نتایج برندگان مسابقه هفته اول، دوم، سوم و چهارم مرداد ماه ۱۳۹۵

 • ۴ شهریور ۱۳۹۵
 • Agah
 • ۱۰ نظر
 • ۲۵۶۴ مشاهده
نتایج برندگان مسابقه هفته

ضمن عرض سپاس از حضور یکایک همراهان گرامی که با شکیبایی در زمان بروز مشکلات ما را یاری نموده و موجب دلگرمی خدمت‌گزاران خود می‌شوند، به استحضار می‌سانیم بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مسابقه‌های هفته اول مرداد ماه  ۱۳۹۵ از تاریخ ۲ تا ۸ مردادماه، هفته دوم از ۱۰ لغایت ۱۵ مرداد ماه، هفته سوم از ۱۶ تا ۲۳ مرداد و هفته چهارم از ۲۴ لغایت ۲۹ مرداد در نظر گرفته شده است. با توجه به مشکلی که در اعمال پاسخ سوالات مرداد ماه اتفاق افتاد، نتایج برندگان هر هفته بر اساس سوالاتی که در همان هفته باید پاسخ داده می شد، تهیه و در اختیار شما بزرگوان قرار می‌گیرد. برای مثال امتیاز مربوط به سوال “عمومی- وظایف ارکان بورسی- طراح: مسعود شاهمرادی” که می‌باید در هفه اول پاسخ داده می شد ولی به علت نقص فنی در هفته دوم پاسخ داده شد، در نتایج همان هفته اول در نظر گرفته شده است. برای استحضار اعضای جدید خاطر نشان می‌سازد در پایان هر هفته به ۱۰ نفر برتر یا رتبه­‌های اول و دوم (هر کدام تعداد بیشتری داشته باشند)، جایزه امتیازی هفته تعلق خواهد گرفت؛ به این صورت که به نفرات رتبه اول معادل کل امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­‌های طول هفته و به نفرات رتبه دوم معادل نصف امتیاز اخذ شده بابت مسابقه­ها در هفته، امتیاز اعطا خواهد شد. امتیازات مربوط به برندگان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت کاری آینده در حساب بآشگاه آنان اعمال خواهد شد.
با توجه به توضیحات ذکر شده، در ادامه به بیان شرح برندگان مسابقه‌ هفته اول، هفته دوم، هفته سوم و هفته چهارم مردادماه می‌پردازیم.

? شایان ذکر است نتایج مسابقه ماهانه مرداد و همچنین نتایج روزهای پایانی مرداد و ابتدای شهریور، روز شنبه مورخ ۶ شهریور در پست‌یی مجزا بر روی سایت قرار گرفته است.

نتایج هفته اول مردادماه

در اولین هفته مردادماه ۱۳۹۵ در بخش مسابقه باشگاه کارگزاری آگاه، ۱۱ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۲,۹۰۳ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

سطح تعداد شرکت کنندگان
دماوند ۳
سبلان ۴
دنا ۳۸
توچال ۶۵
تفتان ۱۵۵
سهند ۵۸۰
الوند ۷۶۷
بینالود ۵۷۶
رامند ۴۵۲
بیستون ۱۸۳
کاربر ۸۰

خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته اول مرداد ماه، در جدول زیر آمده است:

ردیف عنوان سوال امتیاز سوال تعداد شرکت کنندگان تاریخ انتشار سوال تاریخ انتشار پاسخ
۱ عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: حمید حسنلو ۷۵ ۲,۰۹۰ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
۲ عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: عرفان عبدویس ۷۵ ۲,۰۸۹ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
۳ عمومی- وظایف ارکان بورسی- طراح: مسعود شاهمرادی ۷۵ ۱,۹۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ ۱۳۹۵/۰۵/۰۷
۴ عمومی- ارزش ذاتی سهام- طراح: مجید دشت بزرگی ۷۵ ۲,۲۱۳ ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
۵ عمومی- قراردادهای آتی سکه-طراح: ماریا نطاقی ۷۵ ۲,۱۸۸ ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
۶ عمومی- آتی سکه- طراح: لیلی جعفری ۷۵ ۲,۱۶۰ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
۷ عمومی- تحلیل تکنیکال- طراح: محمد رستمی ۷۵ ۲,۱۷۹ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
۸ تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند- طراح: حمیدرضا صفری ۱۵۰ ۲,۱۲۹ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
۹ تخصصی- پیش بینی شاخص انتهای هفته- طراح: امیر حسین ادیب نیا ۱۵۰ ۲,۱۴۵ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
۱۰ عمومی- نرم افزار معاملات بر خط آسا- طراح: رضا نجاتی ۷۵ ۲,۱۵۹ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
۱۱ عمومی- آتی سکه- طراح: لیلا جعفری ۷۵ ۱,۸۷۴ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ ۱۳۹۵/۰۵/۰۷

اسامی برندگان هفته اول مسابقه­‌های مرداد ماه از تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲تا ۱۳۹۵/۰۵/۰۸ به شرح زیر است:

ردیف کد بآشگاه عنوان سطح مجموع امتیازات شرکت کنندگان رتبه امتیاز
۱ AA0067 تفتان ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲ AA0121 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۳ AA0138 تفتان ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۴ AA0156 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۵ AA0162 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۶ AA0197 تفتان ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۷ AA0328 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۸ AA0336 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۹ AA0350 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۰ AA0382 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۱ AA0392 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۲ AA0415 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۳ AA0419 تفتان ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۴ AA0430 تفتان ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۵ AA0532 دنا ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۶ AA0554 دماوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۷ AA0756 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۸ AA0758 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۹ AA0759 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۰ AA0760 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۱ AA0828 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۲ AA0953 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۳ AA1057 توچال ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۴ AA1090 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۵ AA1120 تفتان ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۶ AA1198 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۷ AA1270 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۸ AA1296 توچال ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۹ AA1340 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۳۰ AA1347 توچال ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۳۱ AA1512 تفتان ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۳۲ AA1671 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۳۳ AA1741 دنا ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۳۴ AA1750 تفتان ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۳۵ AA1866 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۳۶ AA1906 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۳۷ AA1949 تفتان ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۳۸ AA2113 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۳۹ AA2133 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۴۰ AA2135 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۴۱ AA2136 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۴۲ AA2145 تفتان ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۴۳ AA2192 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۴۴ AA2196 تفتان ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۴۵ AA2203 دنا ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۴۶ AA2222 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۴۷ AA2229 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۴۸ AA2268 دنا ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۴۹ AA2419 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۵۰ AA2491 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۵۱ AA2495 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۵۲ AA2521 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۵۳ AA2525 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۵۴ AA2560 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۵۵ AA2576 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۵۶ AA2588 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۵۷ AA2714 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۵۸ AA2771 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۵۹ AA2827 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۶۰ AA2830 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۶۱ AA2865 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۶۲ AA2867 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۶۳ AA2891 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۶۴ AA2937 تفتان ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۶۵ AA2946 تفتان ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۶۶ AA2952 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۶۷ AA2978 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۶۸ AA2996 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۶۹ AA3000 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۷۰ AA3030 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۷۱ AA3102 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۷۲ AA3145 توچال ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۷۳ AA3147 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۷۴ AA3150 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۷۵ AA3187 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۷۶ AA3245 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۷۷ AA3264 توچال ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۷۸ AA3372 تفتان ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۷۹ AA3385 تفتان ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۸۰ AA3596 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۸۱ AA3724 تفتان ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۸۲ AA3731 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۸۳ AA3759 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۸۴ AA3811 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۸۵ AA3894 توچال ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۸۶ AA3919 تفتان ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۸۷ AA3962 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۸۸ AA3965 سبلان ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۸۹ AA3971 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۹۰ AA4144 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۹۱ AA4212 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۹۲ AA4221 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۹۳ AA4231 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۹۴ AA4245 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۹۵ AA4261 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۹۶ AA4297 بیستون ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۹۷ AA4316 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۹۸ AA4508 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۹۹ AA4563 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۰۰ AA4580 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۰۱ AA4581 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۰۲ AA4605 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۰۳ AA4616 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۰۴ AA4750 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۰۵ AA5108 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۰۶ AA5191 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۰۷ AA5231 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۰۸ AA5293 تفتان ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۰۹ AA5457 تفتان ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۱۰ AA5473 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۱۱ AA5492 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۱۲ AA5685 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۱۳ AA5707 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۱۴ AA5874 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۱۵ AA5903 تفتان ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۱۶ AA5920 تفتان ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۱۷ AA5941 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۱۸ AB5979 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۱۹ AB6000 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۲۰ AB6116 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۲۱ AB6228 تفتان ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۲۲ AB6367 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۲۳ AB6379 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۲۴ AB6395 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۲۵ AB6485 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۲۶ AB6646 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۲۷ AB6648 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۲۸ AB6735 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۲۹ AB6831 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۳۰ AB6977 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۳۱ AB6986 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۳۲ AB7067 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۳۳ AB7082 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۳۴ AB7125 توچال ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۳۵ AB7193 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۳۶ AB7196 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۳۷ AB7238 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۳۸ AB7290 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۳۹ AB7345 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۴۰ AB7360 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۴۱ AB7431 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۴۲ AB7546 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۴۳ AB7548 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۴۴ AB7615 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۴۵ AB7649 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۴۶ AB7772 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۴۷ AB7773 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۴۸ AB7868 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۴۹ AB7972 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۵۰ AB7979 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۵۱ AB8014 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۵۲ AB8052 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۵۳ AB8063 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۵۴ AB8135 تفتان ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۵۵ AB8136 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۵۶ AB8200 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۵۷ AB8201 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۵۸ AB8297 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۵۹ AB8379 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۶۰ AB8462 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۶۱ AB8504 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۶۲ AB8531 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۶۳ AB8573 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۶۴ AB8828 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۶۵ AB8911 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۶۶ AB8958 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۶۷ AB8983 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۶۸ AB9060 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۶۹ AB9090 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۷۰ AB9103 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۷۱ AB9125 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۷۲ AB9286 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۷۳ AB9372 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۷۴ AB9443 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۷۵ AB9445 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۷۶ AB9467 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۷۷ AB9485 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۷۸ AB9549 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۷۹ AB9553 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۸۰ AB9555 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۸۱ AB9670 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۸۲ AB9720 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۸۳ AB9995 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۸۴ AC0072 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۸۵ AC0309 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۸۶ AC0448 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۸۷ AC0491 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۸۸ AC0527 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۸۹ AC0714 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۹۰ AC0754 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۹۱ AC0852 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۹۲ AC1009 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۹۳ AC1161 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۹۴ AC1210 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۹۵ AC1596 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۹۶ AC1740 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۹۷ AC1770 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۹۸ AC1845 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۱۹۹ AC1919 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۰۰ AC1958 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۰۱ AC2006 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۰۲ AC2088 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۰۳ AC2102 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۰۴ AC2236 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۰۵ AC2318 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۰۶ AC2366 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۰۷ AC2461 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۰۸ AC2491 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۰۹ AC2509 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۱۰ AC2722 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۱۱ AC3008 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۱۲ AC3051 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۱۳ AC3064 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۱۴ AC3123 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۱۵ AC3426 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۱۶ AC3448 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۱۷ AC3450 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۱۸ AC3625 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۱۹ AC3640 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۲۰ AC3776 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۲۱ AC3910 تفتان ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۲۲ AC4013 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۲۳ AC4340 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۲۴ AC4380 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۲۵ AC4404 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۲۶ AC4580 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۲۷ AC4877 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۲۸ AC5231 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۲۹ AC5365 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۳۰ AC5589 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۳۱ AC5711 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۳۲ AC5792 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۳۳ AC5958 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۳۴ AC5961 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۳۵ AC6077 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۳۶ AC6354 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۳۷ AC6368 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۳۸ AC6399 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۳۹ AC6401 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۴۰ AC6535 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۴۱ AC6558 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۴۲ AC6855 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۴۳ AC6927 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۴۴ AC6931 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۴۵ AC7242 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۴۶ AC7265 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۴۷ AC7478 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۴۸ AC7723 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۴۹ AC7831 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۵۰ AC7867 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۵۱ AC8314 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۵۲ AC8552 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۵۳ AC8570 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۵۴ AC8685 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۵۵ AC8730 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۵۶ AC8769 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۵۷ AC8943 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۵۸ AC9173 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۵۹ AC9248 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۶۰ AC9282 سهند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۶۱ AC9416 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۶۲ AC9832 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۶۳ AC9846 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۶۴ AC9892 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۶۵ AC9910 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۶۶ AD0106 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۶۷ AD0134 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۶۸ AD0152 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۶۹ AD0183 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۷۰ AD0209 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۷۱ AD0214 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۷۲ AD0215 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۷۳ AD0441 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۷۴ AD0461 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۷۵ AD0836 الوند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۷۶ AD1142 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۷۷ AD1299 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۷۸ AD1338 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۷۹ AD1394 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۸۰ AD1417 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۸۱ AD1492 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۸۲ AD1531 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۸۳ AD1532 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۸۴ AD1570 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۸۵ AD1806 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۸۶ AD1982 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۸۷ AD2052 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۸۸ AD2228 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۸۹ AD2714 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۹۰ AD2845 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۹۱ AD2858 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۹۲ AD2912 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۹۳ AD3295 بینالود ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۹۴ AD3385 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۹۵ AD3392 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۹۶ AD3422 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۹۷ AD3439 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۹۸ AD3465 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۲۹۹ AD3528 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۳۰۰ AD3701 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۳۰۱ AD3724 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۳۰۲ AD3949 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۳۰۳ AD4153 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۳۰۴ AD4156 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۳۰۵ AD4158 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۳۰۶ AD4438 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۳۰۷ AD4551 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۳۰۸ AD4587 رامند ۹۷۵ ۱ ۹۷۵
۳۰۹ AA0110 سهند ۹۰۰ ۲ ۴۵۰
۳۱۰ AA0147 تفتان ۹۰۰ ۲ ۴۵۰
۳۱۱ AA1076 سهند ۹۰۰ ۲ ۴۵۰
۳۱۲ AA2301 سهند ۹۰۰ ۲ ۴۵۰
۳۱۳ AA3672 سهند ۹۰۰ ۲ ۴۵۰
۳۱۴ AA3884 سهند ۹۰۰ ۲ ۴۵۰
۳۱۵ AA4349 سهند ۹۰۰ ۲ ۴۵۰
۳۱۶ AA4868 سهند ۹۰۰ ۲ ۴۵۰
۳۱۷ AA5525 الوند ۹۰۰ ۲ ۴۵۰
۳۱۸ AA5645 توچال ۹۰۰ ۲ ۴۵۰
۳۱۹ AA5661 سهند ۹۰۰ ۲ ۴۵۰
۳۲۰ AB7981 بیستون ۹۰۰ ۲ ۴۵۰
۳۲۱ AB8750 سهند ۹۰۰ ۲ ۴۵۰
۳۲۲ AC2317 الوند ۹۰۰ ۲ ۴۵۰
۳۲۳ AC2471 الوند ۹۰۰ ۲ ۴۵۰
۳۲۴ AC5134 الوند ۹۰۰ ۲ ۴۵۰
۳۲۵ AC5642 الوند ۹۰۰ ۲ ۴۵۰
۳۲۶ AC5658 الوند ۹۰۰ ۲ ۴۵۰
۳۲۷ AC5948 الوند ۹۰۰ ۲ ۴۵۰
۳۲۸ AC8190 الوند ۹۰۰ ۲ ۴۵۰
۳۲۹ AC9072 الوند ۹۰۰ ۲ ۴۵۰
۳۳۰ AD0140 الوند ۹۰۰ ۲ ۴۵۰
۳۳۱ AD0766 بینالود ۹۰۰ ۲ ۴۵۰
۳۳۲ AD1710 بینالود ۹۰۰ ۲ ۴۵۰
۳۳۳ AD1811 رامند ۹۰۰ ۲ ۴۵۰
۳۳۴ AD3103 بینالود ۹۰۰ ۲ ۴۵۰

نتایج هفته دوم مردادماه

در دومین هفته مردادماه ۱۳۹۵در بخش مسابقه باشگاه کارگزاری آگاه، ۱۰ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۲,۹۰۲ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

سطح تعداد شرکت کنندگان
دماوند ۳
سبلان ۴
دنا ۴۲
توچال ۶۸
تفتان ۱۷۵
سهند ۶۷۰
الوند ۷۹۸
بینالود ۵۶۹
رامند ۳۷۹
بیستون ۱۲۳
کاربر ۷۱

خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته دوم مرداد ماه، در جدول زیر آمده است:

ردیف عنوان سوال امتیاز سوال تعداد شرکت کنندگان تاریخ انتشار سوال تاریخ انتشار پاسخ
۱ عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: امیر حسین ذکریایی انارکی ۷۵ ۱,۶۶۵ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ ۱۳۹۵/۰۵/۱۴
۲ عمومی- معاملات آتی سکه- طراح: ماریا نطاقی ۷۵ ۱,۶۷۵ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ ۱۳۹۵/۰۵/۱۴
۳ عمومی- اوراق اجاره- طراح: سارا احمدی ۷۵ ۲,۰۵۷ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
۴ عمومی- بازار مشتقه- طراح: محمدتقی حیدری ۷۵ ۲,۰۴۷ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
۵ عمومی- آتی سکه- طراح: سارا احمدی ۷۵ ۲,۱۲۶ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
۶ تخصصی- پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت آتیه داده پرداز- طراح: حمیدرضا صفری ۱۸۰ ۱,۸۶۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
۷ عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: علی بسطامی ۷۵ ۲,۱۱۷ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
۸ تخصصی- پیش بینی شاخص انتهای هفته- طراح: امیر حسین ادیب نیا ۱۵۰ ۲,۱۳۹ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
۹ تخصصی- پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پالایش نفت تبریز – طراح: حمیدرضا صفری ۱۵۰ ۲,۱۳۱ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
۱۰ عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: هادی طباطبا وکیلی ۷۵ ۲,۱۵۷ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

اسامی برندگان هفته دوم مسابقه­‌های مرداد ماه از تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱تا ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ به شرح زیر است:

ردیف کد باشگاه عنوان سطح امتیاز کل رتبه جایزه امتیازی
۱ AA5746 سهند ۱,۰۰۵ ۱ ۱,۰۰۵
۲ AC7139 الوند ۱,۰۰۵ ۱ ۱,۰۰۵
۳ AA5093 توچال ۹۳۰ ۲ ۴۶۵
۴ AA0517 سهند ۸۵۵ ۳ ۲۸۵
۵ AA1401 توچال ۸۵۵ ۳ ۲۸۵
۶ AA1573 سهند ۸۵۵ ۳ ۲۸۵
۷ AA1741 دنا ۸۵۵ ۳ ۲۸۵
۸ AA2229 الوند ۸۵۵ ۳ ۲۸۵
۹ AA2417 سهند ۸۵۵ ۳ ۲۸۵
۱۰ AA2937 تفتان ۸۵۵ ۳ ۲۸۵
۱۱ AA3432 تفتان ۸۵۵ ۳ ۲۸۵
۱۲ AA3635 سهند ۸۵۵ ۳ ۲۸۵
۱۳ AA3964 دنا ۸۵۵ ۳ ۲۸۵
۱۴ AA4222 بینالود ۸۵۵ ۳ ۲۸۵
۱۵ AA4226 رامند ۸۵۵ ۳ ۲۸۵
۱۶ AA4275 رامند ۸۵۵ ۳ ۲۸۵
۱۷ AA4937 الوند ۸۵۵ ۳ ۲۸۵
۱۸ AB9578 سهند ۸۵۵ ۳ ۲۸۵
۱۹ AC2539 سهند ۸۵۵ ۳ ۲۸۵
۲۰ AC6726 الوند ۸۵۵ ۳ ۲۸۵
۲۱ AD0943 بینالود ۸۵۵ ۳ ۲۸۵
۲۲ AD2108 بینالود ۸۵۵ ۳ ۲۸۵
۲۳ AD2569 بینالود ۸۵۵ ۳ ۲۸۵
۲۴ AD2574 رامند ۸۵۵ ۳ ۲۸۵
۲۵ AD2576 بینالود ۸۵۵ ۳ ۲۸۵
۲۶ AD2580 رامند ۸۵۵ ۳ ۲۸۵
۲۷ AD2585 رامند ۸۵۵ ۳ ۲۸۵
۲۸ AD2586 رامند ۸۵۵ ۳ ۲۸۵

 نتایج هفته سوم مردادماه

در سومین هفته مردادماه ۱۳۹۵در بخش مسابقه باشگاه کارگزاری آگاه، ۱۱ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۲,۹۴۶ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

سطح تعداد شرکت کنندگان
دماوند ۳
سبلان ۴
دنا ۳۹
توچال ۶۹
تفتان ۱۶۲
سهند ۶۳۵
الوند ۷۸۴
بینالود ۵۵۵
رامند ۴۴۰
بیستون ۱۵۷
کاربر ۹۸

خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته سوم مرداد ماه، در جدول زیر آمده است:

ردیف عنوان سوال امتیاز سوال تعداد شرکت کنندگان تاریخ انتشار سوال تاریخ انتشار پاسخ
۱ مسابقه عمومی-دانش بازار سرمایه- طراح: الهه عظیم‌پور ۷۵ ۱,۸۶۱ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ ۱۳۹۵/۰۵/۲۱
۲ عمومی-معاملات آتی سکه- طراح: مسعود شاهمرادی ۷۵ ۱,۸۴۳ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ ۱۳۹۵/۰۵/۲۱
۳ عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: مهدی رفیعی ۷۵ ۲,۱۰۴ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۴ عمومی- اوراق صکوک- طراح: ماریا نطاقی ۷۵ ۲,۰۹۶ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۵ عمومی- اوراق قرضه- ماریا نطاقی ۷۵ ۲,۱۲۶ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
۶ عمومی- آتی سکه- طراح: سارا احمدی ۷۵ ۲,۱۳۶ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
۷ عمومی- ریسک- طراح: علی بسطامی ۷۵ ۲,۱۳۶ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
۸ عمومی- ارکان بورسی- طراح: علی بسطامی ۷۵ ۲,۱۴۲ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷
۹ تخصصی- پیش بینی شاخص انتهای هفته- طراح: امیر حسین ادیب نیا ۱۵۰ ۲,۱۳۱ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۱۰ تخصصی- پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری سبحان- طراح: امیر حسین ادیب نیا ۱۵۰ ۲,۱۱۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۱۱ تخصصی- پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت لیزینگ رایان‌ سایپا – طراح: امیر حسین ادیب نیا ۱۸۰ ۲,۲۸۴ ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶

اسامی برندگان هفته سوم مسابقه­‌های مرداد ماه از تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶تا ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ به شرح زیر است:

ردیف کد باشگاه عنوان سطح امتیاز کل رتبه جایزه امتیازی
۱ AA1461 سهند ۱,۰۸۰ ۱ ۱,۰۸۰
۲ AA3083 تفتان ۱,۰۸۰ ۱ ۱,۰۸۰
۳ AA3088 بینالود ۱,۰۸۰ ۱ ۱,۰۸۰
۴ AA3787 تفتان ۱,۰۸۰ ۱ ۱,۰۸۰
۵ AA4274 بینالود ۱,۰۸۰ ۱ ۱,۰۸۰
۶ AA5781 سهند ۱,۰۸۰ ۱ ۱,۰۸۰
۷ AB6279 سهند ۱,۰۸۰ ۱ ۱,۰۸۰
۸ AB7746 بینالود ۱,۰۸۰ ۱ ۱,۰۸۰
۹ AB9287 الوند ۱,۰۸۰ ۱ ۱,۰۸۰
۱۰ AC1567 الوند ۱,۰۸۰ ۱ ۱,۰۸۰
۱۱ AD1618 الوند ۱,۰۸۰ ۱ ۱,۰۸۰
۱۲ AB8065 رامند ۱,۰۰۵ ۲ ۵۰۳
۱۳ AB9774 سهند ۱,۰۰۵ ۲ ۵۰۳

نتایج هفته چهارم مردادماه

در چهارمین هفته مردادماه ۱۳۹۵در بخش مسابقه باشگاه کارگزاری آگاه، ۱۲ مسابقه با مضمون بازار سرمایه و عمومی برگزار گردید. تعداد ۲,۷۷۲ نفر در مسابقه­‌های برگزار شده در این هفته شرکت کرده­‌اند که توزیع این افراد در سطوح بآشگاه به شرح زیر است:

سطح تعداد شرکت کنندگان
دماوند ۳
سبلان ۵
دنا ۴۱
توچال ۶۵
تفتان ۱۶۳
سهند ۵۷۹
الوند ۷۳۰
بینالود ۵۰۸
رامند ۴۱۲
بیستون ۱۶۹
کاربر ۹۷

خلاصه مسابقه‌های برگزار شده در هفته چهارم مرداد ماه، در جدول زیر آمده است:

ردیف عنوان سوال امتیاز تعداد شرکت کنندگان تاریخ انتشار سوال تار یخ انتشار پاسخ
۱ عمومی- انواع اوراق بهادار- طراح: الهه عظیم پور ۷۵ ۱,۸۴۷ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ ۱۳۹۵/۰۵/۲۸
۲ عمومی- دانش بازار سرمایه-طراح: امیر حسین ذکریایی انارکی ۷۵ ۱,۸۵۰ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ ۱۳۹۵/۰۵/۲۸
۳ عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: مریم طلایی ۷۵ ۲,۲۱۰ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
۴ عمومی- نسخه اندروید نرم افزار معاملات بر خط آسا- طراح: امین مظاهری ۷۵ ۲,۱۹۸ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
۵ عمومی- نرم افزار معاملات بر خط آسا- طراح: مجید فلک دین ۷۵ ۲,۱۲۴ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶
۶ تخصصی- دانش بازار سرمایه- طراح: سارا احمدی ۱۰۰ ۲,۱۱۱ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶
۷ عمومی-دانش بازار سرمایه- طراح: علی بسطامی ۷۵ ۲,۱۴۴ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
۸ عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: مریم طلایی ۷۵ ۲,۱۴۱ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
۹ تخصصی- پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت واسپاری ملت- طراح: حمیدرضا صفری ۱۵۰ ۲,۱۰۶ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
۱۰ تخصصی-پیش بینی شاخص انتهای هفته- طراح: امیر حسین ادیب نیا ۱۵۰ ۲,۱۰۷ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
۱۱ عمومی-آتی سکه- طراح: مسعود شاهمرادی ۷۵ ۲,۱۳۱ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
۱۲ تخصصی- پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت دامداری تلیسه نمونه- طراح: حمیدرضا صفری ۱۸۰ ۱,۶۷۳ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

اسامی برندگان هفته چهارم مسابقه­‌های مرداد ماه از تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴تا ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ به شرح زیر است:

ردیف کد باشگاه عنوان سطح مجموع امتیاز رتبه جایزه امتیازی
۱ AA0196 دنا ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۲ AA0337 تفتان ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۳ AA0414 بیستون ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۴ AA0517 سهند ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۵ AA0702 سهند ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۶ AA0906 الوند ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۷ AA0933 سهند ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۸ AA1207 بینالود ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۹ AA3083 تفتان ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۱۰ AA3850 دنا ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۱۱ AA4274 بینالود ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۱۲ AA4737 سهند ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۱۳ AA5481 سبلان ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۱۴ AA5492 سهند ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۱۵ AA5810 سهند ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۱۶ AB6625 سهند ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۱۷ AB7466 سهند ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۱۸ AB7735 بینالود ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۱۹ AB7751 بینالود ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۲۰ AB7752 بینالود ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۲۱ AB8091 سهند ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۲۲ AB8115 رامند ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۲۳ AB8208 تفتان ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۲۴ AC0592 الوند ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۲۵ AC3149 الوند ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۲۶ AC4380 سهند ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۲۷ AC5706 الوند ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۲۸ AC5975 سهند ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۲۹ AC6613 الوند ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۳۰ AC8947 الوند ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۳۱ AD0152 الوند ۱,۱۸۰ ۱ ۱,۱۸۰
۳۲ AB6162 سهند ۱,۱۰۵ ۲ ۵۵۳
۳۳ AB6164 الوند ۱,۱۰۵ ۲ ۵۵۳
۳۴ AB8542 سهند ۱,۱۰۵ ۲ ۵۵۳
۳۵ AC2280 سهند ۱,۱۰۵ ۲ ۵۵۳
۳۶ AC2318 الوند ۱,۱۰۵ ۲ ۵۵۳
۳۷ AC2762 سهند ۱,۱۰۵ ۲ ۵۵۳
۳۸ AC7490 الوند ۱,۱۰۵ ۲ ۵۵۳

برای آگاهی از انواع مسابقه در بآشگاه مشتریان آگاه و نحوه امتیاز دهی آن و همچنین کسب اطلاعات کامل در خصوص نحوه تخصیص جایزه امتیازی درهفته و جایزه نقدی در ماه، می‌توانید به لینک هر مطلب در بلاگ مراجعه نمایید.

بار دیگر از تاخیر پیش‌آمده در اعلام نتایج پوزش می‌طلبیم. با امید موفقیت و فتح قله­‌های بالاتر

ارتباط با گروه مسابقه بآشگاه از طریق ایمیل info@bashgah.com امکان‌­پذیر است.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟

کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.

10 پاسخ به “نتایج برندگان مسابقه هفته اول، دوم، سوم و چهارم مرداد ماه ۱۳۹۵”

 1. saeed.noory67@yahoo.com گفت:

  با سلام. به نظر همه سوالات قرار داده نشده اند. به عنوان مثال" تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت حمل و نقل پتروشیمی- طراح: امیر حسین ادیب نیا" نه در هفته اول قرار داده شده نه در هفته آخر.

  ۰
 2. saeed.noory67@yahoo.com گفت:

  شما اومدین با تاریخ انتشار پاسخ کار کردین به گونه ای که مثلا اگر تاریخ انتشار پاسخ در بازه زمانی هفته اول مرداد افتاد پس مربوط به هفته اول است. ولی این نوع حساب کردن سلیقه ای به نظر میاد چون زمان انتشار پاسخ همانطور که خودتان هم میدانید خود سلیقه ای است به این صورت که بعضا ما شاهد بودیم که به عنوان مثال انتشار پاسخ سوالات چهارشنبه یا چهارشنبه بوده است یا پنج شنبه و یا حتی هفته بعد شنبه. پس اینکه ملاک را زمان انتشار پاسخ در نظر بگیریم به نظر عقلانی نمی باشد. به نظر مبنا باید یا زمان انتشار سوال باشد و یا مهلت پاسخ به سوال و همیشه نیز باید این اصل رعایت شود، تا اگر شبهه ای در شرکت کنندگان پیش بیاید بتوانید به ماه یا هفته های قبل ارجاع داده و شرکت کنندگان را مجاب کنید که بله همیشه به این منوال بوده است.

  ۰
  • Bashgah گفت:

   سلام کاربر گرامی
   به عرض می رسانیم که تاریخ انتشار پاسخ سلیقه ای نیست کاملا بر مبنای رویه استاندارد شده سایت است. حتی زمانی که سایت دچار مشکل شده و پاسخ دیرتر منتشر میشود تاریخ لحاظ شدن امتیاز سوال، درست در همان زمان تعیین شده در نظر گرفته میشود. بعنوان مثال یک سوال می تواند مهلتش دو روز بعد باشد اما در پایان ماه پاسخش منتشر شود. شایان ذکر است رویه اعلام نتایج از ابتدا تا به حال بر مبنای تاریخ انتشار پاسخ صحیح بوده و به صورت زیر است:
   سوالات عمومی: روز بعد
   سوالات تخصصی یک هفته ای: چهارشنبه همان هفته
   تخصصی میان مدت: اواسط ماه
   تخصصی بلند مدت: انتهای ماه(آخرین روز معاملاتی پایان ماه)
   سوالات پیش بینی قیمت عرضه اولیه: پس از کشف قیمت و پیام ناظر

   ۰
 3. agah00780 گفت:

  سلام ،میشه بگید چرا امتیاز نفرات اول "آخرین نتایج ماه" در حال حاضر۱۰۰۵ هست ،تا سوال عمومی- انواع اوراق بهادار- طراح: الهه عظیم پور را تو هفته چهارم مرداد حساب کردید. از سوالات ۹۵/۵/۳۰ تا الان حساب کنیم جمعا ۹۰۰+۳۶۰+۳۷۵ امتیاز میشه ،که سوالاتی که امتیاز دهی شده ۹۰۰ امتیاز بوده ، اون ۱۰۵ امتیاز رو دوستان از کجا آوردن

  ۰
  • Bashgah گفت:

   سلام دوست عزیز
   با توجه به اینکه سوال پیشبینی قیمت سهم حپترو بعلت اختلال در سیستم در تاریخ ۹۵/۰۶/۰۱ منتشر شده بنابراین مجموع امتیازات پاسخ صحیح منتشره از ابتدای شهریورماه تا به امروز ۱۰۰۵ امتیاز است که در اعلام نتایج پایان ماه جواب سوال حپترو از مسابقه برندگان شهریورماه حذف خواهد شد.

   با تشکر

   ۰
   • agah00780 گفت:

    این که همیشه توی جدول افرادی به اشتباه top 10 باشند درست نیست شاید تازه واردها دوست داشته باشند از نفرات برتر معرف خودشون رو انتخاب کنن ،ولی اکثر ماه ها یک سری افراد خاص از اول ماه top 10 هستن ،هر سری هم گفته میشه یک سوال امتیازش اضافی در نظر گرفته شده آخر ماه درست میشه

    ۰
    • Agah گفت:

     دوست گرامی سلام
     روند مسابقات ثابت است. به این صورت که امتیاز سوالاتی که مربوط به هر ماه است (یعنی تاریخ انتشار سوال در آن ماه بوده و پاسخ آن نیز می باید در همان ماه منتشر شود)، در همان ماه محاسبه خواهد شد. برای توضیح بیشتر مثالی می زنیم. در تاریخ ۴ مرداد سوالی به صورت زیر و با مهلت پاسخ گویی ۷مرداد در سامانه ثبت شده است:
     تخصصی-پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت حمل و نقل پتروشیمی- طراح: امیر حسین ادیب نیا
     سوال : قیمت پایانی سهام شرکت حمل و نقل پتروشیمی با نماد "حپترو"در پایان معاملات روز یکشنبه ۳۱ مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ریال است.)
     بدیهی است پاسخ این سوال تا روز ۳۱ مرداد مشخص نخواهد شد (زیرا قیمت پایانی حپترو در پایان معاملات روز ۳۱ مرداد مشخص خواهد شد). بنابراین امتیاز این سوال در رتبه بندی مردادماه لحاظ خواهد شد حتی اگه پاسخ سوال به اشتباه یا به دلیل موارد فنی در شهریور منتشر شود.
     لازم به ذکر است با مقایسه جداول هر ماه مشاهده خواهد شد که نفرات برتر لزوما یکسان نیستند و افراد با توجه به تلاش و پشتکار خود در ارائه پاسخ صحیح به سوالات به عنوان برنده اعلام می شود.

     ۰
   • taheri8@yahoo.com گفت:

    کی این اختلال دست از سر باشگاه ورمی داره؟

    ۰
    • Agah گفت:

     سلام دوست گرامی
     همانطور که مستحضرید سامانه های اینترنتی همواره با اختلالات فنی مواجه است و اختلال مذکور مربوط به هفته های مرداد ماه بوده است که بحمداله در حال حاضر رفع شده است. باز هم از این بابت عذرخواهی می کنیم. 🙂

     ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عدد را وارد کنید: