بررسی وضعیت شاخص کل و صنایع برتر بورسی در دوماه ابتدایی سال‌های اخیر

 • ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
 • Agah
 • ۳۶ نظر
 • ۴۸۹۳ مشاهده
بررسی وضعیت شاخص کل و صنایع برتر بورسی در دوماه ابتدایی سال‌های اخیر

بسیاری از سرمایه‌گذاران فعال در بازار بورس تهران و بخصوص نوسان‌گیران، در پایان هرسال توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه دارند. برخی از این افراد معتقدند که همواره صنایع مختلف و به‌تبع آن بازار بورس در انتهای سال جاری و ابتدای سال جدید با روند رو به رشدی روبرو خواهد بود.

در این مطلب قصد داریم تا با آمار و ارقام، به بررسی وضعیت شاخص کل و شاخص گروه‌ها و صنایع بزرگ کشور طی چهار سال اخیر بپردازیم و دریابیم که در سال‌های گذشته رفتار سهامداران و شرکت‌های بورسی در بازه زمانی اسفند تا اردیبهشت، چگونه بوده است.

یکی از منابع مهم و معتبر برای بررسی بازار بورس و سوابق آن، سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران tsetmc.com است که در مطلب «آشنایی با سایت مدیریت فناوری بورس» با آن آشنا شدیم.

پس از مراجعه به این سایت، می‌توانیم لیست شاخص‌های منتخب را انتخاب کرده و روند انواع شاخص‌ها را در سال جاری و در سال‌های گذشته بررسی کنیم.

بررسی شاخص کل

قصد داریم شاخص کل را در بازه‌های زمانی ۲ ماهه از اواخر اسفند تا اواخر اردیبهشت در ۴ سال اخیر بررسی و تغییرات آن را مشاهده کنیم. با بررسی آمار و اطلاعات سال‌های ۹۲-۹۱، ۹۳-۹۲، ۹۴-۹۳ و ۹۵-۹۴ جدول زیر به دست می‌آید:

بازه تاریخیبازه شاخص کلمقدار تغییراتدرصد تغییرات
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ الی ۱۳۹۲/۰۲/۲۳۳۶۵۸۹ تا ۴۴۹۶۳۸,۳۷۴+۲۲%+
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ الی ۱۳۹۳/۰۲/۲۰۷۶۵۸۳ تا ۷۷۹۳۱۱,۳۴۸+۱%+
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ الی ۱۳۹۴/۰۲/۲۰۶۳۸۵۳ تا ۶۲۸۸۶۹۶۷-۱%-
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ الی ۱۳۹۵/۰۲/۲۰۷۸۳۱۲ تا ۷۷۱۰۶۱,۲۰۶-۱%-

همان‌طور که مشاهده می‌کنید از اسفند ۹۱ تا اردیبهشت ۹۲ شاخص با رشد ۲۲٫۹%، از اسفند ۹۲ تا اردیبهشت ۹۳ با رشد ۱٫۷۶%، از اسفند ۹۳ تا اردیبهشت ۹۴ با افت ۱٫۵% و مجدداً در دوره مشابه ۹۵-۹۴ با افت ۱٫۵% مواجه بوده است.

نکته مهمی که بایستی به آن اشاره نمود این است که شاخص کل در ۳ سال اخیر عموماً در بازه‌های زمانی مختلف بازدهی منفی داشته اما در بازه ۲ ماهه ابتدای هرسال ما شاهد معاملات عموماً خنثی و بدون افت‌وخیز زیاد بودیم.

بررسی شاخص صنایع مختلف

۱- شاخص کانه‌های فلزی

در بررسی این شاخص در دوره‌های زمانی اسفند تا اردیبهشت سال‌های ۹۲-۹۱، ۹۳-۹۲، ۹۴-۹۳ و ۹۵-۹۴ اطلاعات زیر به دست می‌آید:

تاریخعدد شاخص گروه کانه‌های فلزی
۱۳۹۱/۱۲/۲۱۱۱,۳۸۵
۱۳۹۲/۰۲/۲۱۱۴,۱۰۷
۱۳۹۲/۱۲/۲۰۱۸,۱۱۶
۱۳۹۳/۰۲/۲۰۱۹,۲۴۳
۱۳۹۳/۱۲/۲۰۱۱,۹۰۴
۱۳۹۴/۰۱/۲۲۱۲,۶۰۸
۱۳۹۴/۱۲/۱۹۱۰,۶۵۵
۱۳۹۵/۰۲/۲۰۱۱,۹۲۲

با توجه به جدول فوق می‌بینیم که از اسفند تا اردیبهشت سال‌های ۹۱ تا ۹۵ گروه کانه‌های فلزی به‌صورت زیر بوده است:

دوره زمانینرخ رشد (افت)
۹۱-۹۲۲۴%+
۹۲-۹۳۶٫۲۲%+
۹۳-۹۴۵٫۹۱%+
۹۴-۹۵۱۱٫۸۹%+

مهم‌ترین نکته در بررسی تغییرات شاخص این گروه وضعیت مطلوب تغییرات در ۲ ماه ابتدایی هرسال در مقایسه با تغییرات شاخص کل در همین محدوده زمانی است. بازدهی مثبت بیش از ۵ درصد در دو سال اخیر در مقایسه با بازدهی منفی شاخص کل در این دو سال نشان‌دهنده اقبال بازار به این صنعت در ۲ ماه ابتدایی سال است.

۲- شاخص فلزات اساسی

تغییرات شاخص فلزات اساسی را در جدول زیر مشاهده می‌کنیم.

تاریخعدد شاخص گروه فلزات اساسی
۱۳۹۱/۱۲/۱۹۲۶,۶۶۳
۱۳۹۲/۰۲/۲۱۲۸,۴۶۹
۱۳۹۲/۱۲/۲۱۳۶,۰۱۰
۱۳۹۳/۰۲/۲۰۳۷,۳۵۷
۱۳۹۳/۱۲/۲۰۲۶,۵۹۷
۱۳۹۴/۰۲/۲۰۲۷,۳۷۶
۱۳۹۴/۱۲/۱۸۲۵,۵۳۱
۱۳۹۵/۰۲/۱۸۲۶,۴۳۷

با مشاهده تغییرات شاخص صنعت فلزات اساسی به این نتیجه می‌رسیم که شاخص این صنعت در ۴ سال اخیر در بازه دو ماه ابتدای سال بازدهی مثبت و مناسبی در مقایسه باکلیت بازار داشته‌اند.

دوره زمانینرخ رشد (افت)
۹۱-۹۲۶٫۷۷%+
۹۲-۹۳۳٫۷۳%+
۹۳-۹۴۲٫۹۳%+
۹۴-۹۵۳٫۵۴%+

۳- شاخص فرآورده‌های نفتی

تغییرات شاخص فراورده‌های نفتی را در جدول زیر مشاهده می‌کنیم:

تاریخعدد شاخص فرآورده‌های نفتی
۱۳۹۱/۱۲/۲۰۱۵۶,۹۳۷
۱۳۹۲/۰۲/۲۰۲۲۸,۹۲۷
۱۳۹۲/۱۲/۲۰۳۴۰,۵۱۵
۱۳۹۳/۰۲/۲۰۳۱۶,۱۳۴
۱۳۹۳/۱۲/۲۷۱۶۱,۹۰۳
۱۳۹۴/۰۲/۲۷۱۸۰,۴۴۳
۱۳۹۴/۱۲/۱۹۲۲۴,۵۱۲
۱۳۹۵/۰۲/۱۹۱۸۹,۶۴۷

طبق محاسبات صورت گرفته همان‌طور که در جدول زیر هم مشاهده می‌کنیم نوسانات شاخص این صنعت در مقایسه با سایر صنایع در بازه دوماهه ابتدایی سال بسیار بالا بوده است.

دوره زمانینرخ رشد (افت)
۹۱-۹۲۴۵٫۸۷%+
۹۲-۹۳۷٫۱۶%-
۹۳-۹۴۱۱٫۴۵%+
۹۴-۹۵۱۵٫۵۳%-

۴- شاخص صنعت خودرو

شاخص خودرو نیز مطابق جدول زیر در دو ماه ابتدای سال تغییرات داشته است:

تاریخعدد شاخص صنعت خودرو
۱۳۹۱/۱۲/۲۱۴,۷۰۱
۱۳۹۲/۰۲/۲۱۴,۸۹۸
۱۳۹۲/۱۲/۲۱۱,۰۲۹۴
۱۳۹۳/۰۲/۲۱۱,۲۶۷۶
۱۳۹۳/۱۲/۲۰۱,۱۷۱۳
۱۳۹۴/۰۲/۲۰۱,۱۷۹۳
۱۳۹۴/۱۲/۱۸۲,۲۰۴۹
۱۳۹۵/۰۲/۱۸۲,۲۸۹۱

با تجزیه‌وتحلیل این اعداد به این نتیجه می‌رسیم که صنعت خودروسازی در ۴ سال اخیر در دو ماه ابتدای هرسال بازدهی مثبت به سهامداران شرکت‌های این صنعت رسانده است.

دوره زمانینرخ رشد (افت)
۹۱-۹۲۴٫۱۹%+
۹۲-۹۳۲۳٫۱۴%+
۹۳-۹۴۰٫۶۸%+
۹۴-۹۵۳٫۸۲%+

۵- شاخص مواد شیمیایی

در بررسی تغییرات شاخص گروه مواد شیمیایی در دو ماه ابتدایی هرسال به جدول زیر می‌رسیم:

تاریخعدد شاخص گروه مواد شیمیایی
۱۳۹۱/۱۲/۲۱۲,۴۲۶
۱۳۹۲/۰۲/۲۱۳,۳۱۶
۱۳۹۲/۱۲/۲۰۵,۳۶۹
۱۳۹۳/۰۲/۲۰۵,۵۲۳
۱۳۹۳/۱۲/۲۰۴,۱۸۴
۱۳۹۴/۰۲/۲۲۴,۳۱۶
۱۳۹۴/۱۲/۱۹۵,۱۸۶
۱۳۹۵/۰۲/۲۰۴,۹۹۱

همان‌طور که مشاهده می‌کنیم تغییرات شاخص این صنعت در ۴ سال اخیر با نوسانات همراه بوده است. در ابتدای سال ۹۲ دارای رشد چشمگیر و در سه سال پس‌ازآن با نوسانات جزئی در محدوده ۴ درصد مثبت و منفی دو ماه ابتدای سال را سپری کرده است.

دوره زمانینرخ رشد (افت)
۹۱-۹۲۳۶٫۶%+
۹۲-۹۳۲٫۸%+
۹۳-۹۴۳٫۱%+
۹۴-۹۵۳٫۸%-

۶- شاخص بانک‌ها

تغییرات شاخص صنعت بانک را در دو ماه ابتدای ۴ سال اخیر مطابق جدول زیر مشاهده می‌کنیم:

تاریخعدد شاخص گروه بانکی
۱۳۹۱/۱۲/۲۱۲۸۸
۱۳۹۲/۰۲/۲۱۳۲۵
۱۳۹۲/۱۲/۲۰۷۵۱
۱۳۹۳/۰۲/۲۰۷۳۱
۱۳۹۳/۱۲/۲۰۵۹۳
۱۳۹۴/۰۲/۲۲۶۶۴
۱۳۹۴/۱۲/۱۹۷۵۷
۱۳۹۵/۰۲/۲۰۷۰۳

همان‌طور که مشاهده می‌کنیم این صنعت با نوسانات شدید در دو ماه ابتدایی سال در ۴ سال اخیر همراه بوده است. یک سال در میان بازدهی مثبت در چهار سال اخیر به‌دست‌آمده است. بازدهی نزدیک ۱۲ درصدی در ابتدای سال ۹۴ در این جدول جالب به نظر می‌رسد.

دوره زمانینرخ رشد (افت)
۹۱-۹۲۱۲٫۸%+
۹۲-۹۳۲٫۷%-
۹۳-۹۴۱۱٫۹%+
۹۴-۹۵۷٫۲%-

جمع‌بندی:

با بررسی وضعیت شاخص در ۴ سال اخیر به این نتیجه رسیدیم که عمدتاً بازار در دو ماه ابتدای سال بازاری بدون نوسانات شدید بوده است و سهامداران تغییرات گسترده‌ای در کلیت بازار مشاهده نکردند. اما با بررسی شاخص صنایع مختلف به این نتیجه می‌رسیم که صنعت کانی های فلزی، فلزات اساسی و صنعت خودرو در ۴ سال اخیر همواره در دو ماه ابتدای سال بازدهی مثبتی برای سهامداران این صنعت به ارمغان آورده است که رشد صنعت کانی های فلزی کمی بیشتر از صنعت فلزات اساسی و خودرو بوده است.

اما بیشترین نوسانات را در دو ماه ابتدای سال می‌توان در صنعت فراورده‌های نفتی مشاهده نمود که بعضی سال‌ها با رشد چشمگیر و برخی سال‌ها با افت چشمگیر مواجه شده است.

آیا از کارگزار خود تخفیف نقدی کارمزد، وام قرض‌الحسنه و یا اعتبار دریافت می‌کنید؟

کارگزاری آگاه به تمام مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، فرم ذیل را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیریم.

36 پاسخ به “بررسی وضعیت شاخص کل و صنایع برتر بورسی در دوماه ابتدایی سال‌های اخیر”

 1. Amir04550 گفت:

  سلام
  مطلب جالب و کاربردی بود
  سپاس

  ۰
 2. agah69335 گفت:

  با سلام. اگر سالهای بیشتری بررسی می شد نتیجه مطمئن تری حاصل می شد.

  ۰
 3. Forozan گفت:

  سلام..خسته نباشید.. آیا کارگزاری اگاه برای مشتریان باشگاه برای عید نوروز هدیه ویژه ای. دارد؟

  ۰
 4. n15476 گفت:

  سلام
  مقایسه جالب و کاربردی بود از شما کمال تشکر را داریم که چنین اطلاعاتی را در اختیار مشتریان می گذارید.

  ۰
 5. agah04971 گفت:

  با سلام مقایسه خوب و قابل تاملی بود با تشکر و آرزوی سالی سبز و پر از روز های شاد

  ۰
 6. بهنام زاهدی نیا گفت:

  مطلب خیلی خوبی بود ممنون از اطلاعات خوبتون

  ۰
 7. agah02772 گفت:

  باسلام وتشکر ازشما سالی پراز خوشی آرزو می کنم......

  ۰
 8. khalili58 گفت:

  سلام مطلب خیلی خوبی بود متشکرم

  ۰
 9. agah14126 گفت:

  سلام مطلب بسیار خوبى بود ممنون
  امیدوارم سال خوبی برای همه سهامداران باشه و کمتر شاهد فساد و رانت بازی و شاخص سازی با بلوک باشیم

  ۰
 10. agah79240 گفت:

  سلام
  مطالب مفیدی بود
  ممنون که به فکر مایید و این اطلاعات رو در اختیار ما میزارید
  تشکر

  ۰
 11. agah03193 گفت:

  جالب بود
  پیشنهاد میشود مطالب تحلیلی بیشتری ارایه شود

  و پیشنهاد خااااااااااااااااااص بنده این است

  در صورت امکان سایت همفکران با اینجا ادغام شود هم به نفع همفکران و کارگزاری و کاربران و مشتریان است

  حتی اگر از لحاط مالکیت با هم مجزا هستند باز هم میتوان برای بهره برداری مشتریان مقدمات ادغام را فراهم کرد و به تفاهم برسند

  موفق باشید

  ۰
 12. agah71262 گفت:

  پس با این اوصاف فردا خودرویی میخریم
  مرسی

  ۰
  • Agah گفت:

   دوست عزیز
   پیشنهاد می شود قبل از هر اقدامی تمام پارامترهای موثر را بررسی کرده و نظر کارشناسان را جویا شوید تا مطمئن‌تر خرید خود را انجام دهید.

   ۰
 13. kazemian.ahmad2@gmail.com گفت:

  با سلام
  سپاس فراوان بابت اطلاعات مفیدتون. الان تکلیف خودمو میدونم چه سهمایی بخرم.
  متشکرم

  ۰
 14. Salhivand گفت:

  سلام
  انشاا... این تحلیلها مفید واقع شوند واز ضرر بیشترسهامداران جلوگیری کنن.

  ۰
 15. r.khoshkerdar@yahoo.com گفت:

  با سلام مقایسه ها ی خوب واطلاعات جهت تصمیم گیری مناسب ممنون از اطلاع رسانیتون

  ۰
 16. agah47954 گفت:

  درود
  گرداوری مطالب در یک جا برای تازه واردها عالیست سپاس

  ۰
 17. aweeva@live.com گفت:

  بسیار اطلاعات و تحلیل خوبی بود

  ممکنه چند تا سهم هم بر اساس این تحلیل برای نوسان گیری معرفی بفرمایید

  ۰
 18. agah14119 گفت:

  با سلام
  ضمن احترام به تحقیق فوق به نظر می رسد امسال گروه های مسکن و انبوه سازی ،‌سیمان و کاشی و قطعه سازها در دوماهه ابتدایی سال بیشترین بازده را شاهد باشند. با سپاس

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام
   البته بهتر است نظر کارشناسان و تحلیلگران را نیز جویا شوید تا با اطمینان بیشتری در این گروه ها و صنایع سرمایه‌گذاری کنید.

   ۰
 19. agah11304 گفت:

  با درود و سپاس
  از بررسی جدولهای داده شده به نظر من می‌رسه که در بازۀ ۴ماهۀ مشخص شده، کانه‌های فلزی بازدهی بهتری داشته‌اند. حتا در بازۀ ۲ماهۀ آغاز سال هم کانه‌های فلزی به بقیۀ صنایع برتری داشتند. می‌شه لطفا دلیل و چگونگی نتیجه‌گیری پایانی این مطلب رو دقیقتر بنویسید؟

  ۰
  • Agah گفت:

   سلام دوست گرامی
   با عرض پوزش، ‌نتیجه‌گیری پایانی نیاز به اصلاح اندکی داشت که انجام شد.
   با این اصلاح، پاسخ سوال شما نیز مشخص شده است.

   ۰
 20. agah92758 گفت:

  صنایع مادر نصبت به صنایع پایه از رشد کمتری برخوردار بودند /علت هم رشد شارپی میباشد/تکنیکال درمورد خیلی از سهام برعکس شده /عدم نطارت صحیح سازمان بورس/وهیجانات بازارمثال/فاهواز /شپلی و.......

  ۰
 21. agah61949 گفت:

  با تشکر از باشگاه بخاطر مطالب مفید

  ۰
 22. mohamad00688 گفت:

  سلام
  ببخشید این شاخصها به روز هستند

  ۰
 23. larkisa65 گفت:

  ای کاش شرایط بنیادی بازار را در سال های ۹۱ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ را هم در کنار شاخص های صنایع می آوردید تا گزارش از حالت صرفاً کمی خارج شود.

  ۰
 24. agah22806 گفت:

  خوب بود
  لطافا مطلبی بگذارید که سهم ها و واردات و صادراتشان داخلش باشه ممنون

  ۰
 25. sh07238 گفت:

  لطفا نحوه واریز وجه را توضیح دهید

  ۰
 26. AH7980 گفت:

  بسیار عالی با اجازه مطلب را برای استفاده بیشتر سیو کردم

  ۰
 27. AW2842 گفت:

  منفی بودن شاخص یک گروه دلیل بر بد بودن کل گروه نیست،همونطور که مثبت بودنش دلیل بر خوب بودن تمام گروه نیست و نیاز به بررسی های بیشتری داره،ولی کلا برای شروع بررسی سهم ها کمک میکنه که از کجا شروع کنیم

  ۰
 28. AU0902 گفت:

  سلام مطلب بسیار خوبى بود ممنون
  امیدوارم سال ۱۳۹۸ سال خوبی برای همه سهامداران باشه و کمتر شاهد فساد و رانت باشیم

  ۰
 29. AU0902 گفت:

  با سلام
  به نظرم بیشترین نوسانات را در دو ماه ابتدای سال تحریمها میتونه باشه !!!!!!!

  ۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عدد را وارد کنید: