نتایج مسابقات هفته سوم فرودین ماه ۱۳۹۵

 • ۲۴ فروردین ۱۳۹۵
 • Agah
 • ۱۲ نظر
 • ۲۸۲۲ مشاهده
نتایج برندگان مسابقه هفته

به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته سوم فروردین ماه از تاریخ ۱۴ فروردین لغایت ۲۱ فروردین ماه است. نتایج برندگان هفته سوم فروردین ماه همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۱۰ نفر برتر یا رتبه­‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد. لازم به ذکر است مسابقه تخصصی با موضوع  پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پاستوریزه پگاه خراسان- طراح: امیرحسین ادیب نیا، به دلیل آن که تاریخ انتشار پاسخ آن در پایان ماه مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ است، در مجموعه سوالات هفته سوم آورده نشده است.

با توجه به توضیحات ذکر شده، در سومین هفته فروردین ماه ۱۳۹۵ در بخش مسابقه باشگاه کارگزاری آگاه، ۱۰ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۲۶۳۹ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

سطحتعداد شرکت کنندگان
دماوند۱
سبلان۲
دنا۲۲
توچال۴۹
تفتان۱۱۸
سهند۳۵۰
الوند۳۳۷
بینالود۴۷۸
رامند۶۱۲
بیستون۳۶۴
کاربر۳۰۶

خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته دوم اسفند ماه، در جدول زیر آمده است:

ردیفعنوان سوالتاریخ انتشار سوالتاریخ انتشار پاسخامتیاز سوالتعداد شرکت کنندگان
۱عمومی- وام قرض الحسنه و اعتبار در بآشگاه کارگزاری آگاه- طراح: مریم طلایی۱۳۹۵/۰۱/۱۸۱۳۹۵/۰۱/۱۹۷۵۱,۹۰۷
۲عمومی- ارکان بورسی-طراح: سارا احمدی۱۳۹۵/۰۱/۱۸۱۳۹۵/۰۱/۱۹۷۵۱,۹۵۸
۳تخصصی- دانش بازار سرمایه- طراح: الهه عظیم پور۱۳۹۵/۰۱/۱۷۱۳۹۵/۰۱/۱۸۱۰۰۲,۰۷۹
۴عمومی- سرمایه گذاری در انواع سهام ممتاز- طراح: الهه عظیم پور۱۳۹۵/۰۱/۱۷۱۳۹۵/۰۱/۱۸۷۵۲,۰۸۴
۵عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: ماریا نطاقی۱۳۹۵/۰۱/۱۶۱۳۹۵/۰۱/۱۷۷۵۲,۰۷۹
۶عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: میر فرنود طاهری عمادی۱۳۹۵/۰۱/۱۶۱۳۹۵/۰۱/۱۷۷۵۲,۰۷۹
۷تخصصی- درصد درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها در سود شرکت صنعتی بهشهر- طراح: حمید رضا صفری۱۳۹۵/۰۱/۱۵۱۳۹۵/۰۱/۱۶۱۰۰۱,۹۱۶
۸عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: ماریا نطاقی۱۳۹۵/۰۱/۱۵۱۳۹۵/۰۱/۱۶۷۵۱,۹۵۶
۹تخصصی- پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی- طراح: حمیدرضا صفری۱۳۹۵/۰۱/۱۴۱۳۹۵/۰۱/۱۵۱۵۰۱,۸۷۱
۱۰تخصصی- پیش بینی شاخص انتهای هفته- طراح: امیرحسین ادیب نیا۱۳۹۵/۰۱/۱۴۱۳۹۵/۰۱/۱۵۱۵۰۱,۸۷۸

اسامی برندگان هفته سوم مسابقه­‌های فروردین ماه از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ تا ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ به شرح زیر است:

ردیفکد باشگاهعنوان سطحمجموع امتیازرتبهجایزه امتیازی
۱AA0304سهند۹۵۰۱۹۵۰
۲AA1843سبلان۹۵۰۱۹۵۰
۳AA4286بینالود۹۵۰۱۹۵۰
۴AA2831کاربر۹۵۰۱۹۵۰
۵AB7433کاربر۹۵۰۱۹۵۰
۶AA3147بینالود۹۵۰۱۹۵۰
۷AB6485رامند۹۵۰۱۹۵۰
۸AA0390کاربر۹۵۰۱۹۵۰
۹AA0384کاربر۹۵۰۱۹۵۰
۱۰AA1019رامند۹۵۰۱۹۵۰
۱۱AA3264سهند۹۵۰۱۹۵۰
۱۲AA0448دنا۹۵۰۱۹۵۰
۱۳AA3757بینالود۹۵۰۱۹۵۰
۱۴AA5240بینالود۹۵۰۱۹۵۰
۱۵AA5393الوند۹۵۰۱۹۵۰
۱۶AA2451توچال۹۵۰۱۹۵۰
۱۷AB8489رامند۹۵۰۱۹۵۰
۱۸AA2483سهند۹۵۰۱۹۵۰
۱۹AB7031بیستون۹۵۰۱۹۵۰
۲۰AA1312کاربر۹۵۰۱۹۵۰
۲۱AA2820رامند۹۵۰۱۹۵۰
۲۲AB6767بینالود۹۵۰۱۹۵۰
۲۳AB6713بینالود۹۵۰۱۹۵۰
۲۴AA0488کاربر۹۵۰۱۹۵۰
۲۵AA1222تفتان۹۵۰۱۹۵۰
۲۶AB7445کاربر۹۵۰۱۹۵۰
۲۷AA0363دنا۹۵۰۱۹۵۰
۲۸AB6373بیستون۹۵۰۱۹۵۰
۲۹AA3148بینالود۹۵۰۱۹۵۰
۳۰AB8542بینالود۹۵۰۱۹۵۰
۳۱AB7397بینالود۹۵۰۱۹۵۰
۳۲AB7649بینالود۹۵۰۱۹۵۰
۳۳AA4009کاربر۹۵۰۱۹۵۰
۳۴AB8753رامند۹۵۰۱۹۵۰
۳۵AA0713تفتان۹۵۰۱۹۵۰
۳۶AA0543سهند۹۵۰۱۹۵۰
۳۷AB7761بینالود۹۵۰۱۹۵۰
۳۸AB7615بینالود۹۵۰۱۹۵۰
۳۹AA2761رامند۹۵۰۱۹۵۰
۴۰AB6977بینالود۹۵۰۱۹۵۰
۴۱AB6725بینالود۹۵۰۱۹۵۰
۴۲AB7003بینالود۹۵۰۱۹۵۰
۴۳AA5387بینالود۹۵۰۱۹۵۰
۴۴AA1871رامند۹۵۰۱۹۵۰
۴۵AA3285رامند۹۵۰۱۹۵۰
۴۶AB6317تفتان۹۵۰۱۹۵۰
۴۷AA0555سهند۹۵۰۱۹۵۰
۴۸AA0933کاربر۹۵۰۱۹۵۰
۴۹AA1345کاربر۹۵۰۱۹۵۰
۵۰AB7868بینالود۹۵۰۱۴۳۸
۵۱AA2192رامند۸۷۵۲۴۳۸
۵۲AB6723بینالود۸۷۵۲۴۳۸
۵۳AA1270الوند۸۷۵۲۴۳۸
۵۴AA5447کاربر۸۷۵۲۴۳۸
۵۵AA3502الوند۸۷۵۲۴۳۸
۵۶AA0756بینالود۸۷۵۲۴۳۸
۵۷AB6327سهند۸۷۵۲۴۳۸
۵۸AA0758سهند۸۷۵۲۴۳۸
۵۹AA0554سبلان۸۷۵۲۴۳۸
۶۰AA4136بینالود۸۷۵۲۴۳۸
۶۱AA3497سهند۸۷۵۲۴۳۸
۶۲AA2135بینالود۸۷۵۲۴۳۸
۶۳AA1120تفتان۸۷۵۲۴۳۸
۶۴AA2222رامند۸۷۵۲۴۳۸
۶۵AA1111الوند۸۷۵۲۴۳۸
۶۶AB8656کاربر۸۷۵۲۴۳۸
۶۷AB6601سهند۸۷۵۲۴۳۸
۶۸AA0575تفتان۸۷۵۲۴۳۸
۶۹AA5526بینالود۸۷۵۲۴۳۸
۷۰AA0759رامند۸۷۵۲۴۳۸
۷۱AA4330تفتان۸۷۵۲۴۳۸
۷۲AB6240بینالود۸۷۵۲۴۳۸
۷۳AA0328تفتان۸۷۵۲۴۳۸
۷۴AB6698بینالود۸۷۵۲۴۳۸
۷۵AA0162تفتان۸۷۵۲۴۳۸
۷۶AA5103الوند۸۷۵۲۴۳۸
۷۷AB9027کاربر۸۷۵۲۴۳۸

برای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.

با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتر

ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.

 

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟

کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.

12 پاسخ به “نتایج مسابقات هفته سوم فرودین ماه ۱۳۹۵”

 1. Sinas62 گفت:

  با سلام
  پیشنهاد می شود امکان تغییر نام از کد به نام اشخاص به وجود آید
  با سپاس

  ۰
  • Bashgah گفت:

   با سلام در وبسایت بآشگاه بخش پروفایل با تنظیم نام مستعار میتوانید نام کاربری را تغییر دهید و اگر جای دیگر مد نظرتان است پیشنهادتان را واضح تر بفرمایید.

   ۰
 2. ایوب عزیزی گفت:

  با سلام
  فکر می کنم منظور این دوستمون این بود که موقع اعلام اسامی برندگان هفتگی مسابقات ، به جای درج کد باشگاه آنان ، نام و نام خانوادگی ایشان در لیست برندگان درج شود.
  با تشکر

  ۰
 3. agah00780 گفت:

  سلام
  نتایج مسابقه فروردین رو اعلام نمی کنید؟ یک هفته هست که امتیازهای قبلی رو برداشتید امتیاز جدید رو نشون میدید

  ۰
 4. arya08272 گفت:

  با سلام
  نتایج هفته چهارم و برندگان فروردین ماه کی اعلام میشه؟

  ۰
 5. osmanzadeh گفت:

  با سلام
  مراحل اولیه دریافت وام از کارگزاری را بیان فرمایید.
  با سپاس فراوان

  ۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عدد را وارد کنید: