نتایج برندگان مسابقه هفته سوم تیر ماه ۱۳۹۵

به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته سوم تیر ماه  ۱۳۹۵ از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۵ تیرماه است. نتایج برندگان هفته سوم تیر همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۱۰ نفر برتر یا رتبه­‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.

با توجه به توضیحات ذکر شده، در سومین هفته تیر ماه ۱۳۹۵ در بخش مسابقه باشگاه کارگزاری آگاه، ۱۳ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۳,۰۶۱ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

سطح تعداد شرکت کنندگان
دماوند ۳
سبلان ۳
دنا ۳۷
توچال ۵۶
تفتان ۱۸۰
سهند ۵۱۷
الوند ۷۵۱
بینالود ۷۱۲
رامند ۴۵۲
بیستون ۲۰۰
کاربر ۱۵۰

خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته سوم تیر ماه، در جدول زیر آمده است:

ردیف عنوان سوال امتیاز سوال تعداد شرکت کنندگان تاریخ انتشار سوال تاریخ انتشار پاسخ
۱ عمومی- ارزش اسمی سهام- طراح: مجید دشت بزرگی ۷۵ ۱,۷۳۵  ۱۳۹۵/۰۴/۲۳  ۱۳۹۵/۰۴/۲۴
۲ عمومی-اوراق بهادار اسلامی- طراح: ماریا نطاقی ۷۵ ۱,۷۰۵  ۱۳۹۵/۰۴/۲۳  ۱۳۹۵/۰۴/۲۴
۳ عمومی- ارکان بورسی- طراح: امیر حسین ذکریایی انارکی ۷۵ ۱,۹۸۹  ۱۳۹۵/۰۴/۲۲  ۱۳۹۵/۰۴/۲۳
۴ عمومی- انواع اوراق بهادار- طراح سارا احمدی ۷۵ ۱,۶۶۲  ۱۳۹۵/۰۴/۲۲  ۱۳۹۵/۰۴/۲۳
۵ عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: امیر حسین ذکریایی انارکی ۷۵ ۲,۰۴۰  ۱۳۹۵/۰۴/۲۱  ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
۶ عمومی- ارکان انتشار اوراق بهادار اسلامی- طراح: مریم طلایی ۷۵ ۲,۰۳۴  ۱۳۹۵/۰۴/۲۱  ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
۷ عمومی- ارکان بورسی- طراح: علی بسطامی ۷۵ ۲,۱۶۴  ۱۳۹۵/۰۴/۲۰  ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
۸ عمومی- اوراق اجاره- طراح: ماریا نطاقی ۷۵ ۲,۱۵۱  ۱۳۹۵/۰۴/۲۰  ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
۹ پیش بینی نتیجه مسابقه فوتبال فینال جام ملتهای اروپا میان دو تیم پرتغال- فرانسه ۷۵ ۱,۷۴۴  ۱۳۹۵/۰۴/۲۰  ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
۱۰ تخصصی- پیش بینی شاخص انتهای هفته- طراح: امیر حسین ادیب نیا ۱۵۰ ۲,۱۱۲ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳
۱۱ تخخصی- پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی- طراح: امیر حسین ادیب نیا ۱۵۰ ۲,۱۰۴ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳
۱۲ عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: محمد رستمی ۷۵ ۲,۱۳۸ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
۱۳ تخصصی- پیش بینی قیمت پایانی سهام بانک حکمت ایرانیان- طراح: امیر حسین ادیب نیا ۱۸۰ ۲,۸۰۵ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹

اسامی برندگان هفته سوم مسابقه­‌های تیر ماه از تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹تا ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ به شرح زیر است:

ردیف کد باشگاه عنوان سطح مجموع امتیاز رتبه جایزه امتیازی
۱ AA0555 تفتان ۱,۲۳۰ ۱ ۱,۲۳۰
۲ AC0312 سهند ۱,۲۳۰ ۱ ۱,۲۳۰
۳ AC3149 رامند ۱,۲۳۰ ۱ ۱,۲۳۰
۴ AC4380 الوند ۱,۲۳۰ ۱ ۱,۲۳۰
۵ AA0155 سهند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۶ AA0360 تفتان ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۷ AA0415 رامند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۸ AA0678 تفتان ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۹ AA0933 الوند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۱۰ AA1281 سهند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۱۱ AA2423 سهند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۱۲ AA2763 الوند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۱۳ AA2885 دماوند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۱۴ AA2960 تفتان ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۱۵ AA3056 دنا ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۱۶ AA3764 سهند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۱۷ AA3830 سهند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۱۸ AA3948 الوند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۱۹ AA4222 سهند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۲۰ AA4737 سهند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۲۱ AA5101 سهند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۲۲ AA5304 سهند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۲۳ AA5457 تفتان ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۲۴ AA5611 سهند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۲۵ AB6444 الوند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۲۶ AB6448 سهند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۲۷ AB7125 توچال ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۲۸ AB7627 سهند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۲۹ AB8368 الوند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۳۰ AB9010 سهند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۳۱ AB9627 الوند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۳۲ AC0511 الوند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۳۳ AC2233 الوند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۳۴ AC2280 الوند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۳۵ AC2503 الوند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۳۶ AC3008 الوند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۳۷ AC5711 الوند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۳۸ AD1630 بینالود ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۳۹ AD1646 رامند ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۴۰ AD2146 بینالود ۱,۱۵۵ ۲ ۵۷۸

برای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.

با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتر

ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟

کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.20 نظر در مورد مطلب “نتایج برندگان مسابقه هفته سوم تیر ماه ۱۳۹۵

 1. سلام چرا امتیاز خپارس را ندادید این در حالی که امتیاز سهم ثتران را لحاظ نموده اید این درحالیه که سهم ثتران هم یک هفته قبل بسته شده اگه این طوره شما باید امتیاز سهم ثتران راهم ندید که در حق هیچ کس پایمال نشود تا اعتماد باشگاه را زیر سوال نبرید با تشکر فراوان

  1. سلام
   دوست گرامی، دلیل حذف سوال پیش بینی خپارس به این علت بود که نماد مذکور بلا فاصله دو روز بعد از طرح سوال (برای حضور در مجمع سالیانه) بسته شد و این توقف روند پیش بینی را تغییرداد. اما در مورد سهم ثتران، توقف این نماد در دو روز انتهای ماه (برای تعدیل سهم)، تاثیر چندانی بر روندپیش بینی نداشته است.

 2. چرا سه روز اگه سه تا ۵درصد درنظربگیرید کلی قیمت پایانی تغیییر میکرد شما ازکجا می دونستید که تغیییر نمی کنه که اینطوری صحبت می کنید دربورس یک روزهم تاثیر می گذارد چه برسد به سه روز درست برسی کنید که جوابتون قانع کننده نیست مگر اینکه دستی توی کار باشه متشکرم

  1. سلام دوست گرامی
   علت حذف سوال خپارس برگزاری مجمع سالیانه بوده است که تاریخ آن از پیش تعیین شده است و در زمان درج سوال باید به آن دقت می شد. اما در خصوص ثتران، سهم بهمنظور تعدیل متوقف شده است که از پیش تعیین نشده بود. لذا در مورد اول به علت جلوگیری از تضییع حقوق شرکت کنندگان، این سوال حذف گردید.
   دقت داشته باشید که هر سهمی ممکن است در هر زمانی به علت تعدیل، متوقف شود. از آنجا که این امر از قبل برنامه ریزی نمی شود و تاریخ توقف مشخص نیست، نمی توان تمام سوالات پیش بینی را که در نیمه راه متوقف می شود، حذف نمود.
   اما سهمی که قرار است مجمع برود، اگر به تاریخ مجمع آن دقت نشود، حذف می شود.

 3. با سلام
  ۷۵ امتیاز پاسخ صحیح به مسابقه وظایف ارکان بورسی-طراح آقای شاهمرادی-مورخ ۶مرداد۹۵ بحساب من منظور نشده.
  من جواب صحیح (کدال) را انتخاب کرده بودم که امتیاز برای سایر دوستان منظور شده ولی برای من خیر.چرا؟
  باتشکر (َِAD4668)

  1. با سلام
   ضمن عرض پوزش از اختلال بوجود آمده در تخصیص امتیاز مربوط به پاسخ صحیح سوالات مسابقه، به استحضار می‌رسانیم همکاران پشتیبانی در حال بررسی و رفع اختلال مذکور هستند. امیدواریم تا برطرف شدن مشکل، همراه ما باشید.
   بدیهی است امتیاز مربوط به پاسخ صحیح سوالاتی که تا کنون به حساب عزیزان منظور نشده است، بلافاصله پس از رفع مشکل بطور کامل در حساب این بزرگواران قرار خواهد گرفت.
   این موضوع طی یک پیام عمومی نیز حضور عزیزان ارسال شده است. با تشکر از شکیبایی و همراهی شما

 4. سلام
  نتایج مسابقات هفتگی مرداد ماه کی منتشر و امتیاز آنها داده میشود؟مقداری تاخیر نداشته؟
  ممنون میشوم زودتر اعلام کنید چون برای تغییر سطح به امتیازات نیاز است!

  1. با سلام خدمت شما دوست عزیز و گرامی
   به خاطر تاخیر پیش آمده در انتشار نتایج مسابقات هفتگی از شما و دیگر دوستان عذرخواهی می کنیم. انشاالله بزودی نتایج منتشر خواهد شد.
   با تشکر

  1. سلام دوست گرامی
   ضمن عرض پوزش از شما و دیگر دوستان، انشاالله این مشکل بزودی رفع خواهد شد و نتایج مسابقات هفتگی اعلام می گردد.

 5. سلام چرا امتیازات ۴سوال ۱دانش سرمایه الهه عظیم پور۲اتی سکه مسعودشاهمرادی تاریخ۲۰/۵و۳اتی سکه سارااحمدی۴ریسک علی بسطامی۱۷/۵به امتیازات باشگاه کدAB9140اضافه نشده لطفا اظافه شود

  1. سلام دوست عزیز
   کد مذکور به هیچکدام از سوالاتی که گفته اید پاسخ نداده است.
   برای بررسی این مورد علاوه بر بخش “گزارش امتیاز” می توانید به بخش “مسابقه هایی که شرکت داشته ام” مراجعه نمایید.

 6. با سلام
  در پیام عمومی اعلام کردید ۲ مسابقه در ۳۰ مرداد ۹۵ گذاشته اید ولی یک مسابقه بیشتر نیست:
  مسابقه مربوط به این پیام نبود:ضمنا تاریخ همه پیام ها به ۲۳ مرداد تغییر پیدا کرده!!

  تاریخ ارسال ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
  به اطلاع کلیه اعضای محترم بآشگاه کارگزاری آگاه می رساند مسابقه جدید با موضوع عمومی- انواع اوراق بهادار، در بآشگاه قرار داده شد. امتیاز حضور در مسابقه ۲۰ و امتیاز پاسخ صحیح به سوال ۷۵ است. مهلت پاسخگویی به سوال تا ساعت ۱۴:۰۰ روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱خواهد بود.
  باتشکر

  1. سلام دوست گرامی
   در روز شنبه مورخ ۳۰ مرداد تنها ۳ سوال به شرح زیر در سایت قرار گرفته است:
   ۱- عمومی- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران- طراح: حمید حسنلو
   ۲- تخصصی- پیش بینی شاخص انتهای هفته- طراح: امیر حسین ادیب نیا
   ۳- تخصصی- پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ملی صنایع ملی ایران – طراح: حمیدرضا صفری
   بنابراین سوال انواع اوراق بهادار در سایت قرار نگرفته است.
   در خصوص مغایرت تاریخ نمایش پیام‌ها به استحضار می رسانیم این مشکل در نمایش تاریخ بوده است که به پشتیبانی اعلام شده و در دست اصلاح است.

 7. باسلام
  اخیرا اشکالات زیادی در سیستم باشگاه پیدا شده،مثلا ۲ تا پیام عمومی با تاریخ ۹۵/۵/۲۳ ولی در روز ۳۰ مرداد ارسال شده که ۲ مسابقه در باشگاه قرار داده اید ولی یک مسابقه گذاشته شد و پیام دیگر عمومی با این مضمون:

  مشاهده پیام
  عنوان مسابقه عمومی- انواع اوراق بهادار
  ارسال کننده مدیر سیستم
  تاریخ ارسال ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
  به اطلاع کلیه اعضای محترم بآشگاه کارگزاری آگاه می رساند مسابقه جدید با موضوع عمومی- انواع اوراق بهادار، در بآشگاه قرار داده شد. امتیاز حضور در مسابقه ۲۰ و امتیاز پاسخ صحیح به سوال ۷۵ است. مهلت پاسخگویی به سوال تا ساعت ۱۴:۰۰ روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱خواهد بود.
  پوچ بود !!

  ضمنا این پیام با یک پیام دیگر در نیمه شب روز شنبه ۳۰ مرداد وارد پیامهای عمومی گردید که تاریخ ارسال آن هم به اشتباه ۲۳ مرداد وارد شده ولی فقط یک مسابقه ازاین دو مسابقه اعلام شده با عنوان “موضوع عمومی- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران- طراح: حمید حسنلو “، در بآشگاه قرار داده شد.
  اگر امکان دارد رسیدگی فرمائید
  ضمنا مردادماه به اتمام رسید ولی هنوز نتایج هیچ مسابقه هفتگی این ماه را اعلام نفرمودید.بنظرم این بدقولی ها زیاد مناسب بآشگاه و مسئولین محترم نمیباشد.ممنون میشوم پیام مرا حذف نکرده و در همین جا پاسخی برای آن بگذارید
  متشکرم

  1. با سلام
   دوست گرامی ممنون از پیامتون. بابت مشکل فنی که در بخش مسابقه رخ داده بود و پیشتر حضور عزیزان اعلام شد، رونداعلام نتایج این ماه اختلال ایجاد کرد. از این بابت پوزش می طلبیم و این اطینان را به بزرگوان می دهیم که نتایج کلی ماه به همراه نتایج برندگان هر هفنه در بازه تاریخی ۱ تا ۳ شهریور در سامانه بآشگاه قرار خواهد گرفت.
   در خصوص مغایرت تاریخ نمایش پیام‌ها به استحضار می رسانیم این مشکل در نمایش تاریخ بوده است که به پشتیبانی اعلام شده و در دست اصلاح است.
   بار دیگر از همراهی شما سپاسگزاریم و امیدواریم همواره ما را از پیشنهادات و انتقادات سازنده خود مطلع سازید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *