نتایج مسابقه آبان ماه بآشگاه و هفته چهارم

 • ۱ آذر ۱۳۹۴
 • Agah
 • ۳۵ نظر
 • ۱۲۹۵۹ مشاهده

نتایج مسابقه‌ها در آبان ماه و لیست برندگان جوایز نقدی این ماه:

جوایز نقدی مسابقه آبان ماه بآشگاه، به ۱۰ نفر اول تخصیص داده شد. جوایز سه نفر برتر این ماه در جدول زیر آمده است:

ردیفکد باشگاهعنوان سطحمجموع امتیازرتبهریال نقدی
۱AA0344بینالود۲۷۷۰۱۶,۸۲۸,۳۴۰
۲AA0089رامند۲۵۷۰۲۳,۴۱۴,۱۷۰
۳AA0073سهند۲۵۴۵۳۲,۲۷۶,۱۱۰

برای اطلاع از اسامی سایر برندگان این ماه، آمار مسابقه‌های برگزار شده و همچنین برندگان هفته آخر آبان، ادامه مطلب را مطالعه نمایید.

در آبان ماه ۱۳۹۴ برگزاری مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، در مجموع با طرح ۳۱ سوال عمومی و تخصصی به پایان رسید. تعداد ۷۲۵ نفر در مسابقه‌­های برگزار شده این ماه شرکت کرده­‌اند که توزیع شرکت کنندگان در سطوح باشگاه به شرح زیر است:

نام سطحتعداد افراد شرکت کننده
سبلان۱
دنا۲
توچال۹
تفتان۱۱
سهند۲۶
الوند۴۰
بینالود۷۱
رامند۱۹۱
بیستون۱۸۵
کاربر۱۸۹

خلاصه مسابقه‌های برگزار شده آبان ماه:

ردیفنوع سوالامتیازتعداد شرکت کنندگانتاریخ انتشار سوالتاریخ انتشار پاسخ
۱سوال عمومی۷۵۱۰۴۱۳۹۴/۰۸/۰۳۱۳۹۴/۰۸/۰۴
۲دانش بازار سرمایه۷۵۱۰۷۱۳۹۴/۰۸/۰۳۱۳۹۴/۰۸/۰۴
۳پیش بینی شاخص انتهای هفته۱۵۰۱۰۶۱۳۹۴/۰۸/۰۳۱۳۹۴/۰۸/۰۵
۴دانش بازار سرمایه۷۵۱۵۲۱۳۹۴/۰۸/۰۵۱۳۹۴/۰۸/۰۶
۵نرم‌افزار معاملات برخط آسا۷۵۱۵۶۱۳۹۴/۰۸/۰۵۱۳۹۴/۰۸/۰۶
۶دانش بازار سرمایه۱۲۵۱۱۵۱۳۹۴/۰۸/۰۶۱۳۹۴/۰۸/۰۸
۷دانش بازار سرمایه (۲) ۱۳۹۴/۰۸/۰۹۷۵۱۱۰۱۳۹۴/۰۸/۰۹۱۳۹۴/۰۸/۱۰
۸دانش بازار سرمایه ۱۳۹۴/۰۸/۰۹۱۲۵۱۳۳۱۳۹۴/۰۸/۰۹۱۳۹۴/۰۸/۱۰
۹دانش بازار سرمایه۸۰۱۷۹۱۳۹۴/۰۸/۱۰۱۳۹۴/۰۸/۱۱
۱۰قانون بازار اوراق بهادار۷۵۱۵۱۱۳۹۴/۰۸/۱۱۱۳۹۴/۰۸/۱۲
۱۱سوال عمومی۷۵۲۱۰۱۳۹۴/۰۸/۱۲۱۳۹۴/۰۸/۱۳
۱۲سوال عمومی۷۵۲۴۰۱۳۹۴/۰۸/۱۳۱۳۹۴/۰۸/۱۴
۱۳سوال عمومی۵۰۲۳۷۱۳۹۴/۰۸/۱۴۱۳۹۴/۰۸/۱۶
۱۴دانش بازار سرمایه۱۶۰۳۴۲۱۳۹۴/۰۸/۱۶۱۳۹۴/۰۸/۱۷
۱۵پیش بینی قیمت سهم ذوب آهن۱۸۰۳۱۲۱۳۹۴/۰۸/۱۶۱۳۹۴/۰۸/۱۸
۱۶تخصصی-اوراق امتیاز تسهیلات مسکن۱۵۰۳۹۴۱۳۹۴/۰۸/۱۸۱۳۹۴/۰۸/۱۹
۱۷قانون بازار-مهلت پرداخت سود شرکت های بورس و خارج ازبورس۵۰۲۶۶۱۳۹۴/۰۸/۱۸۱۳۹۴/۰۸/۱۹
۱۸عمومی-تعداد مجاز خرید امتیاز تسهیلات مسکن۱۰۰۳۰۵۱۳۹۴/۰۸/۱۹۱۳۹۴/۰۸/۲۰
۱۹عمومی-نرم افزار معاملات بر خط آسا۵۰۲۷۷۱۳۹۴/۰۸/۱۹۱۳۹۴/۰۸/۱۹
۲۰ عمومی- دامنه نوسان قیمت سهام حق تقدم۷۵۲۴۶۱۳۹۴/۰۸/۲۰۱۳۹۴/۰۸/۲۱
۲۱عمومی- ناشر اوراق بهادار۷۵۲۹۵۱۳۹۴/۰۸/۲۰۱۳۹۴/۰۸/۲۱
۲۲ تخصصی-ویرایش سفارش در نرم افزار معاملات بر خط آسا۸۰۲۸۱۱۳۹۴/۰۸/۲۱۱۳۹۴/۰۸/۲۳
۲۳تخصصی- پیش بینی بازار۱۵۰۳۵۹۱۳۹۴/۰۸/۲۳۱۳۹۴/۰۸/۲۵
۲۴عمومی- دانش بازار سرمایه۷۵۳۳۱۱۳۹۴/۰۸/۲۳۱۳۹۴/۰۸/۲۴
۲۵تخصصی- درصد درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها در سود هر سهم دجابر۱۵۰۳۴۸۱۳۹۴/۰۸/۲۴۱۳۹۴/۰۸/۲۵
۲۶عمومی- حداکثر درصد تملک سهام بانک ها برای شرکت ها و اشخاص حقیقی۷۵۳۷۲۱۳۹۴/۰۸/۲۴۱۳۹۴/۰۸/۲۵
۲۷عمومی- نرم افزار معاملات بر خط آسا۷۵۳۶۴۱۳۹۴/۰۸/۲۵۱۳۹۴/۰۸/۲۶
۲۸عمومی- صورت های مالی شرکت ها۷۵۳۲۸۱۳۹۴/۰۸/۲۵۱۳۹۴/۰۸/۲۶
۲۹عمومی- صورت های مالی شرکت ها۷۵۴۳۶۱۳۹۴/۰۸/۲۶۱۳۹۴/۰۸/۲۷
۳۰ عمومی- نرم افزار آسا۷۵۳۴۸۱۳۹۴/۰۸/۲۷۱۳۹۴/۰۸/۲۸
۳۱تخصصی – سود هر سهم شرکت لیزینگ رایان سایپا۱۵۰۲۰۶۱۳۹۴/۰۸/۲۸۱۳۹۴/۰۸/۲۹

و اما اسامی برندگان جوایز نقدی مسابقه‌های آبان ماه:

ردیفکد باشگاهعنوان سطحمجموع امتیازرتبهامتیاز (ریال)
۱AA0344بینالود۲۷۷۰۱۶,۸۲۸,۳۴۰
۲AA0089رامند۲۵۷۰۲۳,۴۱۴,۱۷۰
۳AA0073سهند۲۵۴۵۳۲,۲۷۶,۱۱۰
۴AA0418کاربر۲۵۲۰۴ ۱,۷۰۷,۰۹۰
۵AA0507بینالود۲۵۱۵۵۱,۳۶۵,۶۷۰
۶AA0491بینالود۲۴۹۵۶۱,۱۳۸,۰۶۰
۷AA0185سهند۲۴۹۰۷۹۷۵,۴۸۰
۸AA0714رامند۲۴۷۰۸ ۸۵۳,۵۴۰
۹AA0072الوند۲۴۴۵۹ ۷۵۸,۷۰۰
۱۰AA0647رامند۲۴۴۰۱۰۶۸۲,۸۴۰

برندگان هفته چهارم:

و اما بخش مسابقه بآشگاه در چهارمین هفته آبان ماه ۱۳۹۴ با ۹ سوال در حوزه‌های مختلف برگزار گردید. این هفته در مجموع تعداد ۵۲۵ نفر به سوال مسابقه­‌های برگزار شده پاسخ دادند که توزیع این افراد در سطوح باشگاه به شرح زیر است:

نام سطحتعداد افراد شرکت کننده
سبلان۱
دنا۱
توچال۶
تفتان۹
سهند۲۶
الوند۳۲
بینالود۵۷
رامند۱۵۹
بیستون۱۳۱
کاربر۱۰۳

خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته چهارم آبان، در جدول زیر آمده است:

نوع سوالامتیاز سوالتعداد شرکت کنندهتاریخ انتشار سوالتاریخ انتشار پاسخ
عمومی- دانش بازار سرمایه۷۵۳۳۱۱۳۹۴/۰۸/۲۴۱۳۹۴/۰۸/۲۳
تخصصی- پیش بینی بازار۱۵۰۳۵۹۱۳۹۴/۰۸/۲۵۱۳۹۴/۰۸/۲۳
سوال عمومی- حداکثر درصد تملک سهام بانک ها برای شرکت ها و اشخاص حقیقی۷۵۳۷۲۱۳۹۴/۰۸/۲۵۱۳۹۴/۰۸/۲۴
سوال تخصصی- درصد درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها در سود هر سهم دجابر۱۵۰۳۴۸۱۳۹۴/۰۸/۲۵۱۳۹۴/۰۸/۲۴
مسابقه عمومی- صورت های مالی شرکت ها۷۵۳۲۸۱۳۹۴/۰۸/۲۶۱۳۹۴/۰۸/۲۵
سوال عمومی- نرم افزار معاملات بر خط آسا۷۵۳۶۴۱۳۹۴/۰۸/۲۶۱۳۹۴/۰۸/۲۵
سوال عمومی- صورت های مالی شرکت ها۷۵۴۳۵۱۳۹۴/۰۸/۲۷۱۳۹۴/۰۸/۲۶
سوال عمومی- نرم افزار آسا۷۵۳۴۷۱۳۹۴/۰۸/۲۸۱۳۹۴/۰۸/۲۷
سوال تخصصی – سود هر سهم شرکت لیزینگ رایان سایپا۱۵۰۲۰۶۱۳۹۴/۰۸/۲۹۱۳۹۴/۰۸/۲۸

اسامی برندگان هفته چهارم مسابقه­‌های آبان ماه از تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ تا ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ به شرح زیر است:

ردیفکد باشگاهعنوان سطحرتبهمجموع امتیازجایزه (امتیاز)
۱AA0647رامند۱۹۰۰۹۰۰
۲AA0507بینالود۱۹۰۰۹۰۰
۳AA0344الوند۱۹۰۰۹۰۰
۴AA0185سهند۱۹۰۰۹۰۰
۵AA0073سهند۱۹۰۰۹۰۰
۶AA0349سهند۲۸۲۵۴۱۳
۷AA0934رامند۲۸۲۵۴۱۳
۸AA1263رامند۲۸۲۵۴۱۳
۹AA1663رامند۲۸۲۵۴۱۳
۱۰AA0350کاربر۲۸۲۵۴۱۳
۱۱AA0418کاربر۲۸۲۵۴۱۳
۱۲AA1207کاربر۲۸۲۵۴۱۳
۱۳AA1463بیستون۲۸۲۵۴۱۳

برای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید.

با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتر

ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.

 

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟

کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.

35 پاسخ به “نتایج مسابقه آبان ماه بآشگاه و هفته چهارم”

 1. agah26025 گفت:

  سلام
  من عکس از نتایج ماه پیش گرفته بودم ولی به نظر بعضی افراد حذف و بعضی افراد اضافه شدن میشه دلیلش رو بپرسیم؟

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   دوست عزیز حق با شما است و ممنون از اینهمه دقتتون. توضیح اینکه واقعیت ما بررسی کردیم و دو تا از کدها بدلیل اینکه ارتباط نزدیکی با کارگزاری داشتند باهاشون توافق کردیم که از این مزایا بهره مند نشوند و دو نفر بعدی رو جایگزین کردیم.

   ۰
 2. agah26025 گفت:

  فکر کنم رتبه سه و هفت حذف شدن و رتبه های ۱۱ و ۱۲ اضافه شدن اگر خواستید عکسش رو براتون میفرستم.

  ۰
  • Agah گفت:

   بله همونطور که در کامنت قبلی توضیح خدمتتون داده شد با دوستان صاحب این دو کد توافق کردیم بدلیل ارتباط نزدیکی که با کارگزاری داشتند و حفظ حقوق سایر مشتریان در لیست برندگان نباشند و دو نفر بعدی جایگزینشان شدند. ممنون از توجه شما که همواره مراقب ما هستید.

   ۰
 3. daneshb گفت:

  سلام
  متاسفانه باسگاه با مرورگر کروم باز نمیشه

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   با توجه به به روز شدن بآشگاه، شاید نیاز به پاک نمودن کَش (تاریحچه) مرورگر باشد.
   برای اینکار می توانید در صفحه مرورگر خود، با استفاده از کلیدهای Ctrl+H به صفحه History مراجعه کرده و اقدام به پاک نمودن تاریخچه آن از یک هفته گذشته کنید. سپس دوباره وارد سایت بآشگاه شوید.

   ۰
 4. ZAMANI90 گفت:

  سلام لطفا امتیازفعالیت ورود روزانه درباشگاه رو بیشترکنید متشکرم

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   جدول امتیازات بر اساس ساعت‌ها فکر و رایزنی تهیه شده است. نظر شما در تیم بآشگاه ارائه می‌شود و چنانچه امکان‌پذیر باشد حتما اجرایی خواهد شد.
   ممنونیم از همراهی شما

   ۰
 5. shahed93 گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  پیشنهاد می کنم که در بخش مسابقه برای افزایش اطلاعات بورسی کاربران در پایان مسابقه جواب مسابقه به صورت تشریحی و در چند خط به صورت توضیحی قرار داده شود.

  ۰
 6. vaghazadeh92@gmail.com گفت:

  مبارکشون باشه

  ۰
 7. sadaf1 گفت:

  سلام با چه امتیازی میتوانیم به سطح بالاتر برویم

  ۰
 8. haghighi گفت:

  با سلام و عرض درود به مجموعه مدیریت محترم کارگزارى آگاه تشکر ویژه میکنم به جهت برگزارى همایش در کرمانشاه

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   ما هم از شما و همه عزیزانی که با همراهی و پیشنهاداتشون ما رو در ارائه خدمات بهتر یاری می‌کنند، سپاس ویژه داریم.

   ۰
 9. علیرضا گفت:

  سلام و خسته نباشید
  یه سوال در مورد مسابقه اخیر برام پیش آمده لطفا راهنمایی کنید
  سوال : نماد شرکت X داری ۱۲۵ میلیون سهم است. قیمت پایانی این سهم در روز چهارشنبه هفته گذشته ۲۵۰۰ ریال بوده است. حجم مبنای این سهم در این هفته چه عددی خواهد بود؟
  حجم مبنا مگه ۸ در ۱۰۰۰۰ نیست؟
  میشه ۱۰۰۰۰ چرا جواب رو ۲۰۰۰۰ اعلام کردین
  یه پیشنهاد هم دارم
  اگه بشه در صفحه مربوط به سوال مسابقه امکان تبادل نظرات و .... جواب کامل سوال هم اضافه بشه
  ممنون از شما

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام خدمت شما دوست گرامی
   بر اساس پیام ناظر منتشر شده مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ در خصوص دستورالعمل جدید روش محاسبه حجم مبنا و اجرایی شدن آن از ابتدای اسفند ۹۳، روش محاسبه حجم مبنای کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ۰/۰۰۰۴ تعداد سهام شرکت است. نکته آنکه حداکثر ارزش حجم مبنا ده میلیارد ریال و حداقل آن ۵۰۰ میلیون ریال است که تعداد آن بر اساس قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی هر هفته محاسبه و از اولین روز معاملاتی هفته بعد اعمال می شود.
   یعنی برای محاسبه حجم مبنای سوال مورد نظر شما به ترتیب زیر عمل می‌شود:
   ۱- تعداد سهام شرکت را در ۰/۰۰۰۴ ضرب می‌کنیم:
   ۵۰,۰۰۰= ۰٫۰۰۰۴ × ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
   ۲- عدد حاصل را در قیمت پایانی (۲۵۰ تومان) ضرب می‌کنیم:
   ۱۲,۵۰۰,۰۰۰= ۲۵۰ × ۵۰,۰۰۰

   ۳- اگر عدد مرحله ۲ در بازه ۵۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان قرار گرفت، حجم مبنا دقیقا برابر همان عدد (عدد به دست آمده در مرحله ۲) خواهد بود. در غیر این صورت:

   الف) اگر عدد مرحله ۲ کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد باید ۵۰ میلیون را بر قیمت پایانی تقسیم کنیم:
   ۲۰۰,۰۰۰ = ۲۵۰/ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰

   ب) اگر عدد مرحله ۲ بیشتر از ۱ میلیارد تومان باشد، باید ۱ میلیارد را بر قیمت پایانی نقسیم کنیم.

   بنابراین با توجه به اینکه عدد مرحله ۲ در سوال مسابقه بآشگاه، کمتر از ۵۰ میلیون تومان است ( ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ < ۵۰,۰۰۰,۰۰۰)، می‌باید ۵۰ میلیون بر قیمت پایانی تقسم شود: ۲۰۰,۰۰۰ = ۲۵۰/ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ و پاسخ درست ۲۰۰,۰۰۰ است.در مورد پیشنهادتون هم حتماً بررسی می‌کنیم و تلاش میشه پاسخ سوال‌ها به صورت تشریحی بیان بشه.

 10. mahmood.shayesteh@gmail.com گفت:

  با سلام وخسته نباشید
  بنظرم سوال حجم مبنا سوال جالبی بود کافیست که از قوانین بورس آشنا یی داشته باشیم تا پاسخ سوال براحتی مشخص شود
  اما درتوضیحاتی که از سوی کارشناسان آگاه ارائه شده اشتباهی رخ داده که تقاضا دارم اون را تصحیح نمایید
  قیمت پایانی سهم ۲۵۰۰ ریال بوده نه ۲۵۰ ریال ، در بند ۲ قیمت پایانی را ۲۵۰ ریال نوشته اید هر چند محاسبات درست انجام شده و به عدد ۲۰۰ هزار حجم مبنا رسیده اید .ولی در سوال قیمت ۲۵۰۰ ریال ذکر شده است .

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   در شرطی که خدمت دوستانمون عرض کردیم (منظور بازه ۵۰ میلیون تا ۱ میلیارد است) واحد مورد استفاده "تومان" بوده است، برای همین در حل مسئله هم ۲۵۰ تومان استفاده شده بود. فقط اشتباهاً در داخل پرانتز "ریال" درج شده بود که با تذکر شما دوست بزرگوار اصلاح شد.
   علاوه بر این در ادامه حل مسئله و سایر موارد نیز که واحد ذکر نشده بود، برای شفافیت بیشتر، واحد مورد نظر هم قید شد.
   ممنونیم از دقتتون

   ۰
 11. shayesteh گفت:

  با سلام وخسته نباشید
  بنظرم سوال حجم مبنا سوال جالبی بود کافیست که از قوانین بورس آشنا یی داشته باشیم تا پاسخ سوال براحتی مشخص شود
  اما درتوضیحاتی که از سوی کارشناسان آگاه ارائه شده اشتباهی رخ داده که تقاضا دارم اون را تصحیح نمایید
  قیمت پایانی سهم ۲۵۰۰ ریال بوده نه ۲۵۰ ریال ، در بند ۲ قیمت پایانی را ۲۵۰ ریال نوشته اید هر چند محاسبات درست انجام شده و به عدد ۲۰۰ هزار حجم مبنا رسیده اید .ولی در سوال قیمت ۲۵۰۰ ریال ذکر شده است .

  ۰
 12. shayesteh گفت:

  سلام مجدد دارم خدمت تمام زحمکت کشان در باشگاه

  سوال تخصصی-پیش بینی قیمت عرضه اولیه بهمن دیزل بنظرم با اشکال روبروست دلیلش رو توضیح میدهم خدمتتون .
  قیمتهایی که در گزینه ها ارائه شده
  ۲۷۰۰ تا ۳۱۰۰
  ۳۱۰۰ تا ۳۴۰۰
  ۳۴۰۰ تا ۳۷۰۰
  و بلاخره ۳۷۰۰ تا ۴۰۰۰ ریال
  صرف نظر از هر قیمتی که عرضه اولیه انجام شود میبایست محدوده قیمتی اعلام میکردید نه قیمت دقیق شبیه آنچه که برای کنتورسازی ارایه کردید حالا چطوری عرض میکنم خدمتتون .
  اصلا فرض کنیم قیمت بهمن دیزل زیر ۲۷۰۰ ریال عرضه شود اونوقت چه کسی برنده است ؟
  ویا بالفرض بالای ۴۰۰۰ ریال عرضه شود بازهم کسی برنده نمیشه
  البته ممکن است شما بفرمایید محال است اینقدر گران ( بالای ۴۰۰۰ ریال و یا اینقدر ارزان زیر ۲۷۰۰ ریال عرضه شود .
  خب نظر شما رو قبول میکنم که زیر ۲۷۰۰ ریال و یا بالاتر از ۴۰۰۰ ریال عرضه نمیشود هرچند از این بازار بورس هر چیزی ممکن است .
  لذا حالات مختلف رو بررسی میکنم
  ۱ - فرض کنیم قیمت ۳۱۰۰ ریال عرضه شد اونوقت دو گزینه صحیح است
  ۲- فرض کنیم قیمت ۳۴۰۰ ریال و یا همینطور ۳۷۰۰ ریال عرضه شود باز هم دو گزینه صحیح است
  بنابراین این سوال ابهام دارد و تقاضا دارم تجدید نظر فرمایید حذف و یا اصلاح ویا جایگزین بهر حال هر طور که صلاح میدانید اقدام نمایید .

  گزینه های قیمت عرضه اولیه پیشنهادی اینجانب :
  الف ) زیر ۲۷۰۰ ریال یا ۲۷۵۰ ریال یا ۲۸۰۰ ریال هر عددی که خودتون کارشناسی میکنید
  ب ) از ۲۷۰۰ ریال و........ تا زیر ۳۱۰۰ ریال
  ج) از ۳۱۰۰ ریال تا زیر ۳۴۰۰ ریال
  د) ۳۴۰۰ ریال به بالا
  موفق باشید امیدوارم که از جسارتی که بخرج دادم بنده رو بجای تنبیه تشویق نمایید .مثلا یک سطح ارتقا تشویقی به امتیازاتم در باشگاه اضافه نمایید . البته این رو به مزاح عرض کردم بنده بعنوان عضو کوچکی از باشگاه همه تلاش خود را در جهت یاد گیری از سوالات ، مطالب و نکات کارشناسان و طراحان و زحمتکشان باشگاه خواهم نمود .

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست عزیز
   مرسی که با نظراتتون ما رو راهنمایی می‌کنید، این کار ما رو دلگرم می‌کنه.
   در مورد اولین موضوع شما باید بگیم که این اعداد خروجی یک سری محاسباته (که البته امیدواریم قیمت مورد نظر خارج از پیش‌بینی ما یعنی کمتر از ۲۷۰۰ یا بیشتر از ۴۰۰۰ ریال نشه 🙂 ).
   در مورد نکته دوم، منظور طراح سوال از ۲۷۰۰ تا ۳۱۰۰ یعنی از قیمت ۲۷۰۰ تا کمتر از ۳۱۰۰ و منظور از ۳۱۰۰ تا ۳۴۰۰ یعنی دقیقاً از ۳۱۰۰ تا کمتر از ۳۴۰۰٫ ولی با توجه به اینکه شاید مخاطب دچار تردید بشه، سعی می‌کنیم در سوالات بعدی این موضوع رو درباره تعیین بازه‌ها مدنظر قرار بدیم. یعنی اگر مثلاً قیمت مورد نظر شما ۳۱۰۰ هست، شما دو گزینه برای انتخاب نداشته باشید و گزینه‌ها کاملاً شفاف باشه براتون.
   ممنون از دقت نظرتون

   ۰
 13. محسن گفت:

  با سلام و سپاس
  در مورد پاسخ صحیح مسابقه باشگاه با عنوان معامله سهام صندوق های قابل معامله در بورس به نظرم اشتباهی رخ داده است
  صندوق های سرمایه گذاری ۲ نوع هستند (و هر دو قابل معامله در بورس) که در نام آنها فقط واژه مشترک در یک نوع صندوق متفاوت است!
  صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درخواست صدور (خرید) و درخواست ابطال (فروش) مشتریان معامله میشوند : با توجه به NAV محاسبه شده و برای کل خریداران یا فروشندگان یک روز قیمتی ثابت مدنظر قرار میگیرد
  در حالی که صندوق های سرمایه گذاری قابل در معامله بورس (ETF) در بورس نقدی پذیرش شده و طی ساعات معملاتی بازار بورس قابل معامله هستند
  بعنوان مثال:
  نماد آگاس (هستی بخش آگاه) مشترک بوده و در فرابورس درج شده است
  و نماد سپاس (پاداش سهامداری توسعه) ETF بوده و در بورس قابل معامله لحظه ای است.

  بنابراین پاسخ صحیح سوال فوق، گزینه اول صحیح می باشد.

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   با توجه به اینکه صندوق‌های قابل معامله (در بورس و فرابورس) تابع عرضه و تقاضا در ساعات معاملاتی این دو بازار هستند، درمورد این سوال به کسانی که به گزینه "توسط مکانیزم عرضه و تقاضا در تمام ساعات کاری بورس تهران" یا "توسط مکانیزم عرضه و تقاضا در تمام ساعات کاری فرابورس تهران" پاسخ داده‌اند، امتیاز داده شده است.

   ۰
 14. money گفت:

  با سلام
  برای مسابقه پیش بینی خدیزل ۳ نوع گزینه پیشنهادی دارم:
  ۱- اختصاص امتیاز به هر دو گزینه ای که ۳۴۰۰ را دارا می باشد
  ۲- اختصاص نصف امتیاز به هر دو گزینه
  ۳- امتیاز کامل به گزینه ۳۴۰تا۳۷۰ و نصف امتیاز به گزینه ۳۱۰تا۳۴۰
  با سپاس از تمامی دست اندرکاران محترم باشگاه و کارگزاری آگاه

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست عزیز
   در گروه مسابقه بآشگاه تصمیم بر این شده که به هر دو گزینه که عدد ۳۴۰۰ ریال رو داره، امتیاز تعلق بگیره. 🙂

   ۰
 15. IchiMoku گفت:

  با درود و سپاس فراوان بابت توضیحات ارائه شده ..

  ۰
 16. shayesteh گفت:

  با سلام وخسته نباشید
  پیشنهادی داشتم در خصوص سوالاتی که هر هفته در باشگاه مطرح میشود :
  مدت کوتاهیست که از عمر باشگاه میگذرد و سوالات زیادی هم مطرح شده که پاسخ آنها نیز مشخص و به دانش و آگاهیهای ما هم افزوده شده و این کار نیز در آینده ادامه خواهد داشت لذا برای دسترسی و بهره برداری در آینده به مجموعه سوالات و پاسخهای آنها در یک مجموعه و کتابچه مانند ، پیشنهاد میشود که در یک بازه زمانی مناسب مثلا سه ماهه و یا شش ماهه تمام سوال و جوابها در یک مجموعه جمع آوری شده و قابل دسترسی برای اعضای باشگاه باشد بطوریکه انشاالله سال آینده یک مجموعه کامل از سوال و جواب یک سال در یکجا قابل دسترسی باشد مثل یک کتاب تا بتوان نتیجه زحمات طراحان سوال و همچنین اعضای باشگاه در قالب یک مجموعه را بهره برداری کرد .
  یقینا کاربرد این دفترچه و یا کتاب پس از گذشت ۵ سال و یا ۱۰ سال از عمر این باشگاه برای خود ما اعضا نیز جذاب خواهد بود .

  ۰
 17. mb00451 گفت:

  با سلام در وبلاگ درصورتی که بر روی عنوان مطلب کلیک کنیم صفحه جدید باز میشود که نیاز به لاگین مجدد دارد ولی اگر روی گزینه نظرات کلیک کنیم در همان صفحه میتوانیم نظر بگذاریم

  ۰
 18. omid_zarifsazi@yahoo.com گفت:

  عالی

  ۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عدد را وارد کنید: