نتایج برندگان مسابقه هفته سوم آذر ماه ۱۳۹۶

 • ۲۸ آذر ۱۳۹۶
 • agah1
 • ۴ نظر
 • ۵۵۲ مشاهده
مسابقه در بآشگاه, نتایج برندگان, کارگزاری آگاه,

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته سوم آذر ماه ۱۳۹۶ از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۴ آذر ماه است. نتایج برندگان هفته سوم آذر ماه همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه‌ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.

با توجه به توضیحات ذکر شده، در هفته سوم آذر ماه ۱۳۹۶ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه،۱۰ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۳,۶۵۶ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

سطح تعداد شرکت کنندگان
دماوند ۱۸
سبلان ۴۰
دنا ۱۴۵
توچال ۳۷۷
تفتان ۴۴۵
سهند ۵۹۹
الوند ۶۸۱
بینالود ۵۷۵
رامند ۴۳۹
بیستون ۱۹۱
کاربر ۱۴۶

خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته سوم آذر ماه، در جدول زیر آمده است:

ردیف سریال عنوان دسته بندی تاریخ انتشارسوال تاریخ انتشارپاسخ امتیاز  تعداد شرکت کنندگان
۱ ۹۶۰۹۰۳۶ صورت‌ های مالی عمومی ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ۷۵ ۲۵۲۶
۲ ۹۶۰۹۰۳۵ مفهوم صرف سهام عمومی ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ۷۵ ۲۶۵۲
۳ ۹۶۰۹۰۳۳ دانش بازار سرمایه عمومی ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۷۵ ۲۷۶۹
۴ ۹۶۰۹۰۳۲ دانش بازار سرمایه تخصصی ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۰۰ ۲۸۶۳
۵ ۹۶۰۹۰۳۱ ویژگی های ارزش جایگزینی عمومی ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۷۵ ۲۹۱۴
۶ ۹۶۰۹۰۳۰ قوانین و مقررات بازار سرمایه عمومی ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۷۵ ۲۸۳۱
۷ ۹۶۰۹۰۲۹ دانش بازار سرمایه عمومی ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۷۵ ۲۸۰۴
۸ ۹۶۰۹۰۲۸ دانش بازار سرمایه عمومی ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۷۵ ۲۸۷۲
۹ ۹۶۰۹۰۲۷ پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت کمباین‌ سازی‌ ایران‌ تخصصی ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ جسورانه ۱۴۹۷
۱۰ ۹۶۰۹۰۲۵ پیش بینی شاخص انتهای هفته تخصصی ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ جسورانه ۱۴۹۸

اسامی برندگان هفته سوم آذر ماه از تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ تا ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ به شرح زیر است:

ردیف کد باشگاه  سطح  امتیاز رتبه جایزه امتیازی
۱ AE8354 سهند ۳۲۰۰ ۱ ۳۲۰۰
۲ AF8602 سهند ۳۲۰۰ ۱ ۳۲۰۰
۳ AA0078 سبلان ۱۹۸۵ ۲ ۹۹۳
۴ AA4185 تفتان ۱۹۸۵ ۲ ۹۹۳
۵ AA4197 دنا ۱۹۸۵ ۲ ۹۹۳
۶ AA4315 توچال ۱۹۸۵ ۲ ۹۹۳
۷ AC4370 سبلان ۱۹۸۵ ۲ ۹۹۳
۸ AC7660 سهند ۱۹۸۵ ۲ ۹۹۳
۹ AD5105 توچال ۱۹۸۵ ۲ ۹۹۳
۱۰ AF7023 دنا ۱۹۸۵ ۲ ۹۹۳
۱۱ AG7834 سهند ۱۹۸۵ ۲ ۹۹۳
۱۲ AH2568 الوند ۱۹۸۵ ۲ ۹۹۳
۱۳ AH4741 الوند ۱۹۸۵ ۲ ۹۹۳
۱۴ AH7464 الوند ۱۹۸۵ ۲ ۹۹۳
۱۵ AJ2095 بینالود ۱۹۸۵ ۲ ۹۹۳
۱۶ AE4994 بینالود ۱۹۱۳ ۳ ۶۳۸
۱۷ AA2518 توچال ۱۹۱۰ ۴ ۴۷۸
۱۸ AA3292 تفتان ۱۹۱۰ ۴ ۴۷۸
۱۹ AB9774 توچال ۱۹۱۰ ۴ ۴۷۸
۲۰ AC1110 توچال ۱۹۱۰ ۴ ۴۷۸
۲۱ AC4404 توچال ۱۹۱۰ ۴ ۴۷۸
۲۲ AC7430 سهند ۱۹۱۰ ۴ ۴۷۸
۲۳ AC7869 توچال ۱۹۱۰ ۴ ۴۷۸
۲۴ AD9951 الوند ۱۹۱۰ ۴ ۴۷۸
۲۵ AE5528 تفتان ۱۹۱۰ ۴ ۴۷۸
۲۶ AF9633 سهند ۱۹۱۰ ۴ ۴۷۸
۲۷ AG4350 سهند ۱۹۱۰ ۴ ۴۷۸
۲۸ AG7928 الوند ۱۹۱۰ ۴ ۴۷۸
۲۹ AG8298 الوند ۱۹۱۰ ۴ ۴۷۸
۳۰ AG8919 سهند ۱۹۱۰ ۴ ۴۷۸
۳۱ AJ2260 الوند ۱۹۱۰ ۴ ۴۷۸
۳۲ AD6209 دنا ۱۸۸۵ ۵ ۳۷۷
۳۳ AF6621 سهند ۱۸۸۵ ۵ ۳۷۷
۳۴ AF6772 سهند ۱۸۸۵ ۵ ۳۷۷
۳۵ AG2311 سهند ۱۸۸۵ ۵ ۳۷۷
۳۶ AA0647 توچال ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۳۷ AA1271 دنا ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۳۸ AB8208 دماوند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۳۹ AC4164 توچال ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۴۰ AC8161 بینالود ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۴۱ AD4946 الوند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۴۲ AD5925 تفتان ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۴۳ AD9594 توچال ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۴۴ AE0753 سهند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۴۵ AE7646 تفتان ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۴۶ AE8497 تفتان ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۴۷ AE9762 تفتان ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۴۸ AF0449 سبلان ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۴۹ AF1827 تفتان ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۵۰ AF5176 بینالود ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۵۱ AF6961 بینالود ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۵۲ AF7519 الوند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۵۳ AF7522 الوند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۵۴ AF8661 سهند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۵۵ AF8835 الوند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۵۶ AF8852 الوند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۵۷ AF8854 الوند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۵۸ AF8855 الوند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۵۹ AF9481 سهند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۶۰ AG2841 الوند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۶۱ AG7779 سهند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۶۲ AG7838 سهند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۶۳ AG7922 سهند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۶۴ AG8241 الوند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۶۵ AG9483 سهند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۶۶ AH1934 سهند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۶۷ AH3871 بینالود ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۶۸ AH5422 الوند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۶۹ AH7163 الوند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۷۰ AH7414 الوند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۷۱ AH7459 الوند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۷۲ AH8621 الوند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۷۳ AH9789 الوند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۷۴ AH9853 الوند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۷۵ AJ0134 الوند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۷۶ AJ0392 الوند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۷۷ AJ1834 الوند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۷۸ AJ3198 رامند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷
۷۹ AJ5201 رامند ۱۸۴۰ ۶ ۳۰۷

با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتربرای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت کاری آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.

ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟

کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.

4 پاسخ به “نتایج برندگان مسابقه هفته سوم آذر ماه ۱۳۹۶”

 1. AG4434 گفت:

  رتبه ها چطور داده میشه؟
  مثلا رتبه نفرات اول دی ماه با امتیاز مسابقات همخوانی ندارد؛ البته بنظر من

  ۰
 2. AG4434 گفت:

  بعد رتبه در هفته تاریخ ۳ دی در هفته آخر آذر ماه و در هفته اول دی ماه مشترک هستش امتیاز ۳ دی در هر دو هفته لحاظ میشه؟

  ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عدد را وارد کنید:

با کارگزاری آگاه رایگان در سجام ثبت نام کنید!

با دریافت کد بورسی از کارگزاری آگاه به رایگان در سجام نیز ثبت نام کنید.

دریافت کد بورس و ثبت نام سجام بستن
:شماره موبایل
:ایمیل
{$phone}
{$name}
:حداقل سرمایه
{$email}