نتایج برندگان مسابقه هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

 • ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • Agah
 • ۱۳ نظر
 • ۲۲۸۷ مشاهده
نتایج برندگان مسابقه هفته

به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته دوم اردیبهشت ماه  ۱۳۹۵ از تاریخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۱۷ اردیبهشت ماه است. نتایج برندگان هفته دوم اردیبهشت همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۱۰ نفر برتر یا رتبه­‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.

با توجه به توضیحات ذکر شده، در دومین هفته اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در بخش مسابقه باشگاه کارگزاری آگاه، ۱۰ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۳,۳۹۵ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

سطح تعداد شرکت کنندگان
دماوند ۲
سبلان ۴
دنا ۳۰
توچال ۶۳
تفتان ۱۴۳
سهند ۳۳۱
الوند ۴۴۲
بینالود ۵۵۴
رامند ۹۳۵
بیستون ۴۸۱
کاربر ۴۱۰

خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته دوم اردیبهشت ماه، در جدول زیر آمده است:

ردیف عنوان سوال تعداد شرکت کنندگان امتیاز تاریخ انتشار سوال تاریخ انتشار پاسخ
۱ مسابقه عمومی- ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوقها- طراح: الهه عظیم پور ۲,۳۵۰ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ ۱۳۹۵/۰۲/۱۶
۲ عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: ماریا نطاقی ۲,۳۴۷ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ ۱۳۹۵/۰۲/۱۶
۳ عمومی- مزایای صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت- طراح: ماریا نطاقی ۲,۶۸۰ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
۴ عمومی- اهداف بورس کالا- طراح: مریم طلایی ۲,۶۶۶ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
۵ تخصصی- دانش بازار سرمایه- طراح: حمیدرضا صفری ۲,۵۴۵ ۱۰۰ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
۶ عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: الهه عظیم پور ۲,۵۶۸ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
۷ عمومی- ارکان بورسی- طراح: سارا احمدی ۲,۶۰۷ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۸ عمومی- روش های قیمت گذاری سهام- طراح: الهه عظیم پور ۲,۵۷۳ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۹ تخصصیی- پیش بینی شاخص انتهای هفته- طراح: امیر حسین ادیب نیا ۲,۴۶۸ ۱۵۰ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
۱۰ تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه معادن و فلزات- طراح: حمیدرضا صفری ۲,۴۵۳ ۱۵۰ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

اسامی برندگان هفته دوم مسابقه­‌های اردیهشت ماه از تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱تا ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ به شرح زیر است:

ردیف کد باشگاه عنوان سطح مجموع امتیاز رتبه جایزه امتیاز
۱ AA0123 توچال ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۲ AA0162 تفتان ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۳ AA0301 توچال ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۴ AA0328 تفتان ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۵ AA0363 دنا ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۶ AA0554 سبلان ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۷ AA0556 دنا ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۸ AA0756 الوند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۹ AA0758 سهند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۱۰ AA0759 بینالود ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۱۱ AA0760 تفتان ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۱۲ AA0828 تفتان ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۱۳ AA0972 بینالود ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۱۴ AA1120 تفتان ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۱۵ AA1270 الوند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۱۶ AA1281 سهند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۱۷ AA1574 الوند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۱۸ AA1577 الوند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۱۹ AA2133 بینالود ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۲۰ AA2135 بینالود ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۲۱ AA2136 بینالود ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۲۲ AA2183 الوند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۲۳ AA2192 بینالود ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۲۴ AA2222 بینالود ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۲۵ AA2233 تفتان ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۲۶ AA2436 رامند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۲۷ AA2457 بینالود ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۲۸ AA2678 کاربر ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۲۹ AA2707 سهند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۳۰ AA2735 کاربر ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۳۱ AA2761 کاربر ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۳۲ AA2790 الوند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۳۳ AA2885 توچال ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۳۴ AA2891 کاربر ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۳۵ AA3000 کاربر ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۳۶ AA3010 سهند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۳۷ AA3080 سهند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۳۸ AA3128 بیستون ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۳۹ AA3145 توچال ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۴۰ AA3245 بینالود ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۴۱ AA3378 الوند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۴۲ AA3428 بیستون ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۴۳ AA3502 سهند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۴۴ AA3811 سهند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۴۵ AA3965 سبلان ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۴۶ AA4419 بینالود ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۴۷ AA4469 الوند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۴۸ AA4559 تفتان ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۴۹ AA5393 سهند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۵۰ AA5457 سهند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۵۱ AA5481 دنا ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۵۲ AA5810 الوند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۵۳ AB5979 الوند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۵۴ AB6065 کاربر ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۵۵ AB6066 کاربر ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۵۶ AB6240 الوند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۵۷ AB6337 کاربر ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۵۸ AB6448 بینالود ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۵۹ AB6473 کاربر ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۶۰ AB6577 کاربر ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۶۱ AB6579 کاربر ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۶۲ AB6581 کاربر ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۶۳ AB6582 کاربر ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۶۴ AB6587 کاربر ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۶۵ AB6630 کاربر ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۶۶ AB6670 کاربر ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۶۷ AB6673 کاربر ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۶۸ AB6788 بیستون ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۶۹ AB7003 الوند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۷۰ AB7939 کاربر ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۷۱ AB7940 کاربر ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۷۲ AB7949 کاربر ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۷۳ AB8339 الوند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۷۴ AB8542 الوند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۷۵ AB8698 بینالود ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۷۶ AB8855 رامند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۷۷ AB8984 بینالود ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۷۸ AB8986 رامند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۷۹ AB9057 بینالود ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۸۰ AB9072 بینالود ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۸۱ AB9570 رامند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۸۲ AB9572 رامند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۸۳ AB9754 بینالود ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۸۴ AB9999 بینالود ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۸۵ AC0260 کاربر ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۸۶ AC0437 رامند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۸۷ AC1299 رامند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۸۸ AC2303 رامند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۸۹ AC3120 رامند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۹۰ AC3688 رامند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۹۱ AC3910 رامند ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۹۲ AC3965 بیستون ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۹۳ AC3966 بیستون ۹۲۵ ۱ ۹۲۵
۹۴ AA0072 تفتان ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۹۵ AA0121 سهند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۹۶ AA0138 سهند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۹۷ AA0335 سهند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۹۸ AA0336 سهند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۹۹ AA0340 دنا ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۰۰ AA0414 رامند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۰۱ AA0415 رامند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۰۲ AA0561 سهند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۰۳ AA2370 الوند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۰۴ AA2378 رامند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۰۵ AA2419 بینالود ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۰۶ AA2766 سهند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۰۷ AA3535 کاربر ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۰۸ AA3600 تفتان ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۰۹ AA3977 توچال ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۱۰ AA5232 الوند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۱۱ AA5306 بینالود ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۱۲ AB6189 الوند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۱۳ AB6580 کاربر ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۱۴ AB7431 الوند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۱۵ AB8144 بینالود ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۱۶ AB8343 سهند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۱۷ AB8570 بینالود ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۱۸ AB8682 بینالود ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۱۹ AB8888 رامند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۲۰ AB9010 رامند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۲۱ AB9122 بینالود ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۲۲ AB9124 رامند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۲۳ AB9172 رامند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۲۴ AB9173 رامند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۲۵ AB9180 بینالود ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۲۶ AB9182 رامند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۲۷ AB9196 رامند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۲۸ AB9200 رامند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۲۹ AB9201 رامند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۳۰ AB9204 رامند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۳۱ AB9215 رامند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۳۲ AB9238 رامند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۳۳ AB9336 رامند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۳۴ AB9339 رامند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۳۵ AB9340 رامند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۳۶ AB9342 رامند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۳۷ AB9436 رامند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۳۸ AB9451 رامند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۳۹ AB9483 بینالود ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۴۰ AB9945 بینالود ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۴۱ AC0176 رامند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۴۲ AC0359 رامند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۴۳ AC0833 بیستون ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۴۴ AC1201 بیستون ۸۵۰ ۲ ۴۲۵
۱۴۵ AC1959 رامند ۸۵۰ ۲ ۴۲۵

برای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.

با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتر

ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟

کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.

13 پاسخ به “نتایج برندگان مسابقه هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵”

 1. سلام بلاجواب سوالات نمیدین

  ۰
 2. noroozi گفت:

  سپاسگزارم
  ولی چرا کد بنده درج نشده است؟

  ۰
 3. amirzakariayy@yahoo.com گفت:

  سلام. من نسبت به سوالی که در تاریخ ۹۵/۰۲/۲۰ منتشر شده اشکال دارم.
  تخصصی- آتی سکه- طراح: شیدا کیخسروی
  سوال :

  اگر قیمت تسویه امروز ۱۱۰۶۱۴۲۰ ریال باشد، بیشترین و کمترین قیمتی که فردا امکان معامله دارد چقدر است؟‌
  به نظر من پاسخ صحیح گزینه الف هست (البته نزدیکترین گزینه به جواب) میشه لطف کنین بفرمایین چرا گزینه (ب) جواب سوال هست؟ البته از آمار پاسخ ها که جواب تعداد زیادی از شرکت کنندگان رد شده بود فکر میکنم سوال کاربران زیادی باشد.

  با تشکر

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   چنانچه در متن نیز آمده روش محاسبه به این صورت است که پس از اعمال ۵ درصد، کمترین قیمت که همان قیمت فروش است به بالا گرد می شود و بیشترین قیمت که همان قیمت خرید است به پایین.

   ۰
 4. masume.safari@yahoo.com گفت:

  سلام. میشه لطف کنید سوال طرح شده در ۲۰ اردیبهشت رو مجددا بررسی کنید؟ فکر میکنم جواب صحیح گزینه یک باشه.
  با تشکر

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   اگر منظور شما سوال تخصصی- آتی سکه- طراح: شیدا کیخسروی است، به استخضار می رسانیم چنانچه در متن نیز آمده روش محاسبه به این صورت است که پس از اعمال ۵ درصد، کمترین قیمت که همان قیمت فروش است به بالا گرد می شود و بیشترین قیمت که همان قیمت خرید است به پایین.

   ۰
 5. فرهاد گفت:

  سلام من چطور میتونم به عنوان عضو وارد سایت همفکران شوم نام و کلمه عبور باشگاهمو میزنم اما قبول نمیکند

  ۰
 6. shafieyanh93 گفت:

  با سلام

  پیشنهاد می کنم بخشی با عنوان سوالات متداول در باشگاه ایجادشه که شاهد سوالات تکراری در نظرات نباشیم

  ۰
 7. soheil.hib90@gmail.com گفت:

  با تشکر از مسابقات خوبتان

  ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عدد را وارد کنید:

:شماره موبایل
:ایمیل
{$phone}
{$name}
:حداقل سرمایه
{$email}