نسبت‌های سرمایه‌گذاری (اهرمی)

 • ۱۳ دی ۱۳۹۶
 • agah1
 • ۴۷ نظر
 • ۳۱۳۱۰ مشاهده

نسبت‌های اهرمی  که به آن‌ها نسبت‌های سرمایه‌گذاری هم گفته می‌شود، منعکس‌کننده توانایی شرکت در انجام تعهدات بلندمدت و میان‌مدت خود است ومیزان منابع مالی شرکت برای تسویه بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام  را بررسی می‌کند.

در حقیقت تحلیل‌گران برای بررسی توان بازپرداخت بدهی‌های شرکت در زمان سررسیدشان، از این نسبت‌ها استفاده می‌کنند. این نسبت‌ها میزان تأمین مالی شرکت را از منابع خارجی(از محل بدهی)، نشان می‌دهد. از آن جمله می‌توان به وجوهی که توسط سهام‌داران تأمین می‌شود یا وجوهی که از طریق وام به دست می‌آید، اشاره کرد. همچنین با استفاده از نسبت‌ها می‌توان فهمید که شرکت برای پرداخت بدهی‌های خود به تأمین مالی اضافی می‌پردازد یا تلاش می‌کند سررسید بدهی‌ها را تمدید نماید.

 اهمیت نسبت‌های اهرمی

ازآنجاکه نسبت‌های اهرمی به بررسی نحوه تأمین بدهی‌ها و ارزیابی توان پاسخگویی شرکت به این بدهی‌ها می‌پردازد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. ازجمله عواملی که سبب توجه تحلیل‌گران به این گروه از نسبت‌ها شده است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

با توجه به اینکه این نسبت‌ها میزان سرمایه‌ای که توسط سهام‌داران تأمین‌شده را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، ازنظر اعتباردهندگان به شرکت، حائز اهمیت است.

_ ازآنجاکه این نسبت‌ها کافی بودن درآمد شرکت(فروش) را برای پوشش هزینه‌های بدهی ازجمله هزینه بهره و سایر هزینه‌های ثابت مالی ، بررسی می‌کند موردتوجه سهام‌داران اصلی است.

_ درصورتی‌که شرکت سرمایه‌گذاری‌های مطلوبی از محل بدهی‌های خود و بازده این سرمایه‌گذاری‌ها از هزینه بهره شرکت بیشتر باشد، می‌توان گفت فعالیت‌های شرکت سبب افزایش ثروت سهامداران شده است.

_ با بررسی ساختار سرمایه شرکت و تعیین میزان بدهی آن، می‌توان گفت در زمان رکود یا رشد اقتصادی وضعیت سودآوری شرکت چگونه است. به‌عنوان مثال شرکتی که بدهی کمتری در ساختار سرمایه دارد، در زمان رکود زیان کمتر و در زمان رونق نیز سود کمتری خواهد داشت.

نسبت‌های سرمایه‌گذاری

برخی از مهم‌ترین نسبت‌های اهرمی عبارت‌اند از:

 • نسبت بدهی
 • نسبت کل بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام
 • نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی‌های ثابت
 • نسبت کل بدهی به ارزش ویژه
 • نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه
 • نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه
 • نسبت مالکانه
۱-نسبت بدهی:

نسبت بدهی نشان‌دهنده اهمیت و نقش بدهی‌های جاری و بلندمدت در تأمین کل دارایی‌های شرکت است و بیان می‌کند چه میزان از دارایی‌های کل شرکت از محل بدهی‌ها تأمین‌ شده است.

نحوه محاسبه نسبت:

برای محاسبه این نسبت کافی است مجموع بدهی‌های شرکت را بر مجموع دارایی‌های آن تقسیم کنیم. به‌منظور بیان این نسبت به‌صورت درصد، عدد به‌دست آمده را در عدد ۱۰۰ ضرب می‌نماییم.

نسبت بدهی

تجزیه و تحلیل نسبت:

نسبت بدهی، موردتوجه اعتباردهندگان شرکت قرار دارد. بالا بودن نسبت بدهی به این معنا است که شرکت برای تأمین منابع موردنیاز خود، از منابع مالی خارج از شرکت بهره‌مند می‌شود. درنتیجه بستانکاران و وام‌دهندگان مثل بانک‌ها ترجیح می‌دهند نسبت بدهی شرکت کمتر باشد زیرا افزایش این نسبت، افزایش ریسک شرکت را به‌همراه خواهد داشت. بنابراین نسبت بدهی، شاخص و معیار سنجش ریسک مالی شرکت محسوب می‌شود.

۲-نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه:

این نسبت نشان می‌دهد چه مقدار از ارزش ویژه شرکت صرف خرید دارایی‌های ثابت شده است.

نحوه محاسبه نسبت:

برای محاسبه این نسبت، مجموع دارایی‌های ثابت شرکت را بر ارزش ویژه آن تقسیم می‌کنیم.

نکته: همان‌طور که در مطالب پیشین بیان شد، ارزش ویژه شرکت برابر با حاصل تفاضل بدهی‌های شرکت از دارایی‌های آن است.

نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه

تجزیه و تحلیل نسبت:

پایین بودن نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه، به این معنی است که بخش کمی از ارزش ویژه شرکت صرف خرید دارایی ثابت آن شده است. درنتیجه نقدینگی شرکت بالا بوده و توانایی پرداخت بدهی های جاری خود را خواهد داشت.

۳-نسبت کل بدهی به ارزش ویژه:

این نسبت به بررسی و مقایسه وضعیت بستانکاران(اعتباردهندگان) در مقابل صاحبان سهام شرکت می‌پردازد و قدرت بستانکاران شرکت را در مقایسه با صاحبان سهام نشان می‌دهد.

نحوه محاسبه نسبت:

برای محاسبه این نسبت مجموع بدهی‌های شرکت که نشان‌دهنده قدرت بستانکاران است را بر ارزش ویژه آن که نشان‌دهنده قدرت صاحبان سهام است، تقسیم می‌کنیم.

نکته: همان‌طور که در مطالب پیشین بیان شد، ارزش ویژه شرکت برابر با حاصل تفاضل بدهی‌های شرکت از دارایی‌های آن است.نسبت کل بدهی به ارزش ویژه

تجزیه و تحلیل نسبت:

ازآنجایی‌که پایین بودن نسبت بدهی به ارزش ویژه برای شرکت ریسک مالی کمتری را در بردارد، وام‌ و اعتباردهندگان ترجیح می‌دهند این گروه از نسبت‌ها مقادیر کم‌تری داشته باشد. علاوه بر این هر چه تآمین سرمایه شرکت توسط صاحبان سهام افزایش یابد، به‌دنبال آن نسبت مالکانه  و کنترل  صاحبان سهام آن افزایش خواهد یافت و این به معنای هزینه بهره وام کمتر برای شرکت است.

به‌عنوان مثال اگر نسبت کل بدهی به ارزش ویژه برابر با ۲ باشد، به این معناست که شرکت برای تأمین دارایی‌های مورد نیاز خود، ۲ برابر بیش‌تر از منابع خارجی استفاده کرده است. بالا بودن این نسبت به معنای بیش‌تر بودن حقوق مالی بستانکاران نسبت به سهامداران است و همچنین در ساختار سرمایه شرکت، از بدهی بیشتر استفاده شده است.

۴-نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه:

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه، همان‌طور که از عنوان آن مشخص است، ارتباط بین بدهی‌های جاری شرکت را با ارزش ویژه بیان می‌کند.

نحوه محاسبه نسبت:

برای محاسبه این نسبت باید مجموع بدهی‌های جاری شرکت را بر ارزش ویژه آن تقسیم کنیم.

نکته: همان‌طور که در مطالب پیشین بیان شد، ارزش ویژه شرکت برابر با حاصل تفاضل بدهی‌های شرکت از دارایی‌های آن است.

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه
تجزیه و تحلیل نسبت:

_ ازآنجایی‌که بدهی‌های جاری(کوتاه‌مدت) شرکت از محل دارایی‌های جاری آن تأمین می‌شوند، این دسته از بدهی‌ها می‌توانند نقدینگی شرکت را تحت فشار قرار دهند. از سوی دیگر سرمایه در گردش شرکت برابر با حاصل تفاضل بدهی‌های جاری از دارایی‌های جاری شرکت است، درنتیجه رشد بدهی‌های کوتاه‌مدت(جاری) منجر به کاهش سرمایه در گردش شرکت می‌شود.

_ بدهی‌های کوتاه‌مدت، نرخ بهره بالاتری نسبت به سایر بدهی‌ها دارند در نتیجه بالا بودن نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه  نشان‌دهنده بالا بودن بدهی‌های جاری است و این موضوع می‌تواند باعث کاهش قدرت اهرمی این بخش از بدهی‌ها ‌شود.

_ بالا بودن نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه یا روند رو به رشد آن، نشان‌دهنده الزام مدیریت به بازنگری در ساختار سرمایه شرکت است.

۵-نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه:

این نسبت‌ ارتباط بین بدهی‌های بلندمدت که سررسیدی بیشتر از یک سال دارند را با ارزش ویژه شرکت بررسی می‌کند.

نحوه محاسبه نسبت:

برای محاسبه این نسبت باید مجموع بدهی‌های بلندمدت شرکت را بر ارزش ویژه آن تقسیم کنیم. این نسبت معمولاً به‌صورت درصد بیان شده و در پایان محاسبه، عدد به‌دست‌آمده را در عدد ۱۰۰ ضرب می‌نماییم.

نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه

۶-نسبت مالکانه:

نسبت مالکانه بیان می‌کند چه میزان از دارایی‌های شرکت متعلق به سهامداران است. این نسبت به‌صورت درصد بیان شده و نشان‌دهنده اهمیت سهام‌داران در تأمین دارایی‌های شرکت است.

نحوه محاسبه نسبت:

برای محاسبه این نسبت باید ارزش ویژه شرکت را در مقابل کل دارایی‌های آن قرار دهیم. به این منظور ارزش ویژه را بر مجموع دارایی‌های شرکت تقسیم کرده و در عدد ۱۰۰ ضرب می‌نماییم.

نسبت مالکانه

تجزیه و تحلیل نسبت:

هر چه نسبت مالکانه شرکت بیشتر باشد، میتوان نتیجه گرفت شرکت به تعهدات خود پایبندتر است. از سوی دیگر بالا بودن این نسبت نشان‌دهنده این است که شرکت از اهرم مالی استفاده چندانی نمی‌کند.

نسبت مالکانه پایین می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که شرکت بخش عمده‌ای از سرمایه خود را از محل اعتبارات تأمین کرده و این امر سبب ایجاد ریسک مالی برای آن شده است.

۷-نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی‌ها:

این نسبت معیار مناسبی جهت ارزیابی ادعای حقوق صاحبان سهام و اعتباردهندگان به شرکت است. نسبت مورد بررسی، نشان‌دهنده وزن حقوق صاحبان سهام به کل وام‌ها و اعتباراتی است که شرکت دریافت کرده است.

نحوه محاسبه نسبت:

برای محاسبه  این نسبت، باید کل حقوق صاحبان سهام را بر کل بدهی‌های شرکت تقسیم کنیم.

نکته: همان‌طور که در مطالب پیشین بیان شد، ارزش ویژه شرکت برابر با حاصل تفاضل بدهی‌های شرکت از دارایی‌های آن است.

نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی

تجزیه و تحلیل نسبت:

بالا بودن این نسبت نشان‌دهنده حقوق بیشتر سهام‌داران اصلی نسبت به اعتباردهندگان شرکت است. از سوی دیگر افزایش حقوق صاحبان سهام به‌کل بدهی‌ها، آسیب‌پذیری شرکت را نسبت به ورشکستگی و مخاطرات اقتصادی کاهش می‌دهد.

۸-نسبت حقوق صاحبان سهام به‌کل دارایی‌های ثابت:

نسبت حقوق صاحبان سهام به‌کل دارایی‌های ثابت، میزان نقش سهامداران را در تأمین مالی برای خرید دارایی‌های ثابت نشان می‌دهد. لازم به ذکر است این نسبت به‌صورت درصد بیان می‌شود.

نحوه محاسبه نسبت:

برای محاسبه این نسبت باید مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت را بر مجموع دارایی‌های ثابت تقسیم کرده و در عدد ۱۰۰ ضرب نماییم.

نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ثابت

بالا بودن نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ثابت، به این معناست که بخش عمده دارایی‌های ثابت شرکت، توسط سهامداران آن تأمین‌شده است و شرکت در شرایط سخت، ساختار مالی مستحکم‌تری دارد.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟

کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.

47 پاسخ به “نسبت‌های سرمایه‌گذاری (اهرمی)”

 1. حمیدرضا ریاحی گفت:

  سلام
  مطالب شما مفید هست ولی .......

  ۱
 2. agah71262 گفت:

  مطلب مفیدی بود ممنون از دست اندرکاران این مطالب سودمند.
  یا علی

  ۰
 3. AJ4247 گفت:

  در رابطه با نسبت حقوق صاحبان سهام به‌کل دارایی‌های ثابت عدد بدست آمده در محدوده خاصی قرار میگرد یا هر عددی میتواند باشد؟

  ۰
  • Agah2 گفت:

   باسلام و احترام دوست گرامی
   ساختار سرمایه شرکت که بیانگر ترکیب بین دارایی، بدهی و سرمایه را نشان میدهد بسته به نوع موسسه تجاری و همچنین استراتژی مدیران ارشد آن تعیین می شود لذا، تصمیم گیری برای اینکه چه میزان از دارایی به دارایی های ثابت اختصاص یابد و یا نسبت حقوق صاحبان سهام به بدهی چقدر باشد در هر شرکت متفاوت است. بنابراین نسبت های مالی که نسبت این اقلام به یکدیگر را نشان میدهد متفاوت است.

   ۱
 4. AJ5695 گفت:

  سلام خیلی ممنون از مطلب بسیار کاملتون از زحمات شما صمیمانه تشکر میشود.

  ۰
 5. AE1475 گفت:

  با سلام . در صورت امکان مطلبی در زمینه تخمین قیمت یک سهام از ترازنامه و صورت مالی( صرفا این دو مورد) قرار دهید با تشکر از مطالب مفیدتون

  ۰
 6. alipour1251@yahoo.com گفت:

  سلام
  مطلب خوبی هست اگر همین نسبت ها رو به صورت عملی در مورد چند شرکت در بورس مقایسه و تحلیل کنید ممنون

  ۰
 7. AH5081 گفت:

  سلام.
  آیا رسوب ماهانه محاسبه می شود؟یعنی رسوب ماههای گدشته تاثیری در میزان وام پرداختی ندارند؟

  ۰
  • Agah گفت:

   با سلام.رسوب ماهانه محاسبه می شود.اما اگر در ماه های گذشته شما رسوبی داشته باشید با رسوب ماه های قبل و بعد از آن در صورتی که درخواست رسوب گیری داده باشید جمع میشود. بخاطر داشته باشید که رسوب حساب معاملاتی شما از زمانی محاسبه میشود که شما درخواست محاسبه را در بآشگاه ثبت کرده باشید و برای تاریخ های پیش از آن محاسبه نمی شود. تاریخ پس از ثبت درخواست ملاک محاسبه رسوب است.

   ۰
 8. AJ3036 گفت:

  سلام
  من تازه کد آنلاین آگاه گرفته ام و اولین معامله (خرید عرضه اولیه امید) را در تاریخ ۲۹ آذر به تعداد۳۱۰۷ سهم انجام داده ام...
  دوستان گفتند شما بابت انجام معامله تخفیف نقدی به باشگاه می ریزید...ولی متاسفانه برای من این کار انجام نشده.ممنون میشوم رسیدگی و اصلاح نمایید
  در ضمن در تاریخ مذکور و موقع خرید من از بهره مندی از مزایای سطح معرف (۲۵%) برخوردار بوده و هنوز هم این مزایا را دارا می باشم
  متشکرم

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   در تاریخ ۲۹ آذر شما در سطح کاربر بوده اید و سطح کاربر فاقد هر گونه تخفیف است. شما در تاریخ ۳۰ آذر معرف خود را معرفی کرده اید و تخفیفات سطح کاربر از زمانی که معرف خود را معرفی می کنید برای شما به مدت یک ماه فعال می شود و چنانچه معاملاتی پیش از معرفی معرف انجام داده باشید، شامل تخفیف سطح معرف نمی شود.

   ۰
 9. amir2979 گفت:

  ممنون از تلاش شما و همکارانتان
  مطالب خوب و مفید هستند

  ۰
 10. AJ2131 گفت:

  ممنون از تلاش شما و مجموعتون

  ۰
 11. AJ3173 گفت:

  سلام اینجانب در زمان سالگرد تاسیس کارگزاری آگاه کدبورسی گرفتم و یک دوره آموزش آن لاین رایگان مبانی بورس به من تعلق گرفت.حالا این دوره را چگونه و از چه سایتی می توانم مشاهده کنم.؟

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   برای افرادی که هدیه ایشان کلاس آموزشی بوده است، پیامک ارسال شده است. اگر پیامک رادریافت نکرده اید، لطفاً در ساعات اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه با واحد آموزش کارگزاری (به شماره ۸۲۱۵۴۱۰۲-۰۲۱)تماس حاصل فرمایید.

   ۰
 12. agah71262 گفت:

  بسیار عالی بود. مطالب به قدری مفید اند که با هر بار خواندن نکات جدید تری دریافت می شود.
  مرسی

  ۰
 13. Amir04550 گفت:

  سلام
  امکانش هست مطلبی هم راجب حقوق صاحبان سهام بزارید ؟

  ۰
 14. 10855 گفت:

  باسلام
  برخی کارگزاریها به سهمی ورود میکنند و اون رو با توان خوبی رشد میدن میشه توی آگاه هم این سیستم رو راه اندازی کنید؟ توی بازار کنونی سهام با بنیاد عالی که فاصله زیادی با ارزششون دارن کم نیست که نیاز به یه تلنگر و ورود پول هوشمند دارن و این حرکت هم سفته بازی نخواهد بود امیدوارم در این خصوص بررسی انجام بدید تا بیشتر از قبل باعث سود اعضا بشید.
  ممنون از زحماتتون

  ۰
  • Agah گفت:

   با سلام
   این کار طبق قوانین پذیرفته نیست و کارگزاری آگاه چنین فعالیتی را انجام نمی دهد.
   باید توجه کنیم که عموماً بازار به سهام بنیادین که زیر ارزش در حال معامله است، توجه دارد.
   شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه، به عنوان متولی ارائه مشاوره و تحلیل، از طریق سایت همفکران فقط سهامی که از نظر بنیادی و تکنیکالی در وضعیتی مناسبی هستند را به مشتریان اطلاع رسانی می کند.

   ۰
 15. AH7434 گفت:

  لطفا برای اطلاعات تابلو خوانی هم مطلب بذارید - تشکر

  ۰
 16. AH2272 گفت:

  این نرمه افزار بسیا ر ناقص است ،جواب بی ریط وسربالای آن کاملادلخرم کرد
  اگر جواب نمی داد بهتر می بود

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   اگر مشکلاتی را که در زمان استفاده از نرم افزار با آن مواجه می شوید به صورت موردی و شفاف اعلام بفرمایید، ما را در ارائه خدمات بهتر و رفع مشکلات یاری خواهید کرد.

   ۰
 17. AJ0957 گفت:

  از انجایی ک دوستان اکثرا در تابلو خوانی مشکل دارند اگر توضیحات بیشتری بگذارید ممنون میشیم

  ۰
 18. AG9916 گفت:

  سلام
  ممنون از بابت اطلاعات ارزندتون که ارایه میدید.

  ۰
 19. AK2339 گفت:

  ممنون از مطلب عالی شما خیلی رون نوشتین و قابل فهم

  ۰
 20. AK1793 گفت:

  بسیار خوب بود ممنون

  ۰
 21. AJ6364 گفت:

  سلام ازاینکه باارایه مطالبتان ماراراهنمایی میفرمایید متشکرم .

  ۰
 22. AK5303 گفت:

  کارگزاری فقط آگاه

  ۰
 23. منیره اسلامی گفت:

  سلام
  نسبت مالکانه کمتر از چه عددی نباید باشه؟
  عدد مطلوب بانک ها بابت نسبت مالکانه چه عددی هست ؟

  ۰
  • agah5 گفت:

   با سلام
   نسبت مالکانه عبارت است از حاصل تقسیم حقوق صاحبان سهام به کل داراییها. این نسبت نشان می‌دهد که بطور کلی چه مقدار از داراییها به صاحبان سهام تعلق دارد. هر چه نسبت مالکانه بیشتر باشد، میتوان نتیجه گرفت شرکت به تعهدات خود پایبندتر است. از سوی دیگر بالا بودن این نسبت نشان‌دهنده این است که شرکت از اهرم مالی استفاده چندانی نمی‌کند.نسبت مالکانه پایین یعنی شرکت بخش عمده‌ای از سرمایه خود را از محل اعتبارات تأمین کرده و این امر سبب ایجاد ریسک مالی برای آن شده است.
   عدد مشخصی برای این نسبت نمی توان در نظر گرفت و این عدد بسته به نوع صنعت و میزان ریسک پذیری مدیران متفاوت است

   ۰
 24. AA2981 گفت:

  سلام وخداقوت!
  انواع نسبت‌های سرمایه‌گذاری کدامند؟
  آیا {نسبت گردش سرمایه جاری } از انواع نسبت‌های سرمایه‌گذاری است؟

  ۰
  • operator2 گفت:

   سلام
   می‌تواند بعنوان یکی از معیارها باشد . ولی در شرایط خاصی کاربرد دارد یعنی در مواقعی که دوره وصول مطالبات افزایش پیدا کند خودش را نشان می‌دهد .
   این نسبت بیانگر این است که سرمایه در گردش تا چه اندازه در فروش موثر بوده اگر این نسبت افزایش داشت دلیل آن کمبود سرمایه در گردش تلقی می شود . افزایش این نسبت نشان دهنده ی این موضوع می باشد که این شرکت با کمبود سرمایه در گردش مواجه می باشد یعنی دارایی جاری از بدهی جاری بیشتر می باشد

   ۰
 25. AP3240 گفت:

  سلام
  واقعا مطلب مفید و قابل استفاده ای بود
  ممنون

  ۰
 26. AA2981 گفت:

  ببخشیدسوال تکراری بود
  منظورم نسبت کل بدهی به سرمایه میباشد!
  یعنی این سوال:
  آیا نسبت کل بدهی به سرمایه ازانواع نسبت های سرمایه گزاریست؟

  ۰
  • Bashgah گفت:

   سلام
   بله دوست عزیز، از نسبت های اهرمیست.
   ساختار سرمایه‌ ای یک شرکت را ارزیابی می‌کند.
   چنانچه این نسبت بیشتر از ۱ باشد، دلالت بر این دارد که شرکت زیر بار بدهی است
   و اگر کمتر از ۱ باشد، یعنی شرکت محافظه‌کار است.

   ۰
 27. AO8926 گفت:

  سلام ممنون، اطلاعات مفیدی بود.
  آیا حقوق صاحبان سهام، تنها شامل سود سهام تعلق گرفته می باشد؟ یا حقوق دیگری نیز شامل می شود؟

  ۰
 28. reza گفت:

  راجع به صرف سهام هم ممنون میشم مطالبی ارائه بشه

  ۰
  • agah5 گفت:

   سلام
   صرف سهام یکی از روشهای افزایش سرمایه است که در ایران خیلی رایج نیست . البته برای صرف سهام مطلبی در باشگاه موجود است.

   ۰
 29. saramiss گفت:

  ممنون از این مطالب مفید و آموزنده ....

  آیا این مطالب از منبع خاصی مثل کتاب آورده شده؟ در این صورت لطف کنید نام کتاب را معرفی را کنید.

  ۰
 30. saramiss گفت:

  مطالب خیلی آموزنده هستن ولی ای کاش برای این نسبتها حد و حدود عددی هم مشخص می کردید یا مثال می زدید.
  مثلا این که گفتید بالا بودن نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه خوب نیست منظورتون چقدر بالاست؟؟؟

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   ممنون از اینکه پیشنهادات خود را مطرح می کنید.
   انشااله برای مطلب آتی این موارد را اضافه خواهیم کرد.
   باتشکر

   ۰
 31. AU0902 گفت:

  پس میتوان نتیجه گرفت این نسبت‌ها میزان سرمایه‌ای که توسط سهام‌داران تأمین‌شده را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، ازنظر اعتباردهندگان به شرکت، حائز اهمیت است.

  ۰
 32. AW3964 گفت:

  در مباحث تحلیل بنیادی تحلیل بسیار مفید بود . ممنون

  ۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عدد را وارد کنید: