نتایج برندگان مسابقه هفته اول مرداد ماه ۱۳۹۷

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های بازه اول مرداد ماه ۱۳۹۷ از تاریخ ۱ لغایت ۵ مرداد ماه است. نتایج برندگان بازه اول مرداد ماه همانند روال پیشین مسابقه، براساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه‌ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.

با توجه به توضیحات ذکر شده، در هفته اول مرداد ماه ۱۳۹۷ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، ۱۳ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۳,۸۹۴ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

سطح تعداد شرکت کنندگان
دماوند ۲۹
سبلان ۴۵
دنا ۲۱۶
توچال ۳۸۲
تفتان ۵۸۳
سهند ۱۰۴۹
الوند ۴۷۶
بینالود ۳۳۴
رامند ۴۳۰
بیستون ۲۲۹
کاربر ۱۲۱

خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته اول مرداد ماه، در جدول زیر آمده است:

ردیف سریال عنوان دسته بندی تاریخ انتشار سوال تاریخ انتشار پاسخ امتیاز  تعداد شرکت کنندگان
۱ ۹۷۰۵۰۰۸ دانش بازار سرمایه تخصصی ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۰۰ ۲,۹۱۸
۲ ۹۷۰۵۰۰۷ دانش مالی عمومی ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۷۵ ۲,۹۳۳
۳ ۹۷۰۵۰۰۶ دانش بازار سرمایه تخصصی ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۰۰ ۳,۰۷۸
۴ ۹۷۰۵۰۰۵ درجه اهرم مرکب عمومی ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۷۵ ۳,۰۳۶
۵ ۹۷۰۵۰۰۴ دانش مالی عمومی ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۷۵ ۳,۰۹۶
۶ ۹۷۰۵۰۰۳ دانش بازار سرمایه عمومی ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۷۵ ۳,۱۰۱
۷ ۹۷۰۵۰۰۲ پیش‌بینی قیمت پایانی سهام شرکت معدنی‌ و صنعتی‌چادرملو‌ تخصصی ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ جسورانه ۱,۹۱۹
۸ ۹۷۰۵۰۰۱ پیش‌بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه معادن و فلزات تخصصی ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ جسورانه ۱,۷۴۷
۹ ۹۷۰۴۰۷۱ دانش اقتصادی عمومی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۷۵ ۳,۰۴۱
۱۰ ۹۷۰۴۰۷۰ دانش بازار سرمایه تخصصی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۰۰ ۲,۹۴۸
۱۱ ۹۷۰۴۰۶۶ پیش‌بینی قیمت پایانی سهام شرکت کمباین‌ سازی‌ ایران‌ تخصصی ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ جسورانه ۱,۷۷۶
۱۲ ۹۷۰۴۰۶۷ پیش‌بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ تخصصی ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ جسورانه ۱,۷۶۲
۱۳ ۹۷۰۴۰۶۸ پیش‌بینی شاخص انتهای هفته تخصصی ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ جسورانه ۱,۷۹۸

اسامی برندگان هفته اول مرداد ماه از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ به شرح زیر است:

ردیف کد باشگاه  سطح  امتیاز رتبه جایزه امتیازی
۱ AA2891 سهند ۲۸۱۶ ۱ ۲۸۱۶
۲ AJ3888 سهند ۲۸۱۶ ۱ ۲۸۱۶
۳ AK7743 الوند ۲۸۱۶ ۱ ۲۸۱۶
۴ AA5101 دنا ۲۸۱۲ ۲ ۱۴۰۶
۵ AF9590 تفتان ۲۷۲۹ ۳ ۹۱۰
۶ AH9108 سهند ۲۷۱۶ ۴ ۶۷۹
۷ AJ3200 تفتان ۲۷۱۶ ۴ ۶۷۹
۸ AH0704 تفتان ۲۷۱۲ ۵ ۵۴۲
۹ AE4391 تفتان ۲۶۴۱ ۶ ۴۴۰
۱۰ AF6939 تفتان ۲۶۴۱ ۶ ۴۴۰
۱۱ AK9855 سهند ۲۶۴۱ ۶ ۴۴۰
۱۲ AB7358 تفتان ۲۶۳۷ ۷ ۳۷۷
۱۳ AH2486 تفتان ۲۶۳۷ ۷ ۳۷۷
۱۴ AF3845 دنا ۲۴۶۶ ۸ ۳۰۸
۱۵ AG0580 الوند ۲۴۶۶ ۸ ۳۰۸
۱۶ AJ9698 سهند ۲۴۶۶ ۸ ۳۰۸
۱۷ AK2436 سهند ۲۴۶۶ ۸ ۳۰۸
۱۸ AD0836 دنا ۲۳۹۹ ۹ ۲۶۷
۱۹ AE6081 توچال ۲۳۹۹ ۹ ۲۶۷
۲۰ AL7357 الوند ۲۳۹۹ ۹ ۲۶۷
۲۱ AD5451 سهند ۲۳۹۱ ۱۰ ۲۳۹
۲۲ AA2930 سهند ۲۳۱۶ ۱۱ ۲۱۱
۲۳ AA5038 توچال ۲۳۱۶ ۱۱ ۲۱۱
۲۴ AF9339 سهند ۲۲۹۹ ۱۲ ۱۹۲
۲۵ AG2173 سهند ۲۲۹۹ ۱۲ ۱۹۲
۲۶ AG9272 تفتان ۲۲۹۹ ۱۲ ۱۹۲
۲۷ AJ4178 سهند ۲۲۹۹ ۱۲ ۱۹۲
۲۸ AJ7655 سهند ۲۲۹۹ ۱۲ ۱۹۲
۲۹ AJ9562 سهند ۲۲۹۹ ۱۲ ۱۹۲
۳۰ AK4514 سهند ۲۲۹۹ ۱۲ ۱۹۲
۳۱ AK8475 سهند ۲۲۹۹ ۱۲ ۱۹۲
۳۲ AL8012 رامند ۲۲۹۹ ۱۲ ۱۹۲
۳۳ AM4993 رامند ۲۲۹۹ ۱۲ ۱۹۲
۳۴ AE4892 تفتان ۲۲۹۱ ۱۳ ۱۷۶
۳۵ AA0190 دماوند ۲۲۲۴ ۱۴ ۱۵۹
۳۶ AA0381 تفتان ۲۲۲۴ ۱۴ ۱۵۹
۳۷ AA0382 دنا ۲۲۲۴ ۱۴ ۱۵۹
۳۸ AA0384 دنا ۲۲۲۴ ۱۴ ۱۵۹
۳۹ AA0390 تفتان ۲۲۲۴ ۱۴ ۱۵۹
۴۰ AA0647 توچال ۲۲۲۴ ۱۴ ۱۵۹
۴۱ AA0933 تفتان ۲۲۲۴ ۱۴ ۱۵۹
۴۲ AA1098 رامند ۲۲۲۴ ۱۴ ۱۵۹
۴۳ AE6559 توچال ۲۲۲۴ ۱۴ ۱۵۹
۴۴ AF4554 توچال ۲۲۲۴ ۱۴ ۱۵۹
۴۵ AF6772 سهند ۲۲۲۴ ۱۴ ۱۵۹
۴۶ AH0082 تفتان ۲۲۲۴ ۱۴ ۱۵۹
۴۷ AH0084 تفتان ۲۲۲۴ ۱۴ ۱۵۹
۴۸ AH5422 الوند ۲۲۲۴ ۱۴ ۱۵۹
۴۹ AJ0479 تفتان ۲۲۲۴ ۱۴ ۱۵۹
۵۰ AK1286 تفتان ۲۲۲۴ ۱۴ ۱۵۹
۵۱ AK2835 سهند ۲۲۲۴ ۱۴ ۱۵۹
۵۲ AK3376 تفتان ۲۲۲۴ ۱۴ ۱۵۹
۵۳ AK9853 سهند ۲۲۲۴ ۱۴ ۱۵۹
۵۴ AK9859 سهند ۲۲۲۴ ۱۴ ۱۵۹
۵۵ AM4596 رامند ۲۲۲۴ ۱۴ ۱۵۹

با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتربرای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت کاری آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.

ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟

کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.یک نظر در مورد مطلب “نتایج برندگان مسابقه هفته اول مرداد ماه ۱۳۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *