نتایج برندگان مسابقه هفته دوم مرداد ماه ۱۳۹۷

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های بازه دوم مرداد ماه ۱۳۹۷ از تاریخ ۶ لغایت ۱۳ مرداد ماه است. نتایج برندگان بازه دوم مرداد ماه همانند روال پیشین مسابقه، براساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه‌ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.

با توجه به توضیحات ذکر شده، در هفته دوم مرداد ماه ۱۳۹۷ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، ۱۲ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۴,۰۸۹ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

سطح تعداد شرکت کنندگان
دماوند ۲۹
سبلان ۴۵
دنا ۲۱۹
توچال ۳۸۴
تفتان ۵۹۳
سهند ۱۰۲۲
الوند ۵۰۹
بینالود ۳۹۲
رامند ۴۶۶
بیستون ۲۸۲
کاربر ۱۴۸

خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته دوم مرداد ماه، در جدول زیر آمده است:

وضعیت سریال عنوان دسته بندی تاریخ انتشار سوال تاریخ انتشار پاسخ امتیاز  تعداد شرکت‌کنندگان
۱ ۹۷۰۵۰۲۰ دانش بازار سرمایه عمومی ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ۱۰۰ ۳۰۸۸
۲ ۹۷۰۵۰۱۹ مفهوم سرمایه گذاری مخاطره آمیز عمومی ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ۷۵ ۳۰۷۷
۳ ۹۷۰۵۰۱۸ ریسک و بازه عمومی ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۷۵ ۳۰۱۴
۴ ۹۷۰۵۰۱۷ دانش بازار سرمایه عمومی ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۷۵ ۳۰۴۵
۵ ۹۷۰۵۰۱۶ دانش بازار سرمایه تخصصی ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۰۰ ۳۰۵۷
۶ ۹۷۰۵۰۱۵ دانش بازار سرمایه عمومی ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۷۵ ۳۰۸۴
۷ ۹۷۰۵۰۱۴ مفاهیم استارت آپ عمومی ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۷۵ ۲۷۷۰
۸ ۹۷۰۵۰۱۳ معاملات آتی عمومی ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۷۵ ۲۷۷۱
۹ ۹۷۰۵۰۱۲ دانش بازار سرمایه تخصصی ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۰۰ ۳۱۰۵
۱۰ ۹۷۰۵۰۱۱ پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت کارخانجات‌ تولیدی‌ شیشه ‌رازی‌ تخصصی ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۰ ۱۶۶۲
۱۱ ۹۷۰۵۰۱۰ پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ریل پردازسیر تخصصی ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۰ ۱۶۵۹
۱۲ ۹۷۰۵۰۰۹ پیش بینی شاخص انتهای هفته تخصصی ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۰ ۱۶۹۵

اسامی برندگان هفته دوم مرداد ماه از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ تا ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ به شرح زیر است:

ردیف کد باشگاه  سطح  امتیاز رتبه جایزه امتیازی
۱ AC0714 دنا ۱۶۳۳ ۱ ۱۶۳۳
۲ AC6059 توچال ۱۶۳۳ ۱ ۱۶۳۳
۳ AD5725 سهند ۱۶۳۳ ۱ ۱۶۳۳
۴ AF6108 تفتان ۱۶۳۳ ۱ ۱۶۳۳
۵ AJ0396 سهند ۱۶۳۳ ۱ ۱۶۳۳
۶ AK0763 سهند ۱۶۳۳ ۱ ۱۶۳۳
۷ AK7114 سهند ۱۶۳۳ ۱ ۱۶۳۳
۸ AK8712 الوند ۱۶۳۳ ۱ ۱۶۳۳
۹ AK9491 سهند ۱۶۳۳ ۱ ۱۶۳۳
۱۰ AL4706 الوند ۱۶۳۳ ۱ ۱۶۳۳
۱۱ AA2891 سهند ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۱۲ AA3850 دماوند ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۱۳ AB8208 دماوند ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۱۴ AC8161 سهند ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۱۵ AD6759 دنا ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۱۶ AD9506 سبلان ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۱۷ AE6606 توچال ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۱۸ AE7648 توچال ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۱۹ AE8460 تفتان ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۲۰ AE9205 توچال ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۲۱ AE9897 توچال ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۲۲ AF1484 توچال ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۲۳ AF1899 بینالود ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۲۴ AF2290 بینالود ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۲۵ AF2291 الوند ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۲۶ AF2293 توچال ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۲۷ AF2295 تفتان ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۲۸ AF2804 بینالود ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۲۹ AF2805 بینالود ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۳۰ AF3024 الوند ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۳۱ AF3025 تفتان ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۳۲ AF3031 سهند ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۳۳ AF3032 بینالود ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۳۴ AF3034 بینالود ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۳۵ AF5079 تفتان ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۳۶ AF5605 تفتان ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۳۷ AG3457 سهند ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۳۸ AG9707 تفتان ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۳۹ AJ3200 تفتان ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۴۰ AJ3201 تفتان ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۴۱ AJ3888 تفتان ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۴۲ AJ5695 تفتان ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۴۳ AK5291 سهند ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۴۴ AK5879 سهند ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۴۵ AK7028 سهند ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۴۶ AK8475 سهند ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۴۷ AK8556 سهند ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۴۸ AK8587 سهند ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۴۹ AL1461 بینالود ۱۵۵۸ ۲ ۷۷۹
۵۰ AA1741 الوند ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۵۱ AA1866 الوند ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۵۲ AA3150 دنا ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۵۳ AA5686 دنا ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۵۴ AD0461 توچال ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۵۵ AD8347 توچال ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۵۶ AD8576 سهند ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۵۷ AD9822 توچال ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۵۸ AE0753 توچال ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۵۹ AF0449 دماوند ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۶۰ AF5567 توچال ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۶۱ AF7519 تفتان ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۶۲ AF7522 بینالود ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۶۳ AF8835 بینالود ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۶۴ AF8852 بینالود ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۶۵ AF8854 بینالود ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۶۶ AF8855 بینالود ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۶۷ AG2841 بیستون ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۶۸ AK8910 سهند ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۶۹ AK8972 سهند ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۷۰ AK9864 بیستون ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۷۱ AK9896 بیستون ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۷۲ AL0437 بیستون ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۷۳ AL0549 بیستون ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۷۴ AL0648 بیستون ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۷۵ AL1359 سبلان ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۷۶ AL1493 بیستون ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۷۷ AL1586 بیستون ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۷۸ AL1630 بیستون ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۷۹ AL1693 بیستون ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۸۰ AL5948 بینالود ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۸۱ AL7329 الوند ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴
۸۲ AM2716 بینالود ۱۴۸۳ ۳ ۴۹۴

با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتربرای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت کاری آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.

ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟

کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *