نتایج برندگان مسابقه هفته اول دی ماه ۱۳۹۴

 • ۱۴ دی ۱۳۹۴
 • Agah
 • ۴۶ نظر
 • ۴۸۶۳ مشاهده
نتایج برندگان مسابقه هفته

چنانچه پیشتر در نتایج برندگان مسابقه آذر ماه بآشگاه و هفته پایانی آن حضورتان اعلام شد، هفته پایانی آذر از روز شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ در نظر گرفته شد؛ لذا بازه زمانی تعیین شده برای بررسی و اعلام نتایج برندگان هفته اول دی ماه، از روز ۳ دی لغایت ۱۱ دی است. در بازه مذکور  ۲ مسابقه پیش‌بینی قیمت سهام وانصار در پایان روز معاملاتی ۱۶ دی و پیش‌بینی در خصوص پیش‌بینی  قیمت سهام سمگا در پایان روز ۳۰ دی ماه، در این ماه برگزار شد. با توجه به مشخص شدن پاسخ این دو سوال در تاریخ ۱۶ و ۳۰ دی ماه، نتایج مربوط به این دو سوال در هفته‌های مربوط به خود (هفته دوم و هفته پایانی)لحاظ خواهد شد. بنابراین نتایج برندگان هفته اول دی بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است.

با توجه به توضیحات ذکر شده، در اولین هفته دی ماه ۱۳۹۴ در بخش مسابقه باشگاه کارگزاری آگاه، ۱۲ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۱۱۲۵ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده درهفته اول دی ماه شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

نام سطحتعداد افراد شرکت کننده
سبلان۱
دنا۳
توچال۴
تفتان۱۷
سهند۵۴
الوند۸۶
بینالود۲۱۳
رامند۳۷۹
بیستون۱۸۸
کاربر۱۸۰

خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته اول دی ماه، در جدول زیر آمده است:

عنوان سوالامتیاز سوالتعداد شرکت کنندگانتاریخ انتشار سوالتاریخ انتشار پاسخ
عمومی- متولی صندوق- طراح: پریسا گودرزی۷۵۸۱۶۱۳۹۴/۱۰/۰۱۱۳۹۴/۱۰/۰۴
عمومی- معاملات عمده و بلوکی شرکت‌های سهامی-طراح: آزاده نجم آبادی۷۵۷۷۷۱۳۹۴/۱۰/۰۲۱۳۹۴/۱۰/۰۴
تخصصی- نرم افزار معاملات بر خط آسا- طراح: معصومه رحمتی۷۵۷۶۲۱۳۹۴/۱۰/۰۲۱۳۹۴/۱۰/۰۴
عمومی- ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری- طراح: شبنم موحدیان۷۵۸۱۰۱۳۹۴/۱۰/۰۵۱۳۹۴/۱۰/۰۶
عمومی- مفهوم NAV در صندوق های سرمایه‌گذاری – طراح : ماریا نطاقی۷۵۸۱۳۱۳۹۴/۱۰/۰۵۱۳۹۴/۱۰/۰۶
مسابقه تخصصی- پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت بهمن لیزینگ- طراح: امیر حسین ادیب۲۰۰۷۴۸۱۳۹۴/۱۰/۰۵۱۳۹۴/۱۰/۰۶
مسابقه عمومی- دانش بازار سرمایه- تاثیر افزایش نرخ ارز بر حاشیه سود یک شرکت صادر کننده- طراح: الهه عظیم‌پور۷۵۸۵۰۱۳۹۴/۱۰/۰۶۱۳۹۴/۱۰/۰۷
مسابقه عمومی-دانش بازار سرمایه- اوراق مشارکت-طراح: معصومه شهبازی۷۵۸۶۱۱۳۹۴/۱۰/۰۶۱۳۹۴/۱۰/۰۷
تخصصی- درصد درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سود شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا- طراح: حمیدرضا صفری۱۰۰۷۶۳۱۳۹۴/۱۰/۰۷۱۳۹۴/۱۰/۰۹
عمومی- قیمت آخرین معامله در نرم افزار موبایل آسا- طراح: الهه عظیم‌پور۷۵۸۰۳۱۳۹۴/۱۰/۰۷۱۳۹۴/۱۰/۰۹
تخصصی- دانش بازار سرمایه- طراح: ماریا نطاقی۱۰۰۸۲۲۱۳۹۴/۱۰/۰۹۱۳۹۴/۱۰/۱۱
عمومی- مجموع کارمزد ارکان صندوق و جریمه تعجیل در صندوق‌های فعال بازار-طراح: الهه عظیم‌پور۷۵۸۱۲۱۳۹۴/۱۰/۰۹۱۳۹۴/۱۰/۱۱

اسامی ۱۲۸ برنده هفته اول مسابقه­‌های دی ماه از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ تا ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ به شرح زیر است:

ردیفکد باشگاهعنوان سطحرتبهمجموع امتیازجایزه امتیازی
۱AA0579سهند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۲AA0714بینالود۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۳AA2962رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۴AA1263الوند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۵AA2856بیستون۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۶AA0414کاربر۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۷AA3032رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۸AA1782بیستون۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۹AA2417بیستون۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۱۰AA3385رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۱۱AA0394بینالود۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۱۲AA0325الوند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۱۳AA1366بینالود۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۱۴AA0089رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۱۵AA1363بیستون۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۱۶AA3333رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۱۷AA0756الوند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۱۸AA3102رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۱۹AA0047بینالود۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۲۰AA0358سهند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۲۱AA3160رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۲۲AA0554توچال۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۲۳AA2862رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۲۴AA3284رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۲۵AA3140بینالود۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۲۶AA0328سهند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۲۷AA3000رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۲۸AA0138بینالود۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۲۹AA0304الوند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۳۰AA1029بینالود۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۳۱AA0828بینالود۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۳۲AA3088رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۳۳AA1809رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۳۴AA2192بینالود۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۳۵AA3130بینالود۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۳۶AA0330الوند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۳۷AA3248رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۳۸AA3092بیستون۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۳۹AA3375رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۴۰AA2550بینالود۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۴۱AA2985رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۴۲AA1267رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۴۳AA2176بیستون۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۴۴AA2930رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۴۵AA2858رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۴۶AA2414رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۴۷AA3379رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۴۸AA1885الوند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۴۹AA2885بینالود۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۵۰AA0497سهند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۵۱AA2136بینالود۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۵۲AA1781رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۵۳AA3056رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۵۴AA0323الوند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۵۵AA0303سهند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۵۶AA0758بینالود۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۵۷AA3148رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۵۸AA0305سهند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۵۹AA2018بینالود۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۶۰AA1120الوند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۶۱AA2135بینالود۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۶۲AA0415کاربر۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۶۳AA2255رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۶۴AA2750رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۶۵AA3250رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۶۶AA2960رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۶۷AA0760الوند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۶۸AA0162الوند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۶۹AA1670بینالود۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۷۰AA1271بینالود۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۷۱AA3373رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۷۲AA3127رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۷۳AA0340الوند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۷۴AA2466بینالود۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۷۵AA0702بینالود۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۷۶AA2891رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۷۷AA1270الوند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۷۸AA0311الوند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۷۹AA2222بینالود۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۸۰AA0344سهند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۸۱AA3129بینالود۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۸۲AA2133بینالود۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۸۳AA1720بینالود۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۸۴AA2860رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۸۵AA1858بیستون۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۸۶AA2517سهند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۸۷AA0078سهند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۸۸AA2126بینالود۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۸۹AA1347سهند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۹۰AA2336رامند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۹۱AA0759الوند۱۱۰۷۵۱۰۷۵
۹۲AA2742کاربر۲۱۰۰۰۵۰۰
۹۳AA0045الوند۲۱۰۰۰۵۰۰
۹۴AA2043تفتان۲۱۰۰۰۵۰۰
۹۵AA2911رامند۲۱۰۰۰۵۰۰
۹۶AA1891بیستون۲۱۰۰۰۵۰۰
۹۷AA2269بینالود۲۱۰۰۰۵۰۰
۹۸AA2570رامند۲۱۰۰۰۵۰۰
۹۹AA1211بینالود۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۰۰AA3236کاربر۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۰۱AA1168رامند۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۰۲AA2483رامند۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۰۳AA2143رامند۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۰۴AA1566بینالود۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۰۵AA2761کاربر۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۰۶AA1166رامند۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۰۷AA3269رامند۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۰۸AA1025سهند۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۰۹AA2735کاربر۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۱۰AA2820کاربر۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۱۱AA2676بینالود۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۱۲AA2678کاربر۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۱۳AA0473الوند۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۱۴AA1461رامند۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۱۵AA0887الوند۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۱۶AA0016سهند۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۱۷AA0888تفتان۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۱۸AA2067رامند۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۱۹AA1568بینالود۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۲۰AA0504بینالود۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۲۱AA1677رامند۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۲۲AA2849کاربر۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۲۳AA1841رامند۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۲۴AA1237بینالود۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۲۵AA1160بینالود۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۲۶AA0333تفتان۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۲۷AA3456رامند۲۱۰۰۰۵۰۰
۱۲۸AA3294رامند۲۱۰۰۰۵۰۰

برای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید.

با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتر

ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.

 

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟

کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.

46 پاسخ به “نتایج برندگان مسابقه هفته اول دی ماه ۱۳۹۴”

 1. rahimi93 گفت:

  سلام
  عرض تشکر بایت ارایه گزارشتون
  میگم ترتیب اسامی برندگان که دارای رتبه مشابه هستند بر مبنایی خاصی هست یا نه؟

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   ترتیب خاصی برای افراد هم رتبه در ظر نگرفتیم. اما از این به بعد به ترتیب کد بآشگاهشون اونها رو در رتبه های یکسان مرتب می کنیم. لازم به توضیح هست که همه دارنده های رتبه های مشابه، شرایط یکسانی دارند.

   ۰
   • tavana گفت:

    سلام
    پیشنهاد می کنم نفراتی که از نظر رتبه با هم برابرند و به ترتیب الفبای کد باشگاه رتبه بندی شدند به ترتیب زمان پاسخدهی به سوال و اخذ امتیاز مرتب بشوند.
    ممنونم

    ۰
 2. ebrahimi_b گفت:

  ممنون از اطلاع رسانی

  ۰
 3. 2063495981 گفت:

  سلام
  کار بسیار مثبت می باشد.
  با تشکّر

  ۰
 4. agah13917 گفت:

  عالی بود

  ۰
 5. IchiMoku گفت:

  با سپاس فراوان از زحمات و اطلاع رسانی مناسب و شفاف از سوی دست اندرکاران محترم باشگاه ..

  ۰
 6. aidin_5808@yahoo.com گفت:

  با سلام؛
  ضمن تشکر بابت اعلام نتایج و تبریک به همه برندگان گرامی، پیشنهادی داشتم ..
  اینکه اگر کاربری طی سه هفته متوالی دارای رتبه ۱ در مسابقات شد، امتیاز ویژه ای تعلق بگیرد
  همینطور اگر طی سه ماه متوالی جزو ۳ نفر اول ماه بود، امتیاز خاصی تعلق بگیرد.
  ممنون از توجه تان

  ۰
 7. kama13330 گفت:

  سلام دس خوش.خسته نباشید.اما جای من تو برندگان خالی ها!!!!!

  ۰
 8. nesari گفت:

  چرا پیام های گذشته دوباره تکرار میشوند.

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   منظورتون کدوم پیامه؟

   ۰
   • Saeed گفت:

    سلام بله درست میفرمایند دوستمون، پیام های خصوصی و هشدارهایی که قبلا فرستاده شده بود مثلا برای یکماه قبل به عنوان مثال یکی از آنها "تغییر جزیی در برندگان ماه قبل" بود که دوباره فرستاده شد.اینطور بگم پیام های خصوصی و عمومی از یه تاریخ مشخص به اینور دوباره فرستاده شدند به کاربران.
    و سوال دوم اینکه با توجه به اینکه جواب سوالات مربوط به ۱۶ دی مشخص شد لطفا جواب سوالات مربوط به ۱۵ دی نیز تعیین تکلیف شود.
    با تشکر از جواب دهی سریع تون.

    ۰
    • Agah گفت:

     سلام
     در مورد موضوع اول، باتوجه به اینکه حدود دو هفته در شمارنده و نمایش پیغام های عمومی و خصوصی اختلال ایجاد شده بود، پس از رفع اختلال تمام پیام های این مدت دوباره حضورتون اعلام شده.
     درمورد موضوع دوم پاسخ یک سوال مانده که ضمن پوزش از تاخیر بوجود آمده، در اولین فرصت که دسترسی به سامانه مربوطه مقدور باشه، حتما منتشر خواهد شد.
     سپاس از همراهیتون

     ۰
 9. icyheart68@yahoo.com گفت:

  سلام خسته نباشید
  aa1566 هستم
  الان امتیازم تو این هفته ۳۰۰ هست از ۱۲ تا امروز در صورتیکه نفر اول ۸۳۰ امتیاز است اگر فرض کنیم که نفر اول همه سوالات این هفته تا اینجا رو درست زده باشه همتیازش شده ۸۳۰ ، من که متافانه پیش بینیهایم برو شاخص و بانک محقق نشد خب باید ۳۳۰ امتیاز کمتر داشته باشم چون بقیهرو درست زدم پس باید الان امتیازم ۵۰۰ باشد علت چیست ؟ از توجهتون ممنونم .

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   تا این لحظه که داریم پاسختون رو میدیم، ۸ تا سوال مسابقه این هفته پاسخش منتشر شده. مجموع امتیاز این ۸ سوال ۷۸۰ امتیاز٫ یک سوال پیش‌بینی سهم وانصار هم در هفته قبل داشتیم که در روز چهارشنبه ۱۶ دی جوابش مشخص شد و توسط ادمین سایت منتشر شد. بنابراین جمعاً میشه ۹۸۰ امتیاز٫ پس در این هفه پاسخ سه تا سوال پیش بینی مشخص شده است. در این هفته (از ۱۲ دی تا امروز ۱۷ دی ساعت ۱۳:۵۰) شما به ۴ سوال زیر پاسخ صحیح دادهاید:
   ۱- پاسخ صحیح به مسابقه عمومی-ارکان اختیاری درصندوق‌‌ها-طراح: سمیرا رستمی (۹۴/۱۰/۱۳)
   ۲- پاسخ صحیح به مسابقه عمومی-دانش بازار سرمایه-طراح: مریم طلایی(۹۴/۱۰/۱۴)
   ۳- پاسخ صحیح به مسابقه عمومی- آتی سکه- طراح: سمیرا وزیری (۹۴/۱۰/۱۵)
   ۴- پاسخ صحیح به مسابقه عمومی- قوانین بازار اوراق بهادار-ماریا نطاقی (۹۴/۱۰/۱۵)

   هر کدام از سوال های مذکور ۷۵ امتیاز دارند که در مجموع می شود ۳۰۰ امتیاز٫ ملاک رتبه بندی هم اعلام پاسخ صحیح است. امیدواریم توضیحات روشن باشد.

   ۰
 10. icyheart68@yahoo.com گفت:

  سلام مجدد از توضیحاتتون ممنونم اما مشکلم هنوز حل نشده .
  در این خصوص بیشتر توضیح میدم سوال دانش بازار سرمایه طراح مریم طلایی هنوز در حالت پاسخ شماست و من گزینه ۴ رو انتخاب کردم که یقین دارم صحیح است ولی صحیح یا غلط بودن آن هنوز روی گزینه ها نمایش داده نشده است . در صورتیکه سوالات بعد از ان روی گزینه ها صحیح بودنشون مشضص شده است بعبارتی هنوز توسط شما این سوال بررسی نشده است . در صورتی که سوالات بعد از اون توسط شما تصحیح شده اند
  توضیح این که زمان پاسخ دادن سوال ۱۰/۱۶/ بوده وشما ۱۰/۱۷/ رو هم تصحیح کرده اید .

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   در پاسخ قبلی خدمتتون عرض کردیم یک سوال مانده که ضمن پوزش از تاخیر بوجود آمده، در اولین فرصت که دسترسی به سامانه مربوطه مقدور باشه، حتما منتشر خواهد شد. در حال حاضر دسترسی به سامانه برای انتشار پاسخ این سوال امکان پذیر نیست.

   ۰
 11. samada92 گفت:

  ممنون از اطلاع رسانیتون.

  ۰
 12. kh.badry@yahoo.com گفت:

  سلام من کد AA2414 هستم من اکثر سوالات پاسخ صحیح دادم . ولی امتیازم پایین است وجز برنگان نیستم .تشکر از لطفتان . راهنمایی فرمایید متشکرم

  ۰
  • Agah گفت:

   دوست عزیز سلام
   کد شما در ردیف ۴۶ جدول برندگان هفته اول دی وجود داره. علاوه بر اون در تاریخ ۱۴ دی ماه هم ۱۰۷۵ امتیاز به شما به عنوان جایزه برندگان هفته اول دی تعلق گرفته.
   در هفته دوم هم شما به دو سوال پیش بینی جواب صحیح ندادید، برای همین امتیازتون کمتر از سایرین هست. این که شما چه بازه زمانی مورد نظرتون هست، مهمه.

   ۰
 13. 4989847989 گفت:

  ممنون از اطلاع رسانیتون

  ۰
 14. agah40107 گفت:

  سیستم ایجاد شده در این کارگزاری بسیار جذاب و جالب می باشد باتشکر

  ۰
 15. nesari گفت:

  چرا سئوال ۱۵ دی ماه خانم مریم حلالی جواب آن و امتیاز آن داده نشده؟

  ۰
 16. nesari گفت:

  ببخشید جواب من در بالا بود . دقت نکرده بودم.

  ۰
 17. khalandi گفت:

  موفق باشید ....مسابقه و سوالات مطرح شده باعث افزایش دانش بورسی افراد شده.

  ۰
 18. agah40107 گفت:

  با سلام
  نحوه ی خرید کلاس های آموزشی با کارت عضو شتاب به چه صورت هست؟و اطلاعات جزئی کلاس عا را از کجا می توان دریافت نمود؟
  با تشکر

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   در صورتی که ریال کافی برای خرید بسته ها داشته باشید، می توانید از طریق تب خدمات و بخش بسته های آموزشی در بآشگاه خرید خود را انجام دهید. در غیر اینصورت می‌توانید در تماس با واحد آموزش ۸۲۱۵۴۱۰۲-۰۲۱ بسته مورد نظر را با تخفیف سطح خود دریافت کنید.
   بخش توضیحات نیز به زودی اضافه خواهد شد.

   ۰
 19. کیانوش احمدی گفت:

  سلام....باشگاه بسیار عالیه..ممنون بابت همه چیز

  ۰
 20. o.hosseni90@gmail.com گفت:

  با سلام
  ارزوی موفقیت

  ۰
 21. امیر مقدسی گفت:

  با تشکر از اطلاع رسانی شما

  ۰
 22. MOH00204 گفت:

  سلام با به پر ریسک بودن بورس اگر ممکن است در مورد ریسک در بورس مطالبی ارائه فرمایید با تشکر

  ۰
 23. محمد خبره گفت:

  سلام
  عرض ادب و احترام دارم خدمت شما
  پیشنهادی دارم که عرض میکنم .
  به نظر بنده برای پاسخ به سوالات باشگاه اگه بشه تا قبل از اتمام زمان پاسخ در صورت تمایل جواب رو تغییر بدیم و در واقع امکان تغییر پاسخ خودمون رو داشته باشیم خیلی خوب میشه.
  با تشکر از شما

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   این مورد رو خدمت دوستان عرض کردیم، هدف از مسابقه سنجش دانش، مهارت و دقت هست. قاعدتاً در یک امتحان وقتی شما برگه اتون رو تحویل میدید، هر چند که فرصت باقی باشه و شما محل امتحان رو ترک نکرده باشید، نمیتونید برگه اتون رو بگیرید و اصلاحش کنید. پاسخ مسابقه هم پس از انتخاب گزینه ارسال پاسخ توسط شما، ارسال میشه. یعنی وقتی شما از پاسخ خودتون مطمئن هستید، این گزینه رو انتخاب کرده و پاسختون رو برای ما ارسال می‌کنید.

   ۰
   • rahimi93 گفت:

    سلام
    این نظر و پیشنهاد خیلی از اعضاء باشگاه می باشد.در بلاگ های دیگر هم مطرح شده...جا دارد ی بررسی مجددی برروی موضوع داشته باشید
    با تشکر

    ۰
    • Agah گفت:

     سلام
     با توجه به توضیحات که پیشتر خدمت همه سروران اعلام کردیم و حفظ شرایط مسابقه، پاسخ ها پس از ارسال شماقابل تغییر نیست.

     ۰
 24. e.alizadeh@yahoo.com گفت:

  با سلام خوب است یکجا بتوان سوال و جواب قبلی ها را دید

  ۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عدد را وارد کنید: