{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 16 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9708056 - تخصصی-پیش‌بینی قیمت پایانی سهام گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
قیمت پایانی سهام گسترش سرمايه گذاري ايرانيان با نماد وگستر در پایان معاملات چهارشنبه 30 آبان در کدام بازه قرار میگیرد؟
0 امتیاز
طراح سوال: حمید صفری
مهلت پاسخ: 1397/8/27 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/8/26
تعداد شرکت کنندگان: 2406
مسابقه جسورانه
9708004 - تخصصی-پیش‌بینی قیمت پایانی سهام ریل سیر کوثر
قیمت پایانی سهام ریل سیر کوثر با نماد حسیر در پایان معاملات چهارشنبه 30 آبان در کدام بازه قرار میگیرد؟
0 امتیاز
طراح سوال: سیدامیر انصاری
مهلت پاسخ: 1397/8/4 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/8/1
تعداد شرکت کنندگان: 2187
مسابقه جسورانه
9708003 - تخصصی-پیش‌بینی قیمت پایانی سهام آلومینیوم ایران
قیمت پایانی سهام آلومینیوم ایران با نماد فایرا در پایان معاملات سه شنبه 15 آبان در کدام بازه قرار میگیرد؟
0 امتیاز
طراح سوال: سیدامیر انصاری
مهلت پاسخ: 1397/8/3 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/8/1
تعداد شرکت کنندگان: 2087
مسابقه جسورانه
9703002 - عمومی-قیمت سهام
کدام گزینه در مورد قیمت سهام صحیح است؟
75 امتیاز
طراح سوال: مریم رضایی
مهلت پاسخ: 1397/3/2 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/3/1
تعداد شرکت کنندگان: 2876
مسابقه جسورانه
9607042 - تخصصی-قیمت تئوریک حق تقدم سهام
فرض کنید قیمت هر سهم شرکت "الف" در بورس تهران، پیش از افزایش سرمایه 4000 ريال است و این شرکت قصد افزایش سرمایه 250 درصدی دارد که 150درصد آن ...
100 امتیاز
طراح سوال: عرفان عبدویس
مهلت پاسخ: 1396/7/26 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/7/25
تعداد شرکت کنندگان: 2655
مسابقه جسورانه
9605023 - تخصصی-محاسبه قیمت سهام پس از بازگشایی
اگر قیمت پایانی سهمی در آخرین روز معاملاتی قبل از مجمع 400 تومان باشد و eps این سهم 30 تومان و در مجمع سود نقدی 10 تومانی تصویب شود قیمت صفر...
100 امتیاز
طراح سوال: حامد مددی
مهلت پاسخ: 1396/5/16 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/5/15
تعداد شرکت کنندگان: 2204
مسابقه جسورانه
9512008 - عمومی-دانش بازار سرمایه
طبق توضیحات ارائه شده در مطلب زیر، کدام عامل جز عوامل درون شرکتی تاثیرگذار بر روی قیمت سهام شرکت های بورسی نیست؟۳ عامل اصلی تاثیرگذار بر قیم...
75 امتیاز
طراح سوال: مرتضی اسلامی هرندی
مهلت پاسخ: 1395/12/5 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/12/4
تعداد شرکت کنندگان: 2226
مسابقه جسورانه
9511037 - تخصصی-دانش بازار سرمایه
شرکت "تولید نیروی برق دماوند" قصد افزایش سرمایه 500 درصدی از محل آورده نقدی به میزان ارزش اسمی سهم و مطالبات حال شده دارد. چنانچه قیمت سهام ...
100 امتیاز
طراح سوال: مهدی زمانی
مهلت پاسخ: 1395/11/20 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/11/19
تعداد شرکت کنندگان: 2417
مسابقه جسورانه
9511009 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از موارد زیر از دلایل پیشخور شدن قیمت ها در سهام نیست؟ویدیو: بازارخوانی دام پیشخور شدن قیمت ها
75 امتیاز
طراح سوال: حامد مددی
مهلت پاسخ: 1395/11/5 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/11/4
تعداد شرکت کنندگان: 2505
مسابقه جسورانه
9508031 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از عوامل زیر جزو عوامل کلان یا محیطی تاثیرگذار در قیمت سهام شرکت ها محسوب نمیشود؟3 عامل اصلی تاثیرگذار بر قیمت سهام شرکتهای بورسی:کدا...
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/8/18 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/8/17
تعداد شرکت کنندگان: 2579