نتایج برندگان مسابقه هفته دوم بهمن ماه ۱۳۹۵

 • ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
 • Agah
 • ۸ نظر
 • ۱۲۴۸ مشاهده
نتایج برندگان مسابقه هفته, نتایج مسایقه ماه, بآشگاه, مسایقات بآشگاه, افزایش سطح, افزایش امتیاز و ريال در بآشگاه

ضمن آرزوی سلامتی برای همه مخاطبین گرامی، به استحضار می‌ساند بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته دوم بهمن ماه ۱۳۹۵ از تاریخ ۹ لغایت ۱۶ بهمن‌ماه است. نتایج برندگان هفته دوم بهمن ماه همانند روال پیشین مسابقه، بر اساس تاریخ انتشار پاسخ سوال توسط مدیر سایت، تهیه شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۱۰ نفر برتر یا رتبه‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد.

در ادامه یادآور می‌شویم که طبق پیام عمومی منتشر شده روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ در خصوص اختلال در سامانه بآشگاه، اعضای محترمی که هم در روز چهارشنبه و هم روز شنبه در دو سوال “تخصصی- اعتبار معاملاتی- طراح: محسن محمد” و “عمومی- تحلیل بنیادی- طراح: سارا احمدی” شرکت کرده اند، در نتایج اعلامی هفته دوم یک بار امتیاز پاسخ گویی به ایشان تعلق خواهد گرفت. از آنجا که این امر خارج از سامانه خودکار بآشگاه و با استفاده از نرم‌افزارهای مغایرت‌گیری صورت می‌گیرد، لذا ممکن است محاسبه  نتایج واقعی انتهای هفته دوم و سوم با نتایج نمایشی بخش رتبه من در بآشگاه متفاوت باشد. ضمناً امتیاز این سوالات در نتایج واقعی هفته جاری(هفته سوم) لحاظ نخواهد شد و  جزو هفته دوم (بازه ۹ تا ۱۶ دی) منظور می‌شود.

با توجه به توضیحات ذکر شده، در دومین هفته بهمن ماه ۱۳۹۵ در بخش مسابقه باشگاه کارگزاری آگاه، ۱۲ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۳,۴۷۸ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

سطح تعداد شرکت کنندگان
دماوند ۵
سبلان ۱۱
دنا ۵۲
توچال ۱۱۷
تفتان ۳۶۷
سهند ۸۸۲
الوند ۷۲۵
بینالود ۵۳۱
رامند ۴۵۷
بیستون ۲۳۸
کاربر ۹۳

خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته دوم بهمن ماه، در جدول زیر آمده است:

ردیف عنوان سوال امتیاز تعداد شرکت کنندگان تاریخ تعریف سوال تاریخ انتشار پاسخ
۱ تخصصی- اعتبار معاملاتی- طراح: محسن محمد ۱۰۰ ۲۲۴۳ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
۲ عمومی- تحلیل بنیادی- طراح: سارا احمدی ۷۵ ۲۲۴۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
۳ عمومی- تحلیل تکنیکال- طراح: ماریا نطاقی ۷۵ ۲۵۱۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
۴ تخصصی- دانش بازار سرمایه- طراح: امیر عباس حیدری ۱۰۰ ۲۴۴۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
۵ عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: عارف تابنده حقیقی ۷۵ ۲۴۶۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
۶ تخصصی- اوراق خزانه اسلامی- طراح: مریم رضایی ۱۰۰ ۲۳۹۳ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
۷ عمومی- منافع و حقوق سهامداران- طراح: علی شیرازی ۷۵ ۲۵۵۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
۸ عمومی- تحلیل تکنیکال- طراح: حامد مددی ۷۵ ۲۵۵۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
۹ عمومی- بازار آتی- طراح: مریم رضایی ۷۵ ۲۴۲۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
۱۰ تخصصی پیش بینی شاخص انتهای هفته- طراح: امیر حسین ادیب نیا ۱۵۰ ۲۴۳۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
۱۱ تخصصی- پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت آ. س٫ پ – طراح: حمید رضا صفری ۱۵۰ ۲۴۱۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
۱۲ تخصصی- پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ایران خودرو- طراح امیر حسین ادیب نیا ۱۸۰ ۲۸۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

اسامی برندگان هفته دوم مسابقه­‌های بهمن ماه از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ به شرح زیر است:

ردیف کد باشگاه عنوان سطح امتیاز نهایی رتبه جایزه امتیازی
۱ AA0089 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۲ AA0301 توچال ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۳ AA0303 توچال ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۴ AA0305 تفتان ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۵ AA0337 توچال ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۶ AA0382 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۷ AA0517 تفتان ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۸ AA0543 توچال ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۹ AA0555 توچال ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۰ AA0756 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۱ AA0759 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۲ AA0760 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۳ AA1346 دنا ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۴ AA1383 توچال ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۵ AA1873 تفتان ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۶ AA1874 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۷ AA1875 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۸ AA2189 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۹ AA2222 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۲۰ AA2370 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۲۱ AA2419 توچال ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۲۲ AA2774 رامند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۲۳ AA2838 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۲۴ AA2848 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۲۵ AA2968 سبلان ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۲۶ AA3056 دنا ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۲۷ AA3385 تفتان ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۲۸ AA3525 تفتان ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۲۹ AA3691 رامند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۳۰ AA3921 دنا ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۳۱ AA4008 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۳۲ AA4136 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۳۳ AA4175 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۳۴ AA4313 تفتان ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۳۵ AA4315 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۳۶ AA4574 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۳۷ AA5187 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۳۸ AA5393 توچال ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۳۹ AA5470 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۴۰ AA5568 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۴۱ AB7586 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۴۲ AB8698 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۴۳ AB8854 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۴۴ AC0491 تفتان ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۴۵ AC0714 تفتان ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۴۶ AC1070 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۴۷ AC2762 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۴۸ AC3141 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۴۹ AC3519 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۵۰ AC4139 تفتان ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۵۱ AC4164 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۵۲ AC4250 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۵۳ AC4370 تفتان ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۵۴ AC4381 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۵۵ AC5711 تفتان ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۵۶ AC5958 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۵۷ AC5961 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۵۸ AC6130 کاربر ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۵۹ AC7143 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۶۰ AC7530 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۶۱ AC7904 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۶۲ AC8216 تفتان ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۶۳ AC9940 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۶۴ AD0217 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۶۵ AD0219 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۶۶ AD0836 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۶۷ AD1070 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۶۸ AD1711 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۶۹ AD2642 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۷۰ AD3745 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۷۱ AD4587 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۷۲ AD4926 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۷۳ AD5101 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۷۴ AD5670 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۷۵ AD6209 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۷۶ AD6757 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۷۷ AD6759 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۷۸ AD6904 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۷۹ AD8661 تفتان ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۸۰ AD9296 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۸۱ AD9386 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۸۲ AD9390 بیستون ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۸۳ AD9506 تفتان ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۸۴ AD9663 بینالود ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۸۵ AE0174 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۸۶ AE0476 بینالود ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۸۷ AE0484 تفتان ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۸۸ AE0964 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۸۹ AE1001 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۹۰ AE1036 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۹۱ AE1173 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۹۲ AE1262 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۹۳ AE1297 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۹۴ AE1394 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۹۵ AE1435 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۹۶ AE1465 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۹۷ AE1484 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۹۸ AE1488 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۹۹ AE1494 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۰۰ AE1505 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۰۱ AE1537 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۰۲ AE1551 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۰۳ AE1836 توچال ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۰۴ AE1946 تفتان ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۰۵ AE1962 تفتان ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۰۶ AE1992 رامند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۰۷ AE2535 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۰۸ AE3087 بینالود ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۰۹ AE3202 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۱۰ AE3535 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۱۱ AE3778 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۱۲ AE3877 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۱۳ AE4676 بیستون ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۱۴ AE4968 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۱۵ AE5665 بینالود ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۱۶ AE5840 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۱۷ AE6152 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۱۸ AE6542 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۱۹ AE6573 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۲۰ AE6606 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۲۱ AE6609 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۲۲ AE6979 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۲۳ AE7646 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۲۴ AE7681 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۲۵ AE8382 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۲۶ AE8541 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۲۷ AE8549 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۲۸ AE8551 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۲۹ AE8554 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۳۰ AE8557 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۳۱ AE8989 بینالود ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۳۲ AE9153 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۳۳ AE9414 بینالود ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۳۴ AE9759 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۳۵ AE9897 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۳۶ AE9902 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۳۷ AF0147 بینالود ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۳۸ AF1825 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۳۹ AF1827 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۴۰ AF1899 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۴۱ AF1930 الوند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۴۲ AF1931 سهند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۴۳ AF2177 بینالود ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۴۴ AF2178 بینالود ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۴۵ AF2182 بینالود ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۴۶ AF2224 بینالود ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۴۷ AF2283 بینالود ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۴۸ AF2286 بینالود ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۴۹ AF2290 بینالود ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۵۰ AF2291 بینالود ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۵۱ AF2293 بینالود ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۵۲ AF2295 بینالود ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۵۳ AF2755 بینالود ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۵۴ AF2763 بینالود ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۵۵ AF2771 بینالود ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۵۶ AF2783 بینالود ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۵۷ AF2790 بینالود ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۵۸ AF2804 رامند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۵۹ AF2805 رامند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۶۰ AF3023 رامند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۶۱ AF3024 رامند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۶۲ AF3025 رامند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۶۳ AF3031 رامند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۶۴ AF3032 رامند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۶۵ AF3034 رامند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۶۶ AF3035 رامند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۶۷ AF3036 رامند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۶۸ AF3037 رامند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۶۹ AF3653 رامند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۷۰ AF4246 بینالود ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۷۱ AF4602 رامند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۷۲ AF4872 رامند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۷۳ AF5362 رامند ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۷۴ MA0015 دنا ۱۲۳۰ ۱ ۱۲۳۰
۱۷۵ AA0606 تفتان ۱۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۱۷۶ AA0729 سهند ۱۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۱۷۷ AA4559 دنا ۱۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۱۷۸ AA4737 تفتان ۱۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۱۷۹ AA5212 تفتان ۱۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۱۸۰ AB8088 تفتان ۱۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۱۸۱ AB9572 الوند ۱۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۱۸۲ AC1754 سهند ۱۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۱۸۳ AC8397 سهند ۱۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۱۸۴ AD8124 سهند ۱۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۱۸۵ AE2282 الوند ۱۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۱۸۶ AE9380 الوند ۱۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۱۸۷ AF0990 بینالود ۱۱۵۵ ۲ ۵۷۸
۱۸۸ AF3365 بینالود ۱۱۵۵ ۲   ۵۷۸

برای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.

با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتر

ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟

کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.

8 پاسخ به “نتایج برندگان مسابقه هفته دوم بهمن ماه ۱۳۹۵”

 1. agah06022 گفت:

  سلام
  شانس در خونه ما هم زد .
  با تشکر فراوان

  ۰
 2. agah05106 گفت:

  سلام
  امتیازات و رتبه صحیح دربخش " رتبه من" چه موقع اصلاح میگردد ؟

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   دوست گرامی تا ابتدای اسفند ماه بخش "رتبه من" اصلاح نمی گردد.
   ولی شما می توانید رتبه ها و امتیازات صحیح را از روی جداول منتشره در بلاگ باشگآه مشاهده کنید.

   با تشکر

   ۰
 3. agah06022 گفت:

  با سلام
  جوایز کی اهدا می شود؟

  ۰
 4. MOH00204 گفت:

  سلام
  از برگزاری مسابقات شما تشکر می کنم
  این رتبه های اعلام شده ماهانه ممکن است تغییرات داشته باشد یعنی الان برای من ماهانه رتبه ۱۵ نوشته شده است ممکن است تغییر کند ؟
  اگر اینطور باشد پس اعضای محترم باشگاه با حجم کاری گسترده ای این ماه روبرو شده اند
  لذا
  خدا قوت

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   بله دوست عزیز
   بعلت آنکه دو سوال مسابقه چهارشنبه ۱۳بهمن، در روز شنبه ۱۶ بهمن مجدداً تکرار شد.
   تنها امتیاز پاسخ صحیح یک کدام از این دو روز برای افراد شرکت کننده لحاظ می شود و درنتیجه ممکن است رتبه برخی افراد تغییر کند.

   با تشکر

   ۰
 5. مجید گفت:

  با تشکر از هدیه هفته دوم بهمن وجایزه ۱۲۳۰امتیازی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟متشکرم.

  ۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عدد را وارد کنید: