا دم شما گرم
  سپاس فراوان از شما

  ۰
 50. mahsa گفت:

  سلام یک هفته هرروز وارد باشگاه شدم چرا لینک قرعه کشی برام نمیاد

  ۰
 51. AT8971 گفت:

  خیلی پیچ خورد بازم باید بخونم عین قرارداد بانکی شدکه در هر صورت متضرر هستی انگار

  ۱
 52. AQ1856 گفت:

  با تشکر از اطلاعات جدید و به روز شما خیلی ممنونم ولی منن که مخم ترکید باید دوبار دیگه هم بخونم در کل ممنونم

  ۰
 53. AO7281 گفت:

  بسیار عالی. گام به گام رو خیلی خوب معرفی کردین

  ۱
 54. AK8490 گفت:

  همچنان منتظر بهتر و بیشتر شدن مطالب وبلاگ هستم.

  ۰
 55. AK8490 گفت:

  خیلی عالی و فوق العاده ممنون از آگاه لطفا کلاس های مربوط به بازار آتی رو بیشتر کنین

  ۰
 56. AP4645 گفت:

  سلام
  مطالب مناسب بود.
  باتشکر

  ۰
 57. AK1060 گفت:

  عالی بود، یک سوال هم داشتم اونم اینکه من برای افزایش اعتبار در حساب بورس کالاام باید چیکار کنم ؟ چون داخل پنل هیچ گزینه ای در این رابطه وجود نداره؟

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   با توجه به اینکه در بازار قراردادهای آتی، وجه می‌بایست به حساب به نام شما واریز شود لذا گزینه پرداخت در سامانه وجود ندارد. شما می توانید از هر طریقی که می توانید (اینترنت بانک، همراه بانک و یا بانک) به شماره حساب در اختیار بورس خود پول واریز نمایید و بعد از آن از طریق سامانه آنلاین حساب خود را بروز رسانی نمایید.

   ۱
 58. AU0343 گفت:

  سلام
  مطالب خوب بود ولی اگه ممکنه خلاصه تر و به زبان عامینه نزدیکتر باشه
  ممنون از اگاه

  ۰
 59. AT8570 گفت:

  با سلام و احترام
  لطفا با توجه به رشد آتی زعفران مطالبی در خوصص آن ارائه بفرمائید....

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   درخصوص معاملات آتی زعفران، مطلب آموزشی در بلاگ باشگاه موجود هست.
   لذا می‌توانید مطلب مورد نظر خود را در قسمت جستجوی بلاگ، جستجو نمایید.
   باتشکر

   ۰
 60. AJ5449 گفت:

  با سلام و تشکر
  با توجه به محاسبات متوجه شدم که اگر یک سهم آتی بخرم و هرروز لاگین نکنم که خرید و فروش انجام بدهم نهایتا ضرر می کنم. درسته؟
  و این برای من که مبتدی هستم ممکنه باعث ضرر بشه به جای سود؟

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   الزاما این گونه نیست. با این حال با توجه به تسویه روزانه قراردادهای آتی، معامله‌گران می‌بایست روزانه بازار را رصد نموده و موجودی حساب خود را جهت جلوگیری از کال مارجین شدن چک نمایند.
   باتشکر

   ۰
 61. AT2691 گفت:

  سلام یه هفته بیشترشده ولی چرالینک قرعه کشی برام نمیاد

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   شما در تاریخ ۳ و ۶، ۷ اردیبهشت به باشگاه وارد نشده اید.
   به همین دلیل کد قرعه کشی برای شما صادر نشده است.
   باتشکر

   ۰
 62. AU6066 گفت:

  سلام
  عالی بود جواب بعضی از سوالات خود را گرفتم

  ۰
 63. Mehdi گفت:

  سلام مطالب خوب ولی خیلی پیچیده بود چون درموردش باید بیشتر توضیح میدادین

  ۰
 64. AP3062 گفت:

  ممنون از تیم باشگاه اگاه،بابت مطالب و راهنماییهای خوبتون.

  ۰
 65. AJ1950 گفت:

  سلام علیکم وقت بخیر
  خیلی ممنون از مطالب خوب .

  ۰
 66. مصطفی گفت:

  شنیدم جدیدا قراره معاملات تی سکه راه اندازی بشه. آیا تاریخ جدیدی در این مورد اعلام نشده؟ من درخواست کد معاملات آتی دادم بعد از ده روز هنوز چیزی بمن اعلام نشده. باید چکار کنم؟

  ۱
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   درحال حاضر اطلاعیه و تاریخ دقیقی برای بازگشایی قراردادهای آتی سکه طلا اعلام نشده است.
   برای پیگیری کدگیری خود لطفا در ساعات اداری با واحد پذیرش آتی کالا با شماره ۰۲۱۸۲۱۵۴۲۳۴ تماس حاصل بفرمایید.
   متشکرم

   ۰
 67. AG7035 گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  بی زحمت میفرمایین معاملات آتی سکه کی راه اندازی میشه؟

  ۰
 68. AG7035 گفت:

  با سلام
  آیا کلاس یا مطلب آموزشی درمورد سود و زیان معاملات آتی زعفران خواهید داشت؟

  ۰
 69. AC7637 گفت:

  سلام
  وجه تضمین آتی سکه در حال حاضر چقدره. با تشکر

  ۰
 70. AU0902 گفت:

  سلام
  وجه تضمین کجابلوکه میشود برای سبد سهام هم وجود داره یا نه

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   وجه تضمین برای معاملات آتی کالا در حساب در اختیار بورس مشتری و برای معاملات آتی سهام در حساب کارگزار بلوکه می‌شود.
   باتشکر

   ۰
 71. AU0836 گفت:

  سلام معاملات آتی کالا مثل زعفران به چه صورت انجام میشه؟

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   درخصوص معاملات آتی زعفران، مطلب آموزشی در بلاگ باشگاه موجود هست.
   لذا می‌توانید مطلب مورد نظر خود را در قسمت جستجوی بلاگ، جستجو نمایید.
   باتشکر

   ۰
 72. رضا نظیفی گفت:

  سلام
  چند روزیه هروقت میخوام کامنت بذارم ازم اسم و ایمیل میخواد و بعد وارد کردن اینا هم باز کامنتهام ثبت نمیشه
  لطفا رسیدگی فرمایین

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   کامنت شما ثبت شده است. درصورتی که خطایی دریافت می‌کنید لطفا عنوان خطا را برای پشتیبانی باشگاه ارسال نمایید.
   باتشکر

   ۰
 73. AU0605 گفت:

  با سلام
  مطالب بسیار عالیبود ولی اگه امکانش هست لطفا اطلاعات بیشتری در بازار معاملات آتی برامون بذارید ممنون میشم
  با تشکر

  ۰
 74. AU0902 گفت:

  ممنون از کار گزاری اگاه همه زحمتکشان فعال و پویا ان

  ۰
 75. AV9693 گفت:

  سلام

  وجه تضمین ها رو بر چه اساسی حساب میکنن؟

  تغییراتش هم زیاد شده پارسال این موقه خیلی کمتر بود

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   وجه تضمین بر اساس دستورالعمل بورس کالا تعیین می گردد.
   برای اطلاعات بیشتر دستورالعمل و مشخصات قرارداد آتی را مطالعه بفرمایید.
   باتشکر

   ۰
 76. AP2656 گفت:

  با سلام
  ممنون از مطالب مفید و کاربردی امیدوارم که همه استفاده کنن

  ۰
 77. AU0902 گفت:

  با سلام
  هر سهامداری باید از بروز رفتارات هیجانی و احساسی جلوگیری نماید و و کارگزارذی موفق هم راه درست را پیش پای سرمایه گذار قرار دهد

  ۰
 78. AJ1950 گفت:

  سلام .
  مطالب جالب و خوبی بود .
  با تشکر ...

  ۰
 79. AW3216 گفت:

  سلام
  کارگزاری محترم باتشکر از محتوی آموزشی
  یک پیشنهاد ایکاش سوالات مطرح شده در مسابقه را بسمت این محتوی ها ببرید

  ۰
 80. AX1948 گفت:

  باید‌ریسک‌کرد

  ۰
 81. AV2365 گفت:

  سهام رو وارد شديم مارو گرفتار خودش كرد 🙂

  ۰
 82. AU5671 گفت:

  سلام آیا درحال حاضر معاملات آتی سکه انجام میشود؟ متشکرم

  ۰
 83. AU0012 گفت:

  سلام خسته نباشید ببخشید اگر حساب معاملاتی در آگاه بگیرم هدیه ایی به من تعلق می گیرد

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست عزیز
   با فعال شدن حساب مشتری شما در باشگاه ۳۰۰ امتیاز بآشگاهی و ۱۰ هزار تومان وجه نقد در حساب بآشگاه خود دریافت خواهید کرد.
   البته با انجام اولین معامله نیز اشتراک رایگان سایت همفکران نیز دریافت خواهید کرد.
   باتشکر

   ۰
 84. AK4785 گفت:

  سلام
  میتونم خواهش کنم حل تشریحی سوالات باشگاه را هم برایمان قرار دهید؟
  سپاس فراوان.

  ۰
 85. AU0605 گفت:

  با درود
  لطفا اگه امکانش وجود داره کلاسهای چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نمایم خانم جعفری به صورت انلین هم برگزار شود
  چندین بار برای استان تهران حضوری برگزار میشه لفا به فکر شهرستانی ها هم باشین تا از کلاسهای خان جعفری هم استفاده کنیم
  پاس فراوان

  ۰
 86. AX5304 گفت:

  آیا معاملات آتی سکه انجام میشه؟

  ۰
 87. AU0902 گفت:

  با سلام
  توضیحات مفید و کاربردی بود، سپاسگزارم بجهت مثال اقای احمدی مطالب بسیار راحت قابل در گ بود سپاس.

  ۰
 88. AU0012 گفت:

  سلام خسته نباشید ببخشید منظور من حساب آتی وکالا بود نه حساب معاملاتی بر سهام برای حساب آتی وکالا چه چیزی به من تعلق می گیرد باتشکر وسپاس فراوان

  ۰
 89. behnam گفت:

  سلام. من بیشتر از ۱۰ روزه پشت سر هم لاگین میشم تو باشگاه . ولی کدقرعه کشی نیومده برام. دلیلش چیه؟

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   هنوز ۱۰ روز پی در پی به باشگاه وارد نشده اید.
   برای بررسی بیشتر لطفا به گزارش امتیاز خود در باشگاه مراجعه بفرمایید.

   ۰
 90. حاصل گفت:

  با سلام
  وجهی که در حساب بورسی کالا هست و بلاک هست چطور باید ازش برداشت کرد.. با تشکر

  ۰
 91. AU0902 گفت:

  با سپاس فراوان از اینکه با احترام به مشتریان به موقع به سوالات پاسخ میدین ممنون !!!!!

  ۰
 92. AU2314 گفت:

  با سلام
  قرعه کشی ورود پشت سر هم، برای چند ورود پی در پی فعال میشود؟
  باتشکر

  ۰
 93. AW2454 گفت:

  درود
  ممنون از توضیحات جامع و خوبی که برای وجه تضمین قراردادهای اتی دادید

  ۰
 94. AT8522 گفت:

  وجه تضمین!!!
  بسیار عالی بود

  ۰
 95. AX3359 گفت:

  سلام.خیلی پیچیده بود.ولی توضیحات خوب بود.مرسی

  ۰
 96. AC7891 گفت:

  باسلام توضیحات تان بسیار کامل و واضح است ممنون از زحمات شما.

  ۰
 97. AX7682 گفت:

  با سلام
  مطالب بسیار عالی بود اگه امکانش هست بارای ما تازه وارد ها لطفا اطلاعات بیشتری در بازار معاملات آتی برامون بذارید ممنون میشم
  با تشکر

  ۰
 98. AF1725 گفت:

  ممنون از کارگزاری اگاه بابت مطالب مفید و ارزشمند
  اگه ۱۰ حضور پیاپی رو برای قرعه کشی کمتر کنین خیلی بهتره

  ۰
 99. AY1159 گفت:

  امکان داره مطالب کل سایت را در یک pdf برای دانلود قرار دهید

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست عزیز
   به علت به روز شدن مطالب و تغییر برخی محتواهای موجود این امکان وجود ندارد. شما می توانید از طریق دسته بندی در بلاگ به کلیه مطالب موجود در باشگاه دسترسی داشته باشید.
   باتشکر

   ۰
 100. AU0605 گفت:

  با سلام
  لطفا کلاس چگونه زعفران و سکه را در بورس معامله نماییم ؟از خانم جعفری انلاین هم برگزار شود تا شهرستانی ها هم استفاده کنند چرا فقط برای تهران و کرج حضوری برگزار می کنید اونم به صورت متوالی ؟ لطفا به فکر بقیه شهر ها هم باشید لطفا!!!!!
  سپاس

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   همایش آتی زعفران درشهرستان ها در صورت اینکه کلاس به حد نصاب برسد، برگزار می شود.
   برای اطلاعات بیشتر با شعب کارگزاری آگاه تماس بگیرید.
   البته پیشنهاد شما را برای برگزاری این دوره به صورت آنلاین را به واحد آموزش ارجاع خواهیم داد.
   باتشکر

   ۰
 101. AF1725 گفت:

  کلاس های انلاین رو برای بورس اتی بیشتر کنید
  ممنون از کارگزاری خوبتون

  ۰
 102. AX8481 گفت:

  با سلام و تشکر از کارگزاری و باشگاه خوب آگاه
  می تونید کمی بیشتر درباره لینک قرعه کشی توضیح بدین؟؟

  ۱
 103. AX7465 گفت:

  توضیحات مفید و کاربردی بود، سپاسگزارم بجهت انتشار مطالب بسیار خوبتون.

  ۰
 104. BA3092 گفت:

  با سلام وسپاس از توضیحاتتون منم هرروز ورود به باشگاه دارم چراکد قرعه کشی نمیگیرم؟

  ۱
 105. AU3172 گفت:

  سلام
  میشه در مورد معاملات اپشن بیشتر توضیح بدید

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست عزیز
   در معاملات آپشن یا اختیار معامله، برای جلوگیری از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، فروشنده ضمن قرارداد متعهد می شود مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله، آن را تعدیل کند. هر یک از خریدار و فروشنده می توانند در مقابل مبلغی معین، اختیار یا تعهد خود را به شخص ثالثی واگذار کنند که وی جایگزین آنها خواهد بود. اوراق اختیار معامله می تواند به صورت اختیار فروش یا خرید باشد.

   ۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عدد را وارد کنید: