نتایج برندگان مسابقه هفته دوم تیر ماه ۱۳۹۵

به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته دوم تیر ماه  ۱۳۹۵ از تاریخ ۱۳ لغایت ۱۸ تیرماه است. نتایج برندگان هفته دوم تیر همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۱۰ نفر برتر یا رتبه­‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.

با توجه به توضیحات ذکر شده، در دومین هفته تیر ماه ۱۳۹۵ در بخش مسابقه باشگاه کارگزاری آگاه، ۱۳ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۳,۰۹۷ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

سطح تعداد شرکت کنندگان
دماوند ۳
سبلان ۳
دنا ۳۸
توچال ۵۶
تفتان ۱۶۷
سهند ۵۱۸
الوند ۷۱۶
بینالود ۷۲۳
رامند ۴۷۷
بیستون ۱۷۸
کاربر ۲۱۸

خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته دوم تیر ماه، در جدول زیر آمده است:

ردیف عنوان سوال تعداد شرکت کنندگان امتیاز تاریخ انتشار سوال تاریخ انتشار پاسخ
۱ پیش بینی نتیجه مسابقه فوتبال میان دو تیم فرانسه- آلمان ۱,۴۹۱ ۵۰ ۱۳۹۵/۰۴/۱۶ ۱۳۹۵/۰۴/۱۷
۲ پیش بینی نتیجه مسابقه فوتبال میان دو تیم پرتغال- ولز ۲,۲۵۷ ۵۰ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ ۱۳۹۵/۰۴/۱۶
۳ تخصصی- محاسبه قیمت سهام شرکت بر مبنای روش P/E- طراح: مجتبی چنگیزی محمدی ۱,۸۸۶ ۱۰۰ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ ۱۳۹۵/۰۴/۱۶
۴ عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: عرفان عبدویس ۱,۸۹۰ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ ۱۳۹۵/۰۴/۱۶
۵ عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: ماریا نطاقی ۲,۳۷۰ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
۶ عمومی- دریافت اعتبار از بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه- طراح: امیر حسین ذکریایی انارکی ۲,۳۵۴ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
۷ عمومی- ارزش‌گذاری سهام- طراح-: عبدالسلام رحیمی ۲,۳۵۵ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
۸ تخصصی- افزایش سرمایه شرکت‌ها-طراح: مریم طلایی ۲,۳۵۵ ۱۰۰ ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
۹ عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: علی بسطامی ۲,۳۸۲ ۷۵ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
۱۰ تخصصی-پیش بینی شاخص انتهای هفته- طراح:امیر حسین ادیب نیا ۲,۳۵۶ ۱۵۰ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
۱۱ تخصصی- پیش بینی قیمت پایانی سهام بانک گردشگری- طراح: حمیدرضا صفری ۲,۳۴۳ ۱۵۰ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
۱۲ پیش بینی نتیجه مسابقه فوتبال میان دو تیم فرانسه- ایسلند ۲,۲۷۱ ۵۰ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
۱۳ پیش بینی نتیجه مسابقه فوتبال میان دو تیم آلمان- ایتالیا ۲,۱۹۰ ۵۰  ۱۳۹۵/۰۴/۱۰  ۱۳۹۵/۰۴/۱۱

اسامی برندگان هفته اول مسابقه­‌های تیر ماه از تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۳تا ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ به شرح زیر است:

ردیف کد باشگاه عنوان سطح مجموع امتیاز رتبه جایزه امتیازی
۱ AA0394 تفتان ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۲ AA0448 سبلان ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۳ AA0869 سهند ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۴ AA1891 الوند ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۵ AA2674 الوند ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۶ AA2678 الوند ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۷ AA2720 الوند ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۸ AA2735 الوند ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۹ AA2742 بینالود ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۱۰ AA2820 الوند ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۱۱ AA2849 الوند ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۱۲ AA2885 دماوند ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۱۳ AA2949 بینالود ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۱۴ AA2960 سهند ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۱۵ AA3097 الوند ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۱۶ AA3234 الوند ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۱۷ AA3319 سهند ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۱۸ AA3366 تفتان ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۱۹ AA3432 تفتان ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۲۰ AA3653 تفتان ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۲۱ AA3757 الوند ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۲۲ AA5108 سهند ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۲۳ AB6458 الوند ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۲۴ AB6616 الوند ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۲۵ AC1373 الوند ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۲۶ AC1888 الوند ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۲۷ AC3813 تفتان ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۲۸ AC6399 الوند ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۲۹ AC7596 بینالود ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۳۰ AC7869 الوند ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۳۱ AD0106 بینالود ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۳۲ AD1337 بینالود ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۳۳ AD1647 بینالود ۱,۰۷۵ ۱ ۱,۰۷۵
۳۴ AA0078 دنا ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۳۵ AA0143 بینالود ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۳۶ AA0328 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۳۷ AA0344 دنا ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۳۸ AA0350 رامند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۳۹ AA0363 دنا ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۴۰ AA0554 دماوند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۴۱ AA0606 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۴۲ AA0678 تفتان ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۴۳ AA0725 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۴۴ AA0758 رامند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۴۵ AA0822 تفتان ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۴۶ AA0840 تفتان ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۴۷ AA0870 توچال ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۴۸ AA1076 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۴۹ AA1153 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۵۰ AA1222 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۵۱ AA1270 رامند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۵۲ AA1281 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۵۳ AA1296 توچال ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۵۴ AA1297 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۵۵ AA1461 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۵۶ AA1672 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۵۷ AA2143 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۵۸ AA2593 تفتان ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۵۹ AA2771 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۶۰ AA2865 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۶۱ AA2867 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۶۲ AA2996 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۶۳ AA3056 دنا ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۶۴ AA3075 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۶۵ AA3128 تفتان ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۶۶ AA3160 بینالود ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۶۷ AA3162 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۶۸ AA3365 الوند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۶۹ AA3385 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۷۰ AA3397 توچال ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۷۱ AA3850 دنا ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۷۲ AA4009 الوند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۷۳ AA4109 بینالود ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۷۴ AA4113 تفتان ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۷۵ AA4222 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۷۶ AA4274 بینالود ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۷۷ AA4330 تفتان ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۷۸ AA4607 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۷۹ AA4712 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۸۰ AA4737 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۸۱ AA4907 الوند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۸۲ AA5147 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۸۳ AA5191 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۸۴ AA5304 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۸۵ AA5385 تفتان ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۸۶ AA5557 الوند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۸۷ AA5558 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۸۸ AA5622 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۸۹ AA5735 الوند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۹۰ AA5738 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۹۱ AA5810 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۹۲ AB6373 بینالود ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۹۳ AB6444 الوند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۹۴ AB6448 الوند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۹۵ AB6556 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۹۶ AB6625 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۹۷ AB6646 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۹۸ AB6723 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۹۹ AB6960 الوند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۰۰ AB7270 الوند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۰۱ AB7433 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۰۲ AB8088 الوند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۰۳ AB8107 رامند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۰۴ AB8262 الوند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۰۵ AB8424 بینالود ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۰۶ AB8984 الوند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۰۷ AB9372 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۰۸ AB9572 الوند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۰۹ AB9632 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۱۰ AB9905 الوند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۱۱ AC0266 بینالود ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۱۲ AC0344 الوند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۱۳ AC0622 الوند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۱۴ AC0970 الوند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۱۵ AC1130 الوند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۱۶ AC1244 بینالود ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۱۷ AC1309 الوند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۱۸ AC1835 بینالود ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۱۹ AC1958 الوند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۲۰ AC3008 الوند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۲۱ AC3426 الوند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۲۲ AC3910 تفتان ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۲۳ AC4229 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۲۴ AC4580 رامند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۲۵ AC4932 توچال ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۲۶ AC5201 کاربر ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۲۷ AC5246 کاربر ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۲۸ AC5326 کاربر ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۲۹ AC5589 بینالود ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۳۰ AC5711 الوند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۳۱ AC6031 بینالود ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۳۲ AC7139 بینالود ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۳۳ AC7228 بینالود ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۳۴ AC7276 کاربر ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۳۵ AC7280 کاربر ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۳۶ AC7286 کاربر ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۳۷ AC7372 کاربر ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۳۸ AC8314 رامند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۳۹ AC8357 کاربر ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۴۰ AC8392 کاربر ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۴۱ AC8406 کاربر ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۴۲ AC8409 کاربر ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۴۳ AC9282 سهند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۴۴ AC9837 بینالود ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۴۵ AD0140 بینالود ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۴۶ AD0269 بینالود ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۴۷ AD0807 بینالود ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۴۸ AD1456 بینالود ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۴۹ AD1983 رامند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۵۰ AD1994 رامند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۵۱ AD1998 بینالود ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۵۲ AD2066 رامند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۵۳ AD2492 رامند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۵۴ AD2788 رامند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳
۱۵۵ AD2861 رامند ۱,۰۲۵ ۲ ۵۱۳

برای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.

با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتر

ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟

کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.3 نظر در مورد مطلب “نتایج برندگان مسابقه هفته دوم تیر ماه ۱۳۹۵

  1. باسلام
    اگه بازه ی زمانی در نظر گرفته از۱۳تا۱۸ چرا بازی آلمان-ایتالیا که ۱۱بود برای امتیاز دهی در نظر گرفته شده

    1. سلام
      زیرا همانطور که در ابتدای پست ذکر شده است، نتایج برندگان هفته دوم تیر همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. یعنی ملاک تاریخ درج سوال نیست، بلکه تاریخ انتشار پاسخ سوال است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *