نتایج برندگان مسابقات هفته سوم آذر ماه ۱۳۹۸

  • ۲۵ دی ۱۳۹۸
  • operator1
  • ۰ نظر
  • ۱۳۳ مشاهده

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند در مسابقات بازه سوم آذر ماه ۱۳۹۸ از تاریخ ۱۶ آذر ماه لغایت ۲۲ آذر ماه، نتایج برندگان همانند روال پیشین مسابقه، براساس تاریخ انتشار پاسخ سوال تعیین گردیده است. برای اطلاع اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۵۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه‌ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.

با هدایای مسابقات بورسی کارگزاری آگاه چگونه می‌توانم خدمات بیشتری دریافت کنم؟

با استفاده از امتیازات کسب شده می‌توانید روند صعود به قله‌های بالاتر را تسریع ببخشید و از مزایای سطوح بالاتر که شامل تخفیف کارمزد بیشتر معاملات، تخفیف بیشتر در ثبت نام کلاس‌های آموزشی و در یافت بسته‌های مشاوره‌ای-تحلیلی بهره‌مند شوید.

همچنین با تجمیع امتیازات در طول هفته، می‌توانید جز ۱۰۰ نفر برتر ماه قرار بگیرید و برنده جایزه وجه‌ نقد بآشگاه باشید و از بسته‌های اعتباری متنوع استفاده کنید.

با توجه به توضیحات ذکر شده، در بازه سوم آذر ماه ۱۳۹۸ در بخش مسابقه بآشگاه کارگزاری آگاه، ۱۲ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۴۹,۹۰۹ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

سطح تعداد شرکت کنندگان
دماوند ۱۹۴
سبلان ۳۸۹
دنا ۱۳۷۶
توچال ۲۳۵۸
تفتان ۴۳۵۹
سهند ۹۸۷۳
الوند ۹۱۶۸
بینالود ۷۸۷۴
رامند ۶۶۸۵
بیستون ۴۰۴۳
کاربر ۳۵۸۸

خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در بازه سوم آذر ماه، در جدول زیر آمده است:

رديف سریال عنوان دسته بندی تاریخ انتشار سوال  تاریخ انتشار پاسخ امتیاز  تعداد شرکت کنندگان
۱ ۹۸۰۹۰۳۹ دانش بازار سرمایه عمومی ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۷۵ ۳۳۶۸۵
۲ ۹۸۰۹۰۳۸ دانش بازار سرمایه عمومی ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۷۵ ۳۳۵۰۱
۳ ۹۸۰۹۰۳۷ دانش بازار سرمایه عمومی ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۰۰ ۳۱۹۵۸
۴ ۹۸۰۹۰۳۶ دانش بازار سرمایه عمومی ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۷۵ ۳۱۷۴۰
۵ ۹۸۰۹۰۳۳ دانش بازار سرمایه عمومی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۰۰ ۳۳۵۱۱
۶ ۹۸۰۹۰۳۲ دانش بازار سرمایه عمومی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۰۰ ۳۳۶۲۷
۷ ۹۸۰۹۰۳۱ دانش بازار سرمایه عمومی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۰۰ ۳۳۳۴۹
۸ ۹۸۰۹۰۳۰ پیش بینی قیمت پایانی سهام سرمایه گذاری ميراث فرهنگي تخصصی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ جسورانه ۱۱۰۸۳
۹ ۹۸۰۹۰۲۹ پیش بینی قیمت پایانی سهام سرمایه گذاری صدرتامين تخصصی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ جسورانه ۱۰۹۹۱
۱۰ ۹۸۰۹۰۲۸ پیش بینی شاخص انتهای هفته تخصصی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ جسورانه ۱۱۴۰۹
۱۱ ۹۸۰۹۰۲۷ 🎥 تورنوفیلم تخصصی ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۶۰۰ ۴۱۹۶۹
۱۲  ۹۸۰۹۰۰۲ پیش بینی قیمت پایانی سهام سرمایه گذاری آهن و فولاد ارفع تخصصی ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ جسورانه ۱۰۹۹۳

اسامی برندگان بازه سوم آذر ماه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ تا ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ به شرح زیر است:

رديف کد باشگاه  سطح  امتیاز رتبه جایزه امتیازی 
۱ AY0462 توچال ۲۷۹۰ ۱          ۲,۷۹۰
۲ BF8660 رامند ۲۷۹۰ ۱          ۲,۷۹۰
۳ AP9252 توچال ۲۶۹۰ ۲          ۱,۳۴۵
۴ AR7461 تفتان ۲۶۴۰ ۳             ۸۸۰
۵ AM4266 توچال ۲۵۹۰ ۴             ۶۴۸
۶ AE8340 سهند ۲۵۱۶ ۵             ۵۰۳
۷ AH2568 سهند ۲۵۱۶ ۵             ۵۰۳
۸ AH8418 دنا ۲۵۱۶ ۵             ۵۰۳
۹ AJ1798 تفتان ۲۵۱۶ ۵             ۵۰۳
۱۰ AJ8789 سهند ۲۵۱۶ ۵             ۵۰۳
۱۱ AL5644 تفتان ۲۵۱۶ ۵             ۵۰۳
۱۲ AL5649 توچال ۲۵۱۶ ۵             ۵۰۳
۱۳ AR8970 تفتان ۲۵۱۶ ۵             ۵۰۳
۱۴ BB4127 سهند ۲۵۱۶ ۵             ۵۰۳
۱۵ BS2174 بینالود ۲۵۱۶ ۵             ۵۰۳
۱۶ AA4315 تفتان ۲۴۱۷ ۶             ۴۰۳
۱۷ AD9822 دنا ۲۴۱۷ ۶             ۴۰۳
۱۸ AE8552 توچال ۲۴۱۷ ۶             ۴۰۳
۱۹ AF2179 توچال ۲۴۱۷ ۶             ۴۰۳
۲۰ AF5567 دنا ۲۴۱۷ ۶             ۴۰۳
۲۱ AJ4196 تفتان ۲۴۱۷ ۶             ۴۰۳
۲۲ AL5079 سهند ۲۴۱۷ ۶             ۴۰۳
۲۳ AL6325 سهند ۲۴۱۷ ۶             ۴۰۳
۲۴ AM2428 سهند ۲۴۱۷ ۶             ۴۰۳
۲۵ AP6006 تفتان ۲۴۱۷ ۶             ۴۰۳
۲۶ AV0718 سهند ۲۴۱۷ ۶             ۴۰۳
۲۷ AE1504 سهند ۲۳۷۰ ۷             ۳۳۹
۲۸ AE6609 تفتان ۲۳۷۰ ۷             ۳۳۹
۲۹ AE8545 تفتان ۲۳۷۰ ۷             ۳۳۹
۳۰ AF2771 توچال ۲۳۷۰ ۷             ۳۳۹
۳۱ AL1565 الوند ۲۳۷۰ ۷             ۳۳۹
۳۲ AL5499 سهند ۲۳۷۰ ۷             ۳۳۹
۳۳ AP8194 دنا ۲۳۷۰ ۷             ۳۳۹
۳۴ AS3645 تفتان ۲۳۷۰ ۷             ۳۳۹
۳۵ BB5096 رامند ۲۳۷۰ ۷             ۳۳۹
۳۶ BF1653 کاربر ۲۳۷۰ ۷             ۳۳۹
۳۷ BF6452 سهند ۲۳۶۶ ۸             ۲۹۶
۳۸ AJ9987 توچال ۲۳۴۲ ۹             ۲۶۰
۳۹ AT0865 توچال ۲۳۱۷ ۱۰             ۲۳۲
۴۰ AJ8412 تفتان ۲۲۹۵ ۱۱             ۲۰۹
۴۱ AA4580 توچال ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۴۲ AD5871 توچال ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۴۳ AD9178 سبلان ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۴۴ AE8555 توچال ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۴۵ AF4591 تفتان ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۴۶ AF6961 کاربر ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۴۷ AH3433 تفتان ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۴۸ AH4986 دماوند ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۴۹ AJ8838 سهند ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۵۰ AM3218 رامند ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۵۱ AP8598 تفتان ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۵۲ AQ1658 تفتان ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۵۳ AQ1886 سهند ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۵۴ AQ9193 سهند ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۵۵ AS9041 سهند ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۵۶ AS9959 سهند ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۵۷ AT2270 تفتان ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۵۸ AT8316 تفتان ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۵۹ AX1616 دنا ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۶۰ AX2550 بینالود ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۶۱ AX5233 رامند ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۶۲ AX5509 سهند ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۶۳ AY1825 رامند ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۶۴ BA5896 سهند ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۶۵ BB5103 بیستون ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۶۶ BC9480 سهند ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۶۷ BD4929 الوند ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۶۸ BD9324 رامند ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۶۹ BE0874 سهند ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۷۰ BE7662 بینالود ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۷۱ BF3921 رامند ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۷۲ BF9456 سهند ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۷۳ BG0919 سهند ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۷۴ BH0217 سهند ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۷۵ BH8846 سهند ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۷۶ BO1666 سهند ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱
۷۷ BO6925 رامند ۲۲۹۲ ۱۲             ۱۹۱

 

با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتربرای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت کاری آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عدد را وارد کنید: