آنچه باید از وجه تضمین قراردادهای آتی در آخرین روز معاملاتی بدانیم

 • ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
 • Agah
 • ۶۷ نظر
 • ۵۴۶ مشاهده
آنچه باید از وجه تضمین قراردادهای آتی در آخرین روز معاملاتی بدانیم

با مفهوم وجه تضمین قراردادهای آتی در مطالب پیشین بآشگاه بلاگ آشنا شدیم و دانستیم انواع وجه تضمین چیست؟ اما شاید برای بسیاری از معامله گران آتی این سوال پیش آید که آیا وجه تضمین قرارداد آتی در آخرین روز معاملاتی به معامله گر بازگردانده می‌شود یا خیر؟

لزوم وجود وجه تضمین

در بازار آتی به دلیل ماهیت تعهدی قراردادها، هنگام انجام معامله، مبلغی تحت عنوان وجه تضمین از طرفین معامله دریافت می‌شود. درواقع  این مبلغ تضمینی برای ایفای تعهد خریدار و فروشنده در روز تحویل قرارداد است. هنگامی که در روز سررسید خریدار و فروشنده به تعهد خود عمل نمایند، وجه تضمینی که برای ایفای تعهد از طرفین اخذ شده بود به آن‌ها بازگردانده می‌شود.

وضعیت وجه تضمین قراردادهای آتی از زمان اخذ موقعیت تا پیش از تحویل

برای درک بهتر درباره تغییراتی که از زمان اخذ موقعیت تا زمان ورود به مرحله تحویل در موجودی حساب عملیاتی معامله‌گران می‌افتد، قصد داریم به بیان یک مثال عملی بپردازیم. بدین ترتیب وضعیت وجه تضمین از ابتدا تا آزاد شدن مبلغ وجه تضمین پس از سررسید قرارداد به خوبی قابل درک خواهد شد.

فرض کنید آقای احمدی در روز ۱۶ اسفند اقدام به خرید یک موقعیت تعهدی زعفران نگین در سررسید اسفند ۹۷ می‌کند. با توجه به اینکه تاریخ سررسید قرارداد اسفند ۱۸ اسفند است، وی می‌بایست برای تحویل این قرارداد تا ۱۸ اسفند، موقعیت خود را حفظ نماید.

در ادامه وضعیت حساب آقای احمدی را از زمان اخذ موقعیت تا زمان تحویل با هم بررسی می کنیم:

روز اول (۹۷/۱۲/۱۶)

آقای احمدی در تاریخ ۱۶ اسفند مبلغ ۴۶۰ هزار تومان بابت وجه تضمین برای اخذ این موقعیت به‌حساب عملیاتی خود واریز نموده و موقعیت را با قیمت ۱۳,۰۰۰ تومان اخذ می‌کند. در پایان جلسه معاملاتی روز ۱۶ اسفند، علی‌رغم اینکه آقای احمدی موقعیت خود را نبسته است، از سوی بورس سودی معادل ۹,۱۱۶ تومان به‌حساب عملیاتی ایشان واریز می‌شود.

سود یا زیان محاسبه شده از سوی بورس (با فرض قیمت تسویه ۱۳,۱۰۰ تومان) به شرح زیر است:

 • سود یا زیان معاملات انجام شده
 • سود یا زیان موقعیت‌های باز اول وقت
 • کارمزد معاملات

سود یا زیان معاملات انجام شده:

(فرمول از چپ به راست و کلیه اعداد به تومان است)

تعداد قرارداد × ۱۰۰ × (قیمت خرید انجام شده – قیمت تسویه روز جاری) = سود یا زیان معاملات انجام شده

۱۰,۰۰۰ = ۱ × ۱۰۰ × (۱۳,۰۰۰ – ۱۳,۱۰۰)

سود یا زیان موقعیت‌های باز اول وقت:

سود یا زیان موقعیت‌های باز در این روز برابر با صفر است. چون آقای احمدی در ابتدای جلسه معاملاتی هیچ موقعیت بازی نداشت.

کارمزد معاملات:

ارزش معامله × ۰.۰۰۰۶۸

۸۸۴ = ۰.۰۰۰۶۸ × (۱×۱۰۰×۱۳,۰۰۰)

خالص سود یا زیان واریز شده به حساب آقای احمدی پس از پایان جلسه معاملاتی روز ۱۶ اسفند برابر با:

تومان ۹,۱۱۶ = ۸۸۴ – ۱۰,۰۰۰

در این شرایط موجودی حساب آقای احمدی برابر است با:

تومان ۴۶۹,۱۱۶ = ۹,۱۱۶ + ۴۶۰,۰۰۰

خلاصه وضعیت آقای احمدی در ۱۶/۱۲/۹۷
۹۷/۱۲/۱۶ اتخاذ موقعیت خرید زعفران
۹۷/۱۲/۱۸ سررسید قرارداد
وجه تضمین ۴۶۰,۰۰۰ تومان (واریزی مشتری به حساب عملیاتی)
قیمت خرید ۱۳,۰۰۰ تومان
خالص سود (زیان) در پایان جلسه معاملاتی روز تومان ۹,۱۱۶
موجودی حساب آقای احمدی تومان ۴۶۹,۱۱۶

روز دوم (۹۷/۱۲/۱۷)

قیمت تسویه: ۱۲.۹۰۰ تومان

آقای احمدی در روز دوم (۱۷ اسفند) هیچ اقدامی نمی‌کند و جلسه معاملاتی تمام می‌شود. .

در روز ۱۷ اسفند سود یا زیان محاسبه شده از سوی بورس (با فرض قیمت تسویه ۱۲,۹۰۰ تومان) به شرح زیر است:

 • سود یا زیان معاملات انجام شده
 • سود یا زیان موقعیت های باز اول وقت
 • کارمزد معاملات

سود یا زیان معاملات انجام شده:

چون آقای احمدی در روز دوم هیچ معامله‌ای انجام نداده است، در نتیجه سود یا زیان معاملات انجام شده برابر با صفر خواهد بود.

سود یا زیان موقعیت‌های های باز اول وقت:

تعداد قرارداد × ۱۰۰ × (قیمت تسویه روز قبل – قیمت تسویه روز جاری) = سود یا زیان موقعیت‌های های باز اول وقت

۲۰,۰۰۰- = ۱ × ۱۰۰ × (۱۳,۱۰۰ – ۱۲,۹۰۰)

کارمزد معاملات:

با توجه به اینکه آقای احمدی در روز دوم هیچ معامله ای انجام نداده است، لذا کارمزد معاملات در روز دوم برابر با صفر است.

بنابراین:

خالص سود (زیان) در پایان جلسه معاملاتی روز دوم: تومان ۲۰,۰۰۰- = ۰ – ۲۰,۰۰۰-

موجودی حساب آقای احمدی: تومان ۴۴۹,۱۱۶ = (۲۰,۰۰۰-) + ۴۶۹,۱۱۶

در این حالت بخشی از وجه تضمین اولیه از حساب عملیاتی آقای احمدی کسر می‌شود و در شرایط At Risk قرار می گیرد.

مطالعه بیشتر: At Risk

روز سوم (۹۷/۱۲/۱۹)

قیمت تسویه: ۱۲,۹۵۰ تومان

آقای احمدی موقعیت خود را حفظ کرده و فرم آمادگی تحویل را برای کارگزاری (از طریق سامانه آنلاین) ارسال می‌نماید. آقای احمدی برای اینکه وارد فرآیند تحویل شود، می‌بایست کل ارزش قرارداد را بر اساس قیمت تسویه در حساب خود داشته باشد.

قبل از اینکه به سراغ تسویه و تحویل برویم، لازم است سود یا زیانی که در پایان جلسه معاملاتی و بر اساس قیمت تسویه برای آقای احمدی منظور می‌شود را محاسبه نماییم:

 • سود یا زیان معاملات انجام شده
 • سود یا زیان موقعیت‌های باز اول وقت
 • کارمزد معاملات

سود یا زیان معاملات انجام شده:

درروز سوم هیچ معامله‌ای ای انجام نمی‌شود، لذا سود یا زیان معاملات انجام شده برابر با صفر خواهد بود.

سود یا زیان موقعیت باز:

تعداد قرارداد × ۱۰۰ × (قیمت تسویه روز قبل – قیمت تسویه روز جاری) = سود یا زیان موقعیت‌های های باز اول وقت

۵,۰۰۰ = ۱ × ۱۰۰ × (۱۲,۹۰۰ – ۱۲,۹۵۰ )

کارمزد معاملات:

چون در روز آخر معامله‌ای انجام نمی‌شود، کارمزد معاملات برابر با صفر خواهد بود. اما کارمزد تسویه و تحویل به میزان ۰.۰۰۱۴ ارزش قرارداد (بر اساس قیمت تسویه) لحاظ خواهد شد.

طی ۳ روز کاری چه میزان حساب عملیاتی آقای احمدی تغییر داشت؟

اگر کارمزد معاملات را در نظر نگیریم، طی سه روز کاری مبلغ ۵ هزار تومان از حساب آقای احمدی کسر گردید.

تغییرات حساب روز سوم+ تغییرات حساب روز دوم + تغییرات حساب روز اول

۵,۰۰۰ = ۵,۰۰۰ + (۲۰,۰۰۰-) + ۱۰,۰۰۰

درواقع  پس از پایان جلسه معاملاتی ۵ هزار تومان از ۴۶۰ هزار تومانی که در ابتدا آقای احمدی واریز نموده بود، کسر می‌شود؛ اما مابقی ۴۵۵ هزار تومان آزاد شده و فرد می‌تواند این ۴۵۵ هزار تومان را برداشت نماید.

وضعیت وجه تضمین قراردادهای آتی در آخرین روز معاملاتی

در فرآیند تحویل چه اتفاقی برای حساب آقای احمدی می‌افتد؟

آقای احمدی برای تحویل ۱۰۰ گرم زعفران می‌بایست مبلغی به اندازه ارزش قرارداد را (بر اساس قیمت تسویه روز آخر) به‌حساب  عملیاتی خود واریز نماید. پس وی می‌بایست ۱,۲۹۵,۰۰۰ = (۱ × ۱۰۰ × ۱۲,۹۵۰) تومان به حساب  عملیاتی واریز نماید و زعفران‌ها را به صورت گواهی سپرده دریافت نماید.

در ابتدای مثال فوق بیان شد که آقای احمدی هر قرارداد را با قیمت ۱۳,۰۰۰ تومان خریداری نمود. پس  به ازای ۱۰۰ گرم زعفران می‌بایست ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت نماید تا زعفران‌ها را تحویل بگیرد؛ اما در روز آخر وی به ازای هر گرم زعفران می‌بایست به اندازه قیمت تسویه پرداخت نماید. به بیان دیگر آقای احمدی در روز آخر برای دریافت ۱۰۰ گرم زعفران می‌بایست ۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان پرداخت نماید.

ممکن است این سوال پیش بیاید که چرا با وجود مشخص بودن قیمت خریدِ قرارداد آتی، در روز آخر مبنای پرداخت به جای قیمت خرید، قیمت تسویه در نظر گرفته شد؟ علاوه بر این چرا آقای احمدی به جای ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان می‌پردازد؟

جواب این سوال در تسویه‌های روزانه‌ای است که توسط بورس صورت گرفت. دقت نمایید مجموع سود و زیان‌هایی که هر روز به حساب  آقای احمدی منظور گردید، ۵,۰۰۰ تومان برداشت بود. در روز آخر آقای احمدی دقیقاً به همین میزانی (۵ هزار تومان) که قبلا از وی کسر شده است، بهای کمتری می‌پردازد.

نکته: چنانچه طی روزهای گذشته به حساب  آقای احمدی فقط سود واریز می‌شد، در روز آخر وی می‌بایست این سودها را به طرف مقابل (فروشنده) بازگرداند.

در نتیجه اگر فردی با واریز وجه تضمین اولیه، اقدام به اخذ موقعیت نماید و موقعیت وی وارد مرحله تحویل شود، وجه تضمین واریز شده به طور کامل آزاد خواهد شد.

وضعیت حساب آقای احمدی در صورت نکول طرف مقابل

اما اگر طرف مقابل آقای احمدی نکول می‌کرد، انفاق دیگری رخ می‌داد. در این شرایط بر اساس قیمت گواهی سپرده زعفران در آخرین روز معاملاتی، مبلغ دیگری تحت عنوان جریمه به حساب آقای احمدی واریز می‌شد.

برای درک بهتر موضوع در زمان نکول، مثالی بیان خواهد شد.

فرض کنید در روز آخر قیمت گواهی سپرده زعفران (میانگین وزنی قیمت پایانی گواهی سپرده‌های زعفران نگین) برابر با ۱۲,۹۶۰ تومان باشد. در این شرایط نقل و انتقال زعفران انجام نمی‌شود؛ اما جریمه‌ای به میزان ۱ درصد ارزش قرارداد به حساب آقای احمدی واریز خواهد شد. علاوه بر این، از آنجا که قیمت گواهی سپرده زعفران بیشتر از قیمت تسویه است، ما‌به‌التفاوت قیمت تسویه و قیمت گواهی سپرده نیز به حساب آقای احمدی واریز خواهد شد.

درواقع  از حساب آقای احمدی طی روزهای معاملاتی ۵ هزار تومان کسر می‌شود. از سوی دیگر جریمه‌ای به میزان ۱۳,۹۵۰ تومان به حساب وی واریز می‌شود.

جریمه۱ = ۱ درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه

۱۲,۹۵۰ = ۰.۰۱ × (۱ × ۱۰۰ × ۱۲,۹۵۰)

جریمه۲ = ما‌به‌التفاوت قیمت تسویه و قیمت گواهی سپرده زعفران

۱,۰۰۰ = ۱ × ۱۰۰ × (۱۲,۹۵۰ – ۱۲,۹۶۰)

بنابراین در روز آخر ۱۳,۹۵۰ = (۱,۰۰۰ + ۱۲,۹۵۰)  تومان را آقای احمدی به عنوان جریمه دریافت می‌کند.

نکته: اگر موقعیت تعهدی وارد مرحله تحویل شود، تنها هزینه‌ای ای که طرفین قرارداد می‌بایست  بپردازند، کارمزد معاملات و کارمزد تسویه و تحویل است. در حقیقت از وجه تضمین اولیه به میزان کارمزدها کسر می‌شود و به حساب کارگزاری و بورس کالا واریز می‌شود.

در این مطلب تلاش شد تا با ذکر مثال های عددی، وضعیت وجه تضمین قراردادهای آتی از زمان اخذ موقعیت تا زمان تحویل بررسی شود. دقت به نکات تکمیلی در حوزه معاملات بورس و اوراق بهادار می‌تواند کمک شایانی در کسب سود سرمایه گذاریِ ما داشته باشد.

قصد یادگیری و پیشرفت در بورس را دارید؟

از صفر تا صد بورس را توسط بهترین اساتید آموزش ببینید. لطفاً برای کسب اطلاعات کامل‌تر، مشخصات خود را وارد نمایید تا با شما تماس بگیریم.

67 پاسخ به “آنچه باید از وجه تضمین قراردادهای آتی در آخرین روز معاملاتی بدانیم”

 1. AT8022 گفت:

  سلام،قرعه کشی ورود پشت سر هم گویا امسال فعال نیست

  ۲
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   لینک قرعه کشی ورود پی در پی در باشگاه در حال حاضر فعال است.
   آخرین باری که لینک قرعه کشی برای شما ارسال شده در تاریخ ۱۱ فروردین بوده است.
   و از آنجایی که در تاریخ ۱۷ فروردین ورود نداشته اید لذا لینک جدیدی ارسال نشده است.
   باتشکر

   ۰
 2. AT3419 گفت:

  سلام،لطفا خرید و فروش شرطی با حدود سود و زیان را در سیستم فعال کنید.
  درخصوص زعفران بیشتر مطلب قرار بدهید.
  قرعه کشی ورود هم گویا امسال برای هیچکس فعال نشده،بررسی لطفا

  ۱
 3. حسین حیدری گفت:

  سلام
  چه معامله پیچیده ای؟

  ۲
 4. AS7384 گفت:

  توضیحات مفید و کاربردی بود، سپاسگزارم بجهت انتشار مطالب بسیار خوبتون.

  ۳
 5. AT7284 گفت:

  مطالب بسیار آموزنده و خوب است.
  ای کاش ویدئو های آموزشی بورس را تا سطوح بالاتر ادامه می دادید.
  واقعا مفید هستند

  ۳
 6. mahsa گفت:

  سلام شرایط کد آفلاین چیه

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   برای دریافت دسترسی آفلاین لازم است با مدارک شناسنامه و کارت ملی به کارگزاری جهت امضای قرارداد آفلاین مراجعه نمایید.
   باتشکر

   ۱
 7. AK6766 گفت:

  توضیحات مفید و کاربردی بود، سپاسگزارم بجهت انتشار مطالب بسیار خوبتون

  ۱
 8. AT6699 گفت:

  اتفاقا این موضوع رو من راجع بهش ابهام داشتم که کاملا برطرف شد با تشکر.

  ۱
 9. AS6103 گفت:

  سلام خدمت عزیزان زحمت کش کارگزاری آگاه،
  یک مشکل اساسی که وجود داره و دوست دارم خدمتتون عرض کنم که زحمت بکشید و رفعش کنین. زمانی که سفارش می گذاریم برای سهمی و اون سفارش اصلا خرید نمی شه و سفارشی هم که گذاشتیم معتبر تا لغو هستش و زمانی که سهام می بنده اون سفارش بلوک می شه و نمی شه کنسلش کرد و پول آدم گیر می مونه و نمی تونه سهام دیگری خرید انجام بدیم. در صورتی که اون سهم رو نخریدیم اصلا. لطفا این معضل بزرگ رو حلش کنید.
  با تشکر از شما

  ۱
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   زمانی که سهمی از طرف بورس، ممنوع متوقف می‌شود سفارش های فعالی که برای آن نماد ارسال شده اند، امکان لغو ندارد. و این مشکل از حیطه اختیارات کارگزاری خارج است .
   لذا تا زمان بازگشایی نماد لازم است صبر شود.
   باتشکر

   ۱
   • AA5921 گفت:

    با سلام

    متاسفافه این توضیح نمیتواند تحت هیچ منطقی در پاسخ این دوست عزیز از طرف کارگزاری قابل پذیرش باشد و حداقل خدمتی که مسئولین در این کارگزاری میتوانسته با اطلاع از وجود چنین اشکالی در سیستم معاملاتی بورس تا حال در این ارتباط انجام دهداطلع رسانی و پیگیری این اشکال و رفع آن در سیستم معاملاتی بورس میگردیده.

    و در ارتباط با مشکل این دوست محترم نیز حداقل خدمتی که به نظر میرسد میبایست انجام داده میشده نیز پیگیری و برگشت مبلغ بلوکه شده ایشان به حساب معاملاتی جهت استفاده لازم به عنوان پاسخی شایسته در پاسخ ایشان میتوانسته باشد.

    ۰
    • Agah گفت:

     سلام دوست گرامی
     همانطور که گفته شد این محدودیت برای سفارش‌هایی که اعتبار آنها "معتبر تا لغو هستند" از طرف بورس وجود دارد و از حیطه اختیارات کارگزاری خارج است و امکان لغو آن وجود ندارد اما در صورتی که اعتبار سفارش "روز" باشد بعد از پایان ساعت معاملات و لغو سفارش، پول به حساب کارگزار بازگشت داده می‌شود.
     باتشکر از اعلام نظرات

     ۰
     • AS6103 گفت:

      هم از توضیح شما و هم اون دوست گرامی تشکر می کنم.
      ممنون می شم حداقل این مشکل رو در جلساتی که کاگزاران با نمایندگان بورس برگزار می کنن مطرح کنین تا در جهت اغنای هر چه تمام تر بازار بورس قدمی کوچک برداشته باشیم تا پولی که سهامی باهاش خریداری نشده باشه به مدت بسیار زیادی بلوک و غیر قابل استفاده نمونه.
      با تشکر

      ۰
 10. مهدی گفت:

  عالی بود جواب خیلی سوالاتمو گرفتم

  ۰
 11. AR0754 گفت:

  با سلام، ممنون.
  بالاخره در سال جدید چشممان به مطالب جدید روشن شد.
  دعای سال: خدایا این دلخوشی را از ما نگیر.

  ۰
 12. مهدی گفت:

  ایا میتونم شماره حساب دریافت وجه بورسم را تغییر بدم؟ چطور؟

  ۰
  • Agah گفت:

   با سلام
   دوست عزیز لطفا شماره حساب، شماره شبا، نام بانک و نوع حساب خود را به همراه اطلاعات نام و نام خانوادگی، کدبورسی به آدرس crm@agah.com ایمیل نمایید تا همکاران آنلاین، تغییرات لازم را در سیستم ثبت نمایند
   باتشکر

   ۰
 13. پژهان گفت:

  ممنون از آگاه مخصوصا برای ما تازه کارها خیلی عالی بود.

  ۲
 14. AT7265 گفت:

  با سلام وسپاس از توضیحاتتون اولا منم هرروز ورود به باشگاه دارم چراکد قرعه کشی نمیگیرم؟ثانیاکلاسهای اگاه اصفهان باید بیشتر بشه چون من قبل عیدکلاس تابلو خانی ثبت نام کردم ولی هنوز باهام تماس نگرفتن با تشکر

  ۱
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   در تاریخ های ۱۰ و ۱۹ فروردین به باشگاه وارد نشده اید لذا به همین دلیل لینک قرعه کشی را دریافت نکرده اید.
   برای پیگیری کلاس خود لازم است با شعبه اصفهان تماس بگیرید.
   باتشکر

   ۰
 15. AP0623 گفت:

  شرایط شرکت در قرعه کشی چیه؟

  ۰
 16. AK1877 گفت:

  درخصوص زعفران بیشتر مطلب قرار بدهید.

  ۱
 17. AS4761 گفت:

  ممنون از مطالبی که برای ما تازه وارد ها قرار میدید

  ۰
 18. AA2508 گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشيد ، بسار عالي، مفيد و آموزنده ... جواب خيلي از سوال هاي من./
  سپاس

  ۰
 19. AA2508 گفت:

  من وقتي حساب معاملاتي را شارژ ميکنم فقط ميتونم آتي زعفران خريد و فروش کنم براي خريد آپشن(اختيار معامله) موجودي حساب من ۰ است ./
  بايد آن را چطوي شارژ کنم

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   سامانه معاملاتی آپشن یا اختیار معامله با سامانه معاملاتی آتی سکه فرق دارد.
   لذا برای اطلاعات بیشتر با واحد آتی کالا تماس حاصل بفرمایید.
   متشکرم

   ۱
   • AR0754 گفت:

    با سلام،
    درست است که با تماس با هر کدام از واحدهای کارگزاری راهنمایی های مفیدتر و مبسوطی ارایه می شود ولو اینکه پرسش اساسا به آن واحد نیز ارتباطی نداشته باشد.
    لیکن به نظر می رسد سئوال هم بآشگاهی محترم چیز دیگری است و جوابدهی و ارجاع مطلب دیگرتری! 🙂 است.
    با تشکر.

    ۲
 20. AT1455 گفت:

  بسیار مطلب خوب آموزنده ای بود فقط برای معاملات آتی حتما باید به کارگزاری مراجعه کرد یا انلاین هم می شود این بخش را فعال کرد

  ۰
 21. AU6458 گفت:

  سلام. لطفا کانال آگاه رو پویاتر کنید و مطالب اموزشی بیشتری قرار بدید.

  ۰
 22. AS5438 گفت:

  سلام
  معامله پیچیده و توزیع روانی بود. ممنون

  ۰
 23. AS2324 گفت:

  سلام. وجه تضمین برای سبد سهام هم وجود داره یا نه؟

  ۰
 24. mahsa گفت:

  سلام جایزه چطور به ما تعلق نمیگیره بابت پاسخ سوال ها

  ۰
 25. AP8785 گفت:

  مطالب خیلی جذاب و آموزنده است ممنون

  ۰
 26. AV0916 گفت:

  با اینکه دو بار کامل خواندم ولی به نظرم خیلی پیچیده بود

  ۰
 27. AT3996 گفت:

  باتشکر لطفا مطالب آموزشی بیشتر بزارید کلا خیلی مطالب آموزشی کم شدن با تشکر

  ۰
 28. AT7265 گفت:

  با سلام خبری از اتی سکه نشد؟ قرار بود مجدد بازگشایی بشه. لطفا اطلاع رسانی کنید.

  ۰
 29. AU0662 گفت:

  با سلام و سپاس از مطالب مفیدتون
  با گرفتن کد آتی برای شرکت در قراردادهای آتی در همین سامانه آسا تریدر میشه خرید و فروش رو انجام داد یا سامانه جداگانه دارد؟

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   دوست گرامی سامانه آنلاین برای معاملات آتی کالا، سامانه ای جدا از سامانه آنلاین اوراق کارگزاری آگاه است.
   باتشکر

   ۰
 30. AD3242 گفت:

  سلام
  میخواستم بدونم چرا مطالب آموزشی کم شدن،قبلا فعالیت بلاگ بیشتر بود.

  ۰
 31. AT3419 گفت:

  سلام به همه دوستان آگاه ؛
  لطفا درخصوص مجامع شرکت ها و منافع و مشکلات،همچنین سهام جایزه و حق تقدم ،بهترین زمان ورود و خروج به سهم مطالب بیشتر قرار بدهید

  ۱
 32. AA2508 گفت:

  سلام
  لطفا مقاله هاي بيشتري در مورد اتي زعفران بزاريد.
  سپاس

  ۰
 33. sami.75 گفت:

  من که نفهمیدم چی شد!!!!!!:(

  ۰
 34. AK2510 گفت:

  مطالب مفید وکاربردی بود امیدوارم اطلاعات بورسی جامعه ما بیشتر بشه وسطح رفاه جامعه بالاتر بره. سپاس

  ۰
 35. AU0902 گفت:

  مطالب بسیار مفید و جای تقدیر و تشکر دارد چون روز به روز بر اطلاغات مان افزوده میشود

  ۰
 36. AM3886 گفت:

  سلام
  لطفا مقاله هاي بيشتري در مورد اتي زعفران بزاريد.

  ۰
 37. AK8490 گفت:

  مگر تا نفر چندم شامل امتیاز وجایزه میشه

  ۰
 38. mehdi گفت:

  سلام اگه میشه بیشتر توضیح بدین درکوردش

  ۰
 39. AN0272 گفت:

  اتی زعفران را لطفا بیشتر توضیح بدین

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   درخصوص معاملات آتی زعفران، مطلب آموزشی در بلاگ باشگاه موجود هست.
   لذا می‌توانید مطلب مورد نظر خود را در قسمت جستجوی بلاگ، جستجو نمایید.
   باتشکر

   ۰
 40. AS0421 گفت:

  با سلام و احترام آیا آگاه صندوق سرمایه گذاری هم دارد در صورتی که وجود دارد لطفا اطلاع رسانی کنید از چه طریقی می توان از صندوق خرید کرد.

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   برای کسب اطلاعات از هر صندوق کارگزاری آگاه می‌توانید به وب‌سایت آن صندوق مراجعه کنید؛ وب‌سایت صندوق‌های آگاه برای شما در زیر قرار داده شده است:
   صندوق مشترک آگاه (در سهام) http://agah-fund.ir
   صندوق بانک گردشگری (با درآمد ثابت) http://gbfund.ir
   صندوق هستی‌بخش آگاه (قابل معامله) http://hbagahfund.com
   باتشکر

   ۰
 41. حیدر پژهان گفت:

  چرا نظراتم درج نمیشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  ۰
 42. مهرداد گفت:

  اقا دم شما گرم مفید بود ریاضی اما زیاد داشت ))))

  ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عدد را وارد کنید:

:شماره موبایل
:ایمیل
{$phone}
{$name}
:حداقل سرمایه
{$email}