نتایج برندگان مسابقه هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

 • ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • Agah
 • ۱۳ نظر
 • ۲۷۴۳ مشاهده
نتایج برندگان مسابقه هفته

به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته دوم اردیبهشت ماه  ۱۳۹۵ از تاریخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۱۷ اردیبهشت ماه است. نتایج برندگان هفته دوم اردیبهشت همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۱۰ نفر برتر یا رتبه­‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.

با توجه به توضیحات ذکر شده، در دومین هفته اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در بخش مسابقه باشگاه کارگزاری آگاه، ۱۰ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۳,۳۹۵ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

سطحتعداد شرکت کنندگان
دماوند۲
سبلان۴
دنا۳۰
توچال۶۳
تفتان۱۴۳
سهند۳۳۱
الوند۴۴۲
بینالود۵۵۴
رامند۹۳۵
بیستون۴۸۱
کاربر۴۱۰

خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته دوم اردیبهشت ماه، در جدول زیر آمده است:

ردیفعنوان سوالتعداد شرکت کنندگانامتیازتاریخ انتشار سوالتاریخ انتشار پاسخ
۱مسابقه عمومی- ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوقها- طراح: الهه عظیم پور۲,۳۵۰۷۵۱۳۹۵/۰۲/۱۵۱۳۹۵/۰۲/۱۶
۲عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: ماریا نطاقی۲,۳۴۷۷۵۱۳۹۵/۰۲/۱۵۱۳۹۵/۰۲/۱۶
۳عمومی- مزایای صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت- طراح: ماریا نطاقی۲,۶۸۰۷۵۱۳۹۵/۰۲/۱۴۱۳۹۵/۰۲/۱۵
۴عمومی- اهداف بورس کالا- طراح: مریم طلایی۲,۶۶۶۷۵۱۳۹۵/۰۲/۱۴۱۳۹۵/۰۲/۱۵
۵تخصصی- دانش بازار سرمایه- طراح: حمیدرضا صفری۲,۵۴۵۱۰۰۱۳۹۵/۰۲/۱۳۱۳۹۵/۰۲/۱۴
۶عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: الهه عظیم پور۲,۵۶۸۷۵۱۳۹۵/۰۲/۱۳۱۳۹۵/۰۲/۱۴
۷عمومی- ارکان بورسی- طراح: سارا احمدی۲,۶۰۷۷۵۱۳۹۵/۰۲/۱۲۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۸عمومی- روش های قیمت گذاری سهام- طراح: الهه عظیم پور۲,۵۷۳۷۵۱۳۹۵/۰۲/۱۲۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۹تخصصیی- پیش بینی شاخص انتهای هفته- طراح: امیر حسین ادیب نیا۲,۴۶۸۱۵۰۱۳۹۵/۰۲/۱۱۱۳۹۵/۰۲/۱۵
۱۰تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه معادن و فلزات- طراح: حمیدرضا صفری۲,۴۵۳۱۵۰۱۳۹۵/۰۲/۱۱۱۳۹۵/۰۲/۱۵

اسامی برندگان هفته دوم مسابقه­‌های اردیهشت ماه از تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱تا ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ به شرح زیر است:

ردیفکد باشگاهعنوان سطحمجموع امتیازرتبهجایزه امتیاز
۱AA0123توچال۹۲۵۱۹۲۵
۲AA0162تفتان۹۲۵۱۹۲۵
۳AA0301توچال۹۲۵۱۹۲۵
۴AA0328تفتان۹۲۵۱۹۲۵
۵AA0363دنا۹۲۵۱۹۲۵
۶AA0554سبلان۹۲۵۱۹۲۵
۷AA0556دنا۹۲۵۱۹۲۵
۸AA0756الوند۹۲۵۱۹۲۵
۹AA0758سهند۹۲۵۱۹۲۵
۱۰AA0759بینالود۹۲۵۱۹۲۵
۱۱AA0760تفتان۹۲۵۱۹۲۵
۱۲AA0828تفتان۹۲۵۱۹۲۵
۱۳AA0972بینالود۹۲۵۱۹۲۵
۱۴AA1120تفتان۹۲۵۱۹۲۵
۱۵AA1270الوند۹۲۵۱۹۲۵
۱۶AA1281سهند۹۲۵۱۹۲۵
۱۷AA1574الوند۹۲۵۱۹۲۵
۱۸AA1577الوند۹۲۵۱۹۲۵
۱۹AA2133بینالود۹۲۵۱۹۲۵
۲۰AA2135بینالود۹۲۵۱۹۲۵
۲۱AA2136بینالود۹۲۵۱۹۲۵
۲۲AA2183الوند۹۲۵۱۹۲۵
۲۳AA2192بینالود۹۲۵۱۹۲۵
۲۴AA2222بینالود۹۲۵۱۹۲۵
۲۵AA2233تفتان۹۲۵۱۹۲۵
۲۶AA2436رامند۹۲۵۱۹۲۵
۲۷AA2457بینالود۹۲۵۱۹۲۵
۲۸AA2678کاربر۹۲۵۱۹۲۵
۲۹AA2707سهند۹۲۵۱۹۲۵
۳۰AA2735کاربر۹۲۵۱۹۲۵
۳۱AA2761کاربر۹۲۵۱۹۲۵
۳۲AA2790الوند۹۲۵۱۹۲۵
۳۳AA2885توچال۹۲۵۱۹۲۵
۳۴AA2891کاربر۹۲۵۱۹۲۵
۳۵AA3000کاربر۹۲۵۱۹۲۵
۳۶AA3010سهند۹۲۵۱۹۲۵
۳۷AA3080سهند۹۲۵۱۹۲۵
۳۸AA3128بیستون۹۲۵۱۹۲۵
۳۹AA3145توچال۹۲۵۱۹۲۵
۴۰AA3245بینالود۹۲۵۱۹۲۵
۴۱AA3378الوند۹۲۵۱۹۲۵
۴۲AA3428بیستون۹۲۵۱۹۲۵
۴۳AA3502سهند۹۲۵۱۹۲۵
۴۴AA3811سهند۹۲۵۱۹۲۵
۴۵AA3965سبلان۹۲۵۱۹۲۵
۴۶AA4419بینالود۹۲۵۱۹۲۵
۴۷AA4469الوند۹۲۵۱۹۲۵
۴۸AA4559تفتان۹۲۵۱۹۲۵
۴۹AA5393سهند۹۲۵۱۹۲۵
۵۰AA5457سهند۹۲۵۱۹۲۵
۵۱AA5481دنا۹۲۵۱۹۲۵
۵۲AA5810الوند۹۲۵۱۹۲۵
۵۳AB5979الوند۹۲۵۱۹۲۵
۵۴AB6065کاربر۹۲۵۱۹۲۵
۵۵AB6066کاربر۹۲۵۱۹۲۵
۵۶AB6240الوند۹۲۵۱۹۲۵
۵۷AB6337کاربر۹۲۵۱۹۲۵
۵۸AB6448بینالود۹۲۵۱۹۲۵
۵۹AB6473کاربر۹۲۵۱۹۲۵
۶۰AB6577کاربر۹۲۵۱۹۲۵
۶۱AB6579کاربر۹۲۵۱۹۲۵
۶۲AB6581کاربر۹۲۵۱۹۲۵
۶۳AB6582کاربر۹۲۵۱۹۲۵
۶۴AB6587کاربر۹۲۵۱۹۲۵
۶۵AB6630کاربر۹۲۵۱۹۲۵
۶۶AB6670کاربر۹۲۵۱۹۲۵
۶۷AB6673کاربر۹۲۵۱۹۲۵
۶۸AB6788بیستون۹۲۵۱۹۲۵
۶۹AB7003الوند۹۲۵۱۹۲۵
۷۰AB7939کاربر۹۲۵۱۹۲۵
۷۱AB7940کاربر۹۲۵۱۹۲۵
۷۲AB7949کاربر۹۲۵۱۹۲۵
۷۳AB8339الوند۹۲۵۱۹۲۵
۷۴AB8542الوند۹۲۵۱۹۲۵
۷۵AB8698بینالود۹۲۵۱۹۲۵
۷۶AB8855رامند۹۲۵۱۹۲۵
۷۷AB8984بینالود۹۲۵۱۹۲۵
۷۸AB8986رامند۹۲۵۱۹۲۵
۷۹AB9057بینالود۹۲۵۱۹۲۵
۸۰AB9072بینالود۹۲۵۱۹۲۵
۸۱AB9570رامند۹۲۵۱۹۲۵
۸۲AB9572رامند۹۲۵۱۹۲۵
۸۳AB9754بینالود۹۲۵۱۹۲۵
۸۴AB9999بینالود۹۲۵۱۹۲۵
۸۵AC0260کاربر۹۲۵۱۹۲۵
۸۶AC0437رامند۹۲۵۱۹۲۵
۸۷AC1299رامند۹۲۵۱۹۲۵
۸۸AC2303رامند۹۲۵۱۹۲۵
۸۹AC3120رامند۹۲۵۱۹۲۵
۹۰AC3688رامند۹۲۵۱۹۲۵
۹۱AC3910رامند۹۲۵۱۹۲۵
۹۲AC3965بیستون۹۲۵۱۹۲۵
۹۳AC3966بیستون۹۲۵۱۹۲۵
۹۴AA0072تفتان۸۵۰۲۴۲۵
۹۵AA0121سهند۸۵۰۲۴۲۵
۹۶AA0138سهند۸۵۰۲۴۲۵
۹۷AA0335سهند۸۵۰۲۴۲۵
۹۸AA0336سهند۸۵۰۲۴۲۵
۹۹AA0340دنا۸۵۰۲۴۲۵
۱۰۰AA0414رامند۸۵۰۲۴۲۵
۱۰۱AA0415رامند۸۵۰۲۴۲۵
۱۰۲AA0561سهند۸۵۰۲۴۲۵
۱۰۳AA2370الوند۸۵۰۲۴۲۵
۱۰۴AA2378رامند۸۵۰۲۴۲۵
۱۰۵AA2419بینالود۸۵۰۲۴۲۵
۱۰۶AA2766سهند۸۵۰۲۴۲۵
۱۰۷AA3535کاربر۸۵۰۲۴۲۵
۱۰۸AA3600تفتان۸۵۰۲۴۲۵
۱۰۹AA3977توچال۸۵۰۲۴۲۵
۱۱۰AA5232الوند۸۵۰۲۴۲۵
۱۱۱AA5306بینالود۸۵۰۲۴۲۵
۱۱۲AB6189الوند۸۵۰۲۴۲۵
۱۱۳AB6580کاربر۸۵۰۲۴۲۵
۱۱۴AB7431الوند۸۵۰۲۴۲۵
۱۱۵AB8144بینالود۸۵۰۲۴۲۵
۱۱۶AB8343سهند۸۵۰۲۴۲۵
۱۱۷AB8570بینالود۸۵۰۲۴۲۵
۱۱۸AB8682بینالود۸۵۰۲۴۲۵
۱۱۹AB8888رامند۸۵۰۲۴۲۵
۱۲۰AB9010رامند۸۵۰۲۴۲۵
۱۲۱AB9122بینالود۸۵۰۲۴۲۵
۱۲۲AB9124رامند۸۵۰۲۴۲۵
۱۲۳AB9172رامند۸۵۰۲۴۲۵
۱۲۴AB9173رامند۸۵۰۲۴۲۵
۱۲۵AB9180بینالود۸۵۰۲۴۲۵
۱۲۶AB9182رامند۸۵۰۲۴۲۵
۱۲۷AB9196رامند۸۵۰۲۴۲۵
۱۲۸AB9200رامند۸۵۰۲۴۲۵
۱۲۹AB9201رامند۸۵۰۲۴۲۵
۱۳۰AB9204رامند۸۵۰۲۴۲۵
۱۳۱AB9215رامند۸۵۰۲۴۲۵
۱۳۲AB9238رامند۸۵۰۲۴۲۵
۱۳۳AB9336رامند۸۵۰۲۴۲۵
۱۳۴AB9339رامند۸۵۰۲۴۲۵
۱۳۵AB9340رامند۸۵۰۲۴۲۵
۱۳۶AB9342رامند۸۵۰۲۴۲۵
۱۳۷AB9436رامند۸۵۰۲۴۲۵
۱۳۸AB9451رامند۸۵۰۲۴۲۵
۱۳۹AB9483بینالود۸۵۰۲۴۲۵
۱۴۰AB9945بینالود۸۵۰۲۴۲۵
۱۴۱AC0176رامند۸۵۰۲۴۲۵
۱۴۲AC0359رامند۸۵۰۲۴۲۵
۱۴۳AC0833بیستون۸۵۰۲۴۲۵
۱۴۴AC1201بیستون۸۵۰۲۴۲۵
۱۴۵AC1959رامند۸۵۰۲۴۲۵

برای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.

با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتر

ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟

کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.

13 پاسخ به “نتایج برندگان مسابقه هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵”

 1. سلام بلاجواب سوالات نمیدین

  ۰
 2. noroozi گفت:

  سپاسگزارم
  ولی چرا کد بنده درج نشده است؟

  ۰
 3. amirzakariayy@yahoo.com گفت:

  سلام. من نسبت به سوالی که در تاریخ ۹۵/۰۲/۲۰ منتشر شده اشکال دارم.
  تخصصی- آتی سکه- طراح: شیدا کیخسروی
  سوال :

  اگر قیمت تسویه امروز ۱۱۰۶۱۴۲۰ ریال باشد، بیشترین و کمترین قیمتی که فردا امکان معامله دارد چقدر است؟‌
  به نظر من پاسخ صحیح گزینه الف هست (البته نزدیکترین گزینه به جواب) میشه لطف کنین بفرمایین چرا گزینه (ب) جواب سوال هست؟ البته از آمار پاسخ ها که جواب تعداد زیادی از شرکت کنندگان رد شده بود فکر میکنم سوال کاربران زیادی باشد.

  با تشکر

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   چنانچه در متن نیز آمده روش محاسبه به این صورت است که پس از اعمال ۵ درصد، کمترین قیمت که همان قیمت فروش است به بالا گرد می شود و بیشترین قیمت که همان قیمت خرید است به پایین.

   ۰
 4. masume.safari@yahoo.com گفت:

  سلام. میشه لطف کنید سوال طرح شده در ۲۰ اردیبهشت رو مجددا بررسی کنید؟ فکر میکنم جواب صحیح گزینه یک باشه.
  با تشکر

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   اگر منظور شما سوال تخصصی- آتی سکه- طراح: شیدا کیخسروی است، به استخضار می رسانیم چنانچه در متن نیز آمده روش محاسبه به این صورت است که پس از اعمال ۵ درصد، کمترین قیمت که همان قیمت فروش است به بالا گرد می شود و بیشترین قیمت که همان قیمت خرید است به پایین.

   ۰
 5. فرهاد گفت:

  سلام من چطور میتونم به عنوان عضو وارد سایت همفکران شوم نام و کلمه عبور باشگاهمو میزنم اما قبول نمیکند

  ۰
 6. shafieyanh93 گفت:

  با سلام

  پیشنهاد می کنم بخشی با عنوان سوالات متداول در باشگاه ایجادشه که شاهد سوالات تکراری در نظرات نباشیم

  ۰
 7. soheil.hib90@gmail.com گفت:

  با تشکر از مسابقات خوبتان

  ۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عدد را وارد کنید: